Co jsou strie? Malý velký problém: Proč se tvoří a jak je odstranit?

Co jsou strie? Malý velký problém: Proč se tvoří a jak je odstranit?
Zdroj fotografie: Getty images

Strie jsou malé jizvičky na kůži. Má je většina z nás. A ti, kteří je nemají, o nich určitě alespoň slyšeli.

Co jsou strie a proč vznikají? Jak odstranit strie a zbavit se jich? To jsou nejčastější otázky, které vás trápí. Odpovědi na ně najdete v článku.

Co ale strie jsou?

Strie jsou jizvy. Jsou skupinou tzv. dermálních jizev. Nejčastěji vznikají v důsledku natažení kůže – když pružnost kůže již není dostatečná a kůže popraská.

Kromě toho existuje ještě druhý faktor vzniku, a to strukturální změny kolagenu a elastické tkáně ve stejnou dobu.

Animovaný model: srovnání zdravé kůže a kůže poškozené striemi
Srovnání zdravé kůže a kůže poškozené striemi. Zdroj: Getty Images

Strie nejčastěji postihují kůži:

 • břicha
 • hýždí
 • a stehen

Kromě výše uvedených partií se mohou velmi často objevit i na:

 • prsou
 • zádech
 • ale také v podpaží
 • nebo v tříslech

Strie se dělí do několika kategorií.

Strie známe:

 1. atrofické – vznikají v místě ztenčení kůže
 2. těhotenské strie – vznikají hlavně během těhotenství, ale mohou se objevit i po těhotenství
 3. distenzní – vznikají natažením kůže

Strie se také dělí do několika kategorií na základě jejich zbarvení.

Na počátku svého vzniku jsou strie pigmentované. Postupem času tato pigmentace bledne a strie blednou. Z tohoto tzv. barevného hlediska je lze rozdělit na:

 1. červené strie – striae rubra
 2. černé strie – striae nigra
 3. tmavě modré nebo tmavě fialové strie – striae caerulea
 4. bílé strie – striae alba

Kromě vzhledu se strie někdy mohou projevovat i svěděním kůže. Zejména v době těsně před a během jejich vzniku.

Těhotná žena má svědivé břicho - jako příznak strií
Při výskytu strií i během těhotenství může dojít ke svědění kůže na břiše. Zdroj: Getty Images

Ke striím na kůži dochází zejména při rychlé změně hmotnosti. Mohou však být způsobeny také endogenními nebo exogenními kortikosteroidy.

Jak jsme se již zmínili, strie distensae vznikají při natahování kůže.

Obvykle tedy vznikají:

 • během těhotenství – 43 % až 88 % strií
 • během puberty – 6 % až 86 % strií
 • při obezitě – 43 % strií

Přečtěte si také: Strie v těhotenství nejen na břiše? Víte, kdy vznikají?

Mast na strie - žena drží krém na strie a potírá si jím kůži.
Často používané krémy a gely na strie a jizvy. Zdroj: Getty Images

Atrofické strie jsou obvykle způsobeny nějakým onemocněním – například Cushingovým syndromem nebo Cushingovou chorobou.

K jejich vzniku přispívá také léčba kortikosteroidy. Ta může být systémová, když se léky užívají vnitřně. Může být i exogenní, a to ve formě přípravků aplikovaných na kůži.

Jejich příčina však může být i jiná, například mohou vznikat i při:

 • mentální anorexii
 • různých horečnatých onemocněních
 • nebo chronických jaterních onemocněních

Kromě kortikosteroidů mohou mít na vznik strií vliv i další léky. Patří mezi ně např.:

 • chemoterapie
 • dlouhodobá léčba antibiotiky
 • antikoncepce
 • nebo dokonce léčba neuroleptiky

Strie jsou častější u žen než u mužů.

Na jejich výskyt má vliv i genetika. V případě černošské rasy je jejich výskyt častější. Nezanedbatelným faktorem je i rodinná anamnéza – tedy jejich výskyt u našich rodičů a prarodičů.

Dokonce jedna studie uvádí vyšší výskyt strií u kuřáků než u nekuřáků.

Léčba strií – Jak je odstranit?

Přestože jsou strie pouze estetickou vadou, pro mnoho lidí představují především velký psychický problém. A proto mnozí z nich hledají způsob, jak je léčit.

