Optimální váha a výška podle věku dítěte: Sledujte růst a vývoj

Optimální váha a výška podle věku dítěte: Sledujte růst a vývoj

Vyvíjí se vaše dítě správně? Je jeho tělesná hmotnost v pořádku?
Zadejte tělesné hodnoty dítěte
Výpočty jsou orientační
Pohlaví
cm
kg

Kalkulačka ideální váhy a výšky u dětí: výpočet podle věku

Jaká je ideální váha a výška u dětí podle věku?

Jako první uvádíme vysvětlení percentilů. Potom následují základní informace ve zkratce.

Krátké vysvětlení percentilů

Percentily vyjadřují stav růstu a vývoje dítěte v porovnání s jeho vrstevníky. Jedná se o statistický údaj. Srovnává výšku a váhu dítěte v daném věku a pohlaví se zbytkem dětské populace. 

Jedná se o statistická čísla, ne soutěž. Není důležité, čí dítě je vyšší než 95 % jeho vrstevníků nebo které dítě má ideální váhu.

Míry v grafu v konkrétním věku nejsou směrodatné pro konečný výsledek v dospělosti. Krajní hodnoty nemusí znamenat zdravotní problém nebo onemocnění.

Růst (výšku i hmotnost) je nutno hodnotit individuálně. Výsledky ukazují, kde se dítě momentálně nachází v porovnání s vrstevníky.

Lékař může v případě krajních hodnot navrhnout častější sledování vývoje dítěte.

5leté dítě s poměrem výšky a váhy na 10. percentilu má vyšší hodnoty než 10 % stejně starých dětí a nižší hodnoty než 90 % dětí. 

Jako krajní hodnoty slouží 97. a 3. percentil.

Co to pro vás znamená?

Děti z tohoto rozmezí jsou častěji kontrolovány a sledovány.

Jediné měření neodráží skutečný průběh růstu.

Zapisuje se několik měření a vytváří se růstová křivka. Sleduje se konzistentnost růstové grafu a případné výrazné odchylky.

Důležitý fakt:
Dr. Khan tvrdí, že neexistuje ideální percentil.
Zdravé děti jsou v každé výškové a hmotnostní kategorii. Dítě z 5. percentilu může být stejně zdravé jako dítě z 95. percentilu.

Například:

 • Pokud má dítě výšku na 75. percentilu, je vyšší než 75 % a nižší než 25 % ostatních dětí v jeho věku.
 • Pokud má váhu na 25. percentilu, přesahuje hmotnost 25 % a má nižší váhu než 75 % dětí v jeho věku.

Dělení percentilů – pásmo:

 • 97. percentil = dítě je těžší/vyšší než 97 % a lehčí/nižší než 3 % dětí v jeho věku
 • 95. percentil = 95 % dětí je nižších/lehčích a 5 % vyšších/těžších
 • 90. percentil = 90 % dětí je nižších/lehčích a 10 % vyšších/těžších
 • 75. percentil = 75 % dětí má menší výšku/hmotnost a 25 % vyšší výšku/hmotnost
 • 50. percentil = 50 % dětí je vyšších/těžších a 50 % nižších/lehčích
 • 25. percentil = dítě je vyšší/těžší než 25 % a nižší/lehčí než 75 % dětí
 • 10. percentil = dítě je vyšší/těžší než 10 % a nižší/lehčí než 90 % dětí v jeho věku
 • 5. percentil = 5 % váží méně a 95 % má vyšší hmotnost, stejně to platí pro výšku
 • 3. percentil = 3 % dětí jsou nižší/lehčí a 97 % dětí v daném věku je vyšších/těžších
 • Pásmo střední výšky/váhy = 25.–75. percentil = průměrný trend růstu
 • Krajní hodnoty = 97. a 3. percentil – lékař navrhne častější kontroly a sleduje častěji růstovou křivku

Jaký je ideál pro váhu a výšku?

Jaká je ideální váha a výška u dětí podle věku? Otázky tohoto typu si kladou zejména rodiče menších dětí.

Nabízíme vám tabulky optimálních hmotností a výšek dětí a dospívajících od narození po 20. rok života.

Vyvíjí se dítě správně, odpovídá jeho výška a váha příslušnému věku?

