Nepovinné či doporučené a rozšířené očkování: Kdy je vhodné?

Nepovinné či doporučené a rozšířené očkování: Kdy je vhodné?
Zdroj fotografie: Getty images

Povinné očkování mají prostudované hlavně matky malých dětí. Existují však také vakcíny, očkování kterými nevyplývá ze zákona, a jsou proto jsou méně známé.

Za určitých okolností, co se týče mimořádných situací nebo cestování, však mohou být důležité.

Proti kterým onemocněním lze získat imunitu a snížit tak riziko jejich vzniku během epidemií nebo cestování do endemických oblastí, kde je ohniště konkrétní nákazy? Dočtete se dále v článku.

Které nepovinné očkování se doporučuje u rizikových skupin lidí?

Mezi nepovinná očkování patří taková, která se nedělají povinně ze zákona v dětském věku. Jsou na bázi dobrovolnosti, případně povinnosti v souvislosti s rizikovostí výkonu povolání.

Doporučeno – nepovinné očkování rizikových skupin

Zvláštní očkování se provádí u rizikové skupiny osob, které jsou během výkonu svého povolání obzvláště exponovány (vystaveny) zvýšenému nebezpečí nakažení se a vzniku infekce. Do této skupiny patří i dispenzarizovaní pacienti a imunodeficientní pacienti.

Na vyžádání se může dát očkovat každý. Některé vakcinace plně hradí zdravotní pojišťovna, jiné jen částečně a zbylé si musí zaplatit pacient sám.

Zvláště se očkuje u rizikových skupin pacientů proti onemocněním:

 • chřipka (influenza)
 • pneumokokové infekce (infekce dýchacích cest)
 • Haemophilis Influenzae (původce meningitidy, epiglotitidy)
 • černý kašel (pertusis)
 • zánět mozkových blan způsobený meningokoky (meningitida)
 • virová klíšťová encefalitida (zánět mozku)
 • vzteklina (rabies)
 • plané neštovice (varicella)
 • virová hepatitida typu A (VHA)
 • virová hepatitida typu B (VHB)

Možná jste nevěděli: Očkování proti vzteklině je jediné postexpoziční očkování. Znamená to, že se provádí po kousnutí potencionálně nakaženým zvířetem přímo do rány. Vakcína může být aplikována do svalu nebo pod kůži. 

Rizikové skupiny lidí:

 1. zdravotničtí pracovníci – tvoří nejrizikovější skupinu osob z důvodu, že denně přicházejí do kontaktu ne s jedním konkrétním onemocněním, ale se širokým spektrem různých (nejednou životu nebezpečných) nemocí a nákaz. Stačí menší nepozornost a ohrozí nejen sebe, své spolupracovníky ale i své rodinné příslušníky.
 2. ostatní pracovníci – patří sem například sociální pracovníci, pracovníci s romskými spoluobčany, pracovníci s drogově závislými, protidrogová komanda, jednotky civilní obrany, humanitární pracovníci, speciální jednotky na mírových misích, pracovníci kanalizací a sběru odpadu, lesníci
 3. dispenzarizovaní pacienti – ohroženi jsou starší lidé, kteří jsou dlouhodobě nemocní, a to hlavně v domovech důchodců případně jiných zařízeních sociální péče nebo zdravotnických zařízeních
 4. imunodeficientní pacienti - jde o jedinečnou skupinu pacientů, jejichž imunitní systém je kvůli nějakému onemocnění (HIV, nádorová onemocnění) nebo vlivům léků (imunosupresiva podávaná před transplantací, chemoterapie) oslabení. Jsou náchylnější ke vzniku nových onemocnění.

Co znamená mimořádné očkování?

Mimořádné očkování se provádí, jak již název napovídá, v případě vzniku mimořádných situací. Jedná se o ojedinělý fenomén, kdy se povinně očkuje obyvatelstvo. Za mimořádnou situaci pokládáme velkou a nebezpečnou epidemii. Očkuje se proti konkrétní nákaze, pokud je vakcína k dispozici.

