Cysty na vajecnících: Je prasknutí nebezpecné? A co v tehotenství?

Cysty na vajecnících: Je prasknutí nebezpecné? A co v tehotenství?
Zdroj fotografie: Getty images

Onemocnení vajecníku komplikují život nejedné žene. Cysty vajecníku mohou probíhat asymptomaticky. Žena o nich nemusí vedet, mohou se zjistit náhodne behem tehotenství ci pri vyšetrení ve spojitosti s ním. Pokud ale zpusobují bolest a jiné komplikace, je treba zpozornet.

Jsou cysty na vajecnících nebezpecné?
Mohou prasknout?
Jaká rizika se s nimi spojují, a to i behem tehotenství?
Jak se zbavit cysty na vajecníku?

Odpovedi na tyto otázky a množství zajímavých informací naleznete v clánku.

Co bych mela vedet o vajecníkových cystách?

Vajecníkové cysty, odborne ovariální cysty, se rozdelují na funkcní cysty, cysty dermoidní, cystadenom, endometriální cysty a zvláštní skupinou je syndrom polycystických vajecníku.

Funkcní ovariální cysty se dále delí na:

  • Folikulární cysta je folikul, který nepraskl a pretrvává v nem tvorba tekutiny nažloutlé barvy s vysokým obsahem estrogenu. Jeho velikost muže dosahovat i 5 cm. Je nejcastejším typem cyst.
  • Cysta žlutého telíska vzniká ze žlutého telíska. Po uzavrení otvoru po ovulaci se zacne v cyste hromadit tekutina, která bývá prokrvena. Stena této cysty bývá silnejší (3 mm) a výstelkou jsou bunky obsahující lutein. Produkují progesteron, následkem cehož bývají prítomny poruchy cyklu.

Behem tehotenství mohou vzniknout pseudotumory, a to tehotenský luteom a hyperreactio luteinalis.

První ze jmenovaných je solidní ovariální pseudotumor, který vzniká z velkých luteinizovaných bunek. Nejedná se o nádor v pravém smyslu. Je následkem zvýšené reakce ovaria a po porodu zaniká.

Druhý ze jmenovaných má cystickou konzistenci a vzniká ze stejných bunek, také zaniká po porodu.

Dermoidní cysta je vlastne nezhoubný nádor, který vzniká ze zárodecných bunek a jeho velikost casto presahuje 10 cm.

Uvnitr cysty se mohou nacházet bunky kuže, tuková tkán, vlasy, vzácne i zuby.

Endometrióza je v podstate patologický výskyt endometria (endometrium je vnitrní deložní sliznice), který se nejcasteji nachází v pánevní oblasti.

Vznikají cysty, které jsou vyplneny tmave hnedou tekutinou, podle toho dostaly název "cokoládové cysty".

Cystadenom je zhoubný nádor ovarií. Tento typ nádoru postihuje hlavne ženy po menopauze. Nejvetší riziko tvorí pro ženy, které nikdy nerodily, starší rodicky nebo ženy s pozdejším prechodem do menopauzy.

Je agresivní a prerustá do okolí, proto úmrtnost na nej je vysoká.

Polycystické vajecníky – syndrom polycystických ovarií (PCOS – polycystic ovary syndrome) je údajne jednou z hlavních prícin ženské neplodnosti.

Na vajecnících vznikají mnohocetné malé cysty.

Následkem je hormonální nerovnováha, produkce nadbytku mužského testosteronu. Je vysokou prekancerózou a zpusobuje množství jiných závažných obtíží (anovulaci, poruchy menstruace, obezitu, vysoký krevní tlak, cukrovku, potíže se štítnou žlázou, zvýšené ochlupení, depresi).

V mírnejších formách toto onemocnení žena ani nemusí zpozorovat.

Možná jste již slyšeli o prasknutí cysty vajecníku.Je nebezpecné?

