Sodík a jeho účinky na zdraví. Věděli jste, že se nachází také v lécích?

Sodík a jeho účinky na zdraví. Věděli jste, že se nachází také v lécích?
Zdroj fotografie: Getty images

Kolik soli denně přijímáte? Budete nemile překvapeni. Jaký vliv má sodík na naše tělo? Znáte bezpečné množství?

Přemýšleli jste někdy o tom, kolik soli denně zkonzumujete? Možná budete nemile překvapeni.

Jaký vliv má sodík na náš organismus, jaké množství je bezpečné a kdy ohrožuje naše zdraví?

Co všechno o sodíku víme?

Sodík je čtvrtým nejčastěji se vyskytujícím prvkem na Zemi. Tvoří přibližně 2,6 % zemské kůry. Je také součástí vesmíru, například Slunce a hvězd.

Objevitelem sodíku je anglický chemik sir Humphry Davy, který v roce 1807 poprvé izoloval čistý sodík z jeho sloučeniny hydroxidu sodného metodou elektrolýzy.

Název sodík pochází z anglického slova soda a latinského slova sodanum.

Chemický název sodíku Na je odvozen z latinského názvu natrium a vznikl z řeckého slova nitron. Sloučenina sodíku sodanum se ve středověku používala jako lék proti bolesti hlavy.

Některé sloučeniny sodíku se používaly již v době starých Egypťanů, Římanů a Řeků. Ti používali uhličitan sodný v kombinaci s uhličitanem draselným jako prací prostředek.

Až do 18. století lidé neznali rozdíl mezi sodíkem a draslíkem.

Sodík patří do skupiny alkalických kovů. V této skupině chemických prvků zaujímá první místo z hlediska hojnosti. Název alkalické kovy vychází ze skutečnosti, že tyto prvky reagují s vodou za vzniku alkálií, tj. zásad.

Kromě sodíku patří mezi alkalické kovy také lithium, draslík, rubidium, cesium a francium.

Sodík Na – označení v periodické tabulce chemických prvků
Sodík je jedním z nejrozšířenějších prvků na Zemi. Mimo jiné má významný vliv na naše zdraví. Zdroj: Getty images

Alkalické kovy jsou prvky skupiny 1A periodické tabulky chemických prvků (svislé sloupce).
Sodík (Na) je zařazen do 3. periody (vodorovné řádky).

Sodík je stejně jako všechny ostatní alkalické kovy vysoce reaktivní. Kvůli své vysoké reaktivitě (např. s vodou nebo kyslíkem) se proto v přírodě nevyskytuje v elementární (tj. volné) formě, ale vždy jako sloučenina. Hovoříme o sloučeninách sodíku.

Z hlediska své povahy a vlastností je sodík lesklý kov stříbrné barvy.
Působením vzduchu se jeho barva mění na šedou.
Je měkký, takže jej lze řezat například nožem.
Má nižší hustotu než voda, a proto plave na hladině.

Jelikož je sodík kov, má dobrou vodivost. Vede elektřinu i teplo.

Při zahřátí na vzduchu se vznítí a hoří charakteristickým žlutým plamenem.

Sodík, Na - zastoupení, lesklý kov stříbrné barvy
Sodík je lesklý a má stříbrnou barvu. Zdroj: Getty images

Tabulkový přehled základních informací o sodíku

Název Sodík
Latinský název Natrium
Chemický název Na
Klasifikace prvků alkalický kov
Skupenství pevná látka
Protonové číslo 11
Atomová hmotnost 22,98976928
Oxidační číslo +1
Hustota 0,97 g/m3
Bod tání 97,8 °C
Bod varu 883 °C
Tvrdost 0,4

Nejběžnější sloučeniny sodíku

Sodík je jedním z nejrozšířenějších prvků na Zemi. Vyskytuje se v povrchových vrstvách zemské kůry. Díky své schopnosti se snadno rozpouštět je také součástí vody, ať už hovoříme o mořské vodě nebo podzemních minerálních vodách.