V našich podmínkách je riziko malé. Velké epidemie a smrtelné nákazy s rychlým šířením a vysokou úmrtností známe spíše z filmů. To ale neznamená, že k tomu nemůže dojít.

Zajímavé: Ve světě je stále více rozšířen terorismus. Tento uměle vytvořený politický nástroj k dosažení určitých cílů využívá zbraně různého charakteru. Mezi ty nejnebezpečnější patří biologické. Jedná se o viry, bakterie, plísně, ale i riketsie. Mikroby jsou většinou upraveny (zmutovány) tak, aby bylo problematické vyvinout očkovací látku včas, čímž se dosáhne smrt vysokého počtu lidí.

Ostatní typy očkování na bázi dobrovolnosti

Kromě povinného a v mimořádné situaci povinného očkování existují vakcíny, které lze využít na bázi dobrovolnosti. Nejčastěji se dávají očkovat mladé dívky a ženy proti HPV viru, zdravotničtí pracovníci a méně často jde o vakcinaci před vycestováním do endemické oblasti.

Možná jste nevěděli: Očkování před vycestováním do zahraničí je dobrovolné. Existují však oblasti, do kterých lze vycestovat až po zákonem požadovaném očkování na základě mezinárodních předpisů.

 1. očkování na vlastní žádost (dobrovolné očkování, většinou si ho hradí pacient sám)
 2. očkování v souvislosti s výkonem povolání (může být dobrovolné, některá očkování jsou však povinná, jinak není možné povalení provádět)

Proti kterým onemocněním existuje vakcinace?

Očkování proti planým neštovicím

Plané neštovice znají téměř všichni. Jedná se o dětské onemocnění způsobené Varicella zoster virem. Je vysoce nakažlivé a k přenosu dochází vzdušnou cestou. Jen v málo případech dochází k vážnějšímu průběhu, většinou je dobře léčitelné.

Projevuje se teplotami, nechutenstvím, mrzutostí dítěte a typickým výsevem na kůži.

Přečtěte si také články: 
Plané neštovice
Spalničky

Plané neštovice měl asi každý. Po prodělání onemocnění se v těle tvoří doživotní imunita. Varicella zoster virus se však může později projevit jako herpetický zoster virus, a tedy pásový opar, který je také dobře znám. Je pozůstatkem neštovic.

Existuje však i vakcinace, která se provádí v dětském věku. Očkovací látka proti neštovicím se podává samostatně nebo v kombinaci s jinými očkovacími látkami v rámci povinného očkování dětí.

dítě s výsevem planých neštovic
Plané neštovice způsobují výsev na kůži. Foto: Getty images

Očkování proti TBC – kalmetizace

Na tuberkulózu ročně umírá asi 2,5 milionu lidí. Pokud je nemocnost v dané zemi nižší než 12 případů na 100 000 obyvatel, neprovádí se povinné očkování.

Stejně to platí i v ČR, proto bylo plošné očkování proti TBC lidí zrušeno. V minulosti se však jednalo o nejznámější vakcínu, kterou se očkovaly malé děti.

Je však třeba brát v úvahu, že většina starších lidí byla v dětství očkována takzvanou BCG vakcínou do ramene. Možná právě tomu vděčíme za poměrně nízký výskyt tohoto závažného a smrtelného onemocnění.

model lidského těla s plícemi a RTG snímků s tuberkulózou
Plošné očkování proti TBC bylo zrušeno. Foto: Getty images

Očkování proti VHA

VHA, tedy virová hepatitida typu A je onemocnění, jak již z názvu vyplývá, způsobené viry. Ty způsobují akutní zánět jater. VHA se projevuje nejprve nespecifickými chřipkovými a trávicími obtížemi.

Očkování proti žloutence typu A se provádí pouze u rizikových pracovníků v ohništi nákazy, kteří s tímto onemocněním mohou přijít do kontaktu během výkonu svého povolání. Jedná se hlavně o zdravotnické pracovníky. Imunita se tvoří již dva týdny po vakcinaci.

