Kalkulačka: Ideální váha a výška u dětí Výpočet podle věku/růstu

Kalkulačka: Ideální váha a výška u dětí Výpočet podle věku/růstu

Zajímá vás, jestli se vaše dítě správně vyvíjí, dostatečně roste a jeho je tělesná hmotnost v pořádku?
Zadejte tělesné hodnoty dítěte
Výpočty jsou orientační
Pohlaví
cm
kg

Kalkulačka ideální váhy a výšky u dětí, výpočet podle věku

Jaká je ideální (optimální) váha a výška u dětí podle věku?

Jako první uvádíme vysvětlení percentilů. Potom následuje pár základních informací ve zkratce.

Krátké vysvětlení percentilů

Percentily vyjadřují stav růstu/vývoje dítěte v porovnání s jeho vrstevníky. Jedná se o statistický údaj, srovnání průměru výšky či váhy dítěte v daném věku a pro dané pohlaví v dětské populaci.

Jedná se o statistická čísla, ne soutěž. Takže rodiče, prosím, nesoutěžíme o to, čí dítě je vyšší než 95 % jeho vrstevníků nebo které dítě má ideální váhu.

Míry, které naleznete v grafu/výsledku v daný moment, nejsou směrodatné pro konečný výsledek v dospělosti. Také ani krajní hodnoty neznačí zdravotní problém nebo obávané onemocnění.

Růst, a to pro obě veličiny (výšku i hmotnost), je nutno hodnotit individuálně. Výsledky poukazují na to, kde se dítě momentálně nachází v porovnání s jeho vrstevníky.

Lékař může v případě výskytu krajních hodnot navrhnout častější sledování vývoje dítěte.

Pokud je tedy ve výsledku váha/výška 5leté dítě na 10. percentilu, tak 10 % dětí má nižší hodnoty a 90 % má vyšší hodnoty.

Jako krajní hodnoty slouží 97. a 3. percentil.

Co to pro vás znamená?

Děti z tohoto rozmezí jsou častěji kontrolovány a sledovány.

= jediné měření neodráží skutečný průběh růstu.

Zapisuje se několik měření a vytváří se růstová křivka. Sleduje se, zda je graf konzistentní a zda se nevyskytuje výraznější odchylka v růstovém grafu.

Důležitý fakt:
Dr. Khan tvrdí, že neexistuje ideální percentil.
Zdravé děti jsou v každé výškové a hmotnostní kategorii, a stejně zdravé může být dítě z 5. či 95. percentilu.

Například:

 • Pokud má dítě výšku na 75. percentilu, tak je vyšší než 75 % a nižší než 25 % ostatních dětí v jeho věku.
 • Pokud je s váhou těla na 25. percentilu, tak přesahuje hmotnost 25 % a má nižší váhu než 75 % dětí v jeho věku.

Dělení percentil - pásmo:

 • 97. percentil = dítě je těžší/vyšší než 97 % a lehčí/nižší než 3 % dětí v jeho věku
 • 95. percentil = 95 % dětí je nižších a 5 % vyšších v daném věku (platí i pro hmotnost)
 • 90. percentil = 90 % dětí je nižších/lehčích a 10 procent vyšších nebo těžších
 • 75. percentil = 75 % dětí má menší výšku a hmotnost a 25 % vyšší
 • 50. percentil = 50 % dětí je vyšších a 50 % nižších, tedy i lehčích/těžších
 • 25. percentil = dítě je vyšší než 25 % a nižší než 75 % dětí ve stejném věku, stejně jako při váze
 • 10. percentil = dítě je vyšší než 10 % a nižší než 90 % dětí v jeho věku/ stejně i při váze
 • 5. percentil = 5 % váží méně a 95 % má vyšší hmotnost, stejně to platí pro výšku
 • 3. percentil = 3 % dětí jsou nižší a 97 % dětí v daném věku je vyšších, stejně platné pro tělesnou hmotnost
 • Pásmo střední výšky/váhy = 25 - 75 percentil = průměrný trend růstu
 • Krajní hodnoty = 97. a 3. percentil - lékař navrhne častější kontroly a sleduje častěji růstovou křivku

Co je ideál při váze a výšce?

