Pilulky na hubnutí: Jak fungují a jaká jsou rizika? + Omezené látky

Pilulky na hubnutí: Jak fungují a jaká jsou rizika? + Omezené látky
Zdroj fotografie: Getty images

Cesta k vysněné váze vyžaduje čas, trpělivost a v neposlední řadě silnou vůli. Jedním ze způsobů, jak si ji usnadnit a zkrátit, je používání přípravků na hubnutí. Jaké výrobky jsou v současné době na trhu k dispozici? Má smysl je užívat a hlavně, je jejich užívání bezpečné?

Jak pilulky na hubnutí fungují? Jejich význam, účinek a důležitá upozornění na omezené, "zakázané" látky.

Asi každý z nás se někdy snažil shodit nějaké to kilo na váze. Cílem je cítit se fyzicky, ale hlavně psychicky dobře.

Možná je to jen sezónní mánie, během níž jsme vynaložili veškeré úsilí na dosažení momentálního cíle mít vysněnou tělesnou hmotnost.

V některých případech se jedná o dlouhodobé nebo dokonce celoživotní úsilí, při kterém se používají nejrůznější metody. Méně i více dostupné způsoby. 

Udržování přiměřené tělesné hmotnosti je jedním z důležitých aspektů ovlivňujících zdraví a celkovou kvalitu života každého člověka.

Je proto nutné udržovat správnou životosprávu a v rámci možností se věnovat dostatečné fyzické aktivitě.

V současné době jsou k dispozici desítky či dokonce stovky různých návodů, které slibují přinejmenším udržení stabilní tělesné hmotnosti, v lepším případě její snížení.

Obecně však platí, že je vhodné přijmout několik pravidel a učinit z nich součást své každodenní rutiny.

Měly by to být například následující kroky:

 • Jezte přiměřené porce jídla v pravidelných intervalech.
 • Jezte hodně zeleniny a ovoce.
 • Vybírejte si zdravější alternativy potravin a vyhýbejte se rychlému občerstvení.
 • Pijte hodně vody, preferujte neslazené nápoje.
 • Buďte aktivní, věnujte se pohybovým aktivitám a mějte dostatek pohybu.

Asi nikoho nepřekvapí, že počet lidí s nadváhou nebo dokonce obezitou se každým dnem znepokojivě zvyšuje. Z celkové populace dospělých nad 18 let má až 39 % lidí nadváhu a 13 % je obézních.

A netýká se to jen vyspělých zemí s relativně vysokými příjmy. Postiženy jsou i země, které jsou stále považovány za rozvojové.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) máme nadváhu, pokud je index tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 25, a obezitu při BMI ≥ 30. 

Největším rizikem nadváhy a obezity pro člověka je jejich negativní dopad na zdraví.

Zvyšují riziko vzniku život ohrožujících onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby, cukrovka, nemoci pohybového aparátu, jater a ledvin. Jsou také spojeny s vyšší úmrtností.

Cesta k účinnému snížení tělesné hmotnosti není krátkodobou a často ani jednoduchou záležitostí.

Zásahy do zavedeného životního stylu, včetně úpravy stravy nebo zvýšení frekvence fyzické aktivity, mohou být poměrně náročné. Kýžené výsledky se dostavují pomalu a člověk ztrácí motivaci.

To vede k poměrně brzkému návratu do zajetých kolejí nebo k hledání rychlejšího a snadnějšího způsobu, jak zhubnout.

Proto s nadějí na úspěch velmi často saháme po pomocnících, jako jsou doplňky stravy nebo již přímo léky.

Užitečné kalkulačky a články:

Doplňky stravy vs. léky na hubnutí

Výživové (potravinové) doplňky jsou doplňkem naší běžné vyvážené stravy. Mohou to být vitaminy, minerální látky, stopové prvky, aminokyseliny, vláknina nebo rostlinné extrakty, které jsou zdrojem živin pro naše tělo.

Nejsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění a nesmí se používat jako náhrada pestré stravy.

Uvádění doplňků stravy na trh nepodléhá (na rozdíl od léků) tak přísnému schvalování národními regulačními orgány. Za jejich bezpečnost odpovídá především výrobce.

V případě snahy o snížení hmotnosti nám mohou správné doplňky stravy pomoci dosáhnout požadovaného efektu, vždy však v kombinaci s dalšími úpravami životního stylu.

Druhou kategorií jsou léky na hubnutí. Ty se nazývají anorektika.

Na rozdíl od doplňků stravy jsou tyto léky přísně kontrolovány z hlediska bezpečnosti (mají vypracované a schválené klinické studie bezpečnosti).

Léky mají v těle biologický účinek. Mohou také různými mechanismy snižovat hmotnost.

Vzhledem ke své povaze jsou léky určené ke snižování hmotnosti téměř vždy pouze na lékařský předpis.

Používají se výhradně u pacientů s diagnostikovanou nadváhou nebo obezitou, u nichž změna životního stylu zahrnující úpravu stravy a fyzickou aktivitu není dostatečná nebo kteří nemohou podstoupit chirurgickou léčbu.

Úprava stravy a zvýšená fyzická aktivita jsou stále léčbou první volby pro pacienty s obezitou i nadváhou.

Důležitým faktem je, že účinnost léků na snížení hmotnosti je omezená a velmi individuální. U některých lidí mohou mít velmi dobrý účinek, u jiných jsou neúčinné. V nejhorších případech dokonce způsobují vedlejší účinky.

Na základě výše uvedených aspektů existují rozdíly v dostupnosti těchto léků na trzích v různých zemích. Zatímco v Evropě mohou být některé léky schváleny příslušným orgánem, v jiných zemích je nenajdete. Platí to samozřejmě i naopak.

Snížení hmotnosti
Snaha o snížení hmotnosti by měla spočívat především ve změně životního stylu a dostatečné fyzické aktivitě. Zdroj: Getty Images

Jak přípravky na hubnutí fungují?

Výrobky na hubnutí, ať už mluvíme o lécích, doplňcích stravy, nebo některých potravinách, obvykle fungují následujícím způsobem.

Mohou působit na centrální nervový systém (mozek), nebo mohou působit jinde v těle.

V mozku mohou tyto látky svými účinky vyvolat pocit sytosti nebo potlačit chuť k jídlu.

Některé jsou schopny zlepšit a urychlit fungování metabolických procesů, a tím umožnit zvýšený výdej energie.

Jiné působí přímo v trávicím traktu, kde zabraňují vstřebávání některých složek potravy, například tuků. Působí tak, že se vážou na určité složky potravy nebo ovlivňují aktivitu trávicích enzymů.

Jaká jsou rizika jejich užívání?

Je důležité si uvědomit, že neuvážené užívání léků nebo doplňků stravy za účelem snížení vaší hmotnosti s sebou může nést určitá rizika.

I když jsou doplňky stravy ve srovnání s léky na předpis cenově dostupnější, neznamená to, že s jejich užíváním nejsou spojena žádná zdravotní rizika.

Před zahájením užívání jakéhokoli přípravku je třeba zvážit jeho přínosy, možný výskyt nežádoucích účinků nebo také vznik závislosti.

Nelze se také spoléhat na to, že pokud je přípravek přírodní, například rostlinného původu, nemůže být nijak nebezpečný.

Nejlepší cestou je proto poradit se před užíváním těchto přípravků s lékařem, ideálně ještě před zahájením jejich užívání.

To platí nejen pro léky, ale i pro doplňky stravy, u kterých často chybí zásah lékaře nebo lékárníka.

V takových případech lékař pomáhá pacientovi posoudit jeho celkový zdravotní stav.

Posoudí, zda má pacient nadváhu nebo obezitu. Zjistí možné příčiny zvýšené nebo nadměrné tělesné hmotnosti.

