Trigger points, bolest svalů: Co jsou spoušťové body? Jak je odstranit?

Trigger points, bolest svalů: Co jsou spoušťové body? Jak je odstranit?
Zdroj fotografie: Getty images

Spoušťové body (nazývané také trigger points - TrP) jsou místa ve svalech, způsobující pacientovi lokální, ale také přenesenou bolest. O jejich vzniku se ví poměrně málo, nicméně existuje hned několik teorií. Léčba je zatím jen experimentální, ale účinná.

Bolesti zad a svalů považujeme za civilizační onemocnění této doby.
Do ambulancí praktických lékařů přinutí jít více než 75 % světové populace. To znamená, že jimi trpí více než každý druhý člověk čítající tento článek.

Zajímá vás:
Co je trigger point?
Jaké má příznaky?
Jak odstranit trigger points, pomůže masáž?
Jaká terapie (léčba) je účinná?

Představují velmi různorodou skupinu onemocnění, do které patří méně závažné funkční blokády až stavy vyžadující urgentní operační zákrok.
Tato onemocnění způsobují svému majiteli přinejmenším bolesti, někdy silné intenzity.

Co je svalový spasmus?

Bolesti ve svalech bývají často projevem vertebrogenních, ale i jiných onemocnění. Jsou způsobeny svalovými spasmy.

Svalový spasmus (křeč, krampus) je reflexní děj, který je normální odpovědí na přetížení konkrétní části. Jedná se o náhlou kontrakci (stah) jednoho nebo více svalů.

K tomuto zvýšenému tonu svalu dochází v klidu (např. ve spánku, při odpočinku a nečinnosti), nebo i v období těsně po ukončení svalové aktivity během svalové činnosti, převážně při pohybech se zkracováním svalu.

Postihuje různé příčně pruhované svaly v těle, od těch nejmenších (malé svaly na prstech) až po největší (velké svaly zad, velký hýžďový sval). Nelze ovládat vlastní vůlí.

Tabulka s rozdělením svalových spasmů:

Akutní spasmus
 • svalové poškození (úraz)
 • svalové přetížení (sportovní výkon)
 • svalová únava (sedavé zaměstnání)
Chronický spasmus
 • žilní onemocnění
 • hormonální onemocnění
 • metabolická onemocnění
 • toxickými vlivy
 • nutriční příčiny

Trigger points

Ve svalových spasmech, resp. napnutých svalových skupinách dochází ke zkrácení skupiny svalových vláken, která vytvářejí malé body bolestivých svalů.

Tyto bolestivé body nazýváme také spoušťové body (trigger points). Získaly svůj název pro svou schopnost přenášet bolest i do vzdálenějších míst.

Proč dochází ke svalovým spasmům?

Svalová křeč lze odborněji definovat také jako extrémní forma involuntární svalové kontrakce. Zpravidla trvá několik vteřin, maximálně minut. Pokud trvají déle, mohou být příčinou neschopnosti pacienta normálně fungovat.

Primární svalové křeče

Primární svalové křeče (idiopatické, benigní spasmy) se vyskytují u zcela zdravých jedinců, resp. u jedinců, u kterých nebyla zjištěna žádná jiná chorobná příčina stavu. V průběhu života se tak s nimi setká až 75 % lidí.

Objevují se sporadicky, mají nízkou frekvenci, krátké trvání. Jejich výskyt je vázán jen na určité období.

Častěji je vidíme u rizikových jedinců. K rizikovým faktorům patří věk nad 50 let, těhotenství, křečové žíly, vliv alkoholu, plochá noha, nadměrná fyzická zátěž, únava, dehydratace a jiné.

 • Svalové křeče vznikající v klidu – V 70 % vznikají během spánku (noční svalové křeče), u 10 % lidí se objevují během dne. Zbývajících 20 % tvoří kombinovaný výskyt. Nejčastěji postihují lýtkové svalstvo. Zapříčiňují výrazný diskomfort spojený s poruchami spánku.
 • Svalové křeče vznikající během svalové aktivity nebo těsně po ní – Předchází jim fyzická aktivita (sport, práce). Známé jsou svalové křeče postihující profesionální sportovce, ale také jsou častým fenoménem u pracovníků v horkých provozech. Příčina vzniku je pravděpodobně vyčerpání energetických substrátů ve svalu. Uplatňují se i další faktory, jako například nesprávný svalový pohyb, teplotní faktory či přerušování fyzické aktivity.

Sekundární svalové křeče

Sekundární svalové křeče vznikají sekundárně jako důsledek jiného onemocnění. Často se jedná o první projev.

 • Svalové křeče jako projev běžných onemocnění – Vyskytují se při onemocněních jako diabetes mellitus, při onemocněních jater, chronické renální insuficienci, u dialyzovaných pacientů, při hypotyreóze, metabolických poruchách.
 • Svalové křeče jako projev poškození periferního motoneuronu – Vyskytují se při některých onemocněních jako důsledek ektopických výbojů z periferních nervových zakončení. Patří sem kompresivní vertebrogenní kořenové syndromy, polyneuropatie, ALS, spinální amyotrofie.
 • Svalové křeče jako projev svalových onemocnění – Jsou poměrně vzácné. Patří se metabolické myopatie, dystrofinopatie, neuromyotonie a jiné.
 • Svalové křeče jako projev toxicity některých látek – Do této kategorie patří v první řadě alkohol. Také je třeba zmínit látky zvané statiny a fibráty. Ty se používají jako lék proti zvýšenému cholesterolu. Při dlouhodobém užívání vzniká hypotyreogenní a statinová myopatie, která se projevuje přednostně svalovými křečemi.

