Léčba: Jak se malomocenství léčí? Léky, antibiotika. Máme vakcínu?

Možnosti léčby...

V moderním zdravotnictví je nyní k dispozici léčba všemi typy a formami lepry.

Léčba spočívá v podávání specifických typů antibiotik (rifampicin, klofazimin atd.). Pacient je užívá individuálně dlouhodobě po dobu jednoho až dvou let.

Součástí léčby jsou obvykle i protizánětlivé léky. Proti svalovým kontrakturám a svalové atrofii je indikována pohybová terapie a rehabilitace. V horších případech pozdní diagnózy se vzniklá deformita řeší operací a protézou.

Očkování a vakcína proti lepře v současné době neexistují. Vakcína proti tuberkulóze se ale ukázala jako účinná a prokázala určitou ochranu proti onemocnění leprou. V současné době probíhají klinické zkoušky této vakcíny.

Komplikace při léčbě jsou způsobeny především pozdní diagnózou a přítomností již závažných následků (deformace těla, trvalé poškození nervů, slepota, neplodnost, selhání ledvin a další).

fsdílet na Facebooku