Ženy a únik moči? Postihuje i mladší + příčiny a léčba, co pomáhá?

Ženy a únik moči? Postihuje i mladší + příčiny a léčba, co pomáhá?
Zdroj fotografie: Getty images

Inkontinence trápí převážně něžné pohlaví. Nevyhýbá se ani mladým ženám. Nečekejte a řešte tento problém co nejdříve.

Samovolný únik moči u žen není výjimečný stavem. 
Proč k němu dochází? 
Jak lze ovlivnit a léčit?
Jak si mohou nejen zkušenější, ale i mladé ženy pomoci?

Únik moči představuje společenský i hygienický problém. Ve velké míře postihuje zejména ženy. Nevyhýbá se ani mladším ročníkům či sportovně aktivním ženám. Může vést ke ztrátě sebedůvěry, zahanbení až k depresím.

Nedobrovolný únik moči se odborně nazývá inkontinence. Vyskytuje se nejen u starších lidí. Trpět jí mohou i mladí, či dokonce i sportovně aktivní lidé.

Tento problém se sám od sebe nevyřeší. Nepropadejte však zoufalství či depresím. Čím dříve navštívíte lékaře, tím je léčba účinnější.

Výskyt inkontinence u žen v tabulce

Mladé ženy 5–16 %
Ženy středního věku 14–41 %
Starší ženy 4,5–44%

Podle některých odhadů se předpokládá, že až 50 % žen se setkalo s občasným únikem moči. Léčbu vyžadovalo až 20 % z nich.

Inkontinencí trpí v ČR více než 15 % populace. Může se vyskytnout v každém věku.

Mezi příčiny nebo faktory ovlivňující vznik inkontinence patří:

Záněty močových cest obtěžují zejména ženy. Přečtěte si také náš magazínový článek: 
Zánět močových cest trápí v létě zejména něžné pohlaví

Typy inkontinence

Úniky moči se rozdělují na několik druhů, které se od sebe odlišují projevy i příčinou. Některé jsou typické pro určitý věk nebo pohlaví.

Rozdělení inkontinence podle Mezinárodní společnosti pro inkontinenci (tabulka)

stresová inkontinence únik moči při zvýšení nitrobřišního tlaku (kašel, kýchnutí)
urgentní inkontinence nekontrolovatelný únik moči, spojený s náhlým a silným nucením na močení
reflexní způsobená nenormální reflexní činností míchy
inkontinence z přetékání častý nebo stálý únik moči
extrauretrální inkontinence únik moči jinou cestou než přes močovou trubici

Přechodnou inkontinenci mohou způsobovat i léky, jako například některá hypnotika, diuretika, spasmolytika nebo antiparkinsonika.

Podle závažnosti se inkontinence rozlišuje na tři stupně (klasifikace podle Ingelmann–Sundberga)

 1. stupeň – únik po kapkách při zvýšeném nitrobřišním tlaku
 2. stupeň – únik při minimálním zvýšení nitrobřišního tlaku
 3. stupeň – stálý únik, bez souvislosti s fyzickou aktivitou

Přečtěte si, co všechno může ještě vést k neschopnosti udržet moč.

Urgentní inkontinence moči

Postihuje muže a ženy v období po menopauze. Často bývá spojována také s pojmem hyperaktivní močový měchýř.

Únik moči je doprovázen pocitem náhlého, neodkladného pocitu na močení. Vyskytují se i častá denní a noční močení. Mezi příčiny, které vyvolávají urgentní inkontinenci, mohou patřit infekce močových cest, nádor či zvětšená prostata.

Stresová inkontinence

Jedná se o samovolný, pasivní odchod moči při zvýšeném nitrobřišním tlaku. Postihuje zejména ženy. Vzniká, když tlak v močovém měchýři převýší sílu svěrače močového měchýře. Objevuje se nejčastěji ve věku 45 až 55 let.

Typický je únik moči při zvedání těžkých předmětů, kašlání či kýchání. Souvisí s hypermobilitou močové trubice nebo oslabením jejího svěrače. Mezi nejčastější příčiny vzniku patří oslabení pánevního dna, například častými porody.

Jinými příčinami může být pokles pohlavních hormonů při menopauze, oslabení svěrače nebo stav po úrazech.

Smíšená inkontinence

Je kombinací stresové a urgentní inkontinence. Často se objevuje u starších osob.

Reflexní inkontinence

Jejím původcem jsou nervová onemocnění. Ta dráždí reflex, který je zodpovědný za vylučování. Projevuje se nekoordinovaným a přerušovaným močením.

