Zlatý stafylokok: Co je to, přenos, příznaky a léčba. Jak se chránit?

Zlatý stafylokok: Co je to, přenos, příznaky a léčba. Jak se chránit?
Zdroj fotografie: Getty images

Již mnoho let je na prvním místě mezi nejčastějšími příčinami bakteriálních infekcí. Objevuje se nejen v nemocničním prostředí, ale i při šíření mezi lidmi v komunitě. Právem je označován za nejúspěšnější patogen moderní doby. Řeč je o zlatém stafylokokovi. Víte, co to je?

Zlatý stafylokok z rodu bakterií Staphylococcus

Zlatý stafylokok je běžný lidový název pro bakterii Staphylococcus aureus z relativně hojného rodu Staphylococcus.

Hovoříme o patogenních bakteriích. Jsou původci celé řady infekčních onemocnění u lidí i zvířat.

Je důležité zmínit, že tento typ bakterií se běžně vyskytuje na kůži nebo na sliznici nosní dutiny u zdravých lidí a nezpůsobuje žádné zdravotní potíže.

Komplikace vznikají, když se bakterie dostane z povrchu těla do jeho nitra. To vede ke vzniku někdy život ohrožujících infekčních onemocnění.

Rod Staphylococcus zahrnuje několik desítek druhů bakterií. Klinicky nejvýznamnější je zlatý stafylokok.

Mezi další zástupce této bakteriální čeledi patří S. epidermidis, S. haemolyticus nebo S. intermedius. Jsou to původci infekcí kůže, močových cest nebo jiných vnitřních orgánů a tkání.

Z hlediska další specifikace jsou stafylokoky grampozitivní bakterie kulovitého tvaru ("kok"). Mají tendenci shlukovat se do tvaru podobného hroznu. Odtud pochází jejich název "stafylokok" - řecké slovo znamenající hrozen.

Jsou schopny existovat a růst v přítomnosti i nepřítomnosti kyslíku. Kolonie zlatého stafylokoka se od ostatních druhů stafylokoků liší tím, že mají zlatožlutou barvu.

Kdy je zlatý stafylokok neškodný?

Nejčastějším rezervoárem zlatého stafylokoka je lidské tělo.

Vyskytuje se především na kůži, v nose, v ústní dutině a krku, v oblasti genitálií a konečníku nebo v podpaží.

Preferuje vlhké a také chlupaté prostředí.

Přítomnost zlatého stafylokoka u člověka je přirozená. Kolonizuje povrchové části těla i bez příznaků infekce a je obvykle neškodný.

Proto si mnohdy jeho přítomnost na povrchu těla neuvědomujeme.

U některých lidí může být bakterie přítomna jen přechodně, u jiných poměrně dlouho (týdny až měsíce). Může být přítomna nepřetržitě, případně vůbec.

Zlatý stafylokok je přítomen až u téměř poloviny dospělé populace. Asi 15 % populace je jeho dlouhodobým nosičem.

U některých skupin populace je výskyt bakterie vyšší (až 80 %).

Patří mezi ně například zdravotničtí pracovníci, hospitalizovaní pacienti, pacienti podstupující hemodialýzu, lidé s oslabeným imunitním systémem nebo lidé, kteří si pravidelně aplikují léky injekčními jehlami (diabetici).

To, zda se u člověka v přítomnosti zlatého stafylokoka vyvine závažnější infekce, závisí jednak na celkové imunitě organismu, jednak na konkrétním místě infikovaném bakterií.

Přítomnost zlatého stafylokoka u lidí
Přítomnost zlatého stafylokoka u lidí je přirozená. Nejčastěji se vyskytuje na kůži, v nose, v ústní dutině a v krku. Zdroj: Getty Images

Vývoj a šíření stafylokokové infekce

Zdrojem infekce je obvykle osoba. Je to buď nosič bakterie (tzv. zdravý nosič), nebo osoba s již existující infekční lézí.

Existují dvě cesty přenosu bakterie – přímá a nepřímá. K přímé infekci dochází přímým kontaktem s infekční lézí nebo kapénkovou cestou (prostřednictvím sputa a slin při kýchání nebo kašli).

