Vasektomie: Co to je, kdy a komu se provádí?

Vasektomie: Co to je, kdy a komu se provádí?
Zdroj fotografie: Getty images

Vasektomie znamená provedení sterilizace muže. Tím dojde k přerušení jeho plodnosti.

Vasektomie je forma mužské antikoncepce. Spočívá v chirurgickém přerušení a podvázání obou chámovodů, což vede ke sterilizaci, tj. neschopnosti produkovat spermie a neschopnosti oplodnění.

Jedná se o zásah do mužské plodnosti, který se provádí na soukromých klinikách na žádost nebo ze zdravotních důvodů.

K tomuto zákroku je nutná návštěva urologa.

Mužské reprodukční orgány

Z čeho se skládají a jaká je jejich funkce?

Funkcí mužského reprodukčního systému je produkce pohlavních hormonů, produkce spermií a možnost oplodnění.

Dělí se na vnitřní a vnější pohlavní orgány.

Vnitřní pohlavní orgány jsou...

 • Varlata – nacházejí se v šourku pod penisem, tvoří spermie a mužské pohlavní buňky.
 • Nadvarlata produkují hlen, do kterého se mísí spermie a při ejakulaci jsou vypuzeny do chámovodů.
 • Chámovod prochází z nadvarlete do močové trubice.
 • Předstojná žláza (prostata) se nachází pod močovým měchýřem. Produkuje mléčný, řídký sekret, který se mísí s hlenem se spermiemi a tvoří ejakulát.
 • Semenný váček se nachází po obou stranách močového měchýře. Produkuje tekutější lepkavou hmotu ovlivňující pohyb spermií.
 • Cowperovy žlázy produkují sekret s lubrikační funkcí vylučovaný před ejakulací jako předejakulační tekutina.

Vnější pohlavní orgány

 • Pohlavní úd se skládá z kořene, těla a žaludu krytého předkožkou. K erekci dochází prokrvením penisu.
 • Šourek, známý také jako skrotum, je vak, ve kterém se nacházejí varlata. Šourek má teplotu asi o 4 °C nižší než teplota těla. Zde dozrávají spermie.

Spermie jsou mužské pohlavní buňky potřebné k rozmnožování. Jsou potřebné k oplodnění ženské pohlavní buňky, vajíčka, aby vznikl potomek.

Spermie mužských pohlavních buněk
Mužská pohlavní buňka spermie. Zdroj: Getty Images

Jsou jednou z nejdůležitějších složek mužské plodnosti a jsou součástí ejakulátu.

Spermie se skládají z:

 • hlavičky
 • střední části
 • bičíku

Jejich tvorba začíná v pubertě a končí ve stáří.

Přečtěte si také náš článek:
Co je to hormon testosteron a jak ovlivňuje mužské tělo?

Co je třeba vědět před vyšetřením?

Když se rozhodnete podstoupit sterilizaci, je nutná návštěva urologa. Lékař posoudí váš zdravotní stav a potvrdí, že vámi zvolenou mužskou antikoncepci lze provést bez rizika.

Během vyšetření lékař zjistí celkovou anamnézu muže, jeho věk, zda je ženatý, svobodný, zda trpí nějakou nemocí, užívá léky a zjišťuje se hlavní důvod rozhodnutí pro sterilizaci.

Muž musí být důkladně poučen o zákroku a jeho možné nevratnosti, možných komplikacích, rizicích a o celém postupu i jeho výhodách.

Muž je poučen o tom, že má s odstupem času absolvovat kontrolní spermiogram po zákroku, který potvrdí úspěšnost vasektomie.

Učinit správné rozhodnutí je velmi důležité. Muž by si měl být stoprocentně jistý, že již nechce počít dítě.

K provedení zákroku je nutný podpis muže. Vítaný je i podpis jeho manželky, přítelkyně.

Výhody vasektomie

Jistě vás zajímá, jaké jsou výhody provedení vasektomie u muže. Je to bezpečné?

Výhody:

 • Je to bezpečná a účinná antikoncepce
 • Je to téměř 100% prevence otěhotnění
 • Jedná se o rychlý zákrok, často prováděný v ambulancích
 • Má nízké riziko komplikací
 • Je levnější ve srovnání se sterilizací žen a užíváním antikoncepčních pilulek u žen
 • Pro partnerku nejsou nutná žádná antikoncepční opatření (antikoncepční pilulka, kondom)

Jedná se o nejbezpečnější mužskou antikoncepční metodu, která zabraňuje pohybu spermií z varlat během ejakulace.

