Léčba tupozrakosti: Při léčbě pomohou cviky, okluzor i brýle

Přibližně v období 3. až 9. roku života je možno tupozrakost ovlivnit, aby nenastala nevratná porucha zraku.

Základem úspěchu je tedy včasná diagnostika. Na tu navazuje včasná léčba, a to již v předškolním věku.

Lék či tabletka na tupozrakost neexistuje.

Hlavním cílem léčby je přimět slabší, tupozraké, oko pracovat, zaostřovat. Musí být činné. Toho se docílí tak, že se lépe vidoucí oko překryje. To se dělá za pomoci okluzoru. Případně se oko překryje jiným způsobem.

Chlapec s okluzorem na oku
Druh okluzoru, přelepené oko. Foto: Thinkstock

Rozvoj zrakových schopností postiženého oka by mělo zajistit oční cvičení. Označuje se také jako ortoptické či pleoptické cvičení. Cvičí se různé funkce, jako je například rozpoznávání barvy, tvaru, uspořádání v prostoru.

Vhodné jsou různé hry, puzzle. Cvičí se zároveň oko i mozek, tvoří se nervová spojení. Čím mladší věk léčby, tím vyšší předpoklad úspěchu.

Největší úspěch v léčbě tupozrakosti se zaznamenává v období 4.–5. roku života.

Důležitá je prvotní léčba u lékaře, následně se může cvičit i doma. Nezbytná je spolupráce rodičů a specialisty.

Samozřejmě, důležité je i dodržování léčby a jejích zásad. A v dětském věku za to odpovídá rodič.

Nejnovější možnosti léčby tupozrakosti se zaměřují i na využití virtuální reality, jako například za pomoci technologie Oculus Rift.

Podle Wikipedie se neuroložka Susane R. Barry naučila 3D vnímání ve svých 38 letech. Případně informaci uvádí i studie o léčbě tupozrakosti v různých věkových kategoriích.

Pokud je příčinou dioptrická chyba, volí se korekční náprava brýlemi či očními čočkami. Při šedém zákalu či šilhání může následovat operační léčba. V určitých případech je možná i laserová léčba.

fsdílet na Facebooku