Nepřímou cestou se člověk může nakazit dotykem kontaminovaných předmětů rukama s následným přenosem bakterie do úst nebo nosu, ale také prostřednictvím oděvu, ručníků, ložního prádla, sportovního vybavení nebo lékařských nástrojů.

Kdy může vzniknout samotná infekce?

1. Oslabení imunitního systému

Stafylokoková infekce nejčastěji vzniká, když je tělo již kolonizováno stafylokokovými bakteriemi.

Pokud je zlatý stafylokok přítomen na povrchu těla, existuje vyšší riziko vzniku infekce. To platí, i když je jeho přítomnost bezpříznaková.

K infekcím dochází, když je imunitní systém oslaben a bakterie se na povrchu kůže nebo sliznic výrazně pomnoží.

2. Proniknutí do vnitřního prostředí organismu

Primární bariérou pro vstup bakterie do vnitřního prostředí těla jsou povrchové vrstvy kůže a sliznic.

Jakékoli poškození kůže nebo sliznic, například úraz, poranění nebo operace, představuje riziko průniku stafylokoka z povrchu do hlubších tkání.

Může následovat rozvoj lokální infekce. Pokud se bakterie dostane do krevního oběhu, může se dostat i na další místa v těle.

V kombinaci s oslabeným imunitním systémem představují systémové stafylokokové infekce velké nebezpečí.

3. Infekce v nemocničním prostředí

V tomto případě dochází k nákaze prostřednictvím infikovaných zdravotnických pracovních nástrojů, které se denně používají ve zdravotnických zařízeních.

Dále se v tomto prostředí vyskytuje přenos od jiných infikovaných osob a pacientů. Infekce se může objevit v prostředí s nedostatečnými hygienickými opatřeními ve společných prostorách.

A také prostřednictvím zdravotnického personálu, který může být přechodným nosičem bakterie nebo "jen" přenašečem od jiných pacientů.

Infekce získané v nemocničním prostředí se nazývají nozokomiální infekce.

Specifickým způsobem, jak může dojít k infekci zlatým stafylokokem, je také umístění zdravotnických prostředků do vnitřního prostředí organismu. K tomu může dojít například při zavedení implantátů, umělých kloubů nebo srdečních chlopní, katetrů, hadiček atd.

Bakterie má vynikající schopnost přilnout k povrchu plastových nebo kovových materiálů a vytvořit na nich odolný biofilm. Nedostatečná dezinfekce a kontrola povrchu pomůcek je následně zdrojem infekce.

4. Další cesty infekce

Vzácně se může infekční onemocnění přenést také od zvířat, konkrétně hospodářských zvířat.

Jaké je nebezpečí zlatého stafylokoka?

Zlatý stafylokok je patogenní bakterie. Její přítomnost v lidském těle vyvolává imunitní reakci, tj. tělo se proti ní brání.

Aby stafylokok odolal imunitní reakci hostitele a způsobil infekci, produkuje řadu patogenních faktorů. Ty mu pomáhají vyhnout se imunitní reakci a podporují šíření bakterie do dalších částí těla.

Mezi patogenní faktory patří proteiny, enzymy, látky, které bakterii umožňují přilnout k buňkám hostitele, a v neposlední řadě toxiny.

Patří mezi ně například polysacharidy a peptidy (peptidoglykan). Jsou součástí buněčné stěny zlatého stafylokoka, plní obrannou funkci proti imunitnímu systému hostitele, podporují kolonizaci a přetrvávání bakterie na povrchu hostitelských buněk nebo také poskytují bakterii výživu.

Enzymy, jako jsou proteázy, lipázy nebo hyaluronidázy, jsou zodpovědné za poškozování tkání hostitele. Podporují šíření infekce a poskytují bakterii výživu.

Nebezpečí zlatého stafylokoka spočívá také v tom, že může produkovat různé typy toxinů. Ty obvykle způsobují samotné příznaky infekce a jsou příčinou rozpadu infikovaných buněk hostitele.

Patří mezi ně α-toxin, β-toxin, γ-toxin (známý také jako hemolyzin) a leukocidin, které způsobují kožní infekce a rozpad bílých a červených krvinek.