Jaká je ideální (optimální) váha a výška u dětí podle věku? Otázky tohoto typu si kladou zejména rodiče menších dětí.

Nabízíme vám tabulky optimálních hmotností a výšek dětí a dospívajících od narození po 20. rok života.

Vyvíjí se dítě správně, odpovídá jeho výška a váha příslušnému věku?

Mateřský vztah nemusíme popisovat. Je přirozené, když se matka/rodič zajímá o okruh informací ohledně vývoje dítěte v oblasti růstu a přírůstků na výšce a tělesné hmotnosti.

Růst a přírůstek během dětského období až po ranou dospělost

Růst dítěte je přirozenou součástí tohoto období.

Může se ale stát, že dítě roste pomaleji. Neznamená to jeho konečnou výšku v dospělosti. Růst probíhá během celého dětství až do raného mládí - dospělosti.

Růst dětí je vysoce individuální a ovlivňují jej různé faktory.

Samozřejmě má na výšku vliv několik faktorů, jako je například dědičnost, tedy výška rodičů. Pokud jsou oba vysocí, předpokládáme i vyšší vzrůst dětí, a opačně.

Příklady faktorů ovlivňujících růst dětí:

 • genetika, dědičnost
 • funkce orgánů
 • vliv hormonů
 • správná výživa
 • okysličení organismu (hlavně během fetálního vývoje (nitroděložního) negativně působí růst kouření a drogy u matky/těhotné), anémie, plicní onemocnění a jiné
 • psychická pohoda a stres

Během života mají děti několik období zvýšené míry růstu. Jedná se o 4 hlavní fáze.

4 růstové fáze ve vývoji dětí:

1. období růstu: Fetální růst

Jedná se o období vývoje, růstu plodu v děloze těhotné ženy, matky. Délku a váhu při narození ovlivňuje výživa matky, negativně i její závislosti na nikotinu, alkoholu, drogách.

Je veřejně známo, že děti matek, které kouří a jsou drogově závislé, mají kromě poporodní závislosti nižší porodní hmotnost a nižší vzrůst.

Dále mají vliv i onemocnění matky během těhotenství.

Plod roste nejrychleji ve 2. trimestru.

2. období zvýšené míry růstu - Infantilní období

Novorozenec je dítě od narození po 28. den života a kojenecké období je od 29. dne po první rok.

Dítě v tomto úseku může vyrůst až o 25 cm.

Během druhého roku života může narůst o dalších 10 – 12 cm.

Mezi hlavní vlivy patří výživa, okysličení organismu a hormonální aktivita (růstový hormon a hormony štítné žlázy).

Míra přírůstku v tomto období je přibližně 15 % z celkové konečné výšky dítěte/mladého dospělého.

3. období je předškolní a mladší školní věk (dětská křivka růstu)

Předškolní období až do puberty.

Běžně v této době dítě vyroste o 5 – 7 centimetrů za rok.

Přírůstek představuje asi 40% z konečné výšky.

4. obdobím je pubertální růst až po rané mládí

Začal čas puberty a pohlavního zrání?

Vlivem pohlavních hormonů, tedy testosteronu a estradiolu, na růstový hormon začíná fáze růstového spurtu.

U dívek přibližně po 10. roce může výška každý rok vzrůst v průměru i o 9 cm (7 - 11 cm za rok). Zpomalení růstu se obvykle dostaví společně s menarché - první menstruací.

Chlapci, se zpožděním puberty asi o jeden rok, narostou v průměru asi 10,5 cm za rok (7 - 15 cm za rok).

V pubertě je podíl nárůstu konečné výšky asi 15%.

V našich podmínkách je průměr výšky mužů 179 cm a žen 167 cm.

Zpomalení růstu může navodit pozdější sexuální vývoj. Což ale nemá vliv na konečnou výšku.

V případě nástupu předčasné puberty může být i konečná výška nižší. Důvodem je možné předčasné uzavření růstové štěrbiny.

Hodnocení růstu

Hned na začátku je nutno poznamenat, že hodnocení patří do rukou dětského lékaře – pediatra.

Ten hodnotí růst podle růstových diagramů, které znázorňují výsledky v percentilové síti.

