CBD - kanabidiol: Co to je a jaké má účinky? Je jeho užívání bezpečné?

CBD - kanabidiol: Co to je a jaké má účinky? Je jeho užívání bezpečné?
Zdroj fotografie: Getty images

CBD a také kanabidiol: zázračný lék, nebo jen další moderní hit? Oleje, kapky, ale dokonce už i čaje a potraviny s CBD. To vše se na trhu objevilo v posledních letech. Víte ale, co CBD vlastně je? A jaké má účinky?

Co je CBD a odkud pochází

Cannabis sativa nebo také Cannabis indica či Cannabis hashish. Tři názvy pro stejnou rostlinu.

Jedná se o jednoletou rostlinu, která původně pochází ze střední a západní Asie.

Rostlina se pěstuje pro své léčivé vlastnosti. Obsahuje více než 400 chemických sloučenin. Z nich přibližně 80 působí na náš organismus.

Nejzajímavějšími sloučeninami jsou však kanabinoidy. Těch je zhruba 60.

Nejdůležitější psychoaktivní látkou je tetrahydrokanabinol (THC).

Mezi další patří např.:

 • kanabidiol - CBD
 • kanabigerol - CBG
 • kanabinol - CBN
 • kanabichromen - CBC
kanabinoidy - chemické vzorce
Známé kanabinoidy. Zdroj: Getty images

Přestože zvýšený zájem o CBD je relativně nedávný, byl izolován již ve 40. letech 20. století.

CBD lze získat také z rostlin "technického konopí". Průmyslové konopí se používá k výrobě provazů. Ačkoli se jedná o variantu Cannabis sativa, selektivní šlechtění vedlo k rozdílům mezi těmito rostlinami.

Legální pěstování konopí se posuzuje na základě množství THC v sušině rostliny.
V USA nesmí rostlina obsahovat více než 0,3 % THC.
Evropská unie stanovila limit o něco nižší, a to 0,2 %.
I ve Spojeném království musí mít pěstitel licenci – pro 0,2% konopí.
Jinak je limit stanoven na nulu.

Průmysl kolem produktů CBD je však stále lukrativnější. A zisky prudce rostou.

V USA se odhaduje, že v roce 2023 budou zisky činit několik miliard dolarů – oproti "pouhým" 170 milionům dolarů v roce 2016. Ve Spojených státech se o CBD začal zajímat dokonce i potravinářský průmysl. Možná si tedy za pár let budeme kupovat kávu, víno nebo dokonce potraviny obsahující CBD.

Kanabinoidní receptory

Kanabinoidy se nenacházejí pouze v rostlinách. Vyskytují se také přirozeně v našem těle – v nervovém a imunitním systému. Tento druh kanabinoidů se nazývá endokanabinoid.

Účinky těchto endokanabinoidů v těle zprostředkovávají speciální receptory – kanabinoidní receptory.

Receptory CB1 a CB2 jsou dva identifikované receptory aktivované kanabinoidy, které se přirozeně tvoří v těle a mozku.

Receptory CB1 se nacházejí především v mozku, míše a několika periferních orgánech – v plících, játrech.

Největší koncentrace jejich výskytu je v oblastech vnímání bolesti.

Receptory CB2 se nacházejí především v imunitním systému a také na periferii.

Kanabinoidní receptory CB1 a CB2 jsou součástí tělesného systému, který se úzce podílí na fyziologických procesech s:

 • udržováním homeostázy
 • regulací chuti k jídlu
 • energetickou rovnováhou
 • vnímáním bolesti
 • reakcí na stres a spánek

Podání kanabinoidního přípravku, ať už přírodního (fytokanabinoidy), nebo syntetického, tyto účinky kopíruje.

CBD versus THC

Obě tyto látky mají velmi podobnou strukturu. Jejich účinky však nejsou stejné. Jak je to možné?

Obě se liší prostorovým uspořádáním. THC má rovinnou strukturu. To mu umožňuje vázat se na receptor CB1, což vede k charakteristickým subjektivním pocitům intoxikace.

