Krvácení z nosu. Jaké jsou nejčastější příčiny a jak ho zastavit?

Krvácení z nosu. Jaké jsou nejčastější příčiny a jak ho zastavit?
Zdroj fotografie: Getty images

Mezi nejčastější krvácení, které všichni dobře známe, patří krvácení z nosu (epistaxis). Jeho zdrojem je hlavně velké krevní zásobení v přední části nosní přepážky v místě zvaném locus Kiesselbachi. Vzniknout však může na všech stěnách nosní dutiny. Častěji krvácejí vlásečnice a žíly než tepny. Měli bychom se ho obávat? Kdy se stává pro nás nebezpečným? Jaké jsou příčiny jeho vzniku a jak jej zastavit? Odpovědi na tyto otázky naleznete v článku.

Krvácení z nosu má mnoho příčin. Bývají úrazové, ale také spontánní. Jsou projevem onemocnění, ale nemusí být. Krvácení je slabé i intenzivnější a lidé ho často zastavují špatně.

Jaké jsou základní příčiny krvácení z nosu?

  • Vnitřní – důvodem je oslabení cévních stěn přímo ve sliznici nosu nebo celkové onemocnění, které sekundárně vyvolá epistaxi. Ta vzniká například při alergické rýmě (rinitidě), zánětech sliznice nosu a vedlejších nosních dutin, krvácejícím polypu nosní přepážky, nádorech, spále, chřipce, celkové ateroskleróze cév, jejich ruptuře na podkladě vysokého krevního tlaku, po chirurgických výkonech, vlivem fyzického poškození po úderu do nosu či jiném úrazu s přímým nárazem do nosu nebo i nepřímým s následným krvácením z nosu.
  • Vnější – příčinou vzniku jsou změny atmosférického (barometrického) tlaku, které zatěžují cévy. Rizikoví jsou lidé, při jejichž povolání nebo zálibách dochází k těmto změnám opakovaně. Jedná se například o potápěče, kdy každých 10 metrů poklesu stoupá atmosférický tlak o jednu atmosféru. Naopak jsou to lidé nacházející se ve velkých výškách (horolezci, piloti letadel), kdy atmosférický tlak klesá při výstupu 10 metrů o 1 hPa.

Hlavní mechanismy vzniku

Příčin vzniku je mnoho. Mechanismy, které krvácení z nosu způsobují, se však dají rozdělit do základních kategorií.

Fyzikální mechanismy

  • poškození způsobená úrazem
  • tlakem mechanické překážky (cizí těleso, hlavně u dětí i strkání prstu do nosu, nádor, polyp)
  • změny již výše zmíněného atmosférického tlaku

Účinky chemických látek

  • nejčastěji jsou to léky přímo působící na hustotu krve jako fraxiparin (v injekční formě předepsaný pacientovi po operačním výkonu jako prevence vzniku trombózy - krevní sraženiny), warfarin, orfarin, nejnovější xarelto (užívají ho rizikoví pacienti, kteří prodělali infarkt mozku, srdce nebo mají závažnou arytmii s vysokým rizikem vytvoření krevní sraženiny a vzniku či recidivy infarktu s následkem trvalých následků až smrti), kyselina acetylsalicylová obsažená v lécích volně dostupných - acylpyrin, anopyrin, medipyrin, aspirin.
  • protisrážlivé (antikoagulační) účinky mají i otravy náhodně požitých jedů na potkany. Většina z nich obsahuje antikoagulační rodenticidy, které brání syntéze protrombinu a tím způsobují krvácení. Rizikový je také nadměrný přísun alkoholu a drog. Drogy způsobují mimo jiné i přímo krvácení z nosu jako například při kokainu nebo způsobem užití (při šňupání s následným poškozením nosní přepážky – rovněž nutí k nadměrnému smrkání).

Kdy se stává krvácení z nosu nebezpečným?

Závažnost krvácení nezávisí tolik na intenzitě. Důležitým je mechanismus úrazu nebo vyvolávající onemocnění, a tehdy se krvácení stává jen bezvýznamným ukazatelem.

"Normální krvácení z nosu"

Za normální krvácení z nosní dutiny pokládáme takové, které vzniklo z nepříliš závažného důvodu a umíme-li předpokládat příčinu vzniku. Časté je u alergiků během sezóny při zvýšené četnosti kýchání, během onemocnění, jako je rýma či chřipka, krvácení vzniklé u dítěte, které se dloubalo v nose, při silném kýchnutí s následnou epistaxí.

