Poruchy metabolismu purinů a pyrimidinů

Pod Poruchy metabolismu purinů a pyrimidinů patří

Dna: Co je nemoc dna, proč vzniká, co vyvolává záchvaty a jaká je léčba?

Dna

Dna patří mezi nejstarší zdokumentovaná onemocnění v dějinách lidstva. Existují o ní zprávy, které sahají až do starověku. Jde o jedinou nemoc, která je tak podrobně popsaná starověkými lékaři. Navzdory známé léčbě nepatří minulosti, dokonce se její výskyt v posledních letech zvyšuje.