Co je seboroická dermatitida? Jaké jsou příznaky, příčiny? + Rozdělení

Co je seboroická dermatitida? Jaké jsou příznaky, příčiny? + Rozdělení
Zdroj fotografie: Getty images

Seboroická dermatitida není závažné kožní onemocnění. Zásadně však ovlivňuje kvalitu života.

Vlastnosti

Seboroická dermatitida je jedním z běžných kožních onemocnění. Název seboroická dermatitida je odvozen z latinského slova sebum = maz a řeckého slova rhein = téct.

Mnozí z nás znají toto onemocnění pod názvem mléčný strup.

Toto onemocnění poprvé popsal v roce 1887 německý dermatolog Paul Gerson Unna. V té době bylo známé jako seboroický ekzém. V roce 1953 změnil Wolfgang Nikolowski název onemocnění na seboroickou dermatitidu.

Seboroická dermatitida byla dlouhou dobu jednou velkou neznámou. V roce 1979 shrnul Kligman tehdejší poznatky o ní takto: "...nemoc, o které se nic neví, a to, co bylo napsáno, je nesprávné nebo irelevantní".

Seboroická dermatitida je definována jako chronické zánětlivé onemocnění kůže. Má chronický a často recidivující průběh. Objevuje se na viditelných místech. Z tohoto důvodu může vážně ovlivnit psychiku pacienta.

Tímto onemocněním trpí přibližně 3 % populace. Častěji postihuje muže než ženy. Seboroická dermatitida není přenosné onemocnění. Mnozí z nás si myslí, že nemoc postihuje pouze děti.

Může se vyskytnout u pacientů ve třech věkových skupinách:

 1. u dětí v prvních třech měsících života
 2. v období dospívání
 3. ve věku od 30 do 60 let

Příčiny

Přesné příčiny seboroické dermatitidy nejsou dosud známy.

Předpokládá se, že důležitou roli při vzniku onemocnění hraje:

Zvýšená produkce kožního mazu

Vývody mazových žláz se nacházejí na celém povrchu kůže. Výjimkou jsou dlaně a chodidla nohou. Jejich největší hustota je v kapilární oblasti (vlasatá část hlavy), na obličeji, na hrudi a na zádech.

Sebum plní v lidském těle mnoho rolí:

 • chrání před ultrafialovým zářením
 • poskytuje ochranu před chemickými látkami
 • chrání pokožku před mikrobiální kolonizací
 • podílí se na diferenciaci epidermis
 • podílí se na specifických hormonálních reakcích a produkci feromonů.

Sebum se skládá z triacylglycerolů, mastných kyselin, skvalenu, esterů cholesterolu, vosků a sterolů. Produkce kožního mazu je řízena hormony. V následující části vysvětlíme vztah mezi produkcí kožního mazu a vznikem seboroické dermatitidy.

Podívejte se také na následující informace:
Mastná pleť: Trápí vás extrémně mastná pokožka? Proč tomu tak je?

Pod vlivem mateřských androgenů jsou mazové žlázy aktivní v novorozeneckém a kojeneckém období. Z tohoto důvodu se onemocnění objevuje u dětí v prvních třech měsících života. Později se jejich velikost zmenšuje. Produkce kožního mazu se prudce snižuje.

V pubertě se vlivem cirkulujících androgenů produkce mazu opět zvyšuje. Muži mají vyšší produkci mazu než ženy.

Muži a ženy na schodech, což ukazuje, že muži jsou nemocí postiženi více než ženy.
U mužů je produkce kožního mazu vyšší než u žen. Zejména v období puberty. Zdroj: Getty images

Z toho vyplývá, že kožní maz hraje důležitou roli při vzniku seboroické dermatitidy:

 1. Maximální výskyt onemocnění časově koreluje s obdobím nejvyšší aktivity mazových žláz (kojenci, dospívající a mladí dospělí).
 2. Nejčastěji postihuje oblasti s největší hustotou mazových žláz.
 3. Vyskytuje se častěji u mužů než u žen.

Lipofilní kvasinky rodu Malassezia

Lipofilní kvasinky potřebují k přežití prostředí s dostatečným množstvím tukových látek. Kožní maz je bohatým zdrojem triacylglycerolů.

Z tohoto důvodu se kvasinky rodu Malassezia přizpůsobily životu v prostředí horních vrstev kůže. Ty jsou pokryty tenkou vrstvou potu a kožního mazu. Tím jsou jim poskytnuty vhodné podmínky pro život.

