Cílový srdeční tep a zóny tepové frekvence + vzorec maximálního pulzu

Cílový srdeční tep a zóny tepové frekvence + vzorec maximálního pulzu

Jaká je vaše cílová srdeční frekvence podle intenzity tréninku? Co je aerobní a anaerobní pásmo?
Zadejte vaše tělesné hodnoty
Výpočty jsou orientační
let

Kalkulačka: Cílová srdeční frekvence + Zóny tepu a intenzita tréninku

Jaká je vaše cílová srdeční frekvence a intenzita tréninku? Co tím chcete získat?

Proč je vhodné sledovat tepovou frekvenci a jaký je její vztah k intenzitě tréninku?

Sport a pohybová aktivita se pojí se zdravým životním stylem. Je to přirozené. Pohyb je jednoduše základní složkou života.

Dnešní moderní doba má tendenci nám usnadňovat život a zvyšovat komfort. Ubírá nám tím kroky a množství denní pohybové aktivity.

Jedná se o problém pro pohybový i srdečně-cévní aparát a jiné stránky organismu.

O sedavém stylu by mohli mluvit mnozí lidé. Hlavně v souvislosti se zaměstnáním. Podobně negativní je dlouhodobé stání.

Naše tělo je uzpůsobeno k pohybu v jakémkoli pojetí.

Vzpomeňme si na učivo z dějepisu. Člověk kdysi dávno sbíral plody a lovil. A není to tak dávno, co jsme převážně pěstovali a chovali.

Nevysedávali jsme za počítačem, pokladnou či pracovní linkou.

Následkem je stoupající míra onemocnění pohybového aparátu, bolesti kloubů a páteře za poslední desetiletí. Narůstá také BMI populace. Zvyšují se hladiny tuků v krvi. Ateroskleróza a s ní spojená onemocnění srdečně-cévního systému jsou stále častější.

Pohyb, sport, cvičení, trénink, chůze, procházky, nordic walking, běh, plavání, zvedání závaží a všemožné ostatní aktivity.

Každý z nás by si něco vybral. Ať už pro udržení kondice, nebo hubnutí. Kromě procvičování těla dopřává pohyb odpočinek i naší duši.

S potřebou pohybu souvisí náš cíl.

Jednoduchá odpověď pro každého z nás je:

 • chci zhubnout
 • chci své tělo posílit
 • chci přibrat na váze pár kilo svalové hmoty 

V dosažení cíle nám pomáhá intenzita. 

Intenzita tréninku nám pomáhá při dosahování cílů.

Aerobní, či anaerobní cvičení?

Jaký je váš cíl a v jakém pásmu se chcete pohybovat?

Aerobní pásmo k obnově energie využívá kyslík.

Zahrnuje aktivity nízké a střední intenzity, které probíhají déle než 30 minut. Příkladem je běh. Zdrojem energie pro svaly jsou tuky a cukry.

Podle tabulky se při tomto druhu cvičení budeme snažit udržovat naši tepovou frekvenci na přibližné hodnotě od 50 do 70 % maxima.

Anaerobní forma využívá odlišný systém. Pomáhá zde ATP (adenosintrifosfát).

Příkladem jsou silová a výbušná tréninková cvičení. Využívají velké množství energie pro krátké, ale intenzivní časové úseky.

Cvičení jako HIIT, tabata, gibala, zuniga a další kombinující silové a vytrvalostní cviky.

Jde o objem na úrovni více než 70 procent, ideálně přes 80 % našeho maxima.

Pozor! Každý jsme jiný. Ne každý může hned začít na 70 a více procentech svého maxima. Limitováni jsou zejména lidé s přidruženými onemocněními.

Každý člověk je jedinečný a může si dovolit jinou míru aktivity. Hlavně lidé bez zkušeností s vysokou zátěží by měli postupovat podle vlastního tempa.

Začátky jsou obtížné. Je nutné postupovat pomalu.

Dalším limitujícím faktorem může být přítomnost onemocnění. Je nutné své záměry konzultovat s lékařem.

Silový a výbušný trénink není vhodný pro každého…

Jak zjistím svoji maximální srdeční frekvenci?

V prvním kroku je nutné znát svoji maximální srdeční frekvenci (za jednu minutu). Tu si vypočítáme snadno…

Maximální srdeční frekvence =

220 – věk = ?

Například:

Je mi 40 let a moje maximální srdeční frekvence je:

220 – 40 = 180 pulzů za minutu.

Pro výpočet tréninkového pásma přidáme:

220 – věk a x zlomek procentuálního objemu úrovně maximální srdeční frekvence.