Mateřský vztah nemusíme popisovat. Je přirozené zajímat se o informace ohledně vývoje a růstu dítěte.

Růst a přírůstek během dětství až po ranou dospělost

Růst dítěte je přirozenou součástí tohoto období.

Některé děti rostou pomaleji. Neurčuje to jejich konečnou výšku v dospělosti. Růst probíhá během celého dětství až do raného mládí a dospělosti.

Růst dětí je vysoce individuální a ovlivňují jej různé faktory.

Na výšku má vliv několik faktorů včetně dědičnosti (výšky rodičů). U vysokých rodičů předpokládáme vyšší vzrůst dětí a naopak.

Příklady faktorů ovlivňujících růst dětí:

 • genetika, dědičnost
 • funkce orgánů
 • vliv hormonů
 • správná výživa
 • okysličení organismu (hlavně během fetálního vývoje negativně působí růst kouření a drogy u matky), anémie, plicní onemocnění a jiné
 • psychická pohoda a stres

Během života mají děti několik období zvýšené míry růstu. Jedná se o 4 hlavní fáze.

4 růstové fáze ve vývoji dětí:

1. období růstu: Fetální růst

Jedná se o období vývoje, růstu plodu v děloze matky. Délku a váhu při narození ovlivňuje výživa matky. Negativně ji ovlivňuje závislosti na nikotinu, alkoholu, drogách.

Kuřačky a drogově závislé matky mají děti s nižší porodní hmotností a nižším vzrůstem.

Onemocnění matky během těhotenství také hrají roli.

Plod roste nejrychleji ve 2. trimestru.

2. období zvýšené míry růstu – Infantilní období

Novorozenec je dítě od narození po 28. den života. Kojenecké období je od 29. dne po první rok.

Dítě v tomto úseku může vyrůst až o 25 cm.

Během druhého roku života může narůst o dalších 10–12 cm.

Mezi hlavní vlivy patří výživa, okysličení organismu a hormonální aktivita (růstový hormon a hormony štítné žlázy).

Míra přírůstku v tomto období je přibližně 15 % z celkové konečné výšky dítěte/dospělého.

3. období – Předškolní a mladší školní věk

Předškolní období až do puberty.

Běžně v této době dítě vyroste o 5–7 centimetrů za rok.

Přírůstek představuje asi 40 % z konečné výšky.

4. období: Pubertální růst až po rané mládí

Začal čas puberty a pohlavního zrání?

Vlivem pohlavních hormonů testosteronu a estradiolu na růstový hormon začíná fáze růstového spurtu.

Dívky po 10. roce mohou každý rok vyrůst v průměru i o 9 cm (7–11 cm za rok). Zpomalení růstu se obvykle dostaví společně s menarché – první menstruací.

Chlapci mají zpoždění puberty asi o jeden rok. Vyrostou v průměru asi 10,5 cm za rok (7–15 cm za rok).

V pubertě je podíl nárůstu konečné výšky asi 15 %.

V našich podmínkách je průměr výšky mužů 179 cm a žen 167 cm.

Zpomalení růstu může způsobit pozdější sexuální vývoj. Nemá to vliv na konečnou výšku.

V případě předčasné puberty může být konečná výška nižší. Důvodem je předčasné uzavření růstové štěrbiny.

Hodnocení růstu

Hodnocení patří do rukou dětského lékaře.

Pediatr hodnotí růst podle růstových diagramů, které znázorňují výsledky v percentilové síti.

Odchylky od růstu mohou být způsobeny onemocněním či užíváním léků (například kortikosteroidů).

Z percentilového grafu lze vyčíst, že jestli se dítě svou tělesnou výškou nachází v rozmezí jeho vrstevníků.

 • Tělesná výška 75. percentil = 75 % dětí ve věkovém období menších a 25 % vyšších
 • Pásmo 25.–75. percentil = pásmo střední výšky – přibližně 50 % dětí
 • Pásmo nad 75. percentil = vysoké děti
 • Pásmo nad 90. percentil = velmi vysoké děti
 • Pásmo pod 25. percentil = menší děti
 • a pásmo pod 10. percentil = vzrůstově velmi malé děti
 • krajní hodnoty jsou 97. a 3. percentil
  • děti z tomto rozmezí jsou častěji kontrolovány a sledovány

Co je to genetický růstový potenciál?