Krvácení méně závažné

Je takové, kdy známe jeho příčinu a umíme ji řešit buď přímo doma nebo návštěvou obvodního či pohotovostního lékaře. Jedná se o slabší úrazy mířené přímo na nos bez jeho zlomení (krvácení je obvykle lehké zastavit). Při zlomenině nosní kosti je třeba vyhledat lékaře ušně-nosně-krčního nebo traumatologa.

Mezi další taková onemocnění patří vysoký krevní tlak. Ohroženi jsou pacienti léčící se na tlak při nedodržení léčebného režimu, neúmyslném neužití své dávky léku, při fyzické či psychické zátěži s následným zvýšením krevního tlaku. Tito lidé by měli mít doma léky, se kterými umí tlak snížit (podle ordinace svého lékaře, po konzultaci se svým lékařem) a tím zastavit krvácení.

Závažné krvácení

Jde hlavně o krvácení z nosu, jež je poúrazové se zlomeninou nosní kosti, kdy je třeba vyhledat lékařskou pomoc. Patří sem také epistaxe z důvodu vysokého krevního tlaku, který ani po léčbě neklesá, krvácení neustupuje a trvá více než 30 min po léčbě a snaze jej zastavit.

Vysoce rizikoví pacienti jsou hlavně starší lidé, kteří užívají léky na ředění krve. U nich bývá krvácení obtížněji zastavitelné z důvodu pomalejší srážlivosti krve. U takových pacientů je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc neprodleně.

Krvácení s možnými smrtelnými následky

Krvácení z nosu s možnými fatálními následky hrozí lidem s onemocněními, jako je trombocytopenie, kdy se v krvi nachází méně krevních destiček (trombocytů), což má za následek zvýšené krvácení, při trombocytopatii s nedostatečnou funkcí trombocytů, při Rendu-Oslerové chorobě cévními rozšířeními s oslabením a ztenčením cévní stěny, které vede k jejímu prasknutí a krvácení. Závažným onemocněním je hemofilie. Je to dědičné a nevyléčitelné onemocnění, které způsobuje defekt srážecího faktoru VIII a IX.

Z úrazů je třeba dát do popředí hlavně úrazy hlavy, které byly způsobeny závažným mechanismem, a přestože místo úrazu/dopadu nebo působení síly nebylo mířeno přímo na nos, postižený z něj krvácí. Tehdy je třeba myslet na vysoké riziko krvácení do mozku se zlomeninou lebky nebo báze lebeční (většinou smrtelné). Kromě krvácení z nosu současně pozorujeme také krvácení z ucha/uší s různými stupni kvalitativní nebo kvantitativní poruchy vědomí.

Tipy, jak zastavit méně závažné krvácení z nosu

žena držící krvavý tampon u nosu
Krví nasáklý tampon. Zdroj fotografie: Getty images
  • Při méně závažném krvácení pomůže pár velmi jednoduchých rad. Postiženého posadíme nejlépe k umyvadlu. Dáme ho do mírného předklonu, aby krev mohla stékat do dutiny ústní, odkud ji spolu s vytvořenými koaguly (sraženinami) může plivat ven. Nikdy nedáváme hlavu do záklonu. Krev by se mohla dostat do hltanu a dále do žaludku. Její nestravitelnost by žaludek pouze zatížila a vyvolala pocit na zvracení až zvracení. Dvěma prsty silně chytneme měkké části nosu, čímž vlastně přitlačíme křídla nosu k nosní přepážce, a držíme bez uvolnění po dobu minimálně 10 minut. Tento postup opakujeme třikrát až po dobu 30 minut.
  • Mnohdy, a nebylo to tak dávno, se přikládaly na krk ze zadní strany, čelo či nos studené obklady nebo led. Cílem bylo zmírnit krvácení na základě vazokonstrikce – zúžení cév pod vlivem chladu. Tato metoda má však význam, jen když nízké teploty působí přímo na cévu – ránu, už se nedoporučuje. Nemocnému sice neuškodí, ale ani nepomůže. Pokud krvácení přetrvává i přes výše uvedený postup, je třeba navštívit odborníka (ušně-nosně-krčního lékaře) za účelem profesionální tamponády.
SPRÁVNÝ POSTUP NESPRÁVNÝ POSTUP – nejčastější chyby
poloha v sedě poloha vleže, stoj, procházení se
mírný předklon záklon hlavy
silný tlak na měkké části nosu slabý tlak na měkké části nosu
tlak v trvání 10 minut bez uvolnění tlak v trvání méně než 10 minut s opakovaným uvolněním
opakování postupu 3x po dobu minimálně 30 minut neopakování postupu/krátký čas
plivání krve polykání krve
led na krk, čelo a nos nemá význam ledování krku, čela, nosu
při přetrvávání krvácení vyhledat lékaře neřešit stav dále

