Kolik pribrat behem tehotenství? Na cem to závisí a na co dát pozor?

Kolik pribrat behem tehotenství? Na cem to závisí a na co dát pozor?
Zdroj fotografie: Getty images

Tehotenství je dar, který muže ženu potkat, a radostne pri nem ocekává miminko i pres nepohodlí z rostoucího bríška a prírustku na váze, který muže být ruzný. Tech pár kilo navíc není podstatných, duležité je donosit a porodit zdravé miminko.

Pribírání v tehotenství se neubrání žádná žena. Vždyt se v ní vyvíjí plod, který se behem 9 mesícu vyvine v uzlícek štestí, se svou hmotností a vším, v cem se nachází, má také svou váhu.

Casto se na téma pribírání v tehotenství ptáte na otázky:

Jaký je prumerný prírustek na váze?
Proc tolik pribírám a na cem to závisí?
Malé a velké pribírání na váze, co to prináší?
Kolik mužu pribrat za mesíc nebo trimestr?
Jak se tedy stravovat?

Odpovedi na téma pribírání behem tehotenství naleznete v clánku.

Téma: Pribírání hmotnosti?
Samotná problematika je pro ženu dost známá, samozrejme i mimo tehotenství nepríjemná. A nejsme rády, pokud rucicka na váze ukazuje stále více a více. Ale tehotenství predstavuje výjimku, tak z toho nemejte strach.

Behem tehotenství žena vyživuje nejen sebe, ale také vyvíjející se plod. Výživa v tehotenství je velmi duležitá, protože z vašeho tela, z vašeho z krevního obehu, je plod vyživován, a vezme si vše potrebné pro svuj vývoj.

Behem tehotenství zapomente na diety, úmyslne hubnout se nesmí, protože to muže ovlivnit rust a vývoj vašeho detátka.

Zvýšení telesné hmotnosti tehotné ženy je normální.

Jaký je prumerný prírustek na váze behem tehotenství?

Telesná hmotnost behem tehotenství se vždy zvyšuje.

Za prumerný prírustek na hmotnosti se považuje váha od 9 do 15 kg. V prípade dvojcat 15–20 kg behem tehotenství.

Spíše jsou obavy z prejídání než nedostatecné výživy.

Jak jsme již zmínili, prírustek na váze se považuje za normální, pokud žena pribere od 9–15 kg. Platí to však pro ženy, jejichž BMI index byl v hodnote 20–24,9, tedy ženy s normální hmotností.

Velmi hubené ženy, podle BMI indexu s podváhou, mohou pribrat i o pár kilo více, ale u obézních žen se doporucuje váhu si hlídat a maximálne pribrat 9 kg, samozrejme ne za pomoci diety, ale vyváženou zdravou stravou.

BMI (Body Mass Index), index telesné hmotnosti, patrí k nejvíce používaným metodám merení hmotnosti

V tabulce je znázorneno primerené pribrání behem tehotenství podle hodnoty BMI

Hodnota BMI pred tehotenstvím Pribrání v kilogramech na konci tehotenství
BMI pod 18,4 podváha  13–18 kg
BMI 18,5–24,9 normální hmotnost 9–15 kg
BMI 25–29,9 nadváha 7–11 kg
BMI na 30 obezita 5–9 kg

Svou hodnotu BMI si mužete vypocítat pomocí kalkulacky.

Pokud cekáte dvojcata a vaše hodnota BMI je normální (18,5–24,9), vaše hmotnost na konci tehotenství by se mela zvýšit o 15–20 kilogramu.

Zajímavý clánek o tehotenství: Tehotenství po týdnech: Jak probíhá tehotenství a vývoj plodu?

Proc tak moc priberete behem tehotenství?

Možná se ptáte, proc tak pribíráte behem tehotenství, když díte po porodu váží 3–4 kg?

Protože ve vašem tele se nenachází pouze díte, ale i plodový obal, v nemž je uloženo, placenta, která ho vyživuje, plodová voda, deloha se zvetšuje, címž také stoupá její váha, a vaše telo hromadí ve svých bunkách tekutiny. Prsa se zvetšují prípravou na kojení a plní se mlékem. Všechno má svou váhu.

