Jak dlouho trvá tehotenství? Kolik dní, týdnu a mesícu?

Jak dlouho trvá tehotenství? Kolik dní, týdnu a mesícu?
Zdroj fotografie: Getty images

Jak dlouho trvá tehotenství, presne kolik dní, týdnu, mesícu, jaká je fetální a gestacní délka tehotenství? To vše se doctete v clánku i spolu s možnými poruchami trvání délky tehotenství.

Presný výpocet délky trvání tehotenství, který se pocítá od oplodnení vajícka až po narození zdravého donošeného plodu, nelze presne do data urcit.

Ocekávaný den termínu porodu se skutecne narodí jen 1 z 20 detí.

Casto se ptáte:
Jaká je délka tehotenství ve dnech?
Jaká je délka tehotenství v týdnech?
Jak vypocítám termín porodu?
Jak se pocítají týdny tehotenství?

Normální tehotenství trvá v prumeru od 38. do 42. týdne tehotenství.

V této dobe by mela být každá budoucí maminka pripravena na príchod potomka.

Doba od oplodnení vajícka až po vyvinutí životaschopného dítete trvá v prumeru 267–290 dní.

Ve studiích byla prumerná délka tehotenství presne urcena na 280 dní, což predstavuje 10 lunárních mesícu, jeden lunární mesíc má 28 dní, tedy presne ctyri týdny, 40 týdnu, 9 kalendárních mesícu.

V záznamu tehotenské knížky se zapisuje i týden, kdy jste kontrolu absolvovali. Budete v ní mít napsáno napríklad 14+2, což znamená, že jste práve ve 14. týdnu plus 2 dny tehotenství.

Jaký je rozdíl mezi fetálním a gestacním vekem?

Ode dne oplodnení zacíná fetální vek plodu, skutecný vek od pocetí, který tedy trvá 38 týdnu.

Za gestacní vek plodu je dán první den menstruace pred oplodnením, podle nehož se vypocítává i den porodu, cili 40 týdnu.

Délka tehotenství

Délka tehotenství se z praktických duvodu v porodnictví pocítá od prvního dne poslední menstruace, i když k oplodnení došlo približne o 14 dní pozdeji.

Presný termín porodu lze nejlépe vypocítat pri pravidelné menstruaci.

Pri nepravidelné menstruaci je to komplikovanejší,
vzhledem k tomu, že neumíme urcit den oplodnení vajícka.

V norme je, pokud se porod uskutecní 2 týdny pred nebo po predpokládaném termínu porodu, 40 +/- 2 týdny.

Každé tehotenství trvá jinak, protože i každý plod se nevyvíjí stejne rychle a také stejne dlouho.

Kolik dní trvá tehotenství?

Od prumerné délky tehotenství se délka muže lišit. Hranicní hodnoty rozdelujeme na spodní hranici pod 240 dní a horní hranici až 310 dní.

Pokud se porod uskutecní pred ukoncením 37. týdne, tedy pred ukoncením 259 dní tehotenství, tehdy se hovorí o predcasném porodu.

Pokud po 42. týdnu tehotenství, tehdy jej oznacujeme za prenášení.

Dolní hranice na prežití plodu bývá ukoncený 24. týden tehotenství.

Období tehotenství

Tehotenství je rozdeleno do trí období. A ty se oznacují jako trimestry.

Trimestry a hlavní rozdíly:

 • První trimestr je od oplodnení do konce 12. týdne tehotenství
  • na konci 12. týdne plod merí približne 5,4 cm a jeho hmotnost je 14 g
 • Druhý trimestr trvá od 13. do 28. týdne
  • plod má na konci 28. týdne približne 37,6 cm a 1005 g
 • Tretí trimestr, tedy poslední, je od 28. týdne po vypocítaný termín porodu
  • porodní hmotnost novorozence ve 40. týdnu je približne 3462 g a 51,2 cm

Více o tehotenství se mužete docíst v clánku: Tehotenství po týdnech: Jak probíhá tehotenství a vývoj plodu?

Jak vypocítat délku tehotenství a urcit termín porodu?

Pokud víte den oplodnení, stací si vypocítat 280 dní nebo vypocítat 40 týdnu od prvního dne poslední menstruace.

Nejrychlejší výpocet pravdepodobného termínu porodu umíme vypocítat následovne. K prvnímu dni poslední menstruace pripocteme 7 dní, jeden rok a odecteme 3 mesíce.

Napríklad:
První den poslední menstruace byl 1. 10. 2020, k tomuto datu pripocteme 7 dní a jeden rok, což je 8. 10. 2021, a odecteme 3 mesíce a vyjde nám výsledek 8. 7. 2021, takže predpokládané datum porodu je 8. 7. 2021.

Kdy porodím?

Približný termín narození dítete vám pomuže zjistit naše kalkulacka:
Kalkulacka pro výpocet termínu porodu: kdy mám datum porodu?

Délka tehotenství podle prvních pohybu

Každá budoucí maminka, približne ve 20. týdnu tehotenství, netrpelive ocekává, kdy konecne ucítí jemné pohyby svého potomka v podobe bublání, lechtání nebo mravencení.

Na základe prvních pohybu se dríve také vypocítával predpokládaný termín porodu, i když nebyl moc presný, a v dnešní dobe se už ani nepoužívá. Tento výpocet je spíše jen orientacní.