Jak postupovat při úrazovém mechanismu

muž se zakrvácenou hlavou po dopravní nehodě
Sekundární krvácení při úrazech. Zdroj fotografie: Getty images

Zvláštní kategorií krvácení z nosu jsou ta, která byla způsobena úrazovým dějem. V takových situacích je téměř nutné vyhledat odborníka.

Většinou se jedná o přímé údery na obličej a nos buď pěstí, cizím předmětem nebo následkem pádu. Bývá přítomno krvácení z nosu, který je bolestivý hlavně na pohmat, viditelně zdeformovaný v nepřirozené poloze následkem zlomeniny nosních kostí.

Ke zmírnění bolesti a otoku můžeme použít i led přiložený lokálně na poraněné místo. Krvácení je obtížně zastavitelné pro citlivost bolavého místa a nespolupráci raněného. Důležité je nezanedbat další dořešení ve zdravotnickém zařízení s nutností RTG snímku, případně tamponády při přetrvávající hemoragii.

Úrazy se závažnějšími mechanismy

Při silnějších mechanismech úrazu, jako jsou dopravní nehody, pády z výšek (lešení, strom, schody, budova), do hloubek (sklepy, studny, bazén) nebo silné nárazy hlavou o tvrdou podložku, hrozí závažnější poranění. Náraz mířený kdekoli do hlavy a obličeje, převážně však do zadní části, může způsobit prasknutí lebeční kosti – v horších případech báze lebky s krvácením do mozkového parenchymu se smrtelnými (fatálními) následky.

Takto vážné zranění je typické výrazným mechanismem úrazu, silným úderem do hlavy, ne do nosu, a přesto viditelným, vnějším krvácením z nosu (ne ve všech případech). Přítomno sporadicky bývá i krvácení z uší, nestejně velké zornice (mydriáza – zvětšená zornice na postižené straně), různé stupně dezorientovanosti až nekontrolovatelná agresivita s kvalitativními a kvantitativními poruchami vědomí v mnoha případech končící smrtí.

První pomoc při krvácení z nosu po závažném úrazu

Podstatné je dohlédnout na raněného ve stavu jeho zmatenosti, pokud je to možné, ponechat ho v poloze v leže se zvýšenou hlavou asi o 30 ° (při bezvědomí stabilizovaná poloha na boku), abychom tak zmírnili vlivem gravitace krvácení.

Neméně důležité je sterilní překrytí viditelného vnějšího poranění.

Minimalizace jakékoli fyzické námahy je prioritou. Zamezíme tak zvětšení krvácení, i když jen o málo.

Nepodáváme tekutiny ani léky. Takto raněného člověka bychom se nikdy neměli pokoušet transportovat do nemocnice sami, ale měli bychom volat odbornou pomoc.

SPRÁVNÝ POSTUP NESPRÁVNÝ POSTUP – největší chyby
při vědomí poloha vleže s hlavou zvýšenou o 30° při vědomí stoj, sed, procházení se
v bezvědomí stabilizovaná poloha na boku v bezvědomí poloha vleže se zdviženýma nohama
minimalizovat fyzickou aktivitu podporovat ho k aktivitě
minimalizovat komunikaci na pouhé zjištění stavu vědomí udržovat nepřetržitou komunikaci
nepodávat tekutiny, jídlo ani léky nabídnout léky a tekutiny, hlavně pokud si stěžuje na žízeň
přikrýt, bránit ztrátám tepla nepřikrývat, obnažit
sterilně překrýt viditelná poranění zranění se raději nechytat
volat 155 co nejrychleji transportovat raněného vlastním autem

Otestujte se:

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.