Odchylky od růstu mohou být způsobeny nějakým onemocněním či užíváním léků (například kortikosteroidů).

Z percentilového grafu lze vyčíst, že jestli se dítě svou tělesnou výškou nachází v rozmezí jeho vrstevníků.

 • Tělesná výška 75. percentil = 75 % dětí ve věkovém období menších a 25 % vyšších
 • Pásmo 25. - 75. percentil = pásmo střední výšky - přibližně 50 % dětí
 • Pásmo nad 75. percentil = vysoké děti
 • Pásmo nad 90. percentil = velmi vysoké děti
 • Pásmo pod 25. percentil = menší děti
 • a pásmo pod 10. percentil = vzrůstově velmi malé děti
 • krajní hodnoty jsou 97. a 3. percentil
  • děti z tomto rozmezí jsou častěji kontrolovány a sledovány

Co je to: Genetický růstový potenciál?

Jedná se o genetický faktor, který dítě zdědilo od rodičů.

Hodnotí se:

 1. Výška chlapce = (výška otce + výška matky + 13) : 2
 2. Výška dívky = (výška otce + výška matky - 13) : 2

Příklady:

 1. chlapec - pokud má otec 180 cm a matka 170 cm - předpokládaná výška v dospělosti = 181,5 cm / (180 + 170 + 13) : 2 a 363 : 2  = 181,5
 2. dívka - má-li otec 180 cm a matka 170 cm - předpokládaná výška v dospělosti = 168,5 cm / (180 + 170 - 13) : 2 a 337 : 2 = 168,5

(samozřejmě, je třeba počítat s odchylkou)

Jak je to s váhou dítěte?

Tak jako dítě roste do výšky, tak i přibírá na váze. Což je přirozené.

Množství přijaté energie je samozřejmě jedním z faktorů, které ovlivňují hodnotu na váze. Ale u dětí to není tak jednoduché jako u dospělých.

Po porodu má dítě přibližně 3200 gramů, zhubne 100 – 300 gramů, což je fyziologický pokles po narození. K vyrovnání váhy dochází přibližně na 10. - 12. den.

A pak se mluví už o pravidelném přírůstku hmotnosti. Ten je v číslech:

 1. čtvrtrok - 200 gramů za týden, a asi 25 - 30 gramů za jeden den
 2. čtvrtrok je to 150 gramů týdně
 3. čtvrtrok 100 gramů za týden
 4. čtvrtrok 75 gramů za týden

Následně dítě přibírá asi 2 kilogramy za rok. A v 5. - 6. roce je to jen 1 kilogram.

Pro hodnocení tělesné hmotnosti slouží grafy.

Lékař však posuzuje růst a přírůstek váhy vzájemně. A tedy kila v poměru k výšce. Ano, jde o hodnocení BMI.

Pozor však, v období do 18 let se posuzování provádí za pomoci speciálních diagramů.

Lékař samozřejmě hodnotí celkový vzhled dítěte a vidí-li odchylky, tak dítě častěji sleduje a hledá jejich příčiny.

Přirozeně, jak jsme zmiňovali na začátku, kromě lékaře se i matka dívá na své dítě se zájmem o jeho zdravý vývoj. Proto v dnešní době volně dostupných informací hledá na internetu ta správná čísla.

Přesně z toho důvodu uvádíme malý pomocný nástroj, který může poskytnout orientační pohled na poměr výšky a váhy vzhledem k věku.

Proč jen orientační?

Neboť ze dvou čísel nemůže v žádném případě pocházet objektivní posudek.

Vidíme, že naše dítě sní jídla za dva a jde to spíše do výšky než do šířky – či naopak... Nebo mu v určitém období chutná méně. U dětí se přece také uplatňuje pravidlo – kolik energie tělo potřebuje a jaký je její přísun (hlavně z dlouhodobého pohledu to pak jde vidět na proporcích těla).

Tabulkový přehled hmotností a výšek s ohledem na konkrétní věk/věkové období

V následujících tabulkách uvádíme průměrné hodnoty pro tělesnou hmotnost a výšku.

Ještě jednou malé upozornění:
Jedná se pouze o průměrné hodnoty,
každé dítě se vyvíjí odlišně.