Dále enterotoxin, který způsobuje otravu potravinami, toxin syndromu toxického šoku (TSSI-1), který je podle názvu příčinou syndromu toxického šoku, nebo exfoliační toxiny, které způsobují závažné kožní infekce charakterizované tvorbou puchýřů a olupováním kůže.

Rizikové skupiny pro stafylokokovou infekci

Infekce zlatým stafylokokem může vzniknout u všech lidí bez ohledu na věk nebo pohlaví.

Existují však skupiny osob, u nichž je riziko vzniku infekce o něco vyšší než u ostatních.

Jedná se o tyto skupiny:

 • Děti (zejména v prvním roce života)
 • Starší lidé
 • Sportovci, vojáci nebo vězni
 • Lidé pracující s hospodářskými zvířaty
 • Personál zdravotnických zařízení
 • Hospitalizovaní pacienti, pacienti po operaci nebo s implantovanými přístroji
 • Pacienti s poruchami bílých krvinek
 • Pacienti s cukrovkou
 • Lidé s vysokým množstvím železa v těle
 • Pacienti podstupující hemodialýzu
 • Lidé nakažení virem HIV nebo s cystickou fibrózou
 • Lidé, kteří si pravidelně aplikují léky nebo drogy
 • Kojící matky (přenos infekce ze slin dítěte)
 • Některé studie uvádějí jako rizikovější skupinu také muže a černochy

Zlatý stafylokok se může vyskytovat také v potravinách

Infekce zlatým stafylokokem může pocházet i z potravin. Jedná se o potraviny, které byly silně kontaminovány a obsahují stafylokokem produkované toxiny.

Konzumace takových potravin vede k otravě jídlem, která se projevuje zažívacími potížemi – nevolností, zvracením, průjmem, křečemi v břiše.

Obtíže nastupují během několika hodin, mají mírný charakter a obvykle přetrvávají dva až tři dny. Odeznívají samy, a to i bez nutnosti lékařské pomoci.

Při zažívacích potížích je třeba dbát na dostatečný pitný režim, aby nedošlo k dehydrataci.

Zlatý stafylokok se nejčastěji vyskytuje v potravinách, jako je maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky nebo vejce. Velmi dobře snáší i solené potraviny (vyskytuje se i na uzeninách).

Větším rizikem než samotná přítomnost stafylokoka v potravinách jsou toxiny, které bakterie produkuje.

Tyto toxiny jsou velmi odolné vůči teplu a k jejich zničení je třeba dostatečně dlouhé a přesné tepelné úpravy potraviny.

Jak tedy zabránit infekci stafylokokem z potravin?

 • Jezte vařené nebo dostatečně tepelně upravené potraviny.
 • Vyhýbejte se nepasterizovanému mléku a mléčným výrobkům.
 • Před vařením, podáváním nebo konzumací jídla si důkladně umyjte ruce.
 • Udržujte čistotu povrchů, na kterých se potraviny připravují.
 • Zajistěte správné skladování potravin.
Otrava způsobená zlatým stafylokokem
Otrava způsobená potravinami kontaminovanými zlatým stafylokokem se projevuje především zažívacími potížemi. Zdroj: Getty Images

Onemocnění způsobená zlatým stafylokokem a jejich příznaky

Zlatý stafylokok je původcem opravdu široké škály infekčních onemocnění. Hovoříme o lokálních, ale i systémových infekcích. Ty se mohou vyskytovat na různých místech v těle.

Nejčastěji infekce napadají kůži, měkké tkáně, kosti a klouby.

Infekce vyskytující se lokálně se mohou po průniku bakterie do krevního oběhu šířit do dalších částí těla. Mohou infikovat i tkáně a orgány vzdálenější od ohniska infekce nebo mohou infikovat několik míst současně.

Šíření lokální infekce do vnitřního prostředí organismu se obecně označuje jako bakteriémie.

V závislosti na místě infekce a rozsahu šíření bakterie se může jednat o benigní stavy, ale také o život ohrožující infekční onemocnění.

Kožní infekce

Z infekcí způsobených zlatým stafylokokem jsou nejčastější kožní infekce.

