SM systém a jeho použití. Jak jej cvičit?

SM systém a jeho použití. Jak jej cvičit?
Zdroj fotografie: Getty images

Existuje cvičební metoda, která nám pomůže odstranit bolesti zad a související problémy? Existuje jich několik. Jednou z nich je SM systém, nověji známý jako metoda SPS.

Bolesti zad zná velké množství lidí.

Jsou důsledkem určitých problémů souvisejících se správným držením těla, poraněním páteře, poškozenými ploténkami apod.

Často se stává, že navštívíme lékaře, dostaneme léky a čekáme.

Po chvilkové úlevě následuje návrat potíží a tak dále a tak dále.

Jde o to, že pokud již existují problémy se zády, užívání léků nestačí. Je třeba se jimi více zabývat a pracovat na odstranění příčiny. Nebo ji alespoň zmírnit.

Pokud to jde, je třeba používat různé metody cvičení.

Ty, které pomáhají při podobných problémech.

Řešením by mohl být SM systém (metoda SPS).

Co je to SM systém?

Především se jedná o cvičební metodu.

Spojuje rehabilitaci s prevencí, kondičním tréninkem a regenerací v jednom postupu.

Zaměřuje se na pohybový aparát člověka s vazbou na správnou funkci vnitřních orgánů.

V tomto ohledu se zaměřuje především na páteř.

Co znamená SM systém?

Stabilizace a mobilita.

Pomocí cvičení dochází ke stabilizaci těla a vytvoření mobility, tedy pohybu.

Základem tréninku SM systém je 11 cviků. Ty se dále rozšiřují o různé modifikace.

SM systém má více využití, než by se zdálo. Obsahuje ještě cviky pro těhotné ženy, sportovce, osoby trpící například skoliózou a další.

Výhodou SM systému je, že se dá cvičit téměř všude.

Doma, venku nebo ve fitness centru.

Můžeme také cvičit na čerstvém vzduchu.
Můžeme také cvičit na čerstvém vzduchu. Zdroj: Getty images

MUDr. Richard Smíšek, tvůrce SM systému

Autorem SM systému je bývalý sportovec a v současné době renomovaný lékař, doktor Richard Smíšek.

Páteří a svaly se zabývá již více než 40 let.

Za tuto dobu dosáhl mnoha úspěchů v léčbě a prevenci bolestí zad a skoliózy.

Během své sportovní kariéry začal v rámci kondičního tréninku používat elastická lana.

Později cvičení aplikoval při léčbě pacientů s problémy s páteří v bederní a krční oblasti.

Přitom dosáhl dobrého terapeutického účinku cvičení na bolesti hlavy a závratě vycházející z krční páteře.

Cvičení mělo také pozitivní vliv na psychiku pacientů.

Později, po vzájemné spolupráci se známou rehabilitační sestrou Ludmilou Mojžíšovou, rozšířil svou terapeutickou metodu i na léčbu sterility u žen a mužů.

V roce 1990 se osamostatnil a začal rozvíjet SM systém.

Hlavními pacienty byli především lidé s problémy s meziobratlovými ploténkami v oblasti bederní páteře.

Vytvořil program pro akutní a následně rekonvalescenční fázi.

Ta měla pacientům pomoci zvládnout akutní bolest po dobu 3 až 6 dnů. Během měsíce je připravit na zvládání lehkých pracovních činností a za 3 měsíce vrátit do běžného života. Za půl roku se mohli věnovat rekreačnímu sportu.

Mnoho pacientů však ve svém úsilí polevilo.

Jejich problémy se začaly vracet.

Doktor Smíšek proto rozšířil SM systém o cvičení pro vyléčené pacienty, aby se zabránilo opětovnému výskytu problémů.

Základem byla škola zad pro lidi se sedavým zaměstnáním, nedostatkem pohybu a po operaci páteře.

Další modifikací SM systému bylo zaměření na seniory. Smyslem bylo ulevit pacientům od bolesti a zlepšit jejich koordinaci a stabilitu pohybu. Tím se mělo předcházet pádům.

MUDr. Smíšek se mimo jiné zabýval diagnostikou dysfunkcí vnitřních orgánů.

