Autogenní trénink. Co to je a jak funguje?

Autogenní trénink. Co to je a jak funguje?
Zdroj fotografie: Getty images

Různé fyzické bolesti a psychické problémy patří k lidem jaksi automaticky. Vždy se je snažíme vyřešit nějakou zaručenou metodou. Jak nám v tomto ohledu může pomoci autogenní trénink?

Spěšný a stresující způsob života nám způsobuje různé psychické a fyzické problémy.

Autogenní trénink nám je může pomoci překonat a dokonce jim předcházet.

Využívá se v terapii i v prevenci.

Co je autogenní trénink?

Jedná se o psychoterapeutickou metodu, kterou vyvinul německý neurolog a psychoterapeut Johannes Heinrich Schultz.

Je samozřejmě pojmenována po něm a můžete se s ní setkat také pod názvem Schultzův autogenní trénink.

Jedná se o systém práce s vlastními vnitřními představami. S jejich pomocí se dostáváme do uvolnění těla i mysli.

Začíná se od základního stupně, který slouží jako východisko pro meditační cvičení.

Používá se při léčbě psychických a psychosomatických poruch, jejichž původ je podmíněn prožitkem.

Jako preventivní opatření působí proti nadměrnému stresu.

Napomáhá rozvoji skrytého potenciálu a odolnosti.

Proto autogenní trénink znamená "sebeutvářející systematické cvičení".

Má to něco společného s jógou?

Chceme-li se o autogenním tréninku něco dozvědět, srovnejme ho hned na začátku s jógou.

Sám zakladatel, Dr. Schultz, zdůrazňoval určitou paralelu mezi svou metodou a filozofií jógy.

Společná podstata obou spočívá v ovládání vlastního podvědomí. Nalezení cesty k němu a zklidnění autonomního nervového systému.

Na rozdíl od jógy je však Schultzův autogenní trénink spíše praktickou než duchovní cestou.

Čtěte dále v článku:
V jakých situacích nám autogenní trénink pomáhá?
Jaká je jeho podstata?
Jak se provádí?

Kdy nám autogenní trénink může pomoci?

Tato metoda relaxačních cvičení působí jako terapie i prevence. To znamená, že léčí i pomáhá předcházet problémům.

Toto cvičení se neomezuje pouze na lidi s problémy.

Dokonce ani věkové hranice nejsou stanoveny. Cvičení lze provádět již od dětství.

Autogenní trénink lze provádět již od 8 let věku.

Používá se především pro:

 • léčbu chronické bolesti
 • zlepšení koncentrace
 • regeneraci organismu
 • uvolnění fyzického a psychického napětí
 • zlepšení kvality spánku
 • získání pocitu psychické rovnováhy
 • odstranění obsesí, návyků a závislostí
 • zlepšení sebeovládání
 • sebezdokonalování a sebepoznání
 • zvýšení fyzické výkonnosti
Autogenní trénink navozuje stav úplné relaxace.
Autogenní trénink navozuje stav úplné relaxace. Zdroj: Getty Images

Přečtěte si také, jak se zbavit stresu v letních měsících.

Autogenní trénink pomáhá odstraňovat úzkost, strach, různé fobie, nespavost, bolesti hlavy a migrény, strachy, agresi, psychosomatické poruchy nebo paniku a mnoho dalšího.

Pomáhá dokonce i lidem, kteří mají potíže navázat kontakt s ostatními lidmi.

Jeho využití je prostě široké.

Podstata autogenního tréninku

Autogenní trénink je autosugestivní psychoterapeutická metoda použitelná v terapii i prevenci.

Má antistresový účinek.

Jeho podstata spočívá v tréninku a opakování určitých fyziologických stavů. Ty jsou obvykle spojeny s velkou fyzickou relaxací.

Vše závisí na vzájemném ovlivňování těla a mysli. Stejně jako náš duševní stav ovlivňuje naše fyziologické procesy, tak je spojení i opačné. To znamená, že změna našeho fyziologického stavu v nás vyvolává určité pocity.

S uvolněním těla dosáhneme také uvolnění mysli.

Z odborného hlediska, nebo právě proto, je nutná přítomnost zkušeného psychoterapeuta.
Je žádoucí, aby byl v této metodě vyškolen nebo s ní měl zkušenosti.

Výše zmíněný Dr. Schultz, zakladatel této metody, zjistil následující skutečnost.

Stavy hluboké relaxace bývají spojeny s pocity psychického uvolnění. Pocit zklidnění vyvolává pocit příjemně těžkého, pulzujícího a teplého těla. Pocit nespavosti a jakési ukotvení naší mysli v nekonečném čase a prostoru.