Stykem sodíkové vody s horninami zemského povrchu se sodík stal také jejich součástí. Vznikly tak minerály.

Pravděpodobně nejznámější a nejpoužívanější sloučeninou sodíku je chlorid sodný, chemický vzorec NaCl.

V přírodě se vyskytuje jako minerál halit. Ložiska tohoto minerálu vznikají ve vyschlých jezerech a mořích. Chlorid sodný je součástí naší každodenní stravy a je známý jako kuchyňská sůl.

Uvádíme také další sloučeniny, které může sodík tvořit a které mají využití v našem každodenním životě.

 • Na2CO3 – uhličitan sodný neboli soda
 • NaHCO3 – hydrogenuhličitan sodný neboli jedlá soda
 • NaOH – hydroxid sodný neboli kaustická soda
 • NaNO3 – dusičnan sodný neboli chilský ledek
 • Na3AlF6 – hexafluorohlinitan sodný nebo kryolit
 • Na2SO4 – síran sodný
 • Na2B4O7. 10H2O – tetraboritan sodný nebo borax

Sodík je také základní složkou rostlinných a živočišných buněk.

Jak se sodík vyrábí a kde se používá?

Pro komerční využití se sodík v současnosti získává fyzikálně-chemickým procesem elektrolýzy roztaveného chloridu sodného.

Výchozí sloučeninou je roztavená směs chloridu vápenatého a chloridu sodného. Elektrolýzou vzniká vápník, který díky vyšší teplotě tání (ve srovnání se sodíkem) tuhne a odděluje se od sodíku.

Slitiny sodíku se používají v potravinářském, papírenském a sklářském průmyslu, při výrobě mýdel a v chemickém, textilním a v neposlední řadě farmaceutickém průmyslu.

Význam biologické funkce sodíku

Z biologického hlediska je sodík esenciální látkou. Je nezbytný pro správné fungování organismu a plní několik životně důležitých funkcí.

Je hlavním kationtem obsaženým v extracelulární tekutině (tekutina mimo buňky, např. krevní plazma). Většina zásob sodíku v těle se nachází v extracelulární tekutině. Je také součástí tělesných buněk.

Normální hladina sodíku v krvi se pohybuje přibližně mezi 135 mmol/l a 145 mmol/l. Pokud se množství sodíku sníží nebo naopak zvýší oproti jeho fyziologické koncentraci, dochází k patologickým stavům.

Hovoříme o těchto případech:

 • hyponatremie – snížené hladině sodíku v krvi pod 135mmol/l
 • hypernatrémie – zvýšená hladina sodíku v krvi nad 145mmol/l

Fyziologická potřeba sodíku u dospělých se pohybuje mezi 165 a 230 mg denně.

Tato potřeba je obvykle plně pokryta vyváženou denní stravou.

Množství sodíku, které je třeba během dne přijmout, závisí také na řadě faktorů, jako je míra pocení při fyzické aktivitě, prostředí nebo teplotní podmínky (vyšší teploty zvyšují pocení, a tím i požadavky na příjem sodíku jsou vyšší).

Průměrný obsah sodíku u dospělého muže je 92 g. Polovina tohoto množství je lokalizována v extracelulární tekutině, zbytek v buňkách a kostech.

Současný trend je takový, že množství sodíku, které tělo skutečně potřebuje, je několikanásobně překročeno. To je způsobeno nadměrnou konzumací soli ve stravě.

Člověk by měl v ideálním případě přijmout asi ¼ čajové lžičky soli denně.

Proč je pro nás sodík důležitý?

Sodík hraje klíčovou roli při udržování buněčné homeostázy (stability), regulaci rovnováhy tekutin a acidobazické rovnováhy (poměru kyselých a zásaditých složek). Tím, že ovlivňuje množství tekutin v těle a s tím související objem krve, se sodík podílí na regulaci krevního tlaku.

