Jak dlouho trvá těhotenství? Kolik dní, týdnů a měsíců?

Jak dlouho trvá těhotenství? Kolik dní, týdnů a měsíců?
Zdroj fotografie: Getty images

Jak dlouho trvá těhotenství, přesně kolik dní, týdnů, měsíců, jaká je fetální a gestační délka těhotenství? To vše se dočtete v článku i spolu s možnými poruchami trvání délky těhotenství.

Přesný výpočet délky trvání těhotenství, který se počítá od oplodnění vajíčka až po narození zdravého donošeného plodu, nelze přesně do data určit.

Očekávaný den termínu porodu se skutečně narodí jen 1 z 20 dětí.

Často se ptáte:
Jaká je délka těhotenství ve dnech?
Jaká je délka těhotenství v týdnech?
Jak vypočítám termín porodu?
Jak se počítají týdny těhotenství?

Normální těhotenství trvá v průměru od 38. do 42. týdne těhotenství.

V této době by měla být každá budoucí maminka připravena na příchod potomka.

Doba od oplodnění vajíčka až po vyvinutí životaschopného dítěte trvá v průměru 267–290 dní.

Ve studiích byla průměrná délka těhotenství přesně určena na 280 dní, což představuje 10 lunárních měsíců, jeden lunární měsíc má 28 dní, tedy přesně čtyři týdny, 40 týdnů, 9 kalendářních měsíců.

V záznamu těhotenské knížky se zapisuje i týden, kdy jste kontrolu absolvovali. Budete v ní mít napsáno například 14+2, což znamená, že jste právě ve 14. týdnu plus 2 dny těhotenství.

Jaký je rozdíl mezi fetálním a gestačním věkem?

Ode dne oplodnění začíná fetální věk plodu, skutečný věk od početí, který tedy trvá 38 týdnů.

Za gestační věk plodu je dán první den menstruace před oplodněním, podle něhož se vypočítává i den porodu, čili 40 týdnů.

Délka těhotenství

Délka těhotenství se z praktických důvodů v porodnictví počítá od prvního dne poslední menstruace, i když k oplodnění došlo přibližně o 14 dní později.

Přesný termín porodu lze nejlépe vypočítat při pravidelné menstruaci.

Při nepravidelné menstruaci je to komplikovanější,
vzhledem k tomu, že neumíme určit den oplodnění vajíčka.

V normě je, pokud se porod uskuteční 2 týdny před nebo po předpokládaném termínu porodu, 40 +/- 2 týdny.

Každé těhotenství trvá jinak, protože i každý plod se nevyvíjí stejně rychle a také stejně dlouho.

Kolik dní trvá těhotenství?

Od průměrné délky těhotenství se délka může lišit. Hraniční hodnoty rozdělujeme na spodní hranici pod 240 dní a horní hranici až 310 dní.

Pokud se porod uskuteční před ukončením 37. týdne, tedy před ukončením 259 dní těhotenství, tehdy se hovoří o předčasném porodu.

Pokud po 42. týdnu těhotenství, tehdy jej označujeme za přenášení.

Dolní hranice na přežití plodu bývá ukončený 24. týden těhotenství.

Období těhotenství

Těhotenství je rozděleno do tří období. A ty se označují jako trimestry.

Trimestry a hlavní rozdíly:

 • První trimestr je od oplodnění do konce 12. týdne těhotenství
  • na konci 12. týdne plod měří přibližně 5,4 cm a jeho hmotnost je 14 g
 • Druhý trimestr trvá od 13. do 28. týdne
  • plod má na konci 28. týdne přibližně 37,6 cm a 1005 g
 • Třetí trimestr, tedy poslední, je od 28. týdne po vypočítaný termín porodu
  • porodní hmotnost novorozence ve 40. týdnu je přibližně 3462 g a 51,2 cm

Více o těhotenství se můžete dočíst v článku: Těhotenství po týdnech: Jak probíhá těhotenství a vývoj plodu?

Jak vypočítat délku těhotenství a určit termín porodu?

Pokud víte den oplodnění, stačí si vypočítat 280 dní nebo vypočítat 40 týdnů od prvního dne poslední menstruace.

Nejrychlejší výpočet pravděpodobného termínu porodu umíme vypočítat následovně. K prvnímu dni poslední menstruace připočteme 7 dní, jeden rok a odečteme 3 měsíce.

Například:
První den poslední menstruace byl 1. 10. 2020, k tomuto datu připočteme 7 dní a jeden rok, což je 8. 10. 2021, a odečteme 3 měsíce a vyjde nám výsledek 8. 7. 2021, takže předpokládané datum porodu je 8. 7. 2021.

Kdy porodím?

Přibližný termín narození dítěte vám pomůže zjistit naše kalkulačka:
Kalkulačka pro výpočet termínu porodu: kdy mám datum porodu?

Délka těhotenství podle prvních pohybů

Každá budoucí maminka, přibližně ve 20. týdnu těhotenství, netrpělivě očekává, kdy konečně ucítí jemné pohyby svého potomka v podobě bublání, lechtání nebo mravenčení.

Na základě prvních pohybů se dříve také vypočítával předpokládaný termín porodu, i když nebyl moc přesný, a v dnešní době se už ani nepoužívá. Tento výpočet je spíše jen orientační.

