MUDr. Zuzana Kožlejová, PhD.

MUDr. Zuzana Kožlejová, PhD.

Lékař
Vždycky jsem chtěla pomáhat lidem, zejména vážně nemocným. Vystudovala jsem Lékařskou fakultu UP v Košicích. Již během studia na univerzitě jsem se věnovala onkohematologickému výzkumu, při němž jsem se zabývala pacienty s leukémií. Stáž jsem absolvovala v onkologickém institutu v Barceloně ve Španělsku, kde jsem pracovala na špičkové onkohematologické klinice. Seznámila jsem se s tzv. otevřenou medicínou, kdy si pacient z ambulance profesora se světovým renomé odnášel papírový nákres nemoci. Pacient byl spokojený, informacím porozuměl a po pevném stisku ruky od lékaře věřil, že s pomocí Boha a lékaře nemoc porazí. Pacient se usmál a odešel. Tehdy jsem se definitivně rozhodla, že se chci věnovat onkologii a být tu pro lidi, kteří to obzvlášť potřebují. Od roku 2014 jsem několik let pracovala ve Východoslovenském onkologickém ústavu na oddělení klinické onkologie v Košicích, později na oddělení klinické onkologie Fakultní nemocnice J. A. Reimana v Prešově a v současné době jsem na mateřské dovolené. Výzkumu jsem se nevzdala a po ukončení univerzity se věnuji proteomickému studiu pacientek s rakovinou prsu. Na toto téma jsem obhájila doktorskou práci v oboru klinické biochemie a věřím, že neustálý pokrok ve výzkumu bude pomáhat stále více. Při své práci, kdy pacienti často přicházejí pozdě, nebo při výuce studentů medicíny jsem si vždy uvědomovala, jak je vzdělávání v medicíně důležité. I tímto způsobem chci přispět k vaší prevenci nebo vám pomoci orientovat se ve zdravotních obtížích.