Nutriční a metabolické choroby

Pod Nutriční a metabolické choroby patří

Vyberte podkategorii
Avitaminóza aneb nedostatek vitamínů. Jaká jsou její rizika?

Avitaminóza

Racionální strava s vyváženým příjmem základních živin, minerálů a vitaminů je klíčovým předpokladem udržení zdraví a zlepšení zdravotního stavu. Jaká je funkce vitamínů a proč je důležitý jejich každodenní příjem v potravě? Co způsobuje jejich nedostatek a jak se tento deficit projevuje?

Co je histaminová intolerance, jaké má příčiny, příznaky a léčbu?

Histaminová intolerance

Histaminová intolerance je přecitlivělost na histamin. Není to alergie. Histamin se přirozeně vytváří v našem organismu, ale do těla ho přijímáme i potravinami. Některé ho obsahují více a to u lidí trpících na intoleranci způsobuje různorodé potíže.

Co je metabolický syndrom a jaké jsou jeho nejčastější komplikace?

Metabolický syndrom

Metabolický syndrom je skupina poruch v organismu, které jsou rizikovým faktorem pro vznik srdečně-cévních onemocnění. Tyto poruchy se vždy vyskytují společně. Představuje zdravotní hrozbu.

Co je Pompeho choroba, jaké jsou její příznaky, příčiny a diagnóza?

Pompeho choroba

Pompeho choroba je méně známé a poměrně vzácné onemocnění. "Přenáší" se autosomálně – recesivním dědičným přenosem z rodičů na potomky.

Cushingův syndrom: Co je to a jak se projevuje? + Léčba

Cushingův syndrom

Cushingův syndrom způsobuje nadměrná hladina glukokortikoidů v organismu. Toto onemocnění je poměrně vzácné. Je příčinou hypertenze, přibírání na váze, kožních změn nebo i psychických poruch. Endokrinní porucha může být vyvolána centrálně v mozku nebo periferně, kdy je problém v kůře nadledvin.

Dna: Co je nemoc dna, proč vzniká, co vyvolává záchvaty a jaká je léčba?

Dna

Dna patří mezi nejstarší zdokumentovaná onemocnění v dějinách lidstva. Existují o ní zprávy, které sahají až do starověku. Jde o jedinou nemoc, která je tak podrobně popsaná starověkými lékaři. Navzdory známé léčbě nepatří minulosti, dokonce se její výskyt v posledních letech zvyšuje.

Fenylketonurie: Co je to a jak se projevuje? (hyperfenylalaniémie)

Fenylketonurie

Fenylketonurie je dědičná porucha metabolismu aminokyseliny fenylalanin. V těle úplně absentuje fenylalaninhydroxyláza. To je enzym proměňující aminokyselinu fenylalanin na tyrosin. Tento enzym celkově pomáhá urychlovat v organismu řadu metabolických dějů a procesů. Dochází tak k hromadění fenylalaninu v organismu. Hromadí se v různých tělních tekutinách. Postihuje už děti, a to těsně po narození.

Obezita a její zdravotní důsledky. Není to jen estetický problém

Obezita

Obezita je označována za epidemii lidstva. Výrazně zhoršuje kvalitu života a zkracuje jeho délku. Není to ostuda, ale vážný zdravotní a estetický problém.

Šokový stav: Co je medicínský výraz šok, jaké má příčiny, typy a fáze?

Šok – šokový stav

Šok – tento pojem používáme většinou v hovorové formě jako označení stresové reakce. V medicíně má však úplně jiný význam. Označuje stav, kdy je člověk akutně ohrožen na zdraví a životě.