Rod Malassezia zahrnuje 13 druhů. Na lidské kůži se nejčastěji vyskytují M. restricta, M. globosa a M. sympodialis.

Věděli jste, že...
Některé druhy rodu Malassezia jsou součástí normální mikrobiální flóry lidské kůže. Malassezie kolonizují 80–100 % zdravých dospělých lidí.

Seboroická dermatitida je způsobena abnormální reakcí pacienta (hostitele) na jejich přítomnost. Kvasinky rodu Malassezia rozkládají triacylglyceroly. Ke svému metabolismu využívají specifické uvolněné nasycené mastné kyseliny.

Nespotřebované nenasycené mastné kyseliny zůstávají na povrchu kůže. Ty mohou způsobit lokální podráždění kůže. Tento mechanismus mění složení kožního mazu. To znamená, že se zvyšuje obsah volných mastných kyselin a snižuje obsah triacylglycerolů.

Individuální citlivost jedince na dráždivé působení složek kožního mazu

Předpokládá se, že individuální citlivost je způsobena vrozeným defektem propustné bariéry horní vrstvy kůže.

Nenasycené mastné kyseliny, které jsou na povrchu kůže přítomny ve velkém množství, mohou u individuálně citlivého jedince vyvolat zánětlivou reakci.

Zánětlivá reakce je způsobena stimulací metabolismu kyseliny arachidonové a následným uvolněním zánětlivých mediátorů.

Mezi rizikové faktory patří:

 • nadměrné pocení (hyperhidróza)
 • genetické faktory
 • obezita
 • stres
 • menopauza
 • některá onemocnění (Parkinsonova choroba, diabetes mellitus, Cushingova choroba)
 • kožní onemocnění (akné, růžovka)
 • aplikace olejových přípravků na kůži
 • systémové užívání kortikosteroidů, imunosupresivních látek
 • klimatické faktory

Kožní příznaky při nedostatku zinku mohou také připomínat seboroickou dermatitidu. Známé jsou také poruchy metabolismu mastných kyselin. Onemocnění může způsobit také nedostatek vitaminu B.

Seboroická dermatitida se často vyskytuje při imunodeficienci spojené s infekcí HIV (50 % případů). U mladých lidí může být diagnosticky důležitým ukazatelem syndromu získaného selhání imunity.

Vyvolávající mechanismy lze rozdělit do 3 skupin:

 1. konstitučně podmíněné – mikrobiální, alimentární, metabolické, neuropatické příčiny
 2. sekundární – hormonální, alergicko-toxické příčiny
 3. kombinace předchozích skupin

Příznaky

Základním projevem seboroické dermatitidy je ostře ohraničená zarudlá léze, na které najdeme mastné šupinky nažloutlé barvy.

Rozdělení seboroické dermatitidy podle věku

1. Seboroická dermatitida u dětí

Tento typ postihuje děti během prvních 4 týdnů až 3 měsíců života. Může však vzniknout i během prvního roku a půl. Objevuje se především na temeni, obličeji, krku a velkých intertriginózních oblastech.

Malé dítě, novorozeně, spící, se seboreou a šupinami na hlavě.
Postihuje hlavně děti během prvních 4 týdnů až 3 měsíců života. Zdroj: Getty images

Příznaky onemocnění se objevují hlavně na temeni hlavy. Z tohoto důvodu se označuje také jako kolébková čepička.

V oblasti temene (nad přední fontanelou) se objevuje různě silné ložisko mastných, ztluštělých a žlutě zbarvených šupin.

Příznaky onemocnění se mohou rozšířit na obočí a střední část obličeje. V těchto oblastech se projevuje jako jasně červená ostře ohraničená a mírně se olupující ložiska.

V průběhu onemocnění jsou často postiženy intertriginózní oblasti a kožní řasy (krk, podpaží, oblast plenek). Ty jsou charakteristické hromaděním vlhkosti a tepla. V těchto místech se tvoří různě velká, zánětlivá zarudlá ložiska.

V intertriginózních oblastech mohou vlhnout.

Zánět ložisek může vyústit v sekundární bakteriální (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) nebo mykotickou infekci (Candida albicans, Epidermophyton floccosum).

2. Seboroická dermatitida u dospělých

V dospělosti se mohou objevit mastné nebo suché a ve většině případů bělavé šupinky (lupy/pityriasis capitis). Šupinatění nemusí být doprovázeno nadprodukcí kožního mazu. Svědění chybí nebo je jen mírné.