Zajímavé:
Některé důkazy naznačují, že spoušťový uzel nemusí vzniknout pouze přetížením svalu.
Je také projevem, resp. následkem nahromadění toxických látek v lidském organismu.
Doslova jde o jakousi skládku odpadních metabolitů.

Mechanismus vzniku spoušťových bodů

Ke vzniku spoušťových bodů (z angl. trigger points) dochází právě v místě napnutých svalových skupin. Napnuté svalové skupiny se zkracují, v místě zkratu vzniká jakoby pomyslný bolestivý uzlík.

Ve skutečnosti to není opravdový uzel, ale pouze bolestivý bod těsně staženého svalu. Dalo by se říci, že se jedná o mikroskopickou křeč, která na rozdíl od spasmu nepostihuje celý sval, ale pouze jeho malou část.

Malý bod, velká bolest

Trigger points jsou tak malé, že je až neuvěřitelné, jak silné svalové bolesti mohou způsobit. A to nejen v místě staženého svalu!

Spoušťové body jsou častým důvodem bolesti svalů v daném místě, kde se nacházejí, ale také způsobují přenesenou bolest v jiné části těla. Takto mohou imitovat bolest jiné části těla, přičemž primární příčina bolesti je někde úplně jinde.

Jsou matoucí i pro zkušeného odborníka, protože pacient pociťuje bolest na úplně jiném místě. To má za následek špatnou diagnostiku a dlouhodobě přetrvávající bolesti, které mají tendenci se stupňovat.

Trigger points mohou být důvodem:

 • bolesti hlavy, migrenózní bolesti
 • bolesti krku a šlach na krku
 • bolesti zad
 • bolesti hrudníku
 • bolesti kloubů
 • bolesti beder
 • bolesti svalů končetin
 • komplikují poúrazové bolesti

Zajímavé:
Spousta záhadných a nevysvětlitelných fyzických bolestí různých částí těla má svůj původ právě v trigger points.
Dokazují to i klinické zkušenosti lékařů a fyzioterapeutů.

Co naznačuje, že se jedná o spoušťový bod?

Základním a společným projevem pro trigger points je jinak nevysvětlitelná a většinou intenzivní bolest některého svalu nebo celé svalové skupiny. Nejčastěji se jedná o bolesti zad nebo hlavy a krku.

V libovolných kosterních svalech, nejčastěji však v místě největší intenzity bolesti, která se při zatlačení na tento bod stupňuje, se nacházejí hmatatelné boule (uzlíky) o velikosti pár milimetrů až jednoho centimetru.

Dalším průvodním jevem spoušťových bodů je somatická dysfunkce postižené nebo vzdálenější části. To znamená, že například bolest zad s maximem kolem pravé lopatky může způsobit poruchu funkce pravé horní končetiny ve smyslu bolesti, poruchy hybnosti či trnutí.

Nejednou se vyskytují psychické potíže z dlouhotrvající bolesti, která pacienta omezuje v jeho každodenním životě. Je pochopitelné, že lidé trpící denně bolestí jsou přecitlivělí, úzkostliví, depresivní, podráždění, až zlostní.

Dalšími průvodní symptomy jsou nadměrná únava, svalová slabost a ztuhlost, vyčerpání, pocit napětí nebo pnutí, poruchy rovnováhy, tinnitus.

Rizikové faktory vzniku trigger points

 • zatížení svalu při nadměrné fyzické aktivitě (např. vzpírání, běh, cyklistika - mikroúrazy)
 • nedostatek pohybu (sedavé zaměstnání, lenost)
 • špatné držení těla (hrbení se, sed se zkříženýma nohama)
 • pády, úrazy, poranění, onemocnění pohybového aparátu
 • stárnutí a degenerativní procesy v těle následkem přirozeného stárnutí
 • stres, úzkost, deprese, psychická stresová trauma
 • nedostatek nebo naopak nadbytek určité látky

Klasifikace trigger points:

 1. primární a sekundární svalové spoušťové body (tvoří se ve svalech)
 2. aktivní a latentní spoušťové body (tvoří se ve svalech)
 3. difúzní spoušťové body (tvoří se ve svalech i šlachách)
 4. připojovací spoušťové body (tvoří se v křižovatkách šlach)
 5. ligamentózní spoušťové body (tvoří se ve šlachách)

Jak uvolnit spoušťový bod?

Je velmi důležité zbavit pacienta spoušťového bodu, protože jen tak se dá zbavit ho silné bolesti a mnohdy i poruchy funkce některé části těla.

Nejjednodušším způsobem, jak se zbavit spoušťového bodu, je aplikování soustředěného tlaku směrem na bod. Tlak by měl být vyvíjen v poměrně dlouhém intervalu. Následně dochází k uvolnění tohoto bodu a ústupu příznaků.

Pravděpodobně tento postup není pro většinu čtenářů ničím neznámým. Možná ho dokonce doma, aniž by jen tušili, že se jedná o postup postupného odstraňování trigger points.

Zajímavé:
Určitě jste slyšeli o akupunktuře. Jejím principem je píchání jehel do problémových míst a míst, která jsou příčinou bolesti.
Akupunktura funguje na stejném principu. Rozdílem je, že namísto tlaku prstem se používají jehly.
Výsledky jsou srovnatelné.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.