Hydrokéla: Jaké příznaky má hydrokéla v šourku a je nebezpečná?

Hydrokéla: Jaké příznaky má hydrokéla v šourku a je nebezpečná?
Zdroj fotografie: Getty images

Hydrokéla vzniká, když se mezi obaly varlat nahromadí velké množství tekutiny. Projeví se to otokem šourku.

Hlavní příznaky

Zobrazit další příznaky

Vlastnosti

Hydrokéla varlete se také lidově nazývá vodní kýla.

Jedná se o nahromadění serózní tekutiny v šourku, což způsobuje jeho zduření a zvětšení.

Za normálních okolností je mezi obaly varlete jen malé množství tekutiny.

Pokud se ve varlatech hromadí krev, nazývá se tento stav hematochezie.

Hydrokéla se často vyskytuje u dětí a mladých chlapců. V dospělosti je obvykle způsobena nehodou nebo infekcí v okolí genitálií.

Při hydrokéle se může ve výstelce varlat nahromadit různé množství tekutiny a její resorpce může být snížena. To vede k následnému nahromadění tekutiny a zvětšení varlat.

Hydrokéla nemá vliv na mužskou plodnost a nepředstavuje pro varlata žádné nebezpečí.

Mužské pohlavní orgány

Varle (testis) je párová žláza vejčitého tvaru uložená v šourku a pokrytá bělavou blánou.

Úkolem varlat je produkovat spermie.

Pro správnou funkci a kvůli potřebě udržovat nižší teplotu jsou varlata uložena mimo tělo v šourku. Tím je dosaženo nižší teploty než v dutině břišní.

Nadvarle (epididymis) je dlouhý útvar umístěný v zadní části varlat, nahoře širšího tvaru, překrývající varle.

Chámovod (ductus deferens) prochází z nadvarlete nahoru, tříselným kanálem a napojuje se na močovou trubici.

V šourku a tříselném kanálu spolu se semenotvornými kanálky procházejí krevní cévy. Krevní cévy varlat a chámovodů jsou obaleny svalovým pouzdrem, které tvoří tzv. semenný provazec.

Semenné váčky (vesiculae seminales) jsou malé váčkovité orgány umístěné po stranách močového měchýře. Produkují lepkavou hmotu, která tlumí pohyb spermií.

Předstojná žláza (prostata) se nachází pod močovým měchýřem. Produkuje řídký zakalený sekret, který se mísí se spermatem a hlenem z nadvarlat a tvoří ejakulát.

Šourek je kožní vak, ve kterém se nacházejí varlata. Šourek je rozdělen přepážkou na dvě poloviny. Kůže šourku je měkká a na jejím povrchu jsou chloupky.

Koncovou částí mužského pohlavního orgánu je žalud penisu, uvnitř kterého je močová trubice.

Průběh sestupu varlat plodu

Již během nitroděložního vývoje plodu dochází k sestupu varlat, která oddělují břišní dutinu od šourku.

Sestupem dolů procházejí varlata tříselným kanálem, až se dostanou do šourku. Spolu se semenotvornými kanálky sestupuje také processus vaginalis, spojení mezi peritoneem a skrotem.

Při porodu jsou již varlata sestouplá a processus vaginalis je uzavřen. Dva listy zůstávají na přední straně varlat. Pokud se jeho uzavření nepodaří, ukládá se v tomto prostoru tekutina a vzniká hydrokéla.

Přečtěte si také článek: Nesestouplé varle

Hydrokéla u dětí

Processus vaginalis umožňuje komunikaci mezi šourkem i pobřišnicí. Jedná se o výběžek pobřišnice vystupující do tříselného kanálu již během vývoje mužského plodu v děloze před sestoupením varlat. Po sestoupení varlat zaniká.

Pokud nedošlo k oddělení dutiny břišní od šourku, dostává se tekutina v dutině břišní do tříselného kanálu a sestupuje do varlat.

U novorozenců není výskyt hydrokély neobvyklý, ale ve většině případů se tento nedostatek upraví do 1 roku věku. Pokud nadále přetrvává, musí být korigován chirurgicky.

Rozdělení hydrokély

Hydrokéla se dělí na primární a sekundární.