Je také důležitý pro svalovou a nervovou činnost a podílí se na transportu živin a dalších látek přes buněčné membrány.

Které potraviny jsou zdrojem sodíku?

Hlavním zdrojem sodíku ve stravě je chlorid sodný (klasická kuchyňská sůl). Ten se denně používá při výrobě a zpracování potravin, při přípravě pokrmů a jejich dochucování atd.

Celkové množství sodíku, které člověk přijme ve stravě, je kombinací:

 • malého množství sodíku, které je přirozeně obsaženo v potravinách
 • většího množství sodíku, které se používá při přípravě potravin nebo při ochucování
 • ještě většího množství sodíku, které se do potravin přidává při jejich výrobě a zpracování

Kromě výše uvedeného je sodík přítomen také v některých lécích podávaných perorálně nebo parenterálně (injekčně nebo infuzně). Množství sodíku v lécích často není zanedbatelné a je důležité to brát v úvahu.

Obsah sodíku v potravinách je velmi proměnlivý a závisí na původu potraviny (např. živočišné potraviny přirozeně obsahují více sodíku) a také na stupni zpracování potraviny (sodík se do potraviny přidává při zpracování nebo přebalování).

Potraviny s nízkým obsahem sodíku jsou takové, které neobsahují více než 140 mg sodíku v jedné porci.

Vysoký obsah sodíku je definován jako 400 mg nebo více.

Potraviny s přirozeně nízkým obsahem sodíku jsou například ovoce (5 mg/100 g), zelenina (10 mg/100 g), mléko (50 mg/100 g), vejce (80 mg/100 g), čerstvé ryby (100 mg/100 g) nebo obiloviny a oleje.

V případě zpracovaných potravin se může obsah sodíku oproti původnímu stavu výrazně změnit. To platí zejména pro maso a masné výrobky nebo sýry. Obsah sodíku v těchto potravinách se výrazně zvyšuje.

Srovnání potravin a jejich obsahu sodíku v syrovém a zpracovaném stavu (v tabulce)

Typ potraviny Obsah sodíku
na 100 g
Sýr V syrovém stavu 620 mg
Zpracovaný 1320 mg
Pšenice, otruby Nezpracované 48 mg
Vločky 1000 mg
Brambory Syrové,
vařené v nesolené vodě
9 mg
Konzervované 250 mg
Hrách V syrovém stavu,
vařený v nesolené vodě
stopové množství
Konzervy 250 mg
Losos V syrovém stavu 110 mg
Konzervy 570 mg
Uzený 1880 mg
Tuňák V syrovém stavu 47 mg
Konzervovaný v oleji 290 mg

Co se děje se sodíkem v těle?

Ze všech možných způsobů vstřebávání se sodík v největší míře a v největším množství vstřebává v trávicím traktu, tj. v tenkém a tlustém střevě.

Tímto způsobem se vstřebává více než 95 % sodíku z potravy.

Rovnováha sodíku v těle úzce souvisí s rovnováhou tekutin, tj. s množstvím solí se mění i množství celkové tělesné tekutiny.

Vysvětlíme si to na jednoduchém příkladu.

Lidské tělo funguje tak, že se snaží udržovat konstantní množství celkové tekutiny a elektrolytů (sodíku a draslíku).

Pokud se hladina sodíku výrazně zvýší (krev je příliš koncentrovaná), tělo se snaží krev "naředit", tj. zvětšit její objem. Tělo vyšle signál a člověk začne pociťovat žízeň, což vede ke zvýšenému příjmu vody.

Kromě žízně se spouští i další mechanismus. Dochází k syntéze látek, které přímo ovlivňují ledviny tak, že zadržují více vody.

Jedná se o tzv. kombinovaný efekt, při kterém se množství celkové tekutiny a elektrolytů dostává zpět do rovnováhy.

V opačném případě, pokud je výrazně snížena hladina sodíku, dochází k většímu vylučování vody ledvinami. Tímto způsobem se opět obnovuje rovnováha.