Jedná se o genetický faktor, který dítě zdědilo od rodičů.

Hodnotí se:

 1. Výška chlapce = (výška otce + výška matky + 13) : 2
 2. Výška dívky = (výška otce + výška matky - 13) : 2

Příklady:

 1. chlapec – pokud má otec 180 cm a matka 170 cm – předpokládaná výška v dospělosti = 181,5 cm / (180 + 170 + 13) : 2 a 363 : 2  = 181,5
 2. dívka – má-li otec 180 cm a matka 170 cm – předpokládaná výška v dospělosti = 168,5 cm / (180 + 170 – 13) : 2 a 337 : 2 = 168,5

(vždy je třeba počítat s odchylkou)

Jak je to s váhou dítěte?

Dítě roste do výšky a přibírá na váze. Je to přirozené.

Množství přijaté energie je samozřejmě jedním z faktorů, které ovlivňují hodnotu na váze. Ale u dětí to není tak jednoduché jako u dospělých.

Po porodu má dítě přibližně 3200 gramů. Následně zhubne 100–300 gramů, což je normální pokles po narození. K vyrovnání váhy dochází přibližně po 10.–12. dnech.

Dále už se předpokládá pravidelný přírůstek hmotnosti. V číslech:

 1. čtvrtrok – 200 gramů za týden, a asi 25–30 gramů za jeden den
 2. čtvrtrok – 150 gramů týdně
 3. čtvrtrok – 100 gramů za týden
 4. čtvrtrok – 75 gramů za týden

Následně dítě přibírá asi 2 kilogramy za rok. V 5.–6. roce je to jen 1 kilogram.

Pro hodnocení tělesné hmotnosti slouží grafy.

Lékař posuzuje růst a přírůstek váhy vzájemně. Kila v poměru k výšce. Jde o hodnocení BMI.

Do 18 let se posuzování provádí za pomoci speciálních diagramů.

Lékař hodnotí celkový vzhled dítěte. V případě odchylek dítě častěji sleduje a hledá jejich příčiny.

Kromě lékaře se i matka dívá na své dítě se zájmem o jeho zdravý vývoj. Proto v dnešní době volně dostupných informací hledá na internetu ta správná čísla.

Přesně z toho důvodu uvádíme malý pomocný nástroj. Může vám poskytnout orientační pohled na poměr výšky a váhy vzhledem k věku.

Proč jen orientační?

Protože ze dvou čísel nemůže v žádném případě pocházet objektivní posudek.

Dítě může v některých obdobích jíst více a někdy méně. I u dětí záleží na přísunu a výdeji energie.

Tabulkový přehled hmotností a výšek s ohledem na konkrétní věk

V následujících tabulkách uvádíme průměrné hodnoty pro tělesnou hmotnost a výšku.

Ještě jednou malé upozornění:
Jedná se pouze o průměrné hodnoty.
Každé dítě se vyvíjí odlišně.

Tabulka: Průměrná tělesná hmotnost a výška u dětí ve věku do 11 měsíců

VĚK Hmotnost v kg Délka v cm
Dívka Chlapec Dívka Chlapec
novorozenec 3,31 3,3 49,2 49,8
1 měsíc 4,35 4,4 53,8 54,8
2 měsíce 5,3 5,6 56,1 58,4
3 měsíce 6,03 6,4 59,9 61,4
4 měsíce 6,62 7 62,2 64
5 měsíců 7,17 7,53 64,2 66
6 měsíců 7,53 7,94 64,1 67,5
7 měsíců 7,9 8,3 67,3 69
8 měsíců 8,21 8,62 68,8 70,6
9 měsíců 8,53 8,9 70,1 71,8
10 měsíců 8,8 9,12 71,6 73,1
11 měsíců 9,03 9,43 72,8 74,4