Bude ejakulace bez výronu semene?

Jednoznačně ne.

Vaše ejakulace bude také s výtokem semene.

Semeno je stále přítomno, je pouze zbaveno obsahu spermií.

Po vasektomii se ve varlatech budou nadále tvořit spermie, které tělo samo vstřebá.

Účinnost vasektomie je více než 99%

Narušení sexuální výkonnosti ovlivněním potence, erekce nebo dosažení orgasmu nebylo prokázáno.

Jak se vasektomie provádí?

Vasektomie se provádí dvěma způsoby:

 • Konvenční vasektomie
 • Vasektomie bez skalpelu

Konvenční vazektomie

Tento zákrok se provádí pomocí skalpelu.

Jak se zákrok provádí?

Zákrok se provádí v lokální anestezii ambulantně. Muž je během zákroku plně při vědomí, ale necítí žádnou bolest.

Další možností je celková anestezie, kdy muž nechce být během zákroku při vědomí a zvolí místo toho možnost anestezie. Tato možnost však vyžaduje 24hodinový pobyt v nemocnici po zákroku.

Zákrok je jednoduchý a rychlý. Trvá přibližně 15–20 minut.

Během zákroku muž leží na zádech. Oblast genitálií šourku je oholena a očištěna dezinfekčním roztokem, aby se zabránilo infekci.

Celý zákrok se provádí za sterilních podmínek v okolí genitálií.

Po dezinfekci je oblast operačního řezu znecitlivěna injekcí lokálního anestetika do kůže šourku.

Lékař prsty nahmatá chámovod. Nad ním provede malý řez kůží, kterým vytáhne část chámovodu.

Opatrně chámovod přeruší, aby nepřerušil přívod krve do varlete.

Podváže chámovod po obou stranách tak, aby mohl odstranit část chámovodu dlouhou přibližně 2 cm.

Poté sešije kůži stehy (přibližně 2 stehy) ze vstřebatelného materiálu.

Stejný postup provede i na druhé straně.

Vasektomie
Ilustrace chirurgického zákroku vasektomie. Zdroj: Getty Images

Vasektomie bez skalpelu

Zákrok se provádí bez pomoci skalpelu.

Lékař znecitliví šourek místním anestetikem.

Do kůže šourku udělá malý vpichový otvor, aby se dostal k chámovodu, tj. neprovádí chirurgický řez.

Chámovody jsou uzavřeny stejným způsobem jako při chirurgicky provedené konvenční vasektomii.

Tento způsob operace způsobuje malé krvácení v okolí a není třeba žádných stehů.

Jedná se o méně bolestivý zákrok s menším rizikem komplikací.

Péče po zákroku

Hospitalizace není ve většině případů nutná.

Po zákroku se může vyskytnout mírný otok, modřiny a mírná bolest, která během několika dní ustoupí.

Doporučení po zákroku

Po zákroku se doporučuje přikládat na šourek led, aby se snížilo riziko vzniku silného otoku a krevních podlitin.

Prvních 48 hodin po zákroku by měl být šourek podložený a zajištěný přiléhavým spodním prádlem.

Prvních 24 hodin omezte pohybovou aktivitu a odpočívejte.

Po 2–3 dnech můžete začít s lehkou aktivitou.

Nejméně týden se vyhýbejte těžkým sportům a fyzické námaze.

Týden po zákroku se vyhněte sexuální aktivitě.

Již týden po provedení vasektomie může muž zahájit sexuální život.

V prvních ejakulátech po zákroku se může objevit příměs krve. Ejakulát může mít růžovou barvu, která později zmizí.

Po ejakulaci můžete ještě pociťovat mírnou bolest.

Ve 4. a 6. týdnu po zákroku by měl muž podstoupit kontrolní spermiogram.

Během tohoto období musí mít muž chráněný pohlavní styk.

Po zákroku se mohou zralé spermie objevit ještě v posledních 10 až 15 ejakulacích.

Po zákroku používejte ochranu, dokud lékař ze spermiogramu nepotvrdí, že v ejakulátu nejsou přítomny spermie.

Ejakulát je považován za čistý, až když je bez spermií. To se po 3 měsících od zákroku objeví u 80 % mužů.

U některých mužů mohou být nepohyblivé spermie v ejakulátu přítomny ještě nějakou dobu po zákroku.