Hmotnost získaná behem tehotenství se skládá z následujících položek

Váha na konci tehotenství (tabulka), co kolik približne váží

Plod 3,4 kg
Placenta 0,45–0,6 kg
Plodová voda  0,8–0,9 kg
Deloha 0,9 kg
Prsní žlázy 0,4 kg
Krev 1,2–1,8 kg
Tuk  1,8–3,6 kg
Mimobunecná tekutina 2,5 kg

V tabulce je približne ukázáno, co všechno se behem tehotenství podílí na zvyšování hmotnosti. Po sectení jsme dospeli k výsledku od 11,45 kg do 14,10 kg. Ale tato císla nejsou smerodatná, protože plod muže mít nižší, nebo vyšší hmotnost, plodová voda jiné množství, prsní žlázy mohou být více naplneny.

Jak pribírat zdrave behem tehotenství?

Nejlepší je pribírání pomalu a rovnomerne. Nemusíte mít obavy, pokud v 1. trimestru nepriberete, nebo v kterémkoli týdnu vám váha stoupne. Pokud hmotnostní prírustek mesícne neprevýšil 3 kg a po 12. týdnu tehotenství méne než 225 g, mely byste na konci tehotenství mít asi o 11–13 kg více.

Príliš velké, ale i príliš malé pribírání muže vést k problémum behem tehotenství a po porodu. Váhu se snažte držet pod kontrolou. Váš lékar vám bude pravidelne merit hmotnost a na základe ní vám doporucí, co delat a na co si dávat pozor.

Zdravá strava je v tehotenství velmi duležitá.

Dríve se ríkalo tehotným ženám, že by mely jíst za dva, a byly povzbuzovány k prijímání vysoce kalorické stravy. To se však už vyvrátilo.

Tehotná žena by mela jíst normálne, na co a jak byla zvyklá, nemela by se rídit pravidlem jíst za dva. To vede k prejídání. Není potrebný žádný výživový plán a úprava jídelnícku behem tehotenství.

Nemente zásadne svuj styl stravování.

Duležité je stravovat se zdrave a dbát na správný prísun živin a vitamínu ve strave, aniž byste dvojnásobne zvyšovaly príjem.

Na cem závisí hmotnostní prírustek behem tehotenství?

Prírustek na hmotnosti závisí i na plodovém vejci, genetických faktorech a metabolismu ženy.

Váš bazální metabolismus se zvyšuje, to znamená, že vaše telo rychleji spotrebovává prijaté kalorie, a tím je zvýšena i kalorická spotreba na den približne o 20–25 %. Vaše kalorická spotreba denne se zvýší o 12600 kJ, což predstavuje o 300 kalorií více než pred tehotenstvím.

Ale každá žena je jiná.

Nekteré ženy ani nejak zvlášte nepostrehnou, že jsou tehotné, nic se u nich nemení, ani chute na jídlo, pouze se jim zvetšuje bríško a mírne priberou. Jiné zase mají ranní nevolnosti v 1. trimestru, kdy trpí nechutenstvím a zvracením, v tom prípade vetšinou zhubnou. Další ženy už od 1. mesíce nevedí, co by jedly, protože mají na všechno obrovskou chut, a co se jim dostane do rukou, snedí, protože mají stále pocit hladu a neutuchající chut k jídlu. Takové ženy velmi casto dost priberou.

Tyto zmeny ale ve 2. trimestru ustoupí a žena už nebude mít nechutenství, zvracení nebo naopak pocit náhlého a neutuchajícího hladu.

Kdy nastává nejvetší prírustek na hmotnosti

Nejvíce se pribírá ve 3. a 6. mesíci a poté ve druhé polovine tehotenství nastává nejvetší prírustek na hmotnosti, k cemuž prispívá i ukládání tekutiny ve tkáni.

Nedoporucuje se omezovat hmotnostní prírustek nebo zacít s hubnutím behem tehotenství. Hubnutí muže mít negativní vliv na rust a vývoj plodu a jeho život po porodu.

Souvislost mezi príjmem potravy, energií z ní a pribírání na hmotnosti není prímocará.

Po porodu dochází k rychlému úbytku hmotnosti. Ale je to individuální.

Žena 6 týdnu po porodu za normálních okolností váží v prumeru asi o 3 kg více, 6 mesícu po porodu o 1 kg více než pred tehotenstvím.