Hlavní roli v regulaci hladiny sodíku v těle tedy hrají ledviny. Prostřednictvím ledvin je z těla vyloučena většina sodíku.

U dospělých se za normální hladinu sodíku v moči považuje 20 mmol/l v jednom vzorku moči (40 až 220 mmol/l za den).

Míra zpětného vstřebávání sodíku do krve prostřednictvím ledvin závisí na individuálních potřebách a pohybuje se v rozmezí 0,5 až 10 %.

Tělu vlastní chemické látky, jako je noradrenalin, aldosteron nebo inzulin, zvyšují reabsorpci sodíku.
Naopak chemické sloučeniny jako dopamin, prostaglandiny nebo některé srdeční peptidy podporují vylučování sodíku močí.

Kromě hlavní vylučovací cesty, tedy moči, je sodík z těla v malé míře odstraňován také stolicí nebo pocením. Vylučování oběma těmito cestami se zvyšuje se zvyšujícím se příjmem sodíku v potravě.

Co se stane, když je hladina sodíku vysoká nebo nízká?

Co se však stane, pokud hladina sodíku v těle není na fyziologické koncentraci? Co když je příjem sodíku vyšší, než by měl být? Nebo naopak, je hladina sodíku příliš nízká?

V případech, kdy množství sodíku překračuje hodnoty zdravé koncentrace směrem nahoru nebo dolů, vznikají patologické stavy.

Mezi ně řadíme hyponatremii a hypernatremii.

Hyponatrémie neboli nedostatek sodíku

O hyponatrémii hovoříme tehdy, když hladina sodíku v krvi klesne pod 135 mmol/l (s určitými odchylkami v jednotlivých případech). Těžká hyponatrémie nastává, když hladina sodíku klesne pod 120mmol/l.

Obecně lze říci, že hyponatrémie představuje nepoměr mezi celkovým množstvím tělesných tekutin a elektrolytů (sodíku a draslíku). Převažuje celkové množství tělesných tekutin.

U zdravých lidí je výskyt hyponatrémie poměrně vzácný, protože dostatečné denní množství sodíku je přijímáno z potravy. Riziko hyponatrémie nehrozí ani při dietě s nízkým obsahem sodíku.

Nedostatek sodíku může vzniknout z různých důvodů.

Toto jsou některé z faktorů ovlivňujících vznik hyponatrémie:

 • Výrazně vysoký příjem tekutin nebo látek vážících vodu (glukóza, manitol)
 • Významné ztráty tekutin gastrointestinálním traktem (při zvracení nebo průjmu)
 • Onemocnění ledvin, cirhóza, srdeční onemocnění
 • Poruchy tvorby hormonů, které regulují objem tekutin v těle (např. vazopresin)
 • Iatrogenní příčina - hyponatrémie vznikající u hospitalizovaných pacientů
 • Užívání některých léků

Přečtěte si, kolik tekutin je málo a kolik je příliš mnoho, v článku:
Důležitost pitného režimu: co je nedostatečný nebo nadměrný příjem tekutin?

Proč je hyponatrémie nebezpečná?

Nedostatek sodíku může vést k řadě poruch nebo poškození organismu. Příznaky hyponatrémie obvykle nejsou navenek patrné tak, aby bylo možné nedostatek sodíku jednoznačně diagnostikovat.

Diagnostika se provádí pomocí řady laboratorních testů, například stanovením osmolality krevního séra, osmolality moči, objemu extracelulární tekutiny nebo koncentrace sodíku v moči.

Tabulkový přehled rizik akutní a chronické hyponatrémie

Akutní hyponatrémie
(trvající méně než 48 hodin)
Chronická hyponatrémie
(trvá déle než 48 hodin)
 • Otok mozku
 • Křeče
 • Selhání životně důležitých orgánů
 • Nervózní chůze, pády
 • Snížení hustoty kostí
 • Zvýšené riziko zlomenin
 • Zhoršená funkce mozku

Paradoxně je akutní (krátkodobá) hyponatrémie pro organismus nebezpečnější než chronická.