Výpočet podle prvních pohybů:

 • u prvorodičky ke dni, kdy ucítila první pohyby dítěte, přičteme 5 měsíců + 2 týdny
 • vícerodičce přičteme 5 měsíců, protože vícerodičky pociťují první pohyby přibližně o dva týdny dříve než prvorodičky.

Určení termínu dle USG

Určení termínu porodu podle sonografického vyšetření ve 13. týdnu těhotenství se pokládá za nejpřesnější. Pokud se vypočtený termín porodu poslední menstruace odlišuje od sonografického určení těhotenství více než o týden, pak by termín porodu měl být upraven.

Více o USG vyšetření a mírách plodu se můžete dočíst v našem článku: Ultrazvuk v těhotenství: Velikost plodu, co je fetální biometrie?

10 častých poruch trvání těhotenství

Poruchy délky trvání těhotenství:

1. Potrat je ukončení těhotenství do 28. týdne, kdy má plod menší hmotnost než 100 gramů a měří méně než 35 cm.

2. Potrat může být umělý – vyvolaný uměle, lékařským zásahem na základě žádosti rodičky.

3. Nebo samovolný – spontánní, nebyl-li uměle vyvolán a děloha plod vyloučila přirozeně na základě nějakých vývojových vad plodu, chybného uložení plodu, jeho obalů, nebo při poruše uhnízdění. Z dělohy může být zdravě vyvíjející plod vyloučen z důvodu vývojové vady dělohy, nebo i na základě onemocnění matky.

4. Za kompletní potrat pokládáme vyloučení kontrakcemi dělohy celého plodového vejce.

5. Obvykle však zůstane v děloze část plodových vaků a hovoříme o neúplném potratu. Tehdy je třeba vyčistit dělohu kyretáží.

6. Pozdní potrat, za který považujeme potrat ve 4.–6. měsíci těhotenství. Může probíhat již jako porod, odtokem plodové vody, kontrakcemi vyloučený plod a nakonec i vyloučení placenty.

7. Horečnatý potrat, probíhá s příznakem infekce dělohy a teploty. Tento stav je velmi vážný a potřebuje nemocniční léčbu.

8. Habituální potraty, jejich příčina může být jako při spontánním potratu, ale tyto potraty se opakují tři a vícekrát po sobě.

9. Další poruchou trvání těhotenství je přenášení těhotenství, jde o pokračování těhotenství 10–14 dní po vypočteném termínu porodu. Těhotenství se ukončuje medikamentózně, podáním léků na vyvolání porodu, pokud je ale neúspěšný, tak se provádí císařský řez. Dítě se při přenášeném těhotenství rodí se známkami přenášení, zvrásněná kůže, kůže na chodidlech se odlupuje, nehty jsou již dlouhé, plod je "přezrálý".

10. Mimoděložní těhotenství, těhotenství, které se neodehrává v děloze. Vzniká, když oplodněné vajíčko zůstane v přesunu do dělohy a nestihne se uhnízdit v děloze a zůstává ve vejcovodu, začíná nidovat, uhnízďovat se a tam nemá ideální podmínky pro svůj vývoj.

V tomto případě těhotnost končí dvojí možností:

 • buď roztržením, rupturou tuby vejcovodu. Žena pociťuje silnou bolest na jedné straně v podbřišku, až nastane kolaps a šok. Tento stav je vážný a vyžaduje okamžitý operační zásah
 • druhou možností je tubární abortus – když se stahy vejcovodu plodové vejce vypuzuje do dutiny břišní nebo do dělohy. Mění se na tzv. molu. Obvykle krvácí a krev se hromadí v Douglasově prostoru (oblast mezi dělohou a konečníkem). Žena pociťuje bolest střídavě v podbřišku, jemně krvácí nebo má hnědavý výtok. Tento stav je také akutní a vyžaduje lékařské ošetření, aby se předešlo chronickému zánětu.

Těhotenství probíhající nadále mimo dělohu je velmi vzácné a plody mají vrozenou vývojovou vadu tvaru, jsou deformovány.

Bližší informace v článku: Mimoděložní těhotenství.

Životní styl a vliv na trvání těhotenství

Životní styl má také vliv na délku těhotenství a na vývoj plodu.

Každá budoucí maminka by měla vést správný životní styl s:

Vyhýbat se:

 • alkoholu
 • cigaretám
 • drogám
 • lékům
 • i některým potravinám jako například: syrové maso, syrová vejce, měkké a čerstvé sýry
 • omezit kontakt se zvířaty kvůli možnému přenosu toxoplazmózy, listeriózysalmonelózy
 • také se vyhýbat možnému stresu, který má velký vliv na délku těhotenství a často při něm dochází k samovolným potratům nebo předčasným porodům
 • vyhýbat se i nadměrnému zatěžování organismu
 • zvedáním těžkých předmětů
 • horkou lázní
 • sauně – hlavně v 1. trimestru

Zdroje

 • Porodnictví: 3. zcela přepracované a doplněné vydání - Hájek Zdeněk, Čech Evžen, Maršál Karel, kolektiv
 • Zdraví a klinika nemocí – Katarína Kopecká, Petr Kopecký

V anglickém jazyce

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.