Doporučí další postup, tj. zvolí nejvhodnější režim nebo předepíše léčbu. Vždy přihlíží k věku pacienta, jeho pohlaví, závažnosti stavu, celkovému zdravotnímu stavu, možným komplikacím, psychosociálním faktorům a bere v úvahu i pacientovy preference.

Posuzuje také přítomnost dalších onemocnění, což je klíčový faktor při rozhodování o správné léčbě.

Pokud se lékař rozhodne pro léčbu léky nebo jinými přípravky, musí pečlivě zvážit přínosy a rizika této léčby.

Existují určité skupiny pacientů, kteří nesmí užívat žádné léky ani doplňky stravy určené ke snižování hmotnosti.

Mezině patří např.:

 • Těhotné a kojící ženy
 • Ženy, které se snaží otěhotnět
 • Lidé alergičtí na určité složky léku nebo doplňku stravy
 • Pacienti s glaukomem, kardiovaskulárním onemocněním, hyperaktivní štítnou žlázou nebo jaterními problémy
 • Lidé, u kterých hrozí riziko vzniku závislosti

Mezi nejčastější nežádoucí účinky léků na hubnutí a doplňků stravy patří:

 • břišní potíže
 • nevolnost a zvracení
 • zácpa
 • kašel
 • závratě
 • únava
 • bolest hlavy
 • sucho v ústech, změny chuti
 • problémy se spánkem až nespavost

Mezi závažné a nebezpečné nežádoucí účinky patří zvýšený krevní tlak, zvýšená srdeční frekvence, poškození jater a ledvin.

Mohou také způsobit závislost.

Výskyt nežádoucích účinků, včetně závažných, je z velké části způsoben také tím, že člověk užívá tyto přípravky v nesprávné dávce. Často je předávkován.

Je to způsobeno také tím, že způsob a vhodnost užívání těchto přípravků není předem konzultován s lékařem nebo lékárníkem.

Nesprávné dávkování nebo zneužívání přípravků vede k nežádoucím účinkům, jako je nespavost, halucinace, závratě, zvracení, kožní vyrážky, svědění, otoky dolních končetin, zežloutnutí kůže a očního bělma nebo změna barvy moči či stolice.

Rozvoj a vznik závislosti souvisí především s tím, že tyto přípravky vyvolávají pocity euforie a přílivu energie. To zvyšuje pravděpodobnost vzniku závislosti na těchto pocitech a na přípravku, který tyto pocity vyvolává.

Na vzniku závislosti se však podílejí také biologické faktory, faktory prostředí, rodinné zázemí atd.

Mezi další rizika užívání doplňků stravy za účelem hubnutí patří jejich interakční potenciál.

Mohou interagovat s jinými léky, které člověk v současné době užívá. To může vést ke změně účinku léčby. Interagují také s některými složkami potravin nebo jinými doplňky stravy.

V případě rostlinných doplňků stravy existuje riziko, že účinek a způsob působení účinných látek není dobře popsán a znám.

Historicky se v posledních desetiletích používalo k léčbě nadváhy a obezity několik léčivých přípravků. V současné době je na trhu pouze několik z nich.

Důvodem je především skutečnost, že u léků schválených a používaných v lékařské praxi v minulosti byly zjištěny závažné vedlejší účinky.

Jednalo se především o významné poškození srdce a srdce, poškození jater nebo psychické poruchy (nespavost, deprese, úzkost, sebevražedné sklony).

Z hlediska bezpečnosti byly tyto léky staženy z trhu a v současné době již nejsou dostupné.

Výrobky na hubnutí – nežádoucí účinek
Přestože přípravky na hubnutí mohou mít požadovaný účinek a pomoci snížit hmotnost, je vždy důležité mít na paměti možný výskyt vedlejších účinků. Zdroj: Getty Images

Které látky jsou účinné při snižování hmotnosti?