Vyskytují se kdekoli na těle, včetně obličeje a okolí nosu nebo úst.

Projevují se výskytem vyrážek, vřídků nebo puchýřů. Ty mohou obsahovat hnis nebo vytékat tekutinu. Některé po zaschnutí vytvářejí na kůži krusty.

Infikovaná léze nebo její okolí jsou červené, oteklé, svědivé nebo bolestivé. V závažnějších případech se na kůži objevují otevřené rány nebo horečka.

Typickým příkladem stafylokokových kožních infekcí je např. absces, impetigo, celulitida jako zánět hlubších vrstev kůže, folikulitida jako zánět tkáně obklopující vlasový kořínek nebo stafylokokový syndrom opaření kůže, tzv. syndrom SSSS.

Kožní infekce nejčastěji postihují novorozence, kojence nebo malé děti. Je to z důvodu nedostatečně vyvinuté imunity a obranyschopnosti proti bakterii a jejím toxinům.

Zánět mléčné žlázy

Zánět mléčné žlázy, odborně nazývaný mastitida, se může vyskytnout u kojících žen po přenosu stafylokokové infekce z kojeného dítěte prostřednictvím slin.

Projevuje se bolestí, zarudnutím a otokem v oblasti prsu nebo tvorbou abscesů.

Infekce kostí a kloubů

Bakterie zlatého stafylokoka napadá také kosti a klouby. Způsobuje zánět kostní dřeně nebo infekční zánět kloubů.

Postihuje především kolena, ramenní klouby, kyčle, prsty a palce. Vyznačuje se otokem, silnou bolestí a horečkou.

Infekce plic

Zlatý stafylokok je velmi častou příčinou zápalu plic. Zánět může vzniknout po vdechnutí bakterie dýchacími cestami. V některých případech bakterie proniká z krevního oběhu.

Stafylokokový zápal plic se vyskytuje zejména u pacientů hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních, dlouhodobě nemocných pacientů nebo dětí.

Projevuje se horečkou, zimnicí, pocením, únavou, nechutenstvím, produktivním kašlem se zeleně zbarveným hlenem a bolestí na hrudi (zejména při kašli).

Infekce srdce

V tomto případě hovoříme o stafylokokem vyvolané endokarditidě. Jedná se o zánětlivé onemocnění vnitřní výstelky srdce. Zánět šíří na srdeční chlopně.

Mezi typické příznaky patří horečka, celkový pocit slabosti a změny srdečního rytmu.

Nejčastěji se vyskytuje u starších osob, hospitalizovaných pacientů a pacientů s umělými chlopněmi.

Infekce může vzniknout také v srdci prostřednictvím implantovaných podpůrných srdečních zařízení, umělých chlopní nebo intravenózních katétrů.

Sepse

Sepse je závažná infekce, která vzniká při průniku bakterií do krevního oběhu. Říká se jí také otrava krve.

Vzniká v důsledku přehnané a nekontrolované reakce imunitního systému na přítomnost bakterie v těle.

Silná zánětlivá reakce vede k závažnému poškození celkového fungování vnitřních systémů. Často je smrtelná (až ve 40–60 % případů).

Rizikovými faktory sepse jsou především pokročilý věk, oslabený imunitní systém nebo invazivní zákroky.

Syndrom toxického šoku

Jedná se o poměrně vzácný stav, který je však nebezpečný a v některých případech i život ohrožující.

Podobně jako u otravy jídlem je tento syndrom způsoben toxiny produkovanými zlatým stafylokokem.

Kromě zlatého stafylokoka může syndrom toxického šoku způsobit i jiný typ bakterie, a to bakterie streptokoka.

Syndrom toxického šoku vzniká jako reakce imunitního systému na přítomnost těchto toxinů. Tato zánětlivá reakce je náhlá a velmi intenzivní.

Dochází k náhlému nástupu příznaků, jako je horečka, kožní projevy (zarudnutí nebo vyrážka), snížení krevního tlaku, nevolnost, zvracení, průjem a bolesti svalů.

Dochází k poruše funkce několika vnitřních orgánů (játra, ledviny, nervový systém), v nejhorším případě k jejich selhání.