Statisticky má hepatitida A v naší republice klesající tendenci. Každým rokem je hlášeno méně nemocných. Po prodělání onemocnění získává pacient doživotní imunitu. Očkování se provádí asi 4 týdny před vycestováním, má až 95% úspěšnost a doporučuje se před vstupem do rizikových zemí.

injekce, vakcína proti hepatitidě a fonendoskop na stole
VHA je příčina akutního zánětu jater. Foto: Getty images

Očkování proti meningokokové meningitidě

Invazivní bakteriální meningokokové infekce ohrožují hlavně malé děti. Způsobují závažný zánět mozkových blan. Smrtelnou komplikaci představuje septický šok v případě neléčené infekce nebo závažného průběhu onemocnění. Onemocnění se projevuje horečkou, petéchiemi po těle, silnými bolestmi hlavy, nevolností, zvracením, světloplachostí.

Existuje vakcína proti meningokokům typu A a C. V naší zemi však nepatří k povinným očkováním. V případě mimořádné situace (epidemie) však může být státem nařízeno mimořádné očkování.

mikroskopické znázornění meningokokové infekce v organismu
Meningokoky po průniku do organismu. Foto: Getty images

Očkování proti chřipce

Chřipku překonal téměř každý. Bolesti hlavy, svalů, únava, malátnost či slabost nejsou cizí hlavně během chřipkové sezóny. Toto virové onemocnění je nebezpečné rychlým šířením se vzdušnou cestou.

Na chřipku ročně umírá asi 500 000 lidí. Samozřejmě je nutno podotknout, že se jedná o rizikové pacienty. Do této skupiny patří staří, nemocní nebo imunodeficientní jedinci. U nich se doporučuje vakcinace před začátkem sezóny. Mladý a zdravý člověk chřipku překoná poměrně rychle a bez komplikací.

lékařka slyší pacientovy plíce fonendoskopem
Virus chřipky ohrožuje hlavně starší lidi. Foto: Getty images

Očkování proti rotaviru

Rotavirové infekce jsou způsobeny rotaviry. Jedná se o nejčastější vyvolávající průjmovité onemocnění u dětí. Onemocnění se projevuje bolestmi břicha a vodnatou stolicí. Zejména u malých dětí hrozí rychlá dehydratace.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně časté onemocnění, dávají matky své děti očkovat.

Očkování se provádí v 6. měsíci živými, inaktivovanými viry, které jsou podávány přes ústa v podobě kapek. Výhodou je, že dítě není traumatizováno injekcí.

očkování miminka rotavirem
Proti rotavirům se očkuje bez použití jehly. Foto: Getty images

Očkování proti vzteklině

Očkování proti vzteklině by se mělo týkat především domácích zvířat, protože tato zoonóza se na člověka přenáší z nemocného zvířete. Volně žijící zvířata jsou také jednou ročně očkována veterináři. Proto se vzteklina na území České republiky již mnoho let nevyskytuje.

Rizikoví pracovníci (veterináři, lovci) jsou rovněž očkováni. Vakcína se podává ve třech dávkách a imunita přetrvává přibližně 2 až 3 roky. V případě pokousání očkovaným zvířetem musí být pacient sledován. V případě pokousání neočkovaným zvířetem nebo za zvláštních okolností se vakcína aplikuje přímo do rány.

veterinář dává v rukavicích do pytle mrtvou vzteklou lisku
Proti vzteklině se očkují lidé i zvířata. Foto: Getty images

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Klíšťová encefalitida je virové onemocnění způsobující zánět mozku. Klíšťová se nazývá proto, že ji přenášejí nakažená klíšťata. Přenos je možný i nepasterizovaným kozím mlékem.

Vakcinace je možná ve třech dávkách. Očkují se v první řadě pracovníci pracující v lesích s vysokým výskytem klíšťat. Imunita přetrvává po dobu tří let, poté je nutné přeočkování.

klíště na dlani
Klíšťová encefalitida je rozšířena i v ČR. Foto: Getty images

Očkování proti japonské encefalitidě

Japonská encefalitida je vážné onemocnění vyvolané Flavivirem, které je příčinou nejvyššího počtu encefalitid v Asii.

