Co je příčinou bolesti svalů krční páteře? + 5 relaxačních cviků na doma

Co je příčinou bolesti svalů krční páteře? + 5 relaxačních cviků na doma
Zdroj fotografie: Getty images

Bolesti krční páteře jsou častým problémem, zejména u lidí se sedavým zaměstnáním. Jaká jsou vhodná relaxační cvičení, která můžete provádět doma a předcházet tak bolestem krční páteře?

Krční páteř

Úsek krční páteře začíná v oblasti lebky a končí přechodem do hrudní páteře. Tvoří ji 7 obratlů, které se označují C1–C7 (vertebrae cervicales – krční obratle).

Krční páteř je místem, kde se nacházejí natahovací svaly hlavy, zad, hrudníku a ramen.

Vzhledem k velkému počtu svalů v oblasti krční páteře snadno dochází ke svalové nerovnováze – nepoměru přetížených/zkrácených a oslabených svalů. To vede k bolesti.

Diagnostika zdroje bolesti

Základem správné léčby je identifikace příčiny bolesti. Při dlouhodobé bolesti nebo bolesti s nejasnou příčinou je nutné navštívit lékaře.

Je nutné vyloučit mechanické poškození, posunutí meziobratlové ploténky, neurologickou příčinu, degenerativní poškození, zánětlivý proces nebo jinou organickou strukturální poruchu.

Pokud bolest vystřeluje do hrudní oblasti nebo horních končetin, je vhodná návštěva lékaře. Vystřelující, palčivá nebo brnící bolest může naznačovat problém s nervem.

Diagnóza se provádí při vyšetření odborným lékařem, který posoudí zdravotní stav pacienta.

Následně lékař doporučí rehabilitační terapii nebo další diagnostické fyzikální vyšetření (rentgen, magnetická rezonance), které přesně odhalí/vyloučí strukturální problém.

Nejčastěji se jedná o svalovou bolest způsobenou svalovou dysbalancí – nerovnováhou přetížených a oslabených svalů.

Svalová bolest je charakterizována tupou bolestí nad svalovými vlákny. Obvyklým pocitem je ztuhlost, těžkost a přítomnost bolestivých dráždivých bodů ve svalu – hmatných ztuhlých kuliček v průběhu svalu.

Ty signalizují přetížení daného svalového vlákna.

Bolest svalů v oblasti krční páteře

Svalové dysbalance jsou často způsobeny nesprávným držením těla a nevhodnými stereotypními pohybovými návyky. V horním segmentu těla může jít o častý muskuloskeletální jev – horní zkřížený syndrom.

Dochází k přetěžování trapézových svalů s možným zkrácením prsních svalů. Přední krční a mezilopatkové svaly jsou oslabené a ochablé.

Nejčastějším jevem u lidí s nesprávným držením těla a držením hlavy je zkrácení a přetížení zadních krčních svalů – trapézového svalu a lopatkového vzpřimovače. Častým stavem je ochablost a oslabení přední skupiny krčních svalů.

Časté příčiny bolesti svalů krční páteře:

 • Nesprávné držení těla a hlavy
 • Sedavé zaměstnání
 • Nefyziologické sezení
 • Manuální jednostranné zaměstnání
 • Oslabený pohybový aparát
 • Nadměrné zatížení svalů
 • Nesprávná technika cvičení
 • Nesprávný rychlý pohyb
 • Nedostatek kompenzační činnosti

Problémový trapézový sval

Musculus trapezius (trapézový sval) je mohutný sval. Začíná v lebeční části, táhne se přes krční páteř a lopatky a upíná se na ramena a základnu hrudní páteře. Jeho hlavní funkcí je záklon a ohýbání hlavy.

Při nesprávném držení hlavy (tzv. SMS krk) dochází k chronickému přetěžování a zkracování trapézového svalu spolu se zdvihačem lopatek (musculus levator scapulae).

Reflexně se snižuje svalové napětí svalů na přední straně krku, jejichž funkcí je ohýbání hlavy.

Nefyziologické svalové napětí a stav trapézového úponu v gluteální oblasti může vyvolat bolest hlavy, migrénu nebo nevolnost.

Trapézový sval (musculus trapezius) - horní, střední a dolní vlákno svalu. Akromion (výběžek lopatky nad ramenním kloubem, Humerus - pažní kost, Scapula - lopatková kost).
Trapézový sval (musculus trapezius) - horní, střední a dolní vlákno svalu. Akromion (výběžek lopatky nad ramenním kloubem, Humerus - pažní kost, Scapula - lopatková kost). Zdroj: Getty Images

Uvolňovací cviky pro krční páteř v domácím prostředí

Následující cviky jsou určeny pro osoby bez operace páteře a jiných organických poruch. Cviky po operaci / po úrazu nebo nejasnosti konzultujte nejprve s odborníkem.

Uvolnění krku do úklonu

Sedněte si na židli s rovnými zády a hlavou v prodloužení. Kyčelní klouby svírají s trupem pravý úhel. Ramena jsou volně spuštěna od uší a horní končetiny visí směrem k zemi. Položte dlaň pravé ruky na levé ucho a levou stranu hlavy.

S hlubokým výdechem přitáhněte pravou rukou hlavu k pravému rameni do úklonu. Plynule dýchejte a protahujte levý trapézový sval po dobu nejméně 15 sekund. Dávejte pozor na zvedání ramen k uším.

Poté vyměňte ruce a protáhněte pravý trapézový sval.

Cvičení opakujte alespoň 3–5krát na každé straně.

Uvolnění krku do předklonu

Výchozí poloha cviku je stejná jako u předchozího cviku. Vzpřímený přirozený sed s pažemi spuštěnými od uší. Kyčelní klouby svírají s trupem pravý úhel. Propleťte dlaně a položte je na zátylek.

