Poruchy metabolismu

Pod Poruchy metabolismu patří

Vyberte podkategorii
Co je metabolický syndrom a jaké jsou jeho nejčastější komplikace?

Metabolický syndrom

Metabolický syndrom je skupina poruch v organismu, které jsou rizikovým faktorem pro vznik srdečně-cévních onemocnění. Tyto poruchy se vždy vyskytují společně. Představuje zdravotní hrozbu.

Co je Pompeho choroba, jaké jsou její příznaky, příčiny a diagnóza?

Pompeho choroba

Pompeho choroba je méně známé a poměrně vzácné onemocnění. "Přenáší" se autosomálně – recesivním dědičným přenosem z rodičů na potomky.

Dna: Co je nemoc dna, proč vzniká, co vyvolává záchvaty a jaká je léčba?

Dna

Dna patří mezi nejstarší zdokumentovaná onemocnění v dějinách lidstva. Existují o ní zprávy, které sahají až do starověku. Jde o jedinou nemoc, která je tak podrobně popsaná starověkými lékaři. Navzdory známé léčbě nepatří minulosti, dokonce se její výskyt v posledních letech zvyšuje.

Fenylketonurie: Co je to a jak se projevuje? (hyperfenylalaniémie)

Fenylketonurie

Fenylketonurie je dědičná porucha metabolismu aminokyseliny fenylalanin. V těle úplně absentuje fenylalaninhydroxyláza. To je enzym proměňující aminokyselinu fenylalanin na tyrosin. Tento enzym celkově pomáhá urychlovat v organismu řadu metabolických dějů a procesů. Dochází tak k hromadění fenylalaninu v organismu. Hromadí se v různých tělních tekutinách. Postihuje už děti, a to těsně po narození.

Šokový stav: Co je medicínský výraz šok, jaké má příčiny, typy a fáze?

Šok – šokový stav

Šok – tento pojem používáme většinou v hovorové formě jako označení stresové reakce. V medicíně má však úplně jiný význam. Označuje stav, kdy je člověk akutně ohrožen na zdraví a životě.