Nesestouplé varle: Co je kryptorchismus? A jeho důsledky

Nesestouplé varle: Co je kryptorchismus? A jeho důsledky
Zdroj fotografie: Getty images

Nesestouplé varle patří mezi onemocnění mužských pohlavních orgánů. Znamená absenci varlat v šourku.

Vlastnosti

Nesestoupení varlat se odborně nazývá kryptorchismus.

Jedná se o onemocnění postihující pouze mužské pohlaví.

Nesestouplé varle označuje varle, které se během nitroděložního vývoje nepřesunulo do kožního vaku pod penisem, tedy do šourku.

Nejčastěji se vyskytuje u předčasně narozených chlapců. U většiny takových dětí se však varle přesune do šourku po narození během několika prvních měsíců života.

Vývoj varlat

Během fetálního vývoje chlapce se varlata tvoří v břišní dutině. Poté se v období jednoho až dvou měsíců před narozením přesunou a sestoupí do šourku trubicovitým průchodem v třísle, nazývaným také tříselný kanál.

Když se sestup varlat zastaví nebo se opozdí, dochází k nesestoupení varlat do šourku.

Může se vyskytnout jednostranně nebo oboustranně.

U chlapců se nesestouplá varlata vyskytují v průměru u 1 z 25. Pouze asi u 1 ze 100 chlapců, u kterých nebyla zahájena léčba, zůstanou varlata nesetouplá.

Dráha sestupu varlete do šourku
Dráha sestupu varlete do šourku. Zdroj: Getty Images

Při diagnostice nesestouplých varlat se můžete setkat s pojmy:

Kryptorchismus

Kryptorchismus je přesný název pro nesestouplá varlata, která zůstávají v dutině břišní.

Pseudokryptorchismus

Pseudokryptorchismus je stav, kdy se sestup varlete zastaví a uložení varlat zůstává v tříselném kanálu.

Zatahovací varle - retraktilní varle

Tento typ je velmi častý.

Dítě se narodí se sestouplým varletem a během jeho vývoje v období růstu až do prepubertálního věku se může zdát, že varle chybí.

To může znamenat zatahovací varle, které je pohyblivé a pohybuje se mezi šourkem a tříslem.

Tento typ varlete je možné během vyšetření snadno přesunout rukou.

Taková varlata se mění v důsledku teploty, vzrušení, strachu.

To je způsobeno reflexem šourkového svalu. Tento reflex obvykle ustupuje v pubertálním období.

Ektopické varle

Je stav, kdy je varle na nesprávném místě, mimo normální dráhu sestupu varlete a mimo šourek.

Tento typ patří mezi vzácně se vyskytující anomálie varlete.

Příčiny

Od 33. týdne těhotenství dochází u mužského plodu k sestupu varlat.

K nesestoupení varlat dochází během nitroděložního vývoje, 1–2 měsíce před narozením.

Jeho příčina není přesně známa. Předpokládá se, že má také vliv:

 • genetika
 • zdraví matky
 • hormony
 • nervová činnost, která rovněž ovlivňuje vývoj a sestup varlat

Nesestoupení varlat může být také způsobeno:

 • poruchami vývoje varlat
 • vypadnutím varlat mimo šourek – ektopická varlata
 • nedostatečnou stimulací hormonů ovlivňujících sestup varlat

Stává se, že varlata poklesnou, ale k jejich uchycení v šourku nedojde. Tento stav se často zjistí až v dospělosti.

Rizikové faktory nesestouplých varlat

 • Předčasný porod dítěte
 • Nízká porodní hmotnost
 • Nesestouplá varlata nebo poruchy vývoje pohlavních orgánů v rodinné anamnéze
 • Vývoj plodu, který může být omezen v důsledku defektu břišní stěny nebo Downova syndromu
 • Nesprávné životní návyky matky během těhotenství, jako je užívání alkoholu, kouření

Příznaky

Příznakem nesestouplých varlat je absence varlete v šourku.

Častěji se vyskytuje pravostranná nesestouplost varlete.

Varle je nehmatné a není vidět.

Nesestouplé varle není bolestivé. Jediným projevem je jeho nepřítomnost v šourku.