Kardiovaskulární, plicní, gastrointestinální a urogenitální.

Vypracoval metodu jejich odstranění pomocí pohybových programů.

Využívá lehčí formu cvičení k tréninku kardiovaskulárního systému u fyzicky méně zdatných jedinců.

Cílem je zvýšit spotřebu cukrů a tuků ve svalech, zvýšit jejich napětí a průtok krve a zvýšit pohyblivost hrudníku, a tím zlepšit ventilaci plic.

Tím se optimalizuje přísun kyslíku potřebného pro metabolické procesy v lidském těle a eliminují se rizikové faktory různých kardiovaskulárních onemocnění.

Další oblastí, kterou se MUDr. Smíšek zabýval, byla skolióza a její prevence.

Jeho cílem je aplikovat SM systém jako prevenci pro široký okruh obyvatel a navázat spolupráci mezi nimi, fyzioterapeuty a lékaři.

Z uvedeného vyplývá:

Pro koho je SM systém (metoda SPS) určen?

Pro nás všechny, kteří můžeme a chceme.

Pro děti od 5 let až po dospělé.

Pro ty, kteří trpí bolestmi zad, snaží se jim předcházet nebo jim nepomohla předchozí terapie.

SM systém by si měli osvojit všichni lidé se smyslem pro zdravý tělesný vývoj.

Cvičení SM systému omezují rizika při porodu, takže jsou užitečná i v těhotenství.

Pomáhají zpevnit a lépe ovládat svaly pánevního dna.

SM systém si dokonce osvojila řada nejen profesionálních sportovců jako součást kondičního tréninku a rehabilitace.

Problémy, které cviky SM systému pomáhají řešit:

 • nesprávné držení těla – pramenící z různých příčin, a to i u dětí v průběhu tělesného vývoje
 • problémy s páteří – sedavé zaměstnání, špatné návyky
 • problémy s meziobratlovými ploténkami
 • skolióza, stenóza páteře – zahrnuje i další diagnózy
 • ztuhlé krční svaly
 • bolesti v oblasti hrudní, krční a bederní páteře
 • slabost zádových svalů – zejména sedavé zaměstnání se špatným držením těla
 • vysoce namáhané svaly – sportovci, fyzicky náročná zaměstnání

Celkově metoda SM systém pomáhá při zlepšování naší fyzické výkonnosti.

Pomáhá nám předcházet přetěžování a degeneraci velkých kloubů a páteře.

Správná úprava stravy může pomoci jako prevence proti obezitě, cukrovce a srdečně-cévním onemocněním.

V tomto článku si přečtěte více o tom, jak zhubnout.

U sportovců nachází uplatnění například jako kompenzace po fyzickém výkonu.

Správný trénink pohybových stereotypů může zvýšit jejich výkonnost.

Jaký je princip SM systému?

Metoda SM systému vychází ze základu chůze jako přirozeného pohybového projevu člověka.

Správné cvičení prospěšné pro páteř závisí na správném postavení našeho těla, na samotném charakteru cvičení, které provádíme, na síle, kterou při něm používáme, i na rychlosti.

Nezbytnou součástí je délka a intenzita cvičení.

Aby měl SM systém potřebný účinek, je důležité jej cvičit pravidelně.

Nejlépe každý den.

Je třeba řešit problémy, najít si čas.

SM systém je zaměřen na práci spirálních svalových řetězců.

Co přesně jsou svalové řetězce?

Jsou to svalové smyčky.

Jedná se o skupinu dvou svalů upnutých do vzdálených pevných bodů.

Stále mluvíme o našem, lidském těle.

Mezi těmito svaly je kostní segment – tedy kost.

Svalový řetězec je skupina svalových smyček propojených kostmi, šlachami nebo vazy.

Jejich souhra zajišťuje stabilitu těla při pohybu.

Na tom závisí jeho správné provedení.

Svalový řetězec je řízen centrální nervovou soustavou, tj. mozkem a prodlouženou míchou.

Rozeznáváme dva typy svalových řetězců.

Spirální dynamické a vertikální statické.