Snažte se udržet svoji váhu v norme, není dobré pribrat príliš málo, ale ani príliš mnoho.

Malé pribírání v tehotenství

Príliš malé tloustnutí muže zpusobit predcasný porod a být spojeno s porodem príliš malého dítete, které bude vystaveno ruzným rizikum onemocnení, a následne muže být zpoždeno ve vývoji.

Malý prírustek muže souviset s vaší stravou a hmotností pred tehotenstvím. Není pravidlo, že nastanou komplikace. Jsou i štíhlé ženy, které priberou málo a deti porodí normální a zdravé.

Pokud máte nadváhu nebo obezitu a pribíráte méne, ale vaše díte se vyvíjí v porádku a hezky roste, je to v porádku.

Velké pribírání v tehotenství

Vetší prírustek na váze, více než 20 kg, muže zpusobit zdravotní komplikace jako tehotenskou cukrovku, príliš velký plod, vysoký krevní tlak, což muže být príznakem preeklampsie, bolesti zad, rychlé zadýchání, sníženou fyzickou aktivita, zvyšuje se i riziko vzniku krecových žil z nošení váhy i vznik strií.

Príliš velké tloustnutí s sebou nese i riziko, že se vám narodí príliš velké díte, a tak bude vaše tehotenství ohroženo težkým porodem a následným silným krvácením po porodu. V takových prípadech se proto vetšinou provádí císarský rez.

Pri velkém tloustnutí behem tehotenství vám také muže hrozit predcasný porod a deti mohou mít zdravotní problémy po narození a také v živote mohou trpet nadváhou nebo obezitou.

Váha, kterou priberete nad normu, po porodu zustává, a to muže vést k obezite, a po porodu budete vystaveny riziku vzniku cukrovky a vysokému krevnímu tlaku. Nabraná kila jdou težko dolu a následné shazování je dost obtížné.

Vetšina žen má ale tendenci v tehotenství se prejídat, na základe cehož se zvyšují tukové zásoby u ženy, kterých se po porodu težko zbavuje.

Kolik mužu pribrat za mesíc?

Každý mesíc tehotenství je jiný a každým trimestrem se hmotnost zvyšuje. Hlavne ve druhé polovine, kdy vaše miminko zacíná prudce rust, a ve tretím trimestru se ukládají tukové zásoby.

V tabulce naleznete, kolik byste mely behem jednoho lunárního mesíce približne pribrat

Lunární mesíc Prírustek na hmotnosti v kilogramech
Od 1. do 3. mesíce 2 kg
Ve 4. mesíci 1–2,5 kg
V 5. mesíci 1,5 kg
V 6. mesíci 2 kg
V 7. mesíci 2 kg
V 8. mesíci 1,5 kg
V 9. mesíci 1,5 kg
V 10. mesíci vetšinou žádný

Prírustek na váze podle trimestru

V 1. trimestru 1–2 kg, což ciní približne 10 % z hmotnosti získané behem tehotenství.

Ve 2. trimestru 5–8 kg, približne 50–60 % z hmotnosti získané behem tehotenství.

Ve 3 trimestru 4–5 kg, 30–40 % z hmotnosti získané behem tehotenství.

Pribírání behem tehotenství s dvojcaty

Pokud cekáte dvojcata, neznamená to, že máte-li dve deti v bríšku, musí se vaše váha dvojnásobne zvýšit. Pri normální hmotnosti podle BMI by se prírustek mel pohybovat mezi 15 a 20 kg.

Pribírání však závisí i na tom, zda cekáte jednovajecná dvojcata, která jsou v jednom plodovém obalu s jednou placentou, nebo dvojvajecná dvojcata, každé s vlastní placentou, kde se váha o neco více navýší. Ale váha by nemela prevýšit dvojnásobnou hodnotu normálního pribírání v tehotenství.

Co tedy jíst, aby se váha príliš nezvyšovala, nebo naopak neklesala?

Není treba zvýšit množství potravy behem tehotenství nebo si dávat vypracovat presný jídelnícek, ale stací pouze upravit kalorický príjem ve strave. Stravujte se tak jako dríve, jen s malou úpravou stravovacích návyku a pridáním potrebných živin do stravy.