V Evropské unii je v současné době schváleno a používáno pro účely redukce hmotnosti několik účinných látek.

Jako účinné látky v lécích jsou schváleny orlistat, liraglutid, semaglutid, setmelanotid a kombinace naltrexonu a bupropionu.

Orlistat

Orlistat je látka, která působí v trávicím traktu. Blokuje enzymy zodpovědné za trávení tuků v potravě.

Konkrétně se jedná o žaludeční a pankreatické lipázy, jejichž funkce je tímto způsobem inhibována. Blokáda lipáz vede k nemožnosti trávení některých tuků. Tuky se z trávicího traktu nevstřebávají, ale vylučují se z těla v nestráveném stavu stolicí.

To napomáhá snižování hmotnosti.

Orlistat nemá vliv na chuť k jídlu. Obvykle je k dispozici v perorálních lékových formách.

Užívání orlistatu je spojeno s možným výskytem žaludečních obtíží, jako jsou bolesti břicha, nadýmání, průjem, nutkání na stolici až inkontinence stolice, přítomnost tuků ve stolici.

Tyto nepříjemné pocity se obvykle zmírní, pokud se nepožívají potraviny s vysokým obsahem tuků.

Mezi vážná rizika patří poškození jater, které se projevuje zežloutnutím kůže a očního bělma, svěděním, tmavě zbarvenou močí, bolestmi břicha nebo ztrátou chuti k jídlu.

Orlistat může také narušit vstřebávání jiných léků nebo vitaminů rozpustných v tucích.

Liraglutid

Liraglutid byl primárně schválen a používán jako lék pro léčbu diabetu 2. typu, protože zvyšuje produkci hormonu inzulínu ve slinivce břišní.

Později byly zjištěny i jeho další účinky – periferní a centrální potlačení chuti k jídlu a prodloužení intervalu vyprazdňování žaludku.

Na základě toho byl také schválen jako lék. V současné době se používá ve vyšších dávkách na podporu snižování hmotnosti jako doplněk ke změně životního stylu. Podává se injekčně.

Při užívání liraglutidu se mohou objevit zažívací potíže, jako je bolest břicha, nevolnost, zvracení, průjem a zácpa. Také zvýšená srdeční frekvence, nechutenství, únava nebo závratě.

Semaglutid

Semaglutid působí stejným mechanismem jako liraglutid. Navozuje pocit sytosti, čímž oddaluje pocit hladu a snižuje množství přijímané potravy. Podává se injekčně.

Při užívání semaglutidu se může objevit bolest hlavy, nevolnost, zvracení, průjem, zácpa nebo bolest břicha.

Kombinace naltrexonu a bupropionu

Fixní kombinace léků naltrexonu (antagonista opioidních receptorů) a bupropionu (antidepresivum) působí na části mozku, které kontrolují příjem potravy a regulují pocity potěšení a slasti v souvislosti s příjmem potravy.

Působí tedy jako prostředek snižující chuť k jídlu, snižující množství přijímané potravy a zvyšující energetický výdej.

Nejčastějšími nežádoucími účinky kombinace těchto léků jsou nevolnost, zvracení, bolest hlavy, závratě, zácpa, sucho v ústech.

Přípravek by neměli užívat pacienti s poruchami jater a ledvin, pacienti s neléčeným vysokým krevním tlakem a pacienti s některými psychiatrickými poruchami.

Setmelanotid

Setmelanotid je lék používaný za účelem kontroly pocitu hladu u pacientů s genetickou poruchou, při které jejich mozek nedokáže regulovat pocit hladu. Zabraňuje tak přejídání, protože tito pacienti nemají po jídle pocit plnosti v břiše.

Bylinné přípravky a doplňky stravy

Účinnost léků na hubnutí je velmi individuální, je spojena s výskytem vedlejších účinků a v mnoha případech je také z pochopitelných důvodů omezená dostupnost. Proto se začaly hledat jiné prostředky k hubnutí.

