Jak se léčí břišní diastáza? Pomohou léky či léčba cvičením?

Rozestup přímého břišního svalstva lze řešit konzervativním nebo operačním způsobem.

Ve většině případů je doporučena rehabilitační léčba a následné opětovné přehodnocení zdravotního stavu i chirurgické operace. V mnoha případech, zvláště při mírných rozestupech, jsou výsledky rehabilitační léčby nadměrně uspokojivé.

Druh zvolené terapie je individuální a závisí na zdravotním stavu pacienta. U žen je v úvahu brán i čas od posledního porodu a také plánované budoucí těhotenství.

Konzervativní léčba diastázy

Základním prvkem neinvazivní léčby je pravidelná rehabilitace pacienta s terapeutem jak v ambulanci, tak i samostatně v domácím prostředí.

Ptáte se na léky? V tomto případě je nutné...

Fyzioterapie je zaměřena na aktivaci a stimulaci břišního svalstva, brániční dýchání a posílení hlubokého stabilizačního systému těla.

Cíle rehabilitace:

  • aktivace břišního svalstva
  • posílení břišní stěny
  • zlepšení stability páteře
  • aktivace pánevního dna
  • zlepšení dechového vzoru
  • ergonomie každodenních činností

Využívány jsou komplexní fyzioterapeutické metody, zejména dynamická neuromuskulární stabilizace, gynekologická cvičební metoda Ludmily Mojžíšové či cvičení podle Julie Tupler.

Prvky metod se primárně zaměřují na posílení pánevního dna a aktivaci břišní stěny.

Cvičení je pro výsledky třeba provádět pravidelně po dobu alespoň 3 měsíců.

Součástí rehabilitace je využívání cvičebních pomůcek, jako je overball či míč. Podle předpisu lékaře lze využít fyzikální terapii ve formě hydroterapie, termoterapie, fototerapie či elektroterapie.

Často využívanou pomocnou metodou je kinesiotaping – aplikace speciální terapeutické pásky na tělo s cílem fixace měkkých struktur těla.

Součástí konzervativní léčby je ergonomie a nauka správných pohybových návyků. Příkladem je vyvarování se švihovým pohybům typu sedy lehy. Naopak doporučeno je pomalé vstávání přes bok.

Konzervativní léčba má při pravidelnosti cvičení a dodržování pokynů výbornou prognózu ze zdravotního i estetického hlediska. Obzvláště při břišních diastázách mírného stupně.

Je však nutná konzultace s lékařem, který stanoví přesný postup léčby.

Manuální metody fyzioterapie v rámci konzervativní léčby břišní diastázy
Manuální metody fyzioterapie v rámci konzervativní léčby břišní diastázy. Zdroj fotografie: Getty Images

Operační léčba diastázy

K chirurgickému řešení (abdominoplastice) se přistupuje zejména u žen, které jsou po porodu a u kterých konzervativní léčba neměla požadovaný léčebný účinek.

V některých případech je indikována chirurgická operace ihned. Jedná se zejména o případy, kdy je šířka rozestupu břišní stěny příliš velká,.

V rámci operačního zákroku se upravují rozestoupené a povolené břišní svaly vrácením na původní místo a vhodným způsobem sešití.

Z estetického hlediska lze v rámci úpravy diastázy odebrat vzniklý kožní převis a nadbytečný podkožní tuk v oblasti břicha.

Operační zákrok je proveden v celkové anestezii pacienta. Výkon trvá individuálně 1–3 hodiny. Klidový pooperační režim je zapotřebí minimálně 1 týden a plná fyzická zátěž je možná přibližně po 6 týdnech.

Během pooperačního období je doporučeno nošení elastického kompresního spodního prádla – tzv. břišního fixačního pásu.

Důležitou součástí pooperační (často i konzervativní) léčby jsou pohybová omezení a doporučení. Základem pooperačního vstávání z postele je prvotní přetočení se na bok a až následné plynulé posazení.

Je doporučeno vyvarovat se švihovým pohybům typu sedy lehy.

Nejčastějším důvodem podstoupení abdominoplastiky je břišní diastáza u žen po porodu. Zákrok je doporučen po 1 roce od porodu.

Je však třeba zvážit tento krok vzhledem k případnému plánovanému budoucímu těhotenství, které může stav břišních svalů vrátit opět do nežádoucího rozestupu.

Je proto nutné konzultovat zdravotní stav a druh léčby diastázy s lékařem.

Fyzioterapii se žena nevyhne ani po případném chirurgickém zákroku, kde je nutná pooperační rehabilitace a zejména péče o břišní jizvu.

Využívány jsou měkké a manipulační techniky, kinesiotaping, lymfotaping, techniky péče o jizvu a postupná specifická kinezioterapie (léčba pohybem – cvičením).

fsdílet na Facebooku