Povědomí o tomto syndromu se začalo zvyšovat teprve před několika desetiletími. Zhruba od roku 1980 se lékaři s tímto stavem setkávají stále častěji, mimo jiné díky masivnímu nárůstu trhu s menstruačními absorpčními tampony.

Právě menstruující ženy používající absorpční tampony byly největší skupinou, u které se tento syndrom vyskytoval.

Je důležité, aby si ženy během menstruace pravidelně měnily hygienické potřeby a v neposlední řadě dodržovaly správnou hygienu.

Syndrom toxického šoku spojený s menstruačními tampony je způsoben přítomností a hromaděním zlatých bakterií Staphylococcus aureus v pochvě a v okolí děložního hrdla. Kromě toho existují i další příčiny jeho vzniku.

Jednou z nich je výskyt syndromu při již existujících kožních stafylokokových infekcích, z nichž se bakterie rozšířila do vnitřního prostředí organismu. Také ho způsobují chirurgické zákroky nebo dokonce porod.

Další infekce

Ve vzácných případech může být zlatý stafylokok příčinou např. meningitidy, zánětu močových cest nebo zánětu žil.

Rizikovým faktorem stafylokokové infekce mohou být i injekčně aplikované prsní implantáty.

Nejčastější infekce způsobené zlatým stafylokokem jsou kožní infekce
Nejčastější infekce způsobené zlatým stafylokokem jsou kožní infekce. Zdroj: Getty Images

Jaká je léčba infekcí způsobených zlatým stafylokokem?

Léčba infekcí způsobených zlatým stafylokokem je velmi individuální. Vždy závisí na stavu konkrétního pacienta.

Obecně se léčba řídí následujícími klíčovými kroky:

 • Posouzení, zda se jedná o komplikovanou, nebo nekomplikovanou infekci
 • Identifikace a odstranění ložiska infekce
 • Zahájení vhodné antibiotické léčby

Léčba se provádí pomocí antibiotik. Používá se několik typů. Výběr závisí především na přítomném kmeni bakterií, rozsahu a intenzitě infekce.

Nejčastěji se používají peniciliny, glykopeptidy, aminoglykosidy, celfalosporiny a linkosamidy.

Způsob podání antibiotik je převážně perorální (ústy). V závažnějších případech se podávají intravenózně.

Mezi další typy terapie stafylokokových infekcí patří lokální terapie. Ta se používá u kožních infekcí. Využívá lokální antibiotika (krémy, gely, náplasti atd.) nebo přípravky obsahující stříbro.

Antibiotika aplikovaná přímo v místě infekce jsou často účinnější než léčba samotnými systémovými antibiotiky.

V případě infekce vzniklé v souvislosti s implantovanými zařízeními, jako jsou katetry, prsní implantáty, umělé srdeční chlopně, se přistupuje k chirurgické léčbě.

Ta může zahrnovat zavedení drenážních zařízení k odstranění nahromaděné tekutiny nebo vzduchu z místa infekce. U závažnějších infekcí je nutné tato zařízení z těla zcela odstranit.

Chirurgický zákrok se používá také u některých kožních infekcí. Postižená místa se v takovém případě drenují nebo naříznou, aby se odstranil hnis (například abscesy).

V současné době neexistuje účinná vakcína, která by stafylokokovým infekcím zabránila.

Velkou komplikací při antibiotické léčbě infekcí zlatým stafylokokem je jeho rezistence na některé typy antibiotik.

Rezistence na antibiotika neboli MRSA

Zlatý stafylokok rezistentní vůči meticilinu (známý pod zkratkou MRSA) je jedním z kmenů zlatého stafylokoka, který se vyznačuje rezistencí vůči běžně používaným antibiotikům.

Tato vlastnost představuje velký problém z hlediska obtížnosti léčby, omezeného výběru účinných antibiotik, ale také z hlediska ekonomických nákladů na léčbu.

Pojem rezistence znamená, že antibiotikum není schopno bakterii usmrtit. Děje se tak proto, že si bakterie vyvinula určité mechanismy, kterými se může bránit (např. má schopnost štěpit nebo má menší přilnavost k molekule léčiva).