V případě pohyblivého varlete dochází při mírném tlaku k jeho vysunutí směrem do třísla. Tento stav může způsobovat pocit tlaku, napětí a bolesti v oblasti třísel a genitálií.

V pubertě, pokud se neléčí, se nesestouplá varlata zastaví a znemožní produkci zdravých spermií. To vede k neplodnosti.

Přečtěte si také náš článek: Neplodnost

Diagnostika

Krátce po narození je při prvním vyšetření neonatologem u dítěte zjištěn sestup varlete do šourku.

V období vývoje jsou varlata pravidelně vyšetřována palpací a vizuálním vyšetřením pediatrem při běžné prohlídce.

Vyšetření varlat pohmatem
Vyšetření varlat pohmatem odhalí přítomnost abnormalit varlat a odchylek od normy. Zdroj: Getty Images

V případě podezření se provádí genetické a hormonální vyšetření, sonografie, magnetická rezonance pánve a v případě nejasného výsledku diagnostická laparoskopie, která odhalí přítomnost varlat.

Pokud se nesestouplá varlata potvrdí, je dítě sledováno až do věku 6 měsíců. V tomto období varlata s největší pravděpodobností sestoupí spontánně.

Pokud varle nesestoupí během několika prvních měsíců, problém se pravděpodobně sám neupraví a je nutná léčba.

Průběh

Pro správný vývoj a reprodukční funkci musí být varlata uložena v šourku. Důvodem je nižší teplota v šourku než v břišní dutině.

V pubertě začínají varlata produkovat spermie. Pro zdravý vývoj spermií musí být varlata uložena na místě, kde je teplota o dva až tři stupně nižší než teplota v dutině břišní.

Proto jsou uložena v šourku pod penisem.

Při nesestouplém varleti dochází ke snížení funkce a zmenšení buněk varlete, které vytvářejí a vyživují spermie. To vede ke sterilitě a také k proliferaci Leydigových buněk varlete. Tyto buňky produkují hormon testosteron. Jejich proliferace může vést k tvorbě nádorů.

Přečtěte si také: Co je to hormon testosteron a jak ovlivňuje mužské tělo?

Při kryptorchismu je čtyřikrát pravděpodobnější, že se nádor objeví v nesestouplém varleti než ve varleti sestouplém.

Sestouplé varle je při této diagnóze také více ohroženo vznikem nádoru ve srovnání s fyziologickým sestoupením varlete, ke kterému došlo ještě během vývoje plodu.

Při oboustranném nesestouplém varleti dochází ke sterilitě a zvýšenému riziku vzniku nádoru.

Mezi komplikace nesestouplých varlat patří např.:

 • Zvýšené riziko vzniku rakoviny varlat
 • Problémy s plodností v důsledku sníženého počtu spermií a jejich špatné kvality
 • Torze varlete. Stočení spermatického provazce, který zajišťuje pohyb spermií z varlete do penisu. Při stočení dochází k nedostatečnému prokrvení varlete, které se projevuje náhlou bolestí. Pokud se neléčí, může vést k odumření varlete a nutnosti jeho následného odstranění. Takové stočení spermatického provazce je 10krát častější než u sestouplých varlat.
 • Úraz varlete, které je stlačeno v kanálcích a může být poškozeno tlakem, například o kost
 • Kýla v oblasti třísel. Při volném tříselném kanálu vzniká mezi tříslem a břichem otvor, kterým mohou být části střeva zatlačeny do třísla.

Jak se léčí: Nesestouplé varle

Nesestouplé varle a jeho léčba

Zobrazit více

Jak se nemoc projevuje u dětí

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • Embryologie: učebnice pro studenty medicíny a všeobecné sestry
 • Patologie: Jiří Mačák, Jana Mačáková
 • springeropen.com - Mimoděložní varle: zkušenosti urologického centra třetího stupně v Horním Egyptě
 • urologyhealth.org - Kryptorchismus
 • clevelandclinic.org - Nesestouplá varlata
 • nhs.uk - Nesestouplá varlata
 • mayoclinic.org - Nesestouplé varle