Nejideálnějším případem je samozřejmě jejich vzniku zcela zabránit. Někdy se jim však nelze úplně vyhnout.

Podíváme se na to, jak a zda vůbec existují metody a postupy, které dokážou odstranit strie.

V případě červených strií je klíčovým bodem léčba:

 • zmírnit zarudnutí
 • snížit otok
 • a odstranit podráždění

V případě bílých strií je hlavní:

 • zvýšit produkci kolagenu
 • zvýšit produkci elastických vláken
 • zlepšení hydratace pokožky
 • snížení zánětu

Lokální gel nebo krém na strie + masáž pokožky

Nejběžnějším a pravděpodobně i nejdostupnějším způsobem prevence a léčby strií jsou různé lokální přípravky. Jedná se především o krémy a oleje, které se vtírají do pokožky.

Většina těchto přípravků je určena a používána především těhotnými ženami. Je to hlavně proto, aby se zabránilo jejich vzniku nebo se alespoň snížilo jejich množství či závažnost.

Žádný z těchto přípravků však nedosahuje výrazně pozitivních účinků. I když cena je v mnoha případech poměrně vysoká. Důvodem nedostatečných důkazů o účinnosti je především nízký počet zúčastněných osob.

Některé publikace se zmiňují o použití silikonových gelů určených k léčbě atrofických jizev. Tyto silikonové gely jsou doporučovány zejména pro strie distensae.

Jiná studie popisuje pozitivní účinky lokálních přípravků obsahujících tretinoin. Tyto výsledky byly pozorovány při použití u červených strií ve srovnání s placebem. Aplikace trvala šest měsíců.

Opatrnosti je však třeba dbát zejména v těhotenství. Přípravky obsahující tretinoin se v této době nesmí používat.

Někdy se můžete setkat také s přípravky na bázi chemického peelingu, které jsou určeny k odstranění strií. Ty obvykle obsahují různé kyseliny. Jejich účinnost však také není spolehlivě prokázána.

V případě aplikace přípravků na pokožku se doporučuje také masáž. Ta by měla být součástí terapie, ať už v případě strií, nebo také jizev.

Ošetření ultrafialovým světlem může u bílých strií vyvolat repigmentaci. Účinek tohoto ošetření je však pouze dočasný. Během několika měsíců se pigment opět ztratí.

Laserové ošetření jako nejúčinnější forma?

Laserové odstranění strií vykazuje zatím nejlepší a pravděpodobně nejslibnější výsledky.

Bylo prokázáno, že vzhled strií se po tomto ošetření zlepšuje. Na druhou stranu však zatím není přesně jasné, který typ ošetření a v jaké fázi (bílé nebo červené strie) je nejvhodnější.

Pulzní laser se zaměřuje na cévní struktury u červených strií. Tím se snižuje zarudnutí i otok strií. Proto se zdá být v této fázi vhodnější.

Naproti tomu frakční lasery stimulují složky kůže (tzv. fibroblasty) k produkci kolagenových a elastinových vláken. To může zajistit repigmentaci u striae alba (bílých strií).

Samozřejmě, jako všechno ostatní, má i ošetření laserem (nebo světlem) své negativní účinky. Po jeho aplikaci může dojít ke krátkodobému a dočasnému otoku. Může se také objevit zarudnutí kůže.

Zejména u tmavších typů pleti je lepší se této terapii vyhnout. U tohoto typu pleti je totiž mnohem vyšší riziko nežádoucích účinků, jako je edém (tedy otok) a erytém (tedy zarudnutí).

Může však dojít i k pozánětlivé hyperpigmentaci – i když jen dočasné. Ta však může být nahrazena dlouhodobou hypopigmentací. Pokud jde o typ laseru, neablativní přístroje (např. ResurFX) jsou bezpečnější než ablativní.

Ablativní i neablativní lasery vykazují relativně stejnou účinnost. Ablativní typy ale mají:

 • bolestivější průběh léčby
 • vyšší výskyt pozánětlivé hyperpigmentace
 • déle trvající zarudnutí

ResurFX

Studie s použitím neablativního frakčního laseru o vlnové délce 1565 nm ResurFX se zúčastnilo 12 bělochů. Studie přinesla poměrně příznivé výsledky.