Hlavní riziko MRSA spočívá v tom, že i zpočátku malé lokální infekce se mohou rozvinout v rozsáhlé, závažné infekce, které zasahují do vnitřního prostředí organismu. V konečném důsledku ohrožují život.

Zlatý stafylokok rezistentní vůči meticilinu je také označován jako "superbakterie".

Výskyt MRSA je většinou spojen s nemocničním prostředím. V takovém případě hovoříme o nozokomiální infekci. Přenáší se prostřednictvím zdravotnického personálu, mezi pacienty, ale také při invazivních vyšetřovacích nebo léčebných postupech.

K přenosu však může dojít i v komunitním prostředí.

Při léčbě infekcí MRSA se velmi často používají kombinace několika antibiotik, a to jednak pro zvýšení baktericidní aktivity, ale také pro snížení rizika vzniku bakteriální rezistence.

Přečtěte si také naše články:

MRSA je kmen zlatého stafylokoka, který je odolný vůči běžně používaným antibiotikům.
MRSA je kmen zlatého stafylokoka, který je odolný vůči běžně používaným antibiotikům. Zdroj: Getty Images

Jak se můžeme chránit před stafylokokovou infekcí?

Riziko nákazy a vzniku infekce můžeme do jisté míry snížit dodržováním několika jednoduchých opatření, použitelných nejen v domácím prostředí:

 • Pravidelné mytí rukou a těla.
 • V případě poranění na kůži udržujte tyto rány čisté, dezinfikované a případně zakryté.
 • Pravidelně měňte menstruační hygienické potřeby.
 • Vyvarujte se sdílení ručníků a předmětů osobní hygieny.
 • Udržujte čistotu v domácnosti, pravidelně perte ručníky, ložní prádlo atd.
 • Zajistěte dostatečnou přípravu a správné skladování potravin.
 • Nedotýkejte se infikovaných lézí u jiných osob.

Prevenci a léčbu infekcí způsobených zlatým stafylokokem lze podpořit i přírodními prostředky. A to pomocí přírodních látek s antibiotickými účinky.

Hovoříme například o česneku, kurkumě, zázvoru, medu, echinacei nebo éterických olejích (tea tree, bazalka).

Antibakteriální aktivitu proti MRSA prokázaly in vitro také např.:

 • Puškvorec obecný (Acorus calamus)
 • Henovník bílý (Lawsonia inermis)
 • Marhaník granátový (Punica granatum)
 • Emblika lékařská (Emblica officinalis)
 • Některé druhy stromů rodu Terminalia (Terminalia chebula a Terminalia belerica)
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • ncbi.nlm.nih.gov - Staphylococcus Aureus, Tracey A. Taylor; Chandrashekhar G. Unakal
 • ncbi.nlm.nih.gov - Staphylococcus aureus Infections: Epidemiology, Pathophysiology, Clinical Manifestations, and Management, Steven Y. C. Tong, Joshua S. Davis, Emily Eichenberger, Thomas L. Holland, Vance G. Fowler, Jr
 • ncbi.nlm.nih.gov - Medical Microbiology. 4th edition, Baron S
 • pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - Staphylococcus aureus: the current state of disease, pathophysiology and strategies for prevention, Gustavo H Dayan, Naglaa Mohamed, Ingrid L Scully, David Cooper, Elizabeth Begier, Joseph Eiden, Kathrin U Jansen, Alejandra Gurtman, Annaliesa S Anderson
 • ncbi.nlm.nih.gov - Pathogenicity and virulence of Staphylococcus aureus, Gordon Y. C. Cheung, Justin S. Bae, Michael Otto
 • ncbi.nlm.nih.gov - Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: an overview of basic and clinical research, Nicholas A. Turner, Batu K. Sharma-Kuinkel, Stacey A. Maskarinec, Emily M. Eichenberger, Pratik P. Shah, Manuela Carugati, Thomas L. Holland, and Vance G. Fowler
 • nature.com - Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Andie S. Lee, Hermínia de Lencastre, Javier Garau, Jan Kluytmans, Surbhi Malhotra-Kumar, Andreas Peschel, Stephan Harbarth
 • solen.cz - METICILIN REZISTENTNÍ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, Bc. Vladislava Šenkýřová
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.