U 40letého člověka s 60 % objemu maximální srdeční frekvence (60 dělíme 100, tedy 0,6) bude příklad:

(220 – 40) x 0,6 = 108 pulzů za minutu

(SF = 108/minutu)

Tabulka uvádí tréninková pásma ve vztahu k srdeční frekvenci – Objem maximální srdeční frekvence

Objem Tréninkové pásmo Zaměření fyzické aktivity
50–60 % Aerobní pásmo
 • Velmi nízká intenzita
 • Pohyb pro zdraví a pro začátečníky
 • Zahřívání – rozcvičení se
 • Regenerační cvičení například po silovém tréninku
60–70 % Aerobní pásmo
 • Nízká intenzita
 • Vytrvalostní, fitness zóna
 • Regulace hmotnosti
 • Spalování zásob energie, tuku
 • Podpora srdečně-cévního systému
70–80 % Aerobní-anaerobní pásmo
 • Střední intenzita
 • Rozvoj kondice, výkonu a vytrvalosti
 • Spalování uložených zásob z tuků i cukrů
 • Podpora srdečně-cévního systému
80–90 % Anaerobní pásmo
 • Vysoká intenzita
 • Zvyšování výkonnosti a síly
 • Doporučeny jsou kratší tréninky, rozvoj výkonnosti
 • Zdrojem energie jsou hlavně cukry, vznik laktátu, kyseliny mléčné
90–100 % Anaerobní pásmo
 • Maximální intenzita
 • Rozvoj výkonnosti a výbušnosti
 • Soutěžní zatížení
 • Vysoce intenzivní trénink
 • Střídání úseků několikavteřinového cvičení a odpočinku
 • Hromadění kyseliny mléčné ve svalech

Pro regulaci hmotnosti (hubnutí) je vhodná aerobní aktivita přibližně na úrovni 60 % objemu naší maximální srdeční frekvence.

Optimálním druhem jsou vytrvalostní sportovní aktivity, jako je například běh, jízda na kole a podobně.

Fyzickou aktivitu je vhodné měnit. Vyhneme se tak monotónnosti. Procvičíme více svalových partií.

Je vhodné k aerobní kardio formě přidat silový trénink.

Ideální je kombinace vytrvalostních a silových cvičení.

Příkladem je HIIT (vysoce intenzivní intervalový trénink) a jeho variace.

Zvýšíme metabolismus, kondici a spálíme kalorie. Kalorie budou v rámci regenerace ubývat několik hodin po tréninku.

Základem HIIT je střídání několikavteřinových fází cvičení s vysokou intenzitou a krátkými úseky odpočinku.

Pro tento druh cvičení nejsou zapotřebí speciální pomůcky. Vystačíme si s vlastním tělem a vlastní vahou. Stačí kliky a dřepy a jejich variace.

HIIT ale není pro každého. Ne každému vyhovuje vysoká intenzita cvičení.

Pro dosažení výsledků v rámci aerobní aktivity se doporučuje cvičit v rozsahu nad 50 a do 80 % svého maximálního tepového objemu.

Cvičení musí být pravidelné. Měli bychom trénovat alespoň 3x týdně.

I lidé s omezenou možností zátěže mohou cvičit. Pro udržení zdravé hranice stačí obyčejná chůze. Hodinovou procházku několikrát za týden bude vaše tělo vnímat jedině pozitivně.

+ pár slov k tepové frekvenci

Normální tepová/pulzní frekvence je od 60–90 tepů za jednu minutu.

Při rychlosti tepu nad 90 za minutu mluvíme o tachykardii – zrychlené srdeční činnosti.

Opakem je bradykardie, která se uvádí při rychlosti nižší než 60 tepů za minutu.

Ideál je puls v nižší frekvenci, tedy v rozsahu od 60 do 80 za minutu.

Srdeční činnost se zrychluje při jakékoli aktivitě a psychické zátěži. Dokonce i při zvýšení tělesné teploty a horečce.

Klesá při odpočinku nebo spánku. 

První naměření hodnot pod 60 či nad 100 úderů za minutu neznamená poruchy srdečního rytmu. Hodnocení odchylek v srdeční činnosti patří do rukou odborníka.

Kromě rychlosti se u tepu hodnotí také pravidelnost rytmu. Může být pravidelný nebo nepravidelný a chaotický. V takovém případě je nutné vyšetření.

Jak si změřit puls?

Jednoduše…

Bez pomůcek si může svůj tep bezpečně nahmatat každý člověk na zápěstí.

Správně nahmatáte puls za pomoci tří prstů – ukazováčku, prostředníčku a prsteníčku.

Puls se nehmatá palcem!!!
Na palci máme hrubší kůži. Je tedy méně citlivý.
Třemi jmenovanými prsty pokryjeme širší plochu, takže "měříme" citlivěji.