Muž se seboreou na bradě, zarudlý obličej se známkami dermatitidy
V dospělosti se objevují mastná nebo suchá místa. Zbarvení ložisek je načervenalé s odlupujícími se bělavými šupinami. Zdroj: Getty images

V praxi rozlišujeme několik forem seboroické dermatitidy...

Seboroický ekzematid

Seboroický ekzematid je považován za nejmírnější formu onemocnění. Ekzematidy jsou lokalizovány především na trupu. Ve většině případů trvají několik týdnů. Obvykle spontánně odeznívají.

Ložisková seboroická dermatitida

Je charakterizována jako plně rozvinuté onemocnění s chronickým, často recidivujícím průběhem. Vyskytuje se především v kapilární oblasti (vlasatá část hlavy), v retroaurikulární oblasti, v zevních zvukovodech a ve střední části obočí.

Vyskytuje se také v intertriginózních oblastech (krk, podpaží, pupek).

Ložisková seboroická dermatitida se dělí na

 • Seboroickou dermatitidu capilitii (dermatitis seborrhoica capilitii)

Touto formou onemocnění trpí přibližně 10 % populace. Objevuje se především ve 3. a 4. dekádě života. Onemocnění se nejprve projevuje zarudnutím a olupováním.

Později vznikají různě velká ložiska, která mají tendenci se dále šířit na čelo, krk, zevní zvukovod a retroaurikulárně.

U mírné formy se tvoří lupy, které mohou být suché, malé a bělavé. V některých případech mohou být větší, žlutě zbarvené a mastné.

Seborea ve vlasech ženy, lupy u seboroické dermatitidy
Šupiny, lupy ve vlasech při seboree. Zdroj: Getty images
 • Seboroická dermatitida obličeje (dermatitis seborrhoica facieii)

Příznaky tohoto typu seboroické dermatitidy jsou ložiska nepravidelného ohraničeného zarudnutí s mastnými šupinami. Vyskytuje se především ve střední části obličeje (střední část obočí, nos).

V některých případech se může objevit citlivost na světlo.

 • Seboroická dermatitida trupu (dermatitis mediothoracica seborrhoica figurata)

Mezi příznaky onemocnění patří zarudlá ložiska, která mají tendenci splývat. Šupinatění je nevýznamné, protože šupiny se v těchto oblastech vylučují nadměrným pocením.

Onemocnění vzniká zejména v zimě, kdy je odpařování kůže omezeno nošením několika vrstev oblečení.

Intertriginózní seboroická dermatitida

Vyskytuje se především v intertriginózních oblastech (axily, submamární oblast, pupek, třísla a perianální oblast). Mezi příznaky onemocnění patří otok, zarudnutí a tvorba trhlinek (ragád). Vzhledem k lokalizaci příznaků je často přítomna sekundární bakteriální nebo mykotická infekce.

Diseminovaná seboroická dermatitida

Diseminovaná seboroická dermatitida vzniká akutně nebo subakutně ve dvou formách. První forma vzniká bez zjevné příčiny. Tato forma je charakterizována tvorbou nových zánětlivých oblastí.

Druhá forma se objevuje po podráždění již existujících ložisek (po expozici slunci).

Příznaky onemocnění se objevují především na hlavě, uprostřed obličeje a na boční straně krku. Kromě těchto oblastí se mohou příznaky objevit také v intertriginózních oblastech a v oblastech velkých kloubů.

Typickými příznaky jsou zánětlivá zarudlá ložiska, která se spojují do velkých ploch. V některých případech se mohou tvořit krusty a může docházet k odlupování.

Častým problémem je vznik sekundárních infekcí způsobených bakteriemi a kvasinkami.

Seboroická erytrodermie

Seboroická erytrodermie vzniká při zhoršení průběhu diseminované formy seboroické dermatitidy. Příznaky seboroické erytrodermie se podobají psoriáze.

Nejčastější příčinou je nesnášenlivost lokální léčby nebo kontaktní senzibilizace. Závažná generalizovaná forma se může objevit při progresi infekce HIV.

Seboroická blefaritida

Vyskytuje se jako součást seboroické dermatitidy jiných lokalizací. Může však být jediným příznakem onemocnění. Mezi příznaky patří zarudlá ložiska, v některých případech dochází k olupování a vzniku krust. Příznaky se objevují na okraji očních víček.