Hypernatrémie neboli nadměrné množství sodíku

Častějším případem nerovnováhy sodíku v těle je hypernatrémie. Ta je rovněž způsobena nadměrným příjmem sodíku ve stravě, protože sůl je velmi častou přísadou v potravinách.

Hypernatrémie nastává, když hladina sodíku v krvi překročí 145 mmol/l.

U mnoha lidí je nadbytek sodíku často mírný a nezpůsobuje žádné významné zdravotní problémy. Přesto je třeba zvýšenou hladinu sodíku vrátit do normálu.

Množství soli přijaté trávicím traktem, které je již považováno za toxické, se pohybuje v rozmezí 0,5–1 g soli/kg tělesné hmotnosti. Požití tohoto množství soli může být životu nebezpečné.

Hypernatrémie může být způsobena nadměrným příjmem sodíku v potravě, zvýšenými ztrátami tekutin a různými onemocněními.

Nadměrným množstvím sodíku jsou ohroženi zejména starší lidé. Mají snížený pocit žízně a jsou také náchylnější k onemocněním, která ovlivňují sodíkovou rovnováhu.

Stejně jako u hyponatrémie se nadbytek sodíku zjišťuje laboratorními testy. Zjišťuje se krevními testy nebo stanovením koncentrace sodíku v moči.

Nejčastějšími příznaky nadbytku sodíku v krvi jsou:

 • Nadměrná žízeň
 • Nadměrná únava, letargie
 • Svalové křeče, záchvaty křečí
 • Zvýšený krevní tlak
 • Srdeční onemocnění
 • Onemocnění ledvin
 • Nemoci kostí

Z výše uvedených příznaků je největším rizikem především zvýšený krevní tlak a s ním spojený rozvoj srdečních problémů a problémů s ledvinami.

Nadměrná hladina sodíku v těle způsobuje zvýšení objemu extracelulární tekutiny, což vede ke zvýšení krevního tlaku.

Za normálních okolností je zvýšený objem extracelulární tekutiny regulován ledvinami. Problém však vzniká při nadměrném příjmu sodíku, onemocněních ledvin nebo u dětí a starších pacientů, u nichž je sníženo vylučování ledvinami.

Dlouhodobé zvýšení krevního tlaku je spojeno s rozvojem srdečních onemocnění, jako je srdeční infarkt, mozková mrtvice nebo srdeční selhání, s rozvojem poruch ledvin nebo také demence.

U dětí dochází k hypernatrémii z důvodu nižší schopnosti organismu vylučovat sodík. To může vést k těžké dehydrataci a vzniku křečových záchvatů. Dlouhodobý příjem velkého množství sodíku v dětství zvyšuje riziko vzniku hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění v dospělosti.

Jak předcházet kardiovaskulárním onemocněním?

Důležitá je změna životního stylu

Prvním krokem ke snížení hladiny sodíku v těle je úprava individuálních stravovacích návyků.

Pacienti s hypernatrémií by měli dodržovat dietu s omezeným příjmem sodíku, ať už v potravinách, nebo z jiných zdrojů (např. léků).

Mezi základní režimová opatření patří:

 • Omezení příjmu kuchyňské soli, její nahrazení jinými dochucovadly, upřednostnění mořské soli
 • Výběr potravin s nízkým obsahem sodíku
 • Preferování domácích jídel, vaření vlastních jídel
 • Nepoužívat změkčenou vodu na vaření ani na pití

Jakou funkci plní sodík v lécích?

Sodík má ve farmaceutickém průmyslu důležité místo v široké škále použití.

Sodík přítomný v lécích může mít různé funkce podle toho, jakou část léku tvoří.

1.

Sodík jako účinná látka (léčivo) v léku. V tomto případě je sodík hlavní účinnou látkou nebo jednou z hlavních účinných látek. Jeho fyziologické účinky se využívají k léčbě zdravotních poruch nebo onemocnění.