CBD má naproti tomu prostorovou strukturu, která této vazbě brání. Má stokrát menší schopnost působit přes tyto receptory. Na rozdíl od THC však aktivace receptorů v mozku nevede k psychoaktivním účinkům. CBD proto není s takovými účinky spojován.

Účinky CBD závisí na:

 • dávce
 • způsobu podání
 • délce podávání – krátkodobé nebo dlouhodobé
 • věku
 • pohlaví

Je CBD bezpečné?

Dosavadní údaje ukazují, že CBD u zdravých dobrovolníků nevyvolává euforii ani intoxikaci.

Studie na zvířecích modelech naznačují, že CBD má řadu pozitivních farmakologických účinků.

Je účinné při:

 • bolesti
 • zánětu
 • úzkostných poruchách
 • zvracení
 • terapii psychóz
 • problémy s usínáním
 • léčbě akné

A má dokonce neuroprotektivní a antioxidační vlastnosti. Studie naznačují, že může mít pozitivní účinky i při léčbě rakoviny.

Protizánětlivý účinek je několikasetkrát vyšší než u kyseliny acetylsalicylové.

Může být spojeno se zvýšeným výskytem sebevražedných myšlenek.

Užívání CBD však může být spojeno také se zvýšením sebevražedných myšlenek a/nebo chování.

CBD je v současné době na trhu novinkou. Proto je důležité další sledování a studium vedlejších a nežádoucích účinků.

Přestože užívání čistého CBD nevede k intoxikaci podobné THC, není zcela bez rizika.

Je také třeba mít na paměti, že produkty CBD na trhu jsou pouze doplňky stravy. Spotřebitelé by proto měli zvážit přínosy a rizika užívání CBD. Zejména u produktů neznámé kvality.

Konopí a jeho list na slunci
Konopí. Zdroj: Getty images

Použití CBD

Ačkoli má CBD vysokou rozpustnost v tucích, jeho perorální podání má špatnou biologickou dostupnost – pouze 6 až 19 %.

To znamená, že do krevního oběhu se vstřebává jen velmi malé množství. Je to způsobeno především rozsáhlým metabolismem v játrech. Pro zvýšení jeho dostupnosti se doporučuje podávat CBD spolu s jídlem s vyšším obsahem tuku.

Vyšší vstřebatelnosti CBD se dosahuje také při jeho kouření, protože neprochází játry. Kouření s sebou ale nese řadu nevýhod a rizik.

Výroba CBD oleje

V čerstvě sklizené rostlině je CBD přítomno ve formě kyseliny (CBDa). Při jejím zahřívání za účelem výroby oleje dochází k chemickým změnám, při nichž vzniká aktivní forma CBD.

Po extrakci následuje další proces, který CBD olej zbaví nepotřebných látek – například těžkých kovů a pesticidů.

Důležité body, které je třeba o procesu extrakce vědět, jsou:

 1. Jejím úkolem je vyčistit a koncentrovat kanabinoidy přítomné v rostlině. Výsledkem je vyšší množství kanabinoidů v konečném produktu (na jednotku objemu).
 2. Během procesu extrakce mohou být extrahovány a do produktu koncentrovány i jiné, nežádoucí látky.
 3. Pokud na konci nedojde k odpovídajícímu čištění produktu, mohou v něm zůstat nečistoty:
  1. zbytkové rozpouštědlo (včetně karcinogenních sloučenin)
  2. pesticidy (vysoké teplo používané při výrobě může změnit chemické složení pesticidu a zvýšit jeho toxicitu)
  3. těžké kovy
  4. mikroorganismy (bakterie a plísně)
CBD - kanabidiol - olej a chemický vzorec
CBD olej - kanabidiolový olej. Zdroj: Getty images

CBD a úzkostné poruchy

Duševní vyrovnanost je v těchto dnech a měsících velkou výzvou pro veřejné zdraví. A to na celém světě.

V současné době trpí úzkostí a poruchami nálady více než 260 milionů lidí na celém světě.
Přibližně každý čtvrtý člověk trpí duševní poruchou alespoň jednou za život.