Lidé začali hledat alternativu především v přírodě. Ne každý přírodní přípravek je ale bezpečný. 

I v případě přírodních preparátů či různých doplňků stravy stále existuje riziko jejich nežádoucích či dokonce škodlivých účinků na lidský organismus. Proto je třeba k nim vždy přistupovat s rozumem.

Příkladem přírodních složek, které prokazatelně podporují hubnutí, jsou chitosan, karnitin, kapsaicin, glukomannan, konjugovaná kyselina linolová nebo synefrin.

Z rostlin to jsou například zelená káva, zelený čaj, Garcinia cambogia, stévie cukrová nebo Hoodia gordonii.

Chitosan

Chitosan je polysacharid, který vzniká chemickou reakcí deacetylace z chitinu. Chitin tvoří součást vnější kostry hmyzu nebo korýšů.

Působí tak, že snižuje vstřebávání tuků a cholesterolu ze stravy do těla a zároveň zvyšuje rychlost vylučování tuků. Kromě toho byly popsány jeho další příznivé účinky na krevní tlak a obsah tuku v krvi.

Chitosan může způsobovat nežádoucí účinky, jako je nadýmání, zažívací potíže, nevolnost a pálení žáhy. U některých uživatelů se mohou objevit alergie.

Za negativní je považován jeho interakční potenciál. Interaguje například s warfarinem nebo ovlivňuje vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích.

Karnitin

Karnitin je látka, která se podílí na přirozeném metabolismu člověka. Jeho funkcí je transport mastných kyselin do mitochondrií, kde se využívají k výrobě energie. Podílí se také na vylučování metabolických zplodin z buněk.

To pomáhá při snižování hmotnosti.

Má jen velmi mírné vedlejší účinky – průjem, nevolnost nebo bolesti břicha.

Kapsaicin

Kapsaicin je alkaloid, který je zodpovědný za pálivou chuť paprik. Jedním z jeho mnoha účinků je podpora spalování tuků a zvýšení energetického výdeje organismu.

Díky tomu nachází uplatnění při regulaci hmotnosti a prevenci obezity.

Jeho užívání může být spojeno s mírnými zažívacími potížemi, pocením, návaly horka a rýmou. Může interagovat s léky používanými k léčbě vysokého krevního tlaku.

Glukomannan

Glukomannan je polysacharid získávaný extrakcí z hlíz rostliny Amorphophallus konjac. Je považován za rozpustnou formu vlákniny.

K hubnutí přispívá několika způsoby. Zvyšuje viskozitu střevního obsahu, urychluje dobu průchodu natrávené potravy tenkým střevem. Vstřebávání přes střevní stěny je tak časově omezeno.

Kromě toho glukomannan zpomaluje vyprazdňování žaludku a také zvyšuje energetické ztráty.

Při jeho užívání se mohou objevit trávicí potíže, jako je nadýmání nebo průjem.

Konjugovaná kyselina linolová

Kyselina linolová a její izomery se do určité míry podílejí na tvorbě genů zodpovědných za metabolismus tuků v těle.

Tato kyselina se přirozeně vyskytuje v hovězím mase a mléčných výrobcích.

Účinnost a bezpečnost jejího užívání u lidí nebyla dosud dostatečně vyhodnocena a popsána. U zvířat byly s jejím užíváním spojeny změny jaterních funkcí a inzulínová rezistence.

Synefrin

Synefrin je alkaloid obsažený v citrusových plodech, zejména v hořkém pomeranči (Citrus aurantium).

Podílí se na snížení chuti k jídlu a zvýšení spalování tuků v těle.

Riziko jeho užívání spočívá především v jeho nepříznivém vlivu na srdce, způsobuje zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence.

Zelená káva

Názvem zelená káva se označují nepražená zrna kávovníku arabského (Coffea arabica). Pražením kávových zrn dochází ke ztrátě velkého množství účinných látek. Jednou z nich je tepelně nestabilní kyselina chlorogenová.