Pokud pohyblivé spermie přetrvávají v ejakulátu i po uplynutí 6 měsíců, měla by být vasektomie provedena znovu.

POZOR, velmi důležité!!!
Vasektomie je forma antikoncepce, ale nechrání před pohlavně přenosnými chorobami!

Přečtěte si také: Jaké je riziko střídání sexuálních partnerů? Pohlavně přenosné nemoci

Velmi vzácně se stává, že má muž dvojitý chámovod, a proto se také provádí kontrolní spermiogram. Protože po odstranění jednoho chámovodu je druhý stále funkční a ejakulát obsahuje spermie.

Jaké je riziko zákroku?

Velkým rizikem je změna názoru po vasektomii a touha počít dítě.

Muž toužící po vlastním dítěti
Největším rizikem vasektomie s odstupem času je touha počít vlastní dítě. Zdroj: Getty Images

Ačkoli je zvrácení vasektomie možné, neexistuje žádná záruka, že bude úspěšné.

Riziko komplikací spojených se zákrokem je malé a téměř neexistuje. Je to mnohem nižší riziko než u žen podstupujících sterilizační zákrok.

Pro muže je provedení sterilizace jednoduchý a bezbolestný zákrok.

Možné komplikace bezprostředně po zákroku

 • Krvácení v šourku
 • Vytvoření krevní sraženiny v šourku
 • Nález krve v ejakulátu
 • Modřiny v okolí šourku
 • Infekce
 • Mírná bolest po zákroku a pocit nepohodlí
 • Otok

Pozdější komplikace po zákroku

 • Chronická bolest, která se vyskytuje pouze u 1 až 2 % mužů
 • Nahromadění tekutiny ve varleti, které může způsobovat tupou bolest
 • Zánět způsobený únikem spermií
 • Selhání vazektomie a těhotenství
 • Vytvoření cysty v trubici, která se nachází v horní části varlete, v důsledku nahromadění spermií (spermatokéla)
 • Vznik hydrokély - otoku šourku

Velmi vzácně může po úspěšném sterilizačním zákroku dojít po letech ke spontánnímu obnovení chámovodu, tj. průchodnosti chámovodu a schopnosti vypuzovat spermie v ejakulátu s následným oplodněním. Takové riziko se však vyskytuje v méně než 0,1 %.

Kdy se vasektomie neprovádí?

Na základě vyšetření může urolog doporučit zákrok neprovádět.

Provedení vasektomie se nedoporučuje při chronické bolesti nebo onemocnění varlat.

Přečtěte si také náš článek: Co znamená bolest varlat? Může to být nachlazení nebo nemoc?

Obavy a strach z problémů, které jsou neopodstatněné

Vasektomie rozhodně nemá vliv:

Sexuální výkonnost – Vasektomie neovlivní vaši mužnost ani sexuální touhu. Po zákroku je dokonce uváděno vyšší sexuální uspokojení.

Poškození pohlavních orgánů – Obavy z poškození pohlavních orgánů nebo poranění varlat trvá velmi málo.

Zvýšené riziko rakoviny – Mezi těmito dvěma faktory neexistuje žádná souvislost.

Zvýšené riziko srdečního onemocnění – Stejně jako u rizika rakoviny neexistuje žádná souvislost se srdečním onemocněním.

Způsobení silné bolesti – Během operace můžete pociťovat mírnou bolest a spíše pocit tahání, ale silná bolest je vzácná. Pokud byste během zákroku pociťovali silnou bolest, lékař vám podá zvýšenou dávku anestetika k místnímu znecitlivění. Po operaci je mírná bolest normální a po několika dnech ustoupí.

Přečtěte si také naše zajímavé články pro muže:

Je možné obnovit plodnost?

V dnešní době existuje možnost chirurgického obnovení průchodnosti chámovodů, a to pomocí mikrochirurgie.

Operace může trvat několik hodin. Oba konce chámovodů jsou během ní sešity dohromady. Úspěšnost obnovení plodnosti je však nízká a sporná.

Platí pravidlo, že čím delší doba uplyne od vasektomie, tím menší je naděje na úspěch.

Pro případ, že si člověk rozmyslí a následně zatouží po dítěti oplodněním vlastním spermatem, doporučuje se před provedením sterilizace uložit vlastní sperma do spermabanky.

Další možností získání spermií po vazektomii je také přímý odběr tekutiny z kanálků nadvarlete nebo z tkání varlete s pohlavními buňkami.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.