Tabulka: Průměrná tělesná hmotnost a výška u dětí ve věku do 11 měsíců

VĚK Hmotnost v kg Délka v cm
Dívka Chlapec Dívka Chlapec
novorozenec 3,31 3,3 49,2 49,8
1 měsíc 4,35 4,4 53,8 54,8
2 měsíce 5,3 5,6 56,1 58,4
3 měsíce 6,03 6,4 59,9 61,4
4 měsíce 6,62 7 62,2 64
5 měsíců 7,17 7,53 64,2 66
6 měsíců 7,53 7,94 64,1 67,5
7 měsíců 7,9 8,3 67,3 69
8 měsíců 8,21 8,62 68,8 70,6
9 měsíců 8,53 8,9 70,1 71,8
10 měsíců 8,8 9,12 71,6 73,1
11 měsíců 9,03 9,43 72,8 74,4

Tabulka: Průměrná tělesná hmotnost a výška u dětí ve věku od 12 do 23 měsíců

VĚK Hmotnost v kg Délka v cm
Dívka Chlapec Dívka Chlapec
12 měsíců 9,25 9,66 74,1 75,7
13 měsíců 9,53 9,89 75,1 76,9
14 měsíců 9,75 10,12 76,4 77,9
15 měsíců 9,98 10,3 77,7 79,2
16 měsíců 10,2 10,52 78,4 80,2
17 měsíců 10,43 10,75 79,7 81,2
18 měsíců 10,61 10,93 80,7 82,2
19 měsíců 10,84 11,16 81,7 83,3
20 měsíců 11,07 11,34 82,8 84
21 měsíců 11,3 11,57 83,5 85
22 měsíců 11,52 11,75 84,8 86,1
23 měsíců 11,75 11,93 85,1 86,8

Tabulka: Průměrná tělesná hmotnost a výška u dětí ve věku od 2 do 12 let

VĚK Hmotnost v kg Výška v cm
Dívka Chlapec Dívka Chlapec 
2 roky 12,02 12,47 85,5 86,8
3 roky 14,29 14,06 94 95,2
4 roky 15,42 16,33 100,3 102,3
5 let 17,92 18,37 107,9 109,2
6 let 19,96 20,64 115,5 115,5
7 let 22,45 22,9 121,1 121,9
8 let 25,85 25,63 128,2 128
9 let 28,12 28,58 133,3 133,3
10 let 31,98 32 138,4 138,4
11 let 36,97 35,6 144 143,5
12 let 41,5 39,92 149,8 149,1

Tabulka: Průměrná tělesná hmotnost a výška u dětí a dospívajících ve věku od 13 do 20 let

VĚK Hmotnost v kg Výška v cm
Dívka Chlapec Dívka Chlapec
13 let 45,81 45,36 156,7 156,2
14 let 47,63 50,8 158,7 163,8
15 let 52,16 56,02 159,7 170,1
16 let 53,52 60,78 162,5 173,4
17 let 54,43 64,41 162,5 175,2
18 let 56,7 66,9 163 175,7
19 let 57,15 68,95 163 176,5
20 let 58,06 70,3 163,3 177

Údaje v tabulkách pocházejí z disabled-world.com, WHO a CDC.

Další naše užitečné kalkulačky:

Čtěte také články: 

Vložte tuto kalkulačku na vaši stránku zdarma

Jednoduše zkopírujte HTML kód na svou stránku. Kód se kopíruje stejně jako kód embed youtube videa. Pokud máte wordpress, můžete ho vložit do pole HTML.

<script src="https://medicspark.cz/frontend-assets/scripts/iframe-message.js" async></script><iframe id="medicspark-idealni-vaha-vyska-podle-veku-ditete" class="medicspark-calculator-iframe" src="https://medicspark.cz/kalkulacky/idealni-vaha-vyska-podle-veku-ditete/embed/" style="border: 0;overflow: hidden;width: 100%" scrolling="no"></iframe><a class="medicspark-calculator-copyright" href="https://medicspark.cz/kalkulacky/idealni-vaha-vyska-podle-veku-ditete">Kalkulačka: Ideální váha a výška u dětí Výpočet podle věku/růstu od MedicSpark.cz - zobrazit vysvětlivky a podrobnosti</a>
fsdílet na Facebooku