Prasknutí cysty (ruptura) je komplikace, kterou nebude žena pouze cítit. Krome bolesti ji muže provázet krvácení, které je nebezpecné.

V tom prípade je treba vyhledat gynekologické vyšetrení.

Muže jít o vnitrní krvácení do dutiny brišní. To následne zapríciní peritonitidu (zánet pobrišnice – závažná komplikace ohrožující zdraví a život). Muže se vyskytnout nevolnost, zvracení. Není treba se obávat, ruptura vetšinou probíhá asymptomaticky a vyskytuje se približne ve trech procentech.

Funkcní cysty jsou nejcastejší formou a vetšinou probíhají asymptomaticky.
Vetšinou po dvou až trech menstruacních cyklech mizí.

U cyst hrozí i jiná komplikace, a tou je torze stopky vajecníku. To je pretocení vajecníku, což má za následek zaškrcení prívodových cév a následné odumrení vajecníku.

Cysty mohou vést i k neplodnosti. Ta bývá zpusobena druhem, velikostí nebo umístením cysty. Brání prechodu vajícka do vajecníku, a tím jeho oplodnení spermií.

Jak je to s lécením vajecníkových cyst?

K terapii se pristupuje podle toho, o jaký druh cysty jde, jaká je její velikost, prípadne jaké komplikace vyvolává. Muže být hormonální, jako v prípade PCOS, kdy prichází v úvahu i cástecné operacní odstranení. Dermoidní cysty se operují.

Funkcní cysty vetšinou nevyžadují lécbu, ale pri obtížích je nutná. Nejprve se jedná o hormonální lécbu za pomoci antikoncepce. Pri neúspechu konzervativní lécby se pristupuje k operacní lécbe laparoskopií.

Byla vám cysta zjištena náhodne behem tehotenství?

Otehotnela jste a pri USG vyšetrení vám zjistili cystu na vajecníku? Nemusíte se hned obávat. Duležité je vysledovat druh, velikost cysty a její lokalizaci. Duležité je, zda se behem tehotenství nezvetšuje. Cysta se muže vstrebat, prasknout – a tehdy muže být prítomno špinení.

Pokud jde o vetší, problematictejší cysty, záleží na obtížích.

Cysty nemají souvislost s tehotenstvím, neovlivnují jej a ani vývoj embrya a plodu.
Každou komplikaci je treba konzultovat s gynekologem a nic nepodcenovat.
Je potreba dbát na pokojový režim, což znamená vyhýbat se námaze,
která by mohla vést ke zbytecnému zvyšování tlaku v dutine brišní.

Operacnímu rešení se behem tehotenství snaží gynekologové vyhýbat. Vše záleží na komplikacích. V prípade dermoidních cyst muže jejich chování být nevyzpytatelné. Cysta muže být laparoskopicky odstranena i behem tehotenství.

Behem tehotenství lze provádet nekolik operacních zákroku. V dnešní dobe jsou rizika menší.

Anestezie muže být celková, spinální ci epidurální. Prece i množství porodu vedených sekcí – císarským rezem – se provádí v celkové anestezii.

Pri otázce vlivu na embryo ci plod je nejlepší pockat na dokoncení prvního trimestru. Období prvních 12 týdnu je nejcitlivejší. Moderní anestetika již nemají takový vliv jako v minulosti.

Hlavní duraz je kladen na udržení správného krevního tlaku matky, což zajistí primerený prutoku krve placentou a nedojde ke sníženému zásobení plodu kyslíkem.

Pooperacne se klade duraz na pozorování matky a plodu. Plod se sleduje USG vyšetrením a kardiotokografem (CTG).

Nejduležitejší je pohoda

Behem celého tehotenství je duležitá psychická vyrovnanost a pohoda. Stres neprospívá matce a ani díteti. V prípade potíží je duležitá kontrola u gynekologa.

Prectete si také:

Otestujte své znalosti o cystách

7 lehkých otázek vám pomuže zopakovat si problematiku ovariálních cyst.

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.