V mnoha zemích se neuropsychiatrické problémy podílejí na 35–45 % absencí v práci.
Mnoho lidí je kvůli těmto problémům diskriminováno,
trpí společenskou stigmatizací nebo jsou na okraji společenského života.

Jedním z důsledků duševních poruch je sebevražda.

Některá duševní onemocnění jsou hlavními rizikovými faktory pro sebevraždu. Které si každoročně vyžádají přibližně 800 tisíc životů na celém světě. Jsou to např.:

 • velká depresivní porucha
 • bipolární porucha
 • schizofrenie
 • alkoholismus

Sebevražda je druhou nejčastější příčinou úmrtí u lidí ve věku 15 až 29 let a první příčinou u mužů do 40 let.

Na rozdíl od jiných onemocnění jsou neuropsychiatrické poruchy diagnostikovány na základě jednotlivých příznaků. A to je někdy velký problém.

Různé psychiatrické problémy mají společné příznaky. V mnoha případech se jednotlivá onemocnění překrývají a člověk netrpí pouze jedním z nich.

Vzhledem k omezeným znalostem mechanismů jednotlivých onemocnění je farmakologická léčba nespecifická. To v konečném důsledku znamená, že se na různé duševní poruchy používají stejné skupiny léků.

Proto je využití sloučenin rostliny Cannabis sativa při léčbě těchto poruch velmi zajímavé.

Byla provedena řada studií s použitím THC a CBD.

Na rozdíl od THC nemá CBD návykové účinky. Není proto zneužíváno jako droga. Důležitější je, že přínosy této drogy převažují nad jejími riziky.

CBD nemá žádné návykové účinky.

Studie na zvířecích modelech potvrdily, že CBD má kromě výše uvedených i účinky:

 • anxiolytikum
 • antidepresivní
 • antipsychotické
 • antiepileptický
 • neuroprotektivní

CBD bylo v roce 2018 schváleno americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pro dvě diagnózy. Ukázalo se, že je účinná a bezpečná při léčbě záchvatů – u pacientů již od dvou let věku – spojených s:

 • Lennox-Gastautovým syndromem
 • Dravetovým syndromem

To urychlilo výzkum a také jeho použití u dalších poruch.

Výsledky naznačují, že CBD může být potenciální terapií i u dalších poruch.

Je však zapotřebí dalších studií, které by prokázaly

 • užitečnost
 • bezpečnost
 • účinnost

CBD u psychiatrických poruch, jako jsou úzkost, deprese a schizofrenie, ale i dalších.

Použití CBD při bolesti

CBD deaktivuje enzymy, které se podílejí na produkci zánětlivých látek v našem těle.

Bolest při zánětu je způsobena látkami, které jsou produkovány během imunitní reakce. Za normálních okolností je zánět nezbytným ochranným mechanismem, který hraje důležitou roli v procesu hojení ran. Obvykle je doprovázen zarudnutím, teplem, otokem, bolestí/citlivostí a ztrátou funkce. U patologických stavů však může způsobovat dlouhodobou bolest.

CBD má rovněž potenciál působit protizánětlivě. K objasnění tohoto účinku je však zapotřebí dalšího výzkumu.

Analgetické účinky se mohou lišit v závislosti na dávce a způsobu podání. Studie na zvířecích modelech naznačují, že CBD má vliv na snížení různých typů bolesti – neuropatické, zánětlivé, artritické.

CBD a léčba akné

Bylo prokázáno, že CBD má protizánětlivé účinky na sebocyty. Sebocyty jsou buňky v mazových žlázách kůže.

Pokud jsou tyto buňky nadměrně stimulovány nebo zaníceny, dochází k nadměrné produkci kožního mazu. To může způsobit zánět kůže nebo akné.

CBD má zároveň vysokou antimikrobiální aktivitu proti bakteriím P. acnes.

Na základě těchto vlastností se CBD jeví jako vhodná volba při léčbě acne vulgaris.

V současné době se zkoumá nový syntetický přípravek CBD, BTX 1503, který lze použít na kůži. Zevní použití činí z této molekuly skvělého kandidáta na léčbu. V tomto případě je mnohem méně vedlejších účinků než u centrálně působícího léku.