To vše je vyvoláno uvolněním kosterního svalstva, prokrvením kůže a zpomalením pulzu a dechu.

Mohl by vás zajímat článek o tom, jak dlouhý spánek je nutný.

Jak provádět autogenní trénink?

V první řadě je třeba si uvědomit cíl autogenního tréninku.

Ten je jasný. Častým a pravidelným opakováním získat schopnost navodit v sobě stav hluboké relaxace.

Řídíme se pokyny terapeuta. Ten nás vede prostřednictvím systematických mentálních cvičení.

Celý tréninkový cyklus trvá nejčastěji 6 až 12 týdnů. Během tohoto období cvičíme 2 až 3krát denně.

Jedno cvičení však netrvá déle než 5 minut. Postupně lze dobu prodloužit až na 15 minut.

Jeho pravidelné opakování člověka uklidňuje, zvyšuje jeho výkonnost a zároveň odstraňuje některé neurotické příznaky.

S terapeutem se zpravidla setkáváme v týdenních intervalech, jinak cvičíme samostatně.

Autogenní trénink vám může doporučit také psychoterapeut.
Autogenní trénink vám může doporučit také psychoterapeut. Zdroj: Getty Images

Schopnost navozovat stavy relaxace se utváří recitací daných formulí. Neděláme to však verbálně, ale pouze v mysli.

Při prvních cvičeních jsou formule zaměřeny na gravitaci a zklidnění. Po týdnu se zaměřujeme na teplo, puls, dýchání a teplo v oblasti břicha. V posledních fázích tréninkového procesu se formule zaměřují na hlavu.

Při setkáních s psychoterapeutem je možnost řešit případné problémy a postoupit k dalším formulím.

Pro správné a plynulé uvolnění svalů je důležité naučit se správnou polohu těla při cvičení.

Proto na začátku cvičení doprovází terapeut. Musíme se naučit pracovat sami se sebou. Poté, také kvůli četnosti jednotlivých cviků, musíme pracovat samostatně.

Relaxační hudba během cvičení je dobrým pomocníkem k lepšímu uvolnění. Na internetu jsou k dispozici různé nahrávky a videa autogenního tréninku pro domácí použití.

Základem cvičení je zaměřit se na různé části těla a psychické stavy pomocí recitování formulí. Uvolnění se dosahuje v různých tělesných orgánech a částech. Kombinuje se se zaměřením na vlastní pocity.

V následující tabulce uvádíme šest zaměření autogenního tréninku

Zaměření tréninku Postup tréninku
Cvičení tíhy Vizualizujeme gravitaci v našem těle. Začínáme v dominantní ruce, postupujeme na druhou ruku, dolní končetiny a postupně na celé tělo.
Cvičení tepla Vytvoříme si představu tepla. Postupujeme jako při předchozím cvičení s mentálním soustředěním na uvolnění periferních cév.
Regulace tepu Snažíme se soustředit na klidnou činnost svého srdce a učíme se vnímat jeho klidný tep.
Zklidnění dýchání Soustředíme se na vlastní dech, jeho klidný průběh.
Teplo v břiše Soustředíme své myšlenky na vyvolání a proudění tepla do oblasti břicha a břišních orgánů.
Hlava Soustředíme své myšlenky na pocit příjemného chladu v oblasti těla.

Pravidelným cvičením a opakováním těchto stavů se zvyšuje schopnost regulovat naše tělesné procesy.

Po zvládnutí základní úrovně autogenního tréninku doporučují terapeuti pokračovat v samostatném cvičení po dobu nejméně 3 měsíců. Poté je lze používat podle potřeby nebo podle vlastního uvážení.

Autogenní trénink ve skutečnosti nemá žádné nežádoucí účinky. Lze jej dobře kombinovat s jinými psychoterapeutickými metodami.

I zdraví lidé mohou mít z takové terapie prospěch a zlepšit kvalitu svého života.

V článku našeho časopisu se také dozvíte více o depresi a úzkostných stavech.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • psychologicka-poradna.sk - poradenstvo ohľadne metódy autogénneho tréningu
 • dusevnezdravie.sk - článok o autogénnom tréningu, autor textu: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., psychiater a psychoterapeut
 • Literatúra: HAŠTO, Jozef. Autogénny tréning. Nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia. Základné informácie. 4. doplnené vydanie. Bratislava. Vydavateľstvo F, 2018.
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.