A zde se pomalu blížíme k jádru věci.

Spirální dynamické řetězce vedou k trakci, natahování a odlehčování meziobratlových segmentů (plotének).

Jejich aktivace je energeticky náročnější.

Vertikální statické řetězce naopak tyto části stlačují, tj. působí ve směru gravitace.

Právě tyto energeticky méně náročné řetězce používáme ke stabilizaci těla v klidu.

Pro většinu z nás jsou dominantnější, protože při sezení, řízení auta a podobných činnostech nemůžete zapojit oba konce současně.

A problémy mohou začít.

Přečtěte si také článek o tom, jak léčit bolesti zad.

Nyní je již jasnější, proč SM systém využívá spirálové svalové řetězce.

Jeho hlavním cílem je aktivovat tažnou sílu v oblasti ploténky. Tím se zvětší meziobratlový prostor, samotné ploténky se odlehčí a mohou lépe pracovat.

Je to jako představit si hever, zvedák na auto.

Má tvar kosočtverce, který se při zvedání zužuje. Tím vzniká větší prostor mezi jeho horní a dolní částí.

Díky cvičení SM systému dosáhneme mobilizace spirálních svalových řetězců.

Ty zužují obvod pasu a táhnou naše tělo vzhůru.

Při pohybu se tak stabilizuje páteř.

Cviky SM systému mají na naše tělo tyto účinky:

 • dynamická stabilizace pohybu
 • zlepšení rovnováhy
 • stabilizace spirálních svalových řetězců, a tím i středu těla
 • uvolnění pletence ramenního, a tím i končetin pro lepší pohyb
 • zlepšení osového postavení těla
 • rozsáhlejší a plynulejší pohyb
 • lepší pohyb páteře při rotaci těla a zároveň lepší stabilita
 • uvolnění všech svalů těla
 • prokrvení a regenerace svalů a šlach
 • regenerace a uvolnění meziobratlových plotének a kloubů
 • lepší kontrola, řízení a segmentální rozložení pohybu
 • zlepšení přirozených pohybových vzorců chůze a běhu
 • značný přínos pro naše duševní zdraví

Jak cvičit SM systém?

Pomocí koordinace chůze.

Ta je rozdělena na jednotlivá cvičení.

Během nich se koriguje její chybné provedení. Zvládnutím jednotlivých cviků se pak tyto cviky spojí do optimální a koordinované chůze.

Metoda SM systém využívá pro jednotlivé cviky elastické lano. Jedná se o speciální lano určené právě pro tuto aktivitu.

Snažíme se o extenzivní pohyb končetin.

Lano funguje jako odpor, jehož velikost se postupně zvyšuje.

Přitom dochází k aktivaci stabilizačních svalových skupin.

Mobilizací spirálních svalových řetězců dochází k protažení páteře směrem vzhůru a uvolnění meziobratlových prostor.

Dochází k regeneraci plotének a kloubů, jejich lepší funkci a zmírnění bolesti a napětí v zádech.

Účinnost SM systému vychází z komplexnosti jednotlivých cviků.

Ty působí na více svalových skupin najednou.

Během cvičení musíme udržovat pružné lano správně připevněné.
Během cvičení musíme udržovat pružné lano správně připevněné. Zdroj: Getty images

Co musíme při cvičení dodržovat:

 • správný úchop elastického lana
 • vědomé, plynulé a pomalé dýchání
 • pravidelnost cvičení

Cvičení trvá přibližně 20 minut. Cviky lze několikrát opakovat.

Ke správnému provedení cviků SM systému budeme potřebovat: elastické lano, balanční podložku a opěrné tyče.

Než začneme cvičit, je vhodné naučit se cviky SM systému s pomocí fyzioterapeuta nebo instruktora.

Můžeme také využít různá odborná videa a publikace, které nám pomohou správně cvičit. Případně můžeme navštívit kurz, kde nás vše naučí.

Později můžeme na SM systému pracovat sami.

Samozřejmě se také musíme poradit s odborníkem, zda je pro nás toto cvičení vhodné.

Další článek o tom, jak se vyhnout bolestem zad nebo jak je řešit.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.