S výdechem přitlačte hlavu k přední části těla a pomyslně zabořte bradu do klíční kosti. Plynule dýchejte a protahujte horní, střední a dolní vlákna trapézů po dobu nejméně 15 sekund.

Opakujte 3–5krát.

Měli byste cítit mírný tah zadní svalové skupiny.

Uvolnění trapézového svalu do úklonu a předklonu
Uvolnění trapézového svalu do úklonu a předklonu. Zdroj: Getty Images

Půlkruhy krku v poloze na zádech

Posaďte se na židli, ramena jsou spuštěna volně od uší a paže visí směrem k zemi. Dýchání je pomalé a plynulé. Otočte hlavu doleva, jak jen vám to hlava dovolí. Jemně se předkloňte a zabořte hlavu do jamky klíční kosti.

Pomalu, v předklonu, pohybujte bradou v pomyslném půlkruhu podél klíční kosti na pravou stranu.

Udělejte alespoň 3 půlkruhy na každou stranu.

Cvičení protahuje a uvolňuje trapézový sval a svalový vzpřimovač lopatek. Měli byste cítit mírný tah zadních svalů.

Uvolnění zdvihače lopatek a trapézových svalů
Uvolnění zdvihače lopatek a trapézových svalů. Zdroj: Getty Images

Zasunutí krku a brady

Základní poloha je sed na židli, vzpřímený sed v pohodlné poloze s rameny a pažemi volně svěšenými od uší. Kyčelní klouby svírají s trupem pravý úhel. Ukazováček ruky položte na přední část brady. Zatlačte bradu dovnitř – dozadu.

Vytvořte co největší "dvojitou bradu" a aktivujte svaly přední části krku. Při správné technice byste měli cítit posílení přední skupiny a současně protažení zadní skupiny krčních svalů.

V "zasunuté" poloze setrvejte alespoň 10 sekund a nakonec uvolněte.

Opakujte 15krát.

Při cvičení volně dýchejte.

Cvičení podbradní jamky. Posilování předních svalů krku a protahování zadních svalů krku.
Zasunutí brady. Posilování předních svalů krku a protahování zadních svalů krku. Zdroj: Getty Images

Uvolnění ramen a prsních svalů

Ve vzpřímeném sedu na židli svírají kyčelní klouby a trup pravý úhel. Hlava je v prodloužení páteře a ramena spuštěná od uší. Zvedněte pravou paži a přemístěte ji shora za hlavu. Zespodu přesuňte levou ruku k zádům.

Propleťte prsty rukou nebo se pokuste dotknout prsty rukou za zády. Plynule dýchejte a setrvejte v pozici alespoň 15 sekund. Poté ruce vyměňte.

Cvičení opakujte 3–5krát na každou stranu.

Při správné technice se protáhnou prsní svaly, ramenní klouby a páteř. Dávejte pozor, aby se ramena příliš nezvedala směrem k uším.

Protahování prsních a ramenních svalů
Protažení prsních a ramenních svalů. Zdroj: Getty Images

Prevence bolesti svalů krční páteře

Funkčnost a fyziologie pohybového aparátu závisí na stavu a rovnováze jednotlivých svalů a svalových skupin.

Při sedavém zaměstnání je nutná kompenzace pravidelnou fyzickou aktivitou. Při manuálním nebo jednostranně zatěžujícím zaměstnání je vhodná kompenzační pohybová aktivita neaktivní svalové skupiny.

Důležitá je přiměřená regenerace svalů, které jsou denně vystaveny nadměrné aktivaci a stimulaci. Při sedavém zaměstnání se to týká zejména zádových svalů v důsledku nesprávného sezení a chybného držení těla a hlavy.

Základem fyziologie pohybového aparátu a prevence bolesti je svalová rovnováha – posilování a aktivace oslabených svalů a naopak uvolňování přetížených nebo zkrácených svalů.

Nesprávné držení těla vsedě / Fyziologické držení těla vsedě
Nesprávné držení těla vsedě / Správné držení těla a hlavy vsedě. Zdroj: Getty Images

Uvolnění svalového napětí

Výše uvedené kinezioterapie (pohybové terapie) tvoří základ prevence svalových dysbalancí. Kromě ní lze k uvolnění přetížených svalů využít následující tipy a rady.

Rady pro uvolnění svalů:

 • Dostatečný příjem hořčíku (magnézia)
 • Dostatečný příjem draslíku
 • Protahování svalů (strečink)
 • Aplikace tepla (při nezánětlivém procesu)
 • Regenerační bylinná koupel
 • Odpočinkový režim
 • Aplikace lokálních gelů a mastí
 • Masáž
 • Relaxační kineziotaping
 • Návštěva fyzioterapeuta
 • Každodenní ergonomie
 • Korekce sezení při práci

Je vhodné využít specializovaných cvičení pod vedením terapeuta. Po jejich osvojení je můžete cvičit v pohodlí domova.

Tipy na fyzioterapeutické metody cvičení zaměřené na záda: McKenzieho metoda, SM-systém (spirálový stabilizační systém), Klappovo lezení nebo metoda DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace).

Zajímavé informace v článku:
Jaká je účinná pomoc při bolestech zad nebo krční páteře

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • solen.cz - Cervikogénne syndrómy. MUDr. Miloslav Dvorák
 • theses.cz - Fyzioterapie u pacientů se sedavým zaměstnáním trpících opakovanými bolestmi v oblasti krční páteře. Bakalárska práca. Autor: Diana Poláková Vedoucí práce: Mgr. Martina Hartmanová
 • pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - Advances in the diagnosis and management of neck pain. Steven P Cohen, W Michael Hooten
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.