Právě kyselina chlorogenová vykazuje příznivé účinky na hubnutí. Snižuje množství lipidů a glukózy v krvi, snižuje krevní tlak a také snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Zelený čaj

Názvem zelený čaj se označují nefermentované listy čajovníku čínského (Camellia sinensis). Nejdůležitějšími látkami, které hrají roli při hubnutí, jsou polyfenoly. Nejhojnější a také nejúčinnější z nich je epigallokatechin-3-gallát.

V kombinaci s další obsahovou látkou kofeinem přispívají ke kontrole hmotnosti, a to zejména u těch lidí, kteří běžně konzumují pouze nízké dávky kofeinu denně. Účinek spočívá ve zvýšení produkce tepla a metabolismu tuků.

Vysoké dávky zeleného čaje mohou mít nepříznivý vliv na játra.

Garcinia cambogia

Hlavním obsahem tohoto tropického citrusového ovoce je kyselina hydroxycitronová, která snižuje produkci mastných kyselin, lipidů a také snižuje chuť k jídlu.

I přes její poměrně slibný účinek však studie ukazují výskyt nepříznivých účinků na játra, které v některých případech vedou k zánětům a selhání jater.

Stévie sladká (Stevia rebaudiana)

Tato rostlina pocházející z Jižní Ameriky se již dlouho používá nejen ke slazení, ale také například ke zmírnění pálení žáhy.

V současné době se stévie používá jako nízkokalorická alternativa běžných sladidel.

Hoodia gordonii

Jedná se o africký sukulent podobný kaktusu, který domorodí obyvatelé konzumovali k potlačení chuti k jídlu.

Studie zjistily v souvislosti s jejím užíváním účinky jako nevolnost, zvracení, poruchy citlivosti kůže, zvýšený krevní tlak a zrychlený tep.

Žena a váha, hubnutí
Přírodní nebo rostlinný původ výrobku neznamená, že je zaručeně bezpečný a bez zdravotních rizik. Zdroj: Getty Images

Látky, jejichž užívání bylo omezeno

V minulosti bylo k dispozici a užívalo se mnoho dalších látek. Vzhledem k závažným nežádoucím účinkům, které tyto látky způsobovaly, se však již nepoužívají, alespoň v Evropské unii.

Amfetaminy

Amfetamin a jeho deriváty byly poprvé použity pro účely snižování hmotnosti již v roce 1930.

Jejich účinkem je stimulace uvolňování neurotransmiterů noradrenalinu a dopaminu, čímž se zvyšuje jejich hladina v mozku. Tímto způsobem mohou potlačovat chuť k jídlu.

Používaly se například fenylpropanolamin, fenfluramin, dexfenfluramin nebo amfepramon.

Největším nebezpečím těchto látek je rychlý rozvoj závislosti (již během několika týdnů) a v neposlední řadě i vážné srdeční komplikace.

Jejich užívání je v současné době omezeno.

Fentermin

Fentermin způsobuje uvolňování neurotransmiteru noradrenalinu v části mozku zodpovědné za regulaci pocitu hladu. Tím potlačuje chuť k jídlu.

Používá se také v kombinaci s dalším lékem, topiramátem, který snižuje chuť k jídlu a zvyšuje energetický výdej v těle.

V současné době se již nepoužívá kvůli závažným kardiovaskulárním a psychiatrickým nežádoucím účinkům (úzkost, deprese, problémy s pozorností a pamětí).

Lorkaserin

Lorkaserin je látka, která působí jako agonista serotoninových receptorů. Napodobuje funkci neurotransmiteru serotoninu a aktivuje tak receptory, které jsou normálně aktivovány serotoninem.

Jeho působení vyvolává pocit sytosti po jídle a snižuje pocit hladu před jídlem.

Vzhledem k závažným nežádoucím účinkům, jako je riziko vzniku deprese, nádorů a poškození srdečních chlopní, není jeho užívání v současné době povoleno.