Výpocet podle prvních pohybu:

 • u prvorodicky ke dni, kdy ucítila první pohyby dítete, pricteme 5 mesícu + 2 týdny
 • vícerodicce pricteme 5 mesícu, protože vícerodicky pocitují první pohyby približne o dva týdny dríve než prvorodicky.

Urcení termínu dle USG

Urcení termínu porodu podle sonografického vyšetrení ve 13. týdnu tehotenství se pokládá za nejpresnejší. Pokud se vypoctený termín porodu poslední menstruace odlišuje od sonografického urcení tehotenství více než o týden, pak by termín porodu mel být upraven.

Více o USG vyšetrení a mírách plodu se mužete docíst v našem clánku: Ultrazvuk v tehotenství: Velikost plodu, co je fetální biometrie?

10 castých poruch trvání tehotenství

Poruchy délky trvání tehotenství:

1. Potrat je ukoncení tehotenství do 28. týdne, kdy má plod menší hmotnost než 100 gramu a merí méne než 35 cm.

2. Potrat muže být umelý – vyvolaný umele, lékarským zásahem na základe žádosti rodicky.

3. Nebo samovolný – spontánní, nebyl-li umele vyvolán a deloha plod vyloucila prirozene na základe nejakých vývojových vad plodu, chybného uložení plodu, jeho obalu, nebo pri poruše uhnízdení. Z delohy muže být zdrave vyvíjející plod vyloucen z duvodu vývojové vady delohy, nebo i na základe onemocnení matky.

4. Za kompletní potrat pokládáme vyloucení kontrakcemi delohy celého plodového vejce.

5. Obvykle však zustane v deloze cást plodových vaku a hovoríme o neúplném potratu. Tehdy je treba vycistit delohu kyretáží.

6. Pozdní potrat, za který považujeme potrat ve 4.–6. mesíci tehotenství. Muže probíhat již jako porod, odtokem plodové vody, kontrakcemi vyloucený plod a nakonec i vyloucení placenty.

7. Horecnatý potrat, probíhá s príznakem infekce delohy a teploty. Tento stav je velmi vážný a potrebuje nemocnicní lécbu.

8. Habituální potraty, jejich prícina muže být jako pri spontánním potratu, ale tyto potraty se opakují tri a vícekrát po sobe.

9. Další poruchou trvání tehotenství je prenášení tehotenství, jde o pokracování tehotenství 10–14 dní po vypocteném termínu porodu. Tehotenství se ukoncuje medikamentózne, podáním léku na vyvolání porodu, pokud je ale neúspešný, tak se provádí císarský rez. Díte se pri prenášeném tehotenství rodí se známkami prenášení, zvrásnená kuže, kuže na chodidlech se odlupuje, nehty jsou již dlouhé, plod je "prezrálý".

10. Mimodeložní tehotenství, tehotenství, které se neodehrává v deloze. Vzniká, když oplodnené vajícko zustane v presunu do delohy a nestihne se uhnízdit v deloze a zustává ve vejcovodu, zacíná nidovat, uhnízdovat se a tam nemá ideální podmínky pro svuj vývoj.

V tomto prípade tehotnost koncí dvojí možností:

 • bud roztržením, rupturou tuby vejcovodu. Žena pocituje silnou bolest na jedné strane v podbrišku, až nastane kolaps a šok. Tento stav je vážný a vyžaduje okamžitý operacní zásah
 • druhou možností je tubární abortus – když se stahy vejcovodu plodové vejce vypuzuje do dutiny brišní nebo do delohy. Mení se na tzv. molu. Obvykle krvácí a krev se hromadí v Douglasove prostoru (oblast mezi delohou a konecníkem). Žena pocituje bolest strídave v podbrišku, jemne krvácí nebo má hnedavý výtok. Tento stav je také akutní a vyžaduje lékarské ošetrení, aby se predešlo chronickému zánetu.

Tehotenství probíhající nadále mimo delohu je velmi vzácné a plody mají vrozenou vývojovou vadu tvaru, jsou deformovány.

Bližší informace v clánku: Mimodeložní tehotenství.

Životní styl a vliv na trvání tehotenství

Životní styl má také vliv na délku tehotenství a na vývoj plodu.

Každá budoucí maminka by mela vést správný životní styl s:

Vyhýbat se:

 • alkoholu
 • cigaretám
 • drogám
 • lékum
 • i nekterým potravinám jako napríklad: syrové maso, syrová vejce, mekké a cerstvé sýry
 • omezit kontakt se zvíraty kvuli možnému prenosu toxoplazmózy, listeriózysalmonelózy
 • také se vyhýbat možnému stresu, který má velký vliv na délku tehotenství a casto pri nem dochází k samovolným potratum nebo predcasným porodum
 • vyhýbat se i nadmernému zatežování organismu
 • zvedáním težkých predmetu
 • horkou lázní
 • saune – hlavne v 1. trimestru

Zdroje

 • Porodnictví: 3. zcela prepracované a doplnené vydání - Hájek Zdenek, Cech Evžen, Maršál Karel, kolektiv
 • Zdraví a klinika nemocí – Katarína Kopecká, Petr Kopecký

V anglickém jazyce

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.