Inkontinence z přetékání

Způsobuje ji porucha kontraktility (stahovatelnosti) močového měchýře. V důsledku přeplnění močového měchýře nastává častý nebo až nepřetržitý odtok moči.

Varovné signály začínající inkontinence

Občasnou inkontinenci a její doprovodné příznaky neberte na lehkou váhu. Samy nevymizí. Naopak – pravděpodobně se budou stupňovat. Neváhejte se proto svěřit do rukou urologa, který při brzkém podchycení může váš začínající problém vyřešit, nebo alespoň zmírnit.

Jevy, které mohou vést ke vzniku inkontinence:

 • časté denní a noční močení
 • časté infekce močových cest
 • časté zácpy
 • intenzivní a neodkladný pocit na močení
 • nutkání na močení již při malé náplni močového měchýře
 • úniky moči ve vodorovné poloze
 • neschopnost přerušit proud moči
 • občasný únik moči při kašlání či kýchání

Únik moči a menopauza

Návaly horka, infekce močových cest, problémy se spánkem, ale i nechtěný únik moči. To jsou jen některé z nepříjemností, které zažívá téměř každá žena v období klimakteria.

Klimakterium je pojmenování pro období, kdy nastává postupný útlum funkce vaječníků. S tím je spojena menopauza, což je výraz pro ztrátu pravidelného menstruačního krvácení.

Možná vás zaujme i článek: Menopauza u mužů: vtip, nebo realita?

Hormonální změny, jako je například pokles hladiny estrogenu, ovlivňují i břišní a pánevní svalstvo. To je vlivem těchto změn oslabeno.

Jelikož se svaly pánevního dna podílejí na ovládání močového měchýře, jejich oslabení se projeví i v oblasti močení a celého vylučovacího systému. Objevit se může časté nutkání na močení či potíže udržet moč. I poloha a pružnost močového měchýře se mění, což také ovlivňuje ovládání vylučování.

Mezi dalšími faktory, které přispívají k inkontinenci během menopauzy, jsou časté infekce močových cest, zapříčiněné zvýšenou suchostí sliznic.

Během menopauzy bývá často přítomno i nabírání na váze. To je další faktor, který ovlivňuje již tak oslabené nitrobřišní svalstvo a svaly pánevního dna.

Únik moči v souvislosti s těhotenstvím

Změny v těle ženy, které nastávají během těhotenství, mají vliv i na schopnost udržení moči. Záleží samozřejmě také na hmotnosti plodu.

I porod má vliv na sílu měchýře a pánevního dna. Stupeň poruchy záleží na způsobu a trvání samotného porodu. Zejména opakované porody v krátké době za sebou oslabují pánevního dno a podpůrný aparát močové trubice, což může mít za důsledek nechtěné úniky moči.

Inkontinence trápí i mladé ženy

Únik moči se objevuje i u mladých žen. Poměrně často může obtěžovat dokonce i ty sportovně zdatné.

Jak je to možné?

Nadměrné fyzické zatížení má za následek vyvíjení velkého tlaku na svaly pánevního dna. Ty jsou nadměrně napínány a následně oslabeny. Jedná se zejména o silové sporty, jako je například crossfit či fitness.

Může jít také o sporty, kde jsou časté skoky, jako volejbal či basketbal. Pravidelná intenzivní fyzická zátěž tak může také být příčinou problému s unikáním moči.

Diagnostika inkontinence u žen

V dnešní době vyšetřovacích metod lze inkontinenci objektivně zhodnotit a přistoupit tak k odpovídající léčbě.

Anamnéza, tedy rozhovor s pacientkou, je pro stanovení diagnózy důležitá. Zjišťují se dosavadní potíže, ale i sociální poměry či pracovní vytížení. Podstatná jsou i dosud prodělaná onemocnění.

Lékař vás může požádat o vyplnění takzvaného mikčního diáře, kde budete zapisovat informace jako například příjem tekutin či počet epizod inkontinence. Tak získá přehlednější informace o intenzitě a charakteru onemocnění.

Informace ohledně samotné problematiky inkontinence mohou zahrnovat údaje o charakteru a druhu činnosti, během které dochází k úniku moči. Také frekvence a množství mimovolně odteklé moči jsou důležité.

Důležité je i gynekologické vyšetření. Při něm se hodnotí tvar vnějšího ústí močové trubice či známky zánětu. Pátrá se i po možném ochabnutí svalstva v oblasti genitálií a pánevního dna.

U žen je důležitým faktorem elasticita močové trubice.

Lékař vás může požádat o úkony jako zakašlání nebo zatlačení na pánevní dno. Mnohé vyšetřovací postupy mohou být pro pacientku nepříjemné a vyvolávat pocit studu.