Každý trimestr tehotenství vyžaduje jiný zvýšený prísun živin a minerálu, podle vyvíjejícího se plodu.

Držte se následujících pravidel:

 • Nejezte za dva
 • Jezte pestrou stravu behem dne
 • Jezte 5–7krát denne v menších dávkách
 • Vyhýbejte se hladovení a následnému vyjídání, radeji noste vždy neco lehkého u sebe, a když zacínáte pocitovat hlad, tak si dejte
 • Zvyšte príjem zeleniny a ovoce na množství alespon 0,5 kg denne
 • Dbejte na dostatecný príjem tekutin alespon 2–3 l
 • Používejte rostlinné tuky a oleje
 • Omezte smažená jídla, rychlá obcerstvení
 • Vyhýbejte se soleným jídlum, uzeným, tucným a príliš ochuceným, koreneným jídlum
 • Omezte slazení nápoju jako caj, káva
 • Vyhýbejte se ochuceným vodám
 • Sladkosti nahradte ovocem
 • Sportujte, hýbejte se, jdete na delší procházky
 • Vyhýbejte se stresu

Zustante aktivní behem celého tehotenství, aby bylo vaše telo pripraveno na porod. Pokracujte v bežných denních cinnostech nebo cvicení, dokud to neohrožuje vaše zdraví nebo zdraví dítete.

Strava v tehotenství, jaké vitamíny zvýšit behem vývoje plodu?

Pokud ješte nejste tehotná a plánujete tehotenství, je dobré alespon 2 mesíce pred plánovaným tehotenstvím pridat kyselinu listovou, která je obsažena v ruzných prípravcích pro plánování rodicovství.

Práve kyselina listová má dobrý vliv na vývoj nervového systému a mozku. Kyselinu listovou naleznete v zelených druzích listové zeleniny, jako špenát, brokolice.

Na trhu už je velké množství produktu s obsaženými doplnky a vitamíny pro plánované rodicovství i pro vývoj plodu podle trimestru.

Co byste mela ve strave zvýšit?

Zvyšte prísun bílkovin. Bílkoviny jsou tvoreny z aminokyselin a z nich se skládají kosti, kuže, a hormony. Dobrým zdrojem jsou libové maso, ryby, mlécné výrobky, vejce, orechy, semínka.

Sacharidy dodávají energii, dobrým zdrojem nerafinovaných sacharidu jsou rýže, celozrnné pecivo, brambory.

Vápník podporuje tvorbu kostí. Najdete jej v mlécných výrobcích, pri intoleranci na laktózu je na trhu již dostatek bezlaktózových výrobku, které naleznete v obchodech. Pro vegany je vhodný prísun vápníku v sójových bobech, sójových výrobcích, brokolici, kvetáku, naklícených obilovinách, sezamových semínkách, mandlích, pomerancích.

Omega-3 mastné kyseliny a kyselina listová jsou potrebné pro správný vývoj mozku, míchy srdce a zraku.

Vitamíny:

 • Vitamin A je potrebný pro zrak, rust kostí, vývoj plodu. Najdete ho ve špenátu, brokolici, mrkvi, salátu, cervené paprice, vejcích.
 • Vitamíny skupiny B naleznete v mase, rybách, žampionech, pšenicných klíccích, fazolích, kvasnicích.
 • Vitamin C obsahují citrusy, cibule, paprika.
 • Vitamin D – slunecní paprsky.

Dbejte na zvýšený príjem železa. Nejlepším zdrojem je cervené maso, vnitrnosti, vejce, zejména žloutek, morské rasy. Hlavne vegani by meli doplnovat železo pilulkami, nebot i když zelenina jako napríklad špenát obsahuje železo, nemá ho v dostatecném množství potrebném pro telo.

Prectete si také clánek: V tehotenství dejte pozor na chudokrevnost. Jaké má príciny, príznaky?

Zdroje

 • literatura
  • Velká ceská kniha o matce a díteti: Tatána Hanáková
  • Tehotenství a péce o díte: Jane Symons
  • Zdraví a klinika nemocí: Katerina Kopecká, Petr Kopecký
  • Porodnictví: 3., zcela prepracované a doplnené vydání: Hájek Zdenek, Cech Evžen, Maršál Karel, kolektiv
 • v anglickém jazyce
fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.