Primární hydrokéla

Primární hydrokéla se nazývá také jako komunikující nebo vrozená hydrokéla. Vzniká po neúplném uzavření plodových obalů během vývoje plodu s přetrvávajícím otvorem, kterým do šourku proudí tekutina z dutiny břišní.

Hydrokéla komunikuje. To znamená, že je v kontaktu s tekutinou v dutině břišní.

Pro tento typ hydrokély je typická velikost šourku, která se během dne mění, tekutina se přesouvá ze šourku do břišní dutiny.

Hydrokéla semenného provazce vzniká po uzavření vaku a zanechává tekutinu v semenném provazci. U dětí se označuje jako processus vaginalis spermatického provazce. Ten se mění během nitroděložního vývoje před narozením nebo po narození v průběhu 1–2 let a uzavírá komunikaci mezi břichem a šourkem.

Primární hydrokéla se může objevit v pubertě, i když se do té doby neprojevila, ale také u mužů ve středním a pozdějším věku.

Hydrokéla Nuckova kanálu se vyskytuje u žen. Jedná se o nahromadění tekutiny v místě poševního vchodu a velkých stydkých pysků. Projevuje se zduřením stydkých pysků nebo otokem v třísle.

Sekundární hydrokéla

Sekundární hydrokéla je známá také jako nekomunikující, reaktivní nebo získaná hydrokéla. Je způsobena jiným stavem, například tekutinou, která zůstala v semenném váčku po uzavření vývodu. Může vzniknout také v důsledku zánětu, infekce, úrazu, ale i nádoru nebo torze varlete.

Nekomunikující hydrokéla vzniká, když je tříselný kanálek uzavřen, ale v šourku je nadbytek tekutiny. Vzniká proto, že po uzavření kanálu zůstala v šourku tekutina a neexistuje spojení s dutinou břišní, kterým by se tekutina mohla vrátit zpět do břicha.

Může se vyskytnout také u novorozenců, ale také u mužů ve vyšším věku bez jakékoli příčiny.

Tento typ hydrokély je obvykle malý, roste pomalu nebo zůstává po léta neměnný. Výjimkou je filarióza (tropická infekce způsobená parazitickými červy), kdy může hydrokéla narůst do velkých rozměrů.

Hromadění tekutiny ve varlatech může být také důsledkem nerovnováhy v rychlosti produkce a zpětného vstřebávání tekutiny.

Nejčastěji se vyskytuje u dospívajících a dospělých mužů.

Reaktivní hydrokéla vzniká v důsledku zánětu, infekce, poranění šourku nebo stočení varlat v šourku. Patří mezi nekomunikující hydrokély.

Zvětšení varlat může způsobit také varikokéla. Přečtěte si: Varikokéla: Jak se projevují varixy skrota?

Příčiny

Primární hydrokéla

Příčinou primární hydrokély je neúplný uzávěr processus vaginalis a jeho průchodnost umožňující průtok tekutiny.

Jeden z obalů varlete zůstává otevřený a ponechává spojení s peritoneální dutinou.

Často se vyskytuje u malých dětí.

Sekundární hydrokéla

Příčina jejího vzniku není přesně známa, ale může se vyskytnout při různých stavech:

 • Zánětlivý proces v oblasti genitálií
 • Může souviset s nádorem
 • V důsledku poranění šourku, úderem, úrazem, v oblasti šourku, čímž se vytvoří větší množství tekutiny
 • Z nadměrné produkce tekutiny pochvami varlat
 • Nerovnováha mezi produkcí a vstřebáváním tekutiny
 • V důsledku ozáření
 • Častější výskyt u mužů po 40. roce věku, protože se snižuje jejich cévní zásobení varlat
 • Může se také vytvořit v pruhu v tříselné oblasti
Tříselná kýla
Kýla v oblasti třísel, tzv. tříselná kýla, může u mužů způsobit hydrokélu, a to průnikem tekutiny kýlou z břišní dutiny do šourku. Zdroj: Getty Images

Rizikové faktory

 • U předčasně narozených dětí je vyšší riziko vzniku
 • Trauma šourku
 • Infekční onemocnění
 • Sexuálně přenosné choroby

Informace o přenosu pohlavně přenosných chorob najdete v našem článku: Jaká jsou rizika střídání sexuálních partnerů? Sexuálně přenosné nemoci

Příznaky

Příznaky hydrokély závisí na její příčině.

