Jak se léčí rakovina plic: Jaké jsou možnosti léčby a lze ji vyléčit?

Obecně se v onkologii léčba řídí typem nádoru, stádiem onemocnění, celkovým zdravotním stavem, přidruženými chorobami, stavem organismu atd.

Před volbou terapie a následným vyhodnocením účinku léčby je nutné posoudit, zda je v těle rozšířeno onemocnění a kde všude se nachází.

Často se stává, že pacient ztrácí drahocenný čas, zatímco vyšetřeními zjišťujeme jeho aktuální stav.

V současné době je možné podle přítomnosti specifických genetických mutací, imunologického stavu nádoru přizpůsobit léčbu pacientovi. Můžeme podat lépe cílenou terapii.

Není možné podat cílenou léčbu každému pacientovi. Záleží na mnoha faktorech.

Ne každý podtyp karcinomu plic na tuto novou personalizovanou léčbu reaguje.

Typy léčby rakoviny:

  • kurativní léčba – cílem je vyléčení pacienta
  • paliativní léčba – cílem je zlepšit kvalitu života pacienta a prodloužit jeho život
  • adjuvantní léčba – podává se při absenci mikroskopického onemocnění s cílem léčit případné mikrometastatické onemocnění, následně snížit riziko recidivy onemocnění a zlepšit celkové přežití pacienta
  • neoadjuvantní léčba – podává se před kurativními možnostmi léčby (např. podávání chemoterapie ke zmenšení velikosti nádoru před operací) s cílem zlepšit účinnost léčby.

Hlavními léčebnými modalitami jsou operace, chemoterapie, radioterapie a kombinovaná chemoradioterapie.

Mezi nové léčebné přístupy patří biologická léčba a imunoterapie. Bližší poznání biologie a imunologického chování nádoru v těle umožňuje po podrobných analýzách působit přímo na konkrétní cílovou strukturu a zabránit růstu nádorové tkáně.

Cílená léčba využívá přímého působení různých látek, např. na enzymů, k zastavení tvorby a růstu nových nádorových cév (inhibice angiogeneze). Pokud jsou prokázány genetické mutace, je léčba zaměřena na tyto mutace.

Imunoterapie využívá imunitní systém a jeho přirozenou obranyschopnost k boji proti abnormálním nádorovým buňkám. Zaměřuje se na potlačení (inhibici) kontrolních bodů imunitního systému, které se nazývají inhibitory kontrolních bodů.

Tato léčba není vhodná pro každého pacienta. Nebude mít požadovaný účinek, pokud nádorové buňky nebudou na svém povrchu produkovat specifické proteiny, které pak buňky imunitního systému detekují.

fsdílet na Facebooku