Paličkovité prsty: Znáte příčiny Hippokratových prstů?

Paličkovité prsty: Znáte příčiny Hippokratových prstů?
Zdroj fotografie: Getty images

Jejich výskyt má souvislost s rasou, ale také s dědičnou predispozicí. Proč vznikají, není zcela známo. Vyskytují se při onemocněních různých tělních systémů. Například při chorobách kardiovaskulárního, respiračního, trávicího či endokrinního systému.

Paličkovité prsty (Hippokratovy prsty nebo pachyakrie) jsou jev, kdy dochází k rozšíření posledních článků prstů na rukou nebo na nohou. Vznikají v důsledku otevření cévních spojek mezi tepenným a žilním systémem.

Paličkovité prsty, latinský název digiti Hippocratici.
Pravděpodobně je první popsal Hippokrates.

Jak se projevují Hippokratovy prsty?

Tvar nehtu přestává být sférický a při jemném dotyku se dá pozorovat jakési vlnění nehtu. Tento stav prstů se nazývá i pachyakrie a jde o příznak většinou srdečních, cévních nebo plicních chorob.

Příznak se vyvíjí poměrně dlouhou dobu.

Žena má paličkovité prsty jako příznak onemocnění, a to Fallotova tetralogie
Příznak onemocnění Fallotova tetralogie Autor fotografie: Herbert L. Fred, MD and Hendrik A. van Dijk

Příznaky typické pro paličkovité prsty:

 • vyhlazení a uvolnění nehtového lůžka
 • ztráta úhlu mezi nehtovým lůžkem a kůží
 • zvýšené vypuknutí nehtu
 • ztluštění spodní části nehtu
 • odlesk světla na kůži a nehtu

Při jakých onemocněních se vyskytují?

Paličkovité prsty se vyskytují jako doprovodný příznak onemocnění různých tělních systémů. Týká se to hlavně kardiovaskulárního, respiračního, ale i trávicího systému. Jejich přítomnost může být i při jiných chorobách.

Kardiovaskulární systém a paličkovité prsty

V rámci onemocnění a potíží se srdcem se mohou jako jeden z příznaků v pozdějším stádiu defektu přepážky předsíní a komor vyskytovat i paličkovité prsty. Jde o vrozenou srdeční vadu. Vlivem defektu přepážky mezi pravou a levou částí srdce při ní dochází k míchání neokysličené krve z pravého srdce a okysličené krve z levého srdce.

Pokud má člověk i vysoký krevní tlak, nastává cyanóza (zmodrání kůže). Dochází k celkovému zhoršení příznaků nemoci.

Při Fallotově tetralogii, což je komplexní vada srdce a velkých srdečních cév, lze pozorovat také modré zbarvení kůže a paličkovité prsty. Přítomny jsou i mdloby a problémy s dýcháním.

Paličkovité prsty jako příznak Eisenmengerova syndromu
Paličkovité prsty i u Eisenmengerova syndromu Autor fotografie: Ann McGrath

Tato nemoc se vyskytuje zejména v dětském věku a dá se řešit pouze chirurgicky. Typické pro nemoc je zúžení plicní tepny, defekt komorové přepážky, problémy s aortou. Nastává i hypertrofie pravé komory srdeční. Někdy je onemocnění doprovázeno i cévními vadami.

Mezi jiné příčiny se řadí:

 • Eisenmengerův syndrom
 • endokarditida
 • myxom

Respirační onemocnění s jejich výskytem

Podobně při problémech s dýchací soustavou jsou přítomny paličkovité prsty a namodrání kůže. Například při plicním emfyzému. Tehdy nastává destrukce plicní tkáně a vznik tenkostěnných cyst naplněných vzduchem.

Přidružují se příznaky jako problémy s dýcháním a kašel. Onemocnění se mnohdy nevyskytuje samostatně, ale také jako součást chronické obstrukční plicní nemoci. Případně může být plicní emfyzém doprovázen bronchitidou.

Pachyakrie je také součástí příznaků rakoviny plic. Pro tento typ rakoviny je typické hubnutí, kašel, únava, někdy i vykašlávání krve a bolesti při nádechu nebo na hrudníku. Nejčastějším příznakem je typický kuřácký kašel, který se postupně zhoršuje.

Rakovina plic je nejčastějším nádorovým onemocněním. Mnoho studií ukazuje přímou souvislost mezi kouřením a vznikem karcinomu. Rakovina se objevuje poměrně nenápadně a rozvíjí se dlouhou dobu.

Tip: Informace o kouření a jeho souvislosti s chronickou bronchitidou a jinými onemocněními.

Mezi jiné respirační příčiny patří:

 • zápal plic
 • hnisavé záněty plic, například plicní absces, empyém
 • komplikovaná tuberkulóza
 • mezoteliom pleury

Trávicí soustava

Mezi nemoci, při nichž se mohou projevovat Hippokratovy prsty, patří například Crohnova choroba, ulcerózní kolitida a jiné malabsorpční syndromy. Vyskytují se i při onemocněních jater, a to hlavně při cirhóze. Každé onemocnění má samozřejmě své typické příznaky.

Ostatní příčiny pachyakrie

Paličkovité prsty se objevují i při nejrůznějších dědičných onemocněních, například při Kartagenerově syndromu. Tehdy jsou součástí příznaků komplikace onemocnění při obstrukční a restrikční ventilační poruše plic.

U cystické fibrózy, kde se projevuje onemocnění v dýchacím a trávicím systému, je také možné pozorovat pachyakrii. Kromě ní doprovází onemocnění zejména celkové chřadnutí organismu, vlhký kašel a problémy s dýcháním. Onemocnění je zatím neléčitelné.

Mohou být příznakem i při:

 • autoimunitní onemocnění štítné žlázy (Graves-Basedowova choroba)
 • cévní anomálie
 • familiární a rasové Hippokratovy prsty (u africké populace)
 • hypertrofická osteoartropatie, syndrom Pierre-Marie-Bamberger
 • thymom

Paličkovité prsty

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.