Při neúplném uzavření blan se může šourek během dne měnit přesunem tekutiny ze šourku do břicha.

Hydrokéla se ve většině případů vyskytuje pouze na jedné straně a může narůst do větších rozměrů.

Příznaky hydrokély

 • Zduření jednoho nebo obou varlat v šourku, které není bolestivé
 • Varlata nelze přes otok nahmatat
 • Pocit těžkého šourku
 • Pocit napětí v šourku
 • Typicky menší otok ráno, kdy je měkčí, večer se zvětšuje a napíná
 • V případě probíhajícího zánětu v šourku se přidružuje také bolest
 • Bolest se může objevit také při zhoršeném průtoku krve varlaty
 • Varle s hydrokélou se při jemném tahu pohybuje kanálem směrem dolů

Obsah šourku naplněný tekutinou je při hydrokéle možné prosvítit.

Přečtěte si také náš článek: Co může být příčinou otoku varlete

Náhlá bolest nebo otok během několika hodin, který se objeví po úrazu, vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Tyto příznaky se objevují také tehdy, když je varle stočené, čímž blokuje průtok krve. Tento stav je třeba řešit během několika hodin, aby se varle zachránilo.

Hydrokéla spermatického provazce se vyskytuje v tříselné oblasti jako bulka, kterou nelze opravit a uvést do původní polohy. Jedná se o vzácné onemocnění. Projevuje se jako hladký otok, který je hmatný a nedochází k jeho dislokaci při kašli jako u kýly.

Přečtěte si: Co je to břišní kýla, hernie? Jaké jsou její příčiny, příznaky? Diagnostika

Diagnostika

Primární hydrokéla nebolí. Pacienti proto přicházejí k lékaři až tehdy, když šourek nabývá velkých rozměrů.

Během vyšetření lékař získá informace o tom, jak dlouho otok trvá, zda jste utrpěli úraz nebo jste neprodělali zánět.

Vyšetření pohmatem

Hydrokéla je měkká a může být průsvitná.

Vyšetření pohmatem může ukázat posun tekutiny, přelévání a při větším obsahu tekutiny i vlnění.

Varlata naplněná tekutinou omezují možnost vyšetření pohmatem.

U dětí, u infantilní formy hydrokély, nelze přesně určit hranici průchodu tekutiny, protože zasahuje až do tříselného vchodu. Naopak u dospělých mužů horní hranici hydrokély přesně určit lze.

Další vyšetřovací metodou je ultrazvukové vyšetření šourku. Slouží k přesnému stanovení diagnózy a k vyloučení jiných onemocnění, která by mohla postihnout varlata, jako je varikokéla, zánět varlat nebo rakovina.

Při podezření na nádor se odebírají nádorové markery.

Duplexní ultrazvuk je vyšetření, které zjišťuje průtok krve ve varlatech. V případě hydrokély je průtok krve snížený nebo chybí.

Rentgenové vyšetření břicha.

V případě malých dětí musí rodiče pravidelně sledovat stav hydrokély, která by se měla spontánně upravit do věku 1–2 let.

U dospělých se doporučuje samokontrola v domácím prostředí a v případě zhoršení stavu nebo zesílení bolesti okamžitě kontaktovat lékaře.

Průběh

Průběh může být různý. Hydrokéla se může zvětšovat pomalu, ale také rychle.

Sekundární (nekomunikující) hydrokéla obvykle zůstává beze změny nebo se zvětšuje velmi pomalu. Může se vyvinout i ve vyšším věku.

Primární (komunikující) hydrokéla, kdy je váček otevřený, může měnit velikost a při tlaku a stlačení břicha dochází ke zpětnému toku tekutiny do břicha. Tento příznak je často spojen s inquinální kýlou.

Jak se léčí: Hydrokéla

Léčba hydrokély: pozorování, léky nebo operace?

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • Patologie: Jiří Mačák, Jana Mačáková
 • Diferenciální diagnostika: Andrew T. Raftery
 • Abrahámová Jitka, Povýšil Ctibor, Dušek Ladislav a kolektiv, Jitka Abrahámová, Ctibor Povýšil, Ladislav Dušek
 • Úvod do porodnického a dětského ošetřovatelství: Gloria Leifer