Tito dobrovolníci měli striae distensae v různých stadiích. Podstoupili tři ošetření neablativním laserem. Každé z těchto ošetření bylo provedeno laserem se dvěma různými nastaveními:

 • hustě ohraničený dopad – základna atrofické jizvy potřebuje vyšší produkci kolagenu – toho se dosáhne dodáním většího množství energie do jednoho místa
 • rozptýlený hluboký dopad – používá se především k vyhlazení okrajů strií

Výsledky byly hodnoceny po třech měsících. U všech pacientů bylo pozorováno zlepšení objemu, ale také barvy strií.

Bezprostředně po zákroku se objevil silný otok a přechodné zarudnutí. Nebyly však pozorovány žádné dlouhodobé a závažné vedlejší účinky. Bolestivost během ošetření byla popsána jako přijatelná.

Studie dospěla k závěru, že takové ošetření vedlo ke zlepšení:

 • pigmentace
 • objemu
 • a vzhledu strií

Je však velmi obtížné posoudit nebo vyhodnotit účinnost ošetření. Různé typy laserů mohou mít různé parametry:

 • plynulost pulzu
 • délka trvání pulzu
 • velikost bodu
 • frekvence

Mohou také vyžadovat různé množství sezení – ošetření. Také kombinace více ošetření není prokázána ani prozkoumána.

Další formy léčby

Další oblíbenou metodou je použití radiofrekvenčního energetického zařízení. Tyto přístroje využívají vysokofrekvenční střídavý elektrický proud. Ten svým působením vytváří kožní teplo.

V poslední době se začíná používat metoda dodávání radiofrekvenční energie do hloubky 3,5 mm. To se provádí pomocí vícenásobného dodání jehlou.

Dodáním energie hlouběji do naší kůže se zajistí vypnutí strií ve všech směrech. To v konečném důsledku vede ke zlepšení jejich celkového vzhledu.

Tento typ ošetření se používá také pro:

 • redukci vrásek
 • vypínání pokožky
 • zlepšení vzhledu a stavu celulitidy

Výše uvedené ošetření má podpůrný účinek na:

 • obnovu kolagenu – tzv. neokolagenezi
 • tvorbu elastinu – neoelastogenezi

Zároveň se zvyšuje množství molekul s bílkovinným jádrem (tzv. proteoglykanů), které tvoří základní složku pojivových tkání. Nacházejí se však také na povrchu buněk.

Všechny tyto procesy by měly společně působit na zlepšení vzhledu strií.

Kromě výše uvedených ošetření se k odstranění nebo zlepšení vzhledu strií používají například i následující ošetření:

 • mikrodermabraze
 • galvanopunktura
 • ošetření pulzním magnetickým polem
 • ale také ultrazvukové přístroje

Zkoumá se také použití plazmy bohaté na krevní destičky ve formě injekcí.

Důvodem nedostatečné evidence různých léčebných metod je nedostatek fotodokumentace.

V ideálním případě by tyto metody měly mít standardizované fotografie před a po sérii ošetření. Neméně důležité jsou však výsledky po šesti a dvanácti měsících od ukončení léčby.

Na základě těchto údajů by bylo možné vyhodnotit účinnost jednotlivých ošetření.

Strie v průběhu času mění svůj vzhled. Pozitivní zprávou je, že mnohé se časem zlepší. Nejideálnější doba pro ošetření je, když jsou strie stabilní a dlouhodobě se již nemění.

Mnoho krémů a olejů, které jsou v dnešní době propagovány, má jen velmi málo důkazů o svých účincích.

Jako nejslibnější se tak jeví ošetření laserem nebo radiofrekvencí. Jejich vlivem dochází ke změnám vaskularity, kolagenu a elastinu. Zároveň však nelze podceňovat riziko vzniku hyperpigmentace.

Obecně zůstávají strie z hlediska jejich léčby velkou výzvou. Velkou roli hraje skutečnost, že očekávání pacientů jsou vždy velmi vysoká. Proto by měla být jakákoli terapie, stejně jako její možné vedlejší účinky, vždy pečlivě prodiskutována před samotným zákrokem.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • ncbi.nlm.nih.gov - Stretch Marks; Amanda M. Oakley; Bhupendra C. Patel
 • ncbi.nlm.nih.gov - A novel 1565 nm non-ablative fractional device for stretch marks: A preliminary report; Matteo Tretti Clementoni and Rosalia Lavagno
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.