Léčba rakoviny vaječníků: chirurgická a onkologická + prognóza

Léčba rakoviny vaječníků závisí na typu nádoru a jeho stádiu.

Léčba rakoviny v časném stádiu je snazší. Některé nádory jsou léčitelné i v pozdějším stádiu.

Nejčastěji se jedná o epiteliální karcinom, který vzniká z povrchových buněk vaječníku.

V závislosti na stádiu rakoviny a její velikosti může léčba zahrnovat nejprve chemoterapii pro zmenšení nádoru a poté chirurgické odstranění.

Léčba rakoviny vaječníků

Základem léčby je operace a odstranění nádoru v časném stádiu.

V pokročilém stádiu rakoviny lze využívat operační techniky, chemoterapii, radioterapii a cílenou léčbu. Léčba je specifická podle nálezu.

 • Chemoterapie zahrnuje podávání cytostatik – protinádorových léků na zničení nádorových buněk.
 • Cílená léčba se nazývá také biologická léčba. Spočívá v podávání léků, které blokují růst nádorových buněk. Blokují získávání živin potřebných pro jejich růst. To vede k vyhladovění nádoru. Tyto léky se přidávají k chemoterapii nebo se podávají jako udržovací léčba po chemoterapii.
 • Radioterapie je použití rentgenového záření, které ničí nádorové buňky.
 • Imunoterapie posiluje imunitu a brání tělo proti nádorovým buňkám.
 • Chirurgická léčba

Chirurgický zákrok provádí onkogynekolog.

Při chirurgické léčbě rozhoduje onkogynekolog o typu a druhu operace podle stádia a rozsahu rakoviny. Při operaci se snaží odstranit všechna nádorová ložiska.

Operace je mnohokrát nezbytná ke zjištění skutečného rozsahu nádorového postižení a jeho stádia. Během operace se odebírají vzorky tkáně, lymfatických uzlin a tekutiny nalezené v dutině břišní k histologickému vyšetření.

U rakoviny v 1.stádiu často nenínutná následná chemoterapie.

Operace závisí na tom, která část tkáně je rakovinou postižena.

Typy operací

 • Odstranění vaječníku a vejcovodu. Odstraní se pouze postižená strana. Ponechá se jeden vaječník a vejcovod pro plánované budoucí těhotenství. Tento postup záleží na rozsahu rakoviny a na tom, zda ženy plánuje mít děti.
 • Odstranění dělohy je nutné v případě epiteliálních nádorů.
 • Při odstranění lymfatických uzlin chirurg odstraní lymfatické uzliny v pánvi. Mohly by způsobovat přesun nádorových buněk do jiných částí a orgánů těla ženy.
 • Odstranění omenta, vláknité blány, která pokrývá žaludek a střeva. Tato blána je často napadána u pokročilé rakoviny
 • Rozsáhlá operace zahrnuje všechny dosud zmíněné postupy k odstranění všech míst výskytu rakoviny.
 • Paliativní odstranění částí tkáně postižené rakovinou se provádí v případě, kdy už rakovina rozrostla i do jiných částí těla a vytvořily se metastázy. Tento operační výkon má za úkol zlepšit stav pacientky, zmírnit všechny příznaky onemocnění a zlepšit další léčbu chemoterapií

Po ukončení léčby by žena měla navštěvovat svého lékaře každé 3 měsíce po dobu 2 let a poté každých 6 měsíců. Při této kontrole vás lékař vyšetří, provede krevní testy a může doporučit vyšetření CT, MRI nebo pozitronovou emisní tomografií (PET)-CT. Ujistí se tak, že se rakovina nevrátila. Pokud se rakovina vrátí, bude stanovena nejlepší možná léčba.

Prognóza

Prognóza závisí na různých faktorech. Patří mezi ně stádium onemocnění, typ a agresivita nádoru, úspěšnost podané léčby a celkový stav pacientky.

Pokud je rakovina vaječníků odhalena v časném stádiu onemocnění, přežívá90 % pacientek. To je velmi příznivá prognóza.

Většina případů rakoviny vaječníků je bohužel diagnostikována v pokročilém stádiu onemocnění. To zhoršuje prognózu.

75 % případů je odhaleno v pozdních stádiích onemocnění. Léčba je obtížná a prognóza špatná. Mohou za to metastázy v těle. Přibližně 35 % pacientek přežívá dalších 5 let po stanovení diagnózy.

Karcinom vaječníků má ve srovnání s ostatními gynekologickými nádory vyšší úmrtnost.

fsdílet na Facebooku