CBD a léky

Je třeba zdůraznit, že CBD inaktivuje cytochrom P450. Cytochrom P450 je enzym, který se podílí na metabolismu mnoha léčiv.

Vzhledem k tomu, že CBD snižuje působení tohoto enzymu, může zvyšovat působení jiných léků odbourávaných tímto enzymem a jejich nežádoucí účinky.

Na druhou stranu může také snižovat účinnost některých léků – zejména těch, které jsou tímto enzymem aktivovány.

CBD – v závislosti na dávce – může způsobit poškození jater. Opatrní by měli být lidé užívající např. leflunomid nebo valproát.

Opatrní by však měli být i pacienti, kteří:

 • užívají léky, které zvyšují hladinu jaterních enzymů
 • mají poškozenou slinivku břišní

Může dojít k závažnému zhoršení funkce plic při současném užívání CBD s:

 • benzodiazepiny
 • opiáty

Bohužel
jedním z nejčastějších zdrojů informací o vhodném dávkování a
nežádoucích účincích přípravků CBD
nejsou zdravotníci.

Lidé se raději radí s přáteli nebo známými. Rady hledají na internetu nebo komunikují s prodejci přípravků.

Proto je vždy důležité konzultovat užívání CBD s odborníky, pokud užíváte i jiné léky.

Je CBD zázračný lék?

Závěrem lze říci, že je třeba provést další výzkum a rozsáhlejší studie, než bude možné CBD považovat za účinnou léčbu mnoha onemocnění.

Dosavadní studie naznačují pozitivní vliv CBD na různá onemocnění, ale studie na zvířatech nelze vždy převést na výsledky u lidí.

Pokud "léčba" CBD nedosáhne požadovaných výsledků, lidé ztrácejí čas a peníze.

V případě závažného onemocnění nebo nevyléčitelného stavu (např. rakoviny) však mohou být tyto následky mnohem horší – progrese onemocnění, v nejhorším případě i smrt.

Je také důležité si uvědomit, že existuje jen málo studií o chronickém podávání CBD u zdravých lidí. Existují studie na zdravých dobrovolnících, které prokazují bezpečnost a dobrou snášenlivost CBD. Nezkoumají ale dlouhodobé užívání, které je u chronicky nemocných lidí běžné. Osoby trpící chronickou bolestí jsou často nuceny užívat léky, a to nepřetržitě po mnoho let.

Dosud jsou kontrolované vědecké studie CBD pro léčebné indikace u lidí (kromě epilepsie) vzácné. I když se to rychle mění. Zejména díky nedávnému uvolnění zákonných omezení. Přispívá k tomu i přijetí užívání CBD společností.

Například na webu ClinicalTrials.gov je uvedeno několik klinických studií v různých fázích, které navrhují zkoumat CBD jako léčbu několika stavů – včetně třesu, úzkosti, bolesti a poruch způsobených užíváním návykových látek.

Tyto výsledky budou mít zásadní význam pro určení diagnóz, u nichž je CBD slibným prostředkem účinné léčby. Nejde jen o výnosný "elixír" bez skutečného terapeutického přínosu.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • ncbi.nlm.nih.gov - Cannabidiol (CBD); Hannah Meissner; Marco Cascella
 • ncbi.nlm.nih.gov - Cannabidiol: A Potential New Alternative for the Treatment of Anxiety, Depression, and Psychotic Disorders; María S. García-GutiérrezFrancisco NavarreteAni GasparyanAmaya Austrich-OlivaresFrancisco Sala, Jorge Manzanares
 • ncbi.nlm.nih.gov - Cannabidiol: Science, Marketing, and Legal Perspectives; Jenny L. Wiley, Camille K. Gourdet, and Brian F. Thomas
 • ncbi.nlm.nih.gov - Cannabidiol for Pain Treatment: Focus on Pharmacology and Mechanism of Action; Jakub Mlost, Marta Bryk, and Katarzyna Starowicz
 • pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - What's new in the management of acne vulgaris; Leon H Kircik
 • solen.sk – Kanabinoidy – charakteristika, rozdelenie, mechanizmus účinku; Marián Nečas
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.