Sibutramin

Sibutramin je látka, která blokuje vychytávání neurotransmiterů serotoninu a noradrenalinu nervovými buňkami. Tím zvyšuje jejich hladinu v mozku. Kromě antidepresivního účinku je již delší dobu využíván také jeho účinek při snižování hmotnosti.

Navozoval pocit sytosti po jídle, což pacientům pomáhalo snížit množství přijímané potravy.

Bylo zjištěno, že sibutramin způsobuje závažné kardiovaskulární nežádoucí účinky, a to zvýšení krevního tlaku, zvýšení srdeční frekvence a dokonce i mozkovou mrtvici. Z tohoto důvodu je jeho užívání nyní zcela omezeno.

Rimonabant

Rimonabant působí jako antagonista kanabinoidních receptorů, které se nacházejí v nervovém systému, ale také v tukových buňkách. Má významný účinek na snížení tělesné hmotnosti.

Způsoboval však také významné psychiatrické vedlejší účinky, jako jsou deprese, úzkost a sebevražedné myšlenky, a proto se již nepoužívá.

Podobný scénář se odehrál i u taranabantu, který působí stejným mechanismem jako rimonabant.

Užívání látek na hubnutí off-label

Existuje mnoho dalších léků a účinných látek, o kterých je známo, že mají příznivý vliv na snižování hmotnosti, ale nikdy nebyly pro toto použití schváleny.

O off-label použití hovoříme tehdy, když:

 • lék nebo jiná látka se používá k jiným účelům, než pro které byl primárně schválen a povolen 
 • je léčivý přípravek nebo jiná látka používána v jiné (obvykle vyšší) dávce nebo po jinou dobu, než pro kterou byla primárně schválena a povolena

Mezi léky, které jsou nejčastěji spojovány s off-label použitím pro hubnutí, patří antidepresiva, tzv. selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

Dále některé léky používané k léčbě cukrovky, jako je metformin, pramlintid, exenatid nebo dulaglutid.

Největším rizikem off-label užívání léků nebo jiných látek je vysoká pravděpodobnost nežádoucích účinků, kterých si uživatel nemusí být ani vědom. Následky takového užívání mohou být život ohrožující.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • ncbi.nlm.nih.gov - A Systematic Review of the European Rapid Alert System for Food and Feed: Tendencies in Illegal Food Supplements for Weight Loss, Dorottya Koncz, Barbara Tóth, Orsolya Roza, Dezső Csupor
 • ncbi.nlm.nih.gov - The best drug supplement for obesity treatment: a systematic review and network meta-analysis, Nader Salari, Samira Jafari, Niloofar Darvishi, Elahe Valipour, Masoud Mohammadi, Kamran Mansouri, Shamarina Shohaimi
 • ncbi.nlm.nih.gov - Anti-Obesity Drugs: A Review about Their Effects and Safety, Jun Goo Kang, Cheol-Young Park
 • pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - Medications for weight loss, John P Mordes, Chao Liu, Shuhang Xu
 • ncbi.nlm.nih.gov - Off-label drugs for weight management, Ed J Hendricks
 • ncbi.nlm.nih.gov - Complementary and Alternative Therapies for Weight Loss: A Narrative Review, Pei Lin Lua, Nurul Afiedia Roslim, Aryati Ahmad, Mardiana Mansor, Myat Moe Thwe Aung, Farrahdilla Hamzah
 • ncbi.nlm.nih.gov - WEIGHT LOSS MEDICATIONS IN THE TREATMENT OF OBESITY AND HYPERTENSION, Jordana B. Cohen, Kishore M. Gadde
 • addictioncenter.com - Diet Pill Abuse, Addiction, And Treatment
 • mayoclinic.org - Prescription weight-loss drugs
 • healthline.com - 12 Popular Weight Loss Pills and Supplements Reviewed
 • ema.europa.eu - European Medicines Agency - Medicines
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.