Přečtěte si také:
Zčervenání, svědění a otok víček v důsledku podráždění, zánětu? Příčiny a léčba

Diagnostika

Diagnózu stanoví lékař na základě anamnézy a klinického obrazu. Z moderních diagnostických postupů se používá diagnostika pomocí dermatoskopu. Tato metoda je velmi užitečná k odlišení seboroické dermatitidy od psoriázy.

Následující tabulka popisuje jednotlivé diagnostické znaky psoriázy a seboroické dermatitidy

Seboroická dermatitida Psoriáza
Kapiláry s menším průměrem Rozšířené a vyvinuté kapiláry
Zachovalá lokální mikroangioarchitektonika Kapiláry s větším průměrem
Nepravidelně uspořádané červené tečky a červené linie Homogenní červené kuličky
Punkční krvácení

V případě diagnózy u dětí může být problematické odlišení seboroické dermatitidy od atopické dermatitidy. V následující části popíšeme jednotlivé charakteristické znaky atopické dermatitidy a seboroické dermatitidy.

Přečtěte si také: Jak se projevuje dermatitida?

Atopická dermatitida

Příznaky onemocnění se objevují přibližně ve 3.–4. měsíci. Léze nejsou ostře ohraničené a ve většině případů velmi svědí. První příznaky onemocnění se nejčastěji objevují na obličeji, spáncích a krku. Později se rozšíří na vnější stranu paží a na přední stranu stehen.

Na rozdíl od seboroické dermatitidy se příznaky atopické dermatitidy nevyskytují v oblasti plenek. Ve většině případů se v rodině pacienta, který trpí atopickou dermatitidou, vyskytují další členové, kteří mají různé projevy onemocnění.

Přečtěte si také:
Atopický ekzém – trpí jím i vaše dítě?

Seboroická dermatitida

Příznaky seboroické dermatitidy se obvykle objevují dříve než ve 3.–4. měsíci. První projevy začínají na temeni hlavy. Pacient nemá pozitivní rodinnou anamnézu.

Průběh

V letních měsících dochází ke zmírnění projevů onemocnění. Naopak v zimních měsících dochází ke zhoršení projevů seboroické dermatitidy. Předpokládá se, že důvodem zhoršení příznaků je časté nošení oděvů z vlny a syntetických vláken.

Průběh seboroické dermatitidy u dospělých pacientů je chronický. Často dochází k relapsům. Aplikací velmi agresivní lokální léčby může podrážděné onemocnění přejít v erytrodermii. To platí zejména u starších pacientů.

Seboroická dermatitida lokalizovaná v kapiláriu má určitý vztah k psoriáze. Mají podobný klinický obraz a také některé histologické znaky. Psoriatická ložiska s mastnými šupinami v kapiláriu se často označují také jako sebopsoriáza.

Seboroická dermatitida může často probíhat souběžně s některými dalšími kožními onemocněními (dermatózami). Zejména s rosaceou nebo akné.

Viz také:
Růžovka
Akné: Jaké formy akné známe? Jak postupovat pří léčbě?

Jaká je prevence recidivy onemocnění?

Prevence recidivy se skládá z následujících kroků:

 1. eliminace dráždivých vlivů
 2. šetrná osobní hygiena (neutrální nebo slabě kyselé šampony, mýdla)
 3. nošení oblečení z přírodních materiálů
 4. používání kosmetiky vhodné pro alergiky
 5. dietní režim (pestrá vyvážená strava, omezení sladkostí)

Jak se léčí: Seboroická dermatitida – Seborea

Jak porazit a léčit seboreu? Léky, lokální masti

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • solen.sk - Seboroická dermatitida, MUDr. Dušan Buchvald, PhD., Dětská dermatovenerologická klinika LF UK a FN, Bratislava
 • solen.cz - Seboroická dermatitida, diferenciální diagnostikaa léčba v praxi, MUDr. Naděžda Vojáčková, Dermatovenerologická ambulance Praha
 • medicinapropraxi.cz - Seboroická dermatitida
 • praktickelekarenstvi.cz - Seboroická dermatitida, MUDr. Milan Junášek, Dermatovenerologická ambulance, sálek-lasery-korekce, Praha
 • prolekare.cz - Lipofilní kvasinky rodu Malassezia a kožní onemocnění. I. Seboroická dermatitida
 • prolekare.cz - Praktický postup lokální léčby seboroické dermatitidy šourku u dospělých.
 • remedia.cz - Dermatitis seborrhoica
 • mayoclinic.org - Cradle cap / v angličtině