Opatrně přitlačíme bříšky tří prstů na:

 • vnitřní stranu zápěstí – část na palcovém okraji
  • nejlépe můžete tep cítit v místě vedení tepny na palcové straně vřetenní tepny (arteria radialis)
 • tlak bříšek prstů je přiměřený, ne příliš velký ani příliš slabý
 • chvíli počkáme, případně posuneme prsty výše či níže
 • když ucítíme puls, počítáme
  • všímáme si jeho rychlosti
  • bez hodinek by měla být frekvence úderu přibližně každou sekundu (nebo o něco rychleji)
  • pokud máme hodinky se vteřinovou ručičkou, počítáme počet pulzů během jedné minuty
  • všímáme si, zda je rytmus pravidelný, nebo zda "skáče" nepravidelně
 • měříme/počítáme 1 minutu
 • při pravidelné srdeční činnosti můžete čas měření zkrátit na 15 sekund
  • výsledek následně vynásobíte 4x
  • například 20 úderů za 15 sekund = 20 x 4 = tepová frekvence 80/minutu
Měření - hmatání pulsu, tepu na zápěstí třemi prsty na vnitřní a palcové straně zápěstí
Správný způsob měření - hmatání pulsu/tepu na zápěstí - třemi prsty na vnitřní a palcové straně zápěstí a podél tepny. Zdroj foto: Getty images

V moderní době si můžeme doma změřit životní funkce pomocí smart zařízení (hodinky, náramky, telefon, tlakoměr).

Puls bychom měli měřit během klidu – fyzického i psychického.
Hodnoty se snižují v klidu a během spánku. 
Stoupají při aktivitě.
Odchylky od normálu doporučujeme konzultovat s lékařem.

Trénovaní jedinci a sportovci jsou zvyklí na aktivitu a jejich srdce a srdečně-cévní systém jsou tomu přizpůsobeny. Jejich klidová frekvence klesá běžně pod hodnotu 60 úderů za minutu. Nejedná se o patologický stav.

Změny v srdečním rytmu můžeme cítit i při bušení srdce. Srdce se náhle rozbuší například při náročném emočním stavu. Bušení srdce však může značit i zdravotní problém.

Pro doplnění stručného výtažku informací je vhodné přečíst si několik z našich článků:

Naše další užitečné kalkulačky:

Důležité upozornění:

Nezapomeňte prosím, že výsledky našich zdravotních kalkulaček a analyzátorů jsou pouze orientační. Nenahrazují odborné vyšetření ani radu lékaře, lékárníka nebo jiného zdravotnického pracovníka.

Každý člověk je jedinečný a potřeby každého se mohou lišit. Kalkulačky a analyzátory mají svá omezení a neposkytují komplexní individuální pohled na zdraví.

Jejich používání je na vlastní nebezpečí. Provozovatel stránek ani autor nenesou odpovědnost za nesprávné použití a nesprávný výklad/interpretaci informací získaných jejich použitím. Používáním kalkulaček a analyzátorů vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami a provozovatel ani autor nenesou odpovědnost za případné následky.

Doporučujeme vám, abyste svůj zdravotní stav konzultovali s odborníkem. Pamatujte, že zdraví je důležité téma a veškerá rozhodnutí by měla být učiněna po konzultaci s odborníkem.

Tato kalkulačka/analyzátor není zdravotnický nástroj a zdravotní pomůcka. Svůj zdravotní problém konzultujte s lékařem.

Vložte tuto kalkulačku na vaši stránku zdarma

Jednoduše zkopírujte HTML kód na svou stránku. Kód se kopíruje stejně jako kód embed youtube videa. Pokud máte wordpress, můžete ho vložit do pole HTML.
Podmínkou převzetí kalkulačky je umístění zdroje a dofollow odkazu tak, jak je uvedeno v kódu.

<script src="https://medicspark.cz/frontend-assets/scripts/iframe-message.js" async></script><iframe id="medicspark-cilova-srdecni-frekvence-zony-tepu-intenzita-kalkulacka" class="medicspark-calculator-iframe" src="https://medicspark.cz/kalkulacky/cilova-srdecni-frekvence-zony-tepu-intenzita-kalkulacka/embed/" style="border: 0;overflow: hidden;width: 100%" scrolling="no"></iframe><a class="medicspark-calculator-copyright" href="https://medicspark.cz/kalkulacky/cilova-srdecni-frekvence-zony-tepu-intenzita-kalkulacka">Cílový srdeční tep a zóny tepové frekvence + vzorec maximálního pulzu od MedicSpark.cz - zobrazit vysvětlivky a podrobnosti</a>
fsdílet na Facebooku