Tyto metody jsou však potřebné, aby lékař zhodnotil únik moči a sílu stažení pánevního dna. Od toho se následně odvíjejí rehabilitační cvičení.

Vyšetření moči může poukázat na uroinfekt, tedy zánět močových cest. Tyto záněty jsou u žen časté a představují jeden z faktorů ovlivňujících či dokonce vyvolávajících vznik inkontinence.

Existuje několik metod a vyšetřovacích postupů, na jejichž základě se může určit anatomický stav močovodu či průtok moči. Cílem vyšetření je potvrdit přítomnost inkontinence, zjistit typ, příčinu a následně léčbu.

Léčba inkontinence u žen

V první řadě neváhejte kontaktovat svého lékaře, a to již při prvních příznacích. Čím dříve se obrátíte na odbornou pomoc, tím je větší pravděpodobnost úspěšné léčby.

Jelikož jde o intimní problém, mnohé ženy s tím otálejí. To bývá nejčastější chyba, na kterou doplácejí.

Ženám, které trápí úniky moči, se doporučují určitá opatření. Patří sem zejména úprava životního stylu, omezení kofeinu, cigaret či úprava tělesné hmotnosti při obezitě.

Obezita zvyšuje nitrobřišní a intravezikální tlak – tlak v močovém měchýři. Tukové zásoby natahují a oslabují pánevní dno.

Po zhodnocení stavu lékařem se přistupuje k určitým opatřením a léčbě. Řešení může být chirurgické, nebo nechirurgické – tedy konzervativní.

Při konzervativní léčbě je nejčastějším problémem nízká spolupráce pacientek, které často odrazuje časová náročnost.

U inkontinence vyskytující se v menopauze se stále více využívá léčba estrogenem. V tomto období se totiž nedostatek estrogenu u ženy projevuje oslabením tkáně močového měchýře, močové trubice a pochvy. Sliznice je náchylnější k poškození a zánětu.

Mezi jinými léky, které lékař může dále předepsat, bývají i takzvaná anticholinergika, beta 3–mimetika, nebo duloxetin.

Co pomáhá při úniku moči kromě léků?

Cvičení k posílení pánevního dna

Pánevní dno i část močové trubice jsou tvořeny příčně pruhovaným svalstvem. Je to svalstvo, které je ovládáno vůlí. Při jeho pravidelném cvičení dochází tak jako u jiných svalů k jeho zesílení. Výsledky se obvykle dostaví po přibližně 2 měsících pravidelného cvičení.

Cvičení podobného charakteru může být jakýmsi posílením i prevencí. Při opravdových obtížích však nenahradí návštěvu urologa a cvičení tohoto druhu vyžadují spolupráci s odborným fyzioterapeutem.

Potíže s inkontinencí patří do rukou lékaře. Při jejich výskytu neváhejte kontaktovat odbornou pomoc. Cviky, které uvádíme, nenahradí návštěvu lékaře.

Cviky na posílení pánevního dna:

Cvik 1

Během močení zkuste stáhnout svaly, abyste močení přerušili. Pokud se vám to podařilo, ovládáte první cvik. Takové stažení svalů můžete cvičit celý den, ale mimo močení, abyste nenarušovali jeho průběh.

Cvik 2

Pokuste se stáhnout konečník. Ověření správnosti tohoto cviku můžete provést za pomoci prstu. Ten si přiložíte na hráz, tedy na oblast mezi konečníkem a pohlavním orgánem. Sledujte, jestli dochází k jeho pohybu.

Cvik 3

Stáhněte pochvu. Efekt opět kontrolujte prstem, který jemně vložíte do pochvy. Později již není nutné takto ověřovat efektivitu cviků. Po prvním cvičení pochopíte systém a mechanismus těchto cvičení.

Cvik 4

Klekněte si a sedněte na paty. Ruce vzpažte nad hlavu a pomalu se zvedejte. Později můžete pohybovat pánví do stran i dopředu a dozadu.

Cvik 5

Sedněte si a mezi chodidla si dejte míč, který jimi mačkejte.

Cvik 6

Sedněte si na židli a mezi kolena si dejte menší míč. Mačkejte míč koleny.

Pomůcky při výskytu inkontinence

V neposlední řadě je na trhu i množství speciálních pomůcek pro inkontinenci, které usnadňují život s tímto zdravotním problémem. Množství hygienických pomůcek nabízí pohodlí, pocit suchosti i eliminují nežádoucí zápach.

Překonat pocit studu a žít plnohodnotný život je tak možné i díky moderním hygienickým pomůckám. Poradit a informovat se samozřejmě můžete u svého lékaře či lékárníka.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.