Kalkulačka BMI indexu: Nízká, ideální nebo vysoká tělesná hmotnost?

Kalkulačka BMI indexu: Nízká, ideální nebo vysoká tělesná hmotnost?

Znáte své BMI? S naší kalkulačkou rychle a jednoduše zjistíte svůj index tělesné hmotnosti a rizikový stav. Je vaše váha nízká a trpíte podvýživou? Či je hmotnost ideální? Nebo máte problém s nadváhou a obezitou?
Zadejte vaše tělesné hodnoty
Výpočty jsou orientační
cm
kg

Vzorec pro výpočet BMI

Vypočítá se vydělením hmotnosti člověka druhou mocninou jeho výšky.

BMI = m/h²

m = tělesná hmotnost v kilogramech
h = tělesná výška v metrech

< 18,5 Podváha
18,5–24,99 Optimální hmotnost
25–29,99 Nadváha
30–34,99 Obezita prvního stupně
35–39,99 Obezita druhého stupně
> 40 Obezita třetího stupně

BMI index

BMI vznikl zkrácením body mass index, což volně přeloženo znamená index tělesné hmotnosti. Sleduje stav výživy člověka a poskytuje orientační přehled o jeho tělesné hmotnosti. Určuje stupeň podvýživy, nadváhy nebo obezity.

Bonusem je, že na základě výsledku lze předpovědět riziko zdravotních komplikací a negativních faktorů.

Výhodou BMI je rychlost zjištění výsledku s minimem potřebných údajů. Výšku a hmotnost většinou zná každý.

Není však tak přesná jako jiné formy měření.

Ptáte se proč?

Vysoký BMI u sportovce, kulturisty, kulturistky ukáže vysokou hodnotu, která není přesná. Člověk s velkým množstvím svalů není obézní, i když je jeho BMI vyšší než 30 bodů.

Pro běžnou populaci je to samozřejmě chytrý, snadný a rychlý způsob, jak zjistit úroveň výživy a případné zdravotní problémy, které vyplývají z podvýživy nebo naopak z nadváhy a obezity.

Klasifikace Hodnoty / stupně
podvýživa < 18,5 / nízký BMI
těžká podvýživa < 16
střední podvýživa 16–16,99
mírná podvýživa 17–18,49
normální hmotnost 18,5–24,99 / normální BMI
nadváha ≥ 25 / vysoký BMI
mírná nadváha 25–29,99
obezita ≥ 30
obezita 1. stupně 30–34,99
obezita 2. stupně 35–39,99
obezita 3. stupně ≥40
fsdílet na Facebooku