Pozitivem je, že až 90 % případů onemocnění nemá vážný průběh. Zbývajících 10 % způsobuje těžká neurologická poškození, v některých případech bezvědomí a smrt. Japonská encefalitida představuje větší riziko pro turisty než pro domácí obyvatelstvo.

Očkování je možné živou, inaktivovanou vakcínou. V Asii se proti vzniku onemocnění očkují už malé děti.

model mozku a viry
Japonská encefalitida ohrožuje více turisty než domácí. Foto: Getty images

Očkování proti břišnímu tyfu

Břišní tyfus je vážné zánětlivé onemocnění způsobené bakterií Salmonella typhi. Zdrojem nákazy je nemocný člověk a přenos je možný fekálně-orální cestou, případně kontaminovanými potravinami a vodou.

V úvodu onemocnění dominují netypické, chřipkové příznaky jako nevolnost, zvracení, nechutenství, teploty, bolesti hlavy. Typickým příznakem je povlak na jazyku ve tvaru písmene V nebo W, zánět dýchacích cest, zvětšení sleziny a jater, zpomalení akce srdce.

Před vycestováním do rizikových zemí se zvýšeným výskytem onemocnění je možné očkování živými, zmutovanými kmeny bakterií. Očkování inaktivovanými kmeny, jak se to dělá u ostatních očkování, neposkytovalo imunitu. Očkování je třeba opakovat každé 2 až 3 roky.

mikroskopicky znázorněné tyčinkové bakterie
Původcem břišního tyfu je Salmonella. Foto: Getty images

Očkování proti choleře

Cholera je bakteriální onemocnění. Jejím původcem je bakterie Vibrio cholerae. Zdrojem nákazy je nemocný člověk, ale infekce se z člověka na člověka dá přenést jen výjimečně. K přenosu dochází alimentární cestou (špatně tepelně zpracované potraviny, kontaminovaná voda, výkaly).

Onemocnění se projevuje horečkou, vodnatým průjmem, křečovitými bolestmi břicha, nevolností. Riziko představuje velmi rychlá dehydratace a rozvrat vnitřního prostředí.

U nás se cholera nevyskytuje, v Evropě je její výskyt raritní. Riziko představují země třetího světa. Očkování je možné a vhodné před vycestováním do těchto oblastí. Preparát se podává ústy (ne injekčně) a imunita trvá cca půl roku.

očkování černošskéjo chlapce
Cholera je onemocnění třetího světa. Foto: Getty images

Očkování proti žluté zimnici

Žlutá zimnice je velmi vážné infekční onemocnění. Vyvolatelem jsou viry, které na člověka přenáší komár. Název žlutá je odvozen od žlutého zbarvení kůže a sklér nemocného. K tomu dochází z důvodu vážného poškození jater a ledvin.

Přidružuje se vysoká horečka, třes, schvácenost a nevolnost se zvracením. V mnoha případech je onemocnění smrtelné, ale známe i lehčí průběh onemocnění.

Očkování proti žluté zimnici se provádí asi 10 dní před vycestováním. Očkování dobrovolné při vstupu do zemí možného výskytu a povinné při vstupu do země s potvrzeným výskytem onemocnění nebo jeho přenašečů.

komár na kůži
Žlutou zimnici přenášejí komáry. Foto: Getty images

Očkování proti HPV viru

HPV virus je lidský papilomavirus, který se přenáší nechráněným pohlavním stykem převážně u promiskuitních jedinců.

Virus způsobuje genitální bradavice a rakovinu děložního čípku u žen. Byla však zjištěna souvislost mezi virem HPV a jinými druhy rakoviny, které mohou potrápit i muže.

Nejvhodnější je očkování před začátkem pohlavních aktivit. Očkování je možné od 9 roku života, u obou pohlaví. U mužů očkování zajišťuje sníženou cirkulaci viru, čímž jsou zároveň chráněny i ženy.

model dělohy a stříkačka
Virus HPV ohrožuje obě pohlaví. Foto: Getty images

Otestujte se:

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.