Tabulka: Průměrná tělesná hmotnost a výška u dětí ve věku od 12 do 23 měsíců

VĚK Hmotnost v kg Délka v cm
Dívka Chlapec Dívka Chlapec
12 měsíců 9,25 9,66 74,1 75,7
13 měsíců 9,53 9,89 75,1 76,9
14 měsíců 9,75 10,12 76,4 77,9
15 měsíců 9,98 10,3 77,7 79,2
16 měsíců 10,2 10,52 78,4 80,2
17 měsíců 10,43 10,75 79,7 81,2
18 měsíců 10,61 10,93 80,7 82,2
19 měsíců 10,84 11,16 81,7 83,3
20 měsíců 11,07 11,34 82,8 84
21 měsíců 11,3 11,57 83,5 85
22 měsíců 11,52 11,75 84,8 86,1
23 měsíců 11,75 11,93 85,1 86,8

Tabulka: Průměrná tělesná hmotnost a výška u dětí ve věku od 2 do 12 let

VĚK Hmotnost v kg Výška v cm
Dívka Chlapec Dívka Chlapec 
2 roky 12,02 12,47 85,5 86,8
3 roky 14,29 14,06 94 95,2
4 roky 15,42 16,33 100,3 102,3
5 let 17,92 18,37 107,9 109,2
6 let 19,96 20,64 115,5 115,5
7 let 22,45 22,9 121,1 121,9
8 let 25,85 25,63 128,2 128
9 let 28,12 28,58 133,3 133,3
10 let 31,98 32 138,4 138,4
11 let 36,97 35,6 144 143,5
12 let 41,5 39,92 149,8 149,1

Tabulka: Průměrná tělesná hmotnost a výška u dětí a dospívajících ve věku od 13 do 20 let

VĚK Hmotnost v kg Výška v cm
Dívka Chlapec Dívka Chlapec
13 let 45,81 45,36 156,7 156,2
14 let 47,63 50,8 158,7 163,8
15 let 52,16 56,02 159,7 170,1
16 let 53,52 60,78 162,5 173,4
17 let 54,43 64,41 162,5 175,2
18 let 56,7 66,9 163 175,7
19 let 57,15 68,95 163 176,5
20 let 58,06 70,3 163,3 177

Údaje v tabulkách pocházejí z disabled-world.com, WHO a CDC.

Další naše užitečné kalkulačky:

Čtěte také články: 

Důležité upozornění:

Nezapomeňte prosím, že výsledky našich zdravotních kalkulaček a analyzátorů jsou pouze orientační. Nenahrazují odborné vyšetření ani radu lékaře, lékárníka nebo jiného zdravotnického pracovníka.

Každý člověk je jedinečný a potřeby každého se mohou lišit. Kalkulačky a analyzátory mají svá omezení a neposkytují komplexní individuální pohled na zdraví.

Jejich používání je na vlastní nebezpečí. Provozovatel stránek ani autor nenesou odpovědnost za nesprávné použití a nesprávný výklad/interpretaci informací získaných jejich použitím. Používáním kalkulaček a analyzátorů vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami a provozovatel ani autor nenesou odpovědnost za případné následky.

Doporučujeme vám, abyste svůj zdravotní stav konzultovali s odborníkem. Pamatujte, že zdraví je důležité téma a veškerá rozhodnutí by měla být učiněna po konzultaci s odborníkem.

Tato kalkulačka/analyzátor není zdravotnický nástroj a zdravotní pomůcka. Svůj zdravotní problém konzultujte s lékařem.

Vložte tuto kalkulačku na vaši stránku zdarma

Jednoduše zkopírujte HTML kód na svou stránku. Kód se kopíruje stejně jako kód embed youtube videa. Pokud máte wordpress, můžete ho vložit do pole HTML.
Podmínkou převzetí kalkulačky je umístění zdroje a dofollow odkazu tak, jak je uvedeno v kódu.

<script src="https://medicspark.cz/frontend-assets/scripts/iframe-message.js" async></script><iframe id="medicspark-idealni-vaha-vyska-podle-veku-ditete" class="medicspark-calculator-iframe" src="https://medicspark.cz/kalkulacky/idealni-vaha-vyska-podle-veku-ditete/embed/" style="border: 0;overflow: hidden;width: 100%" scrolling="no"></iframe><a class="medicspark-calculator-copyright" href="https://medicspark.cz/kalkulacky/idealni-vaha-vyska-podle-veku-ditete">Optimální váha a výška podle věku dítěte: Sledujte růst a vývoj od MedicSpark.cz - zobrazit vysvětlivky a podrobnosti</a>
fsdílet na Facebooku