2.

Sodík jako součást účinné látky. Pokud je léčivý přípravek ve formě sodné soli.

3.

Sodík jako pomocná látka v léčivém přípravku. V tomto případě je sodík důležitou složkou léčivého přípravku. Přispívá ke stabilitě léčivého přípravku a zlepšuje jeho vlastnosti.

Používá se především jako pomocná látka ke zvýšení rozpustnosti léčiv.

Dále se používá pro své emulgační, chelatační, lubrikační a antimikrobiální vlastnosti nebo jako stabilizátor a barvivo.

4.

Sodík používaný k přípravě jiného léčiva k podání. Sodík není přímou složkou léčivého přípravku, ale roztok jeho soli (chloridu sodného) se používá k rozpuštění jiného léčivého přípravku, např. prášku na injekci.

V současné době je na trhu velké množství léčivých přípravků obsahujících sodík, a to buď jako účinnou látku, nebo jako pomocnou látku. V obou případech je třeba si pečlivě všímat přesného obsahu sodíku v každém léku, který užíváte.

To platí zejména v případě, že užíváte léky dlouhodobě (déle než 1 měsíc) nebo pokud užíváte více léků současně. Znalost obsahu sodíku v každém léku, který užíváte, je zvláště důležitá, pokud držíte dietu s omezením sodíku nebo pokud máte kardiovaskulární onemocnění.

Nejvyšší množství sodíku je přijímáno především v šumivých nebo rozpustných lékových formách.

Zvláštní opatrnosti je třeba při užívání léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. U těchto léků nemá lékař přehled a kontrolu nad celkovým množstvím sodíku, které přijímáte.

Lékárník vám může poradit ohledně obsahu sodíku ve volně prodejných lécích nebo vám dát jiná doporučení.

Základní informace o obsahu sodíku v lécích naleznete v písemné informaci pro uživatele, která je přiložena ke každému léku. Jsou v ní uvedeny informace o kvalitativním i kvantitativním množství sodíku.

 • Kvalitativní – seznam všech sloučenin sodíku obsažených v léčivém přípravku
 • Kvantitativní – přesné množství sodíku (sloučenin sodíku) obsažených v léčivém přípravku

Kromě výše uvedeného je v příbalové informaci konkrétního léčivého přípravku uvedeno upozornění na obsah sodíku. Existují tři typy upozornění podle množství přítomného sodíku.

Tato varování jsou uvedena v následující tabulce

Množství sodíku v léčivém přípravku Varování
< 1 mmol (23 mg) na dávku Léčivý přípravek obsahuje zanedbatelné množství sodíku.
> 1 mmol (23 mg) v jedné dávce Množství sodíku, které je třeba vzít v úvahu. Musí být uvedena informace o přesném množství sodíku.
> 17 mmol (391 mg) na dávku Léčivý přípravek s vysokým obsahem sodíku. Musí být uvedena informace o přesném množství sodíku.

Doporučení WHO pro denní příjem sodíku

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala doporučení pro maximální denní příjem sodíku v návaznosti na možná zdravotní rizika spojená s nadměrným příjmem sodíku.

Cílem těchto doporučení je prevence nebo snížení vysokého krevního tlaku, a tím i kardiovaskulárních onemocnění.

 • Dospělí (ve věku nad 16 let) mohou denně přijmout méně než 5 g chloridu sodného (kuchyňské soli), což je méně než 2 g sodíku denně.
 • U dětí (ve věku 2–15 let) by měl maximální denní příjem soli vycházet z doporučené denní dávky pro dospělé, přičemž množství soli by mělo být přizpůsobeno individuálním energetickým požadavkům stravy.

Jedna dávka léku s vysokým obsahem sodíku, tj. 17 mmol (391 mg), představuje přibližně 20 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku. To je názorný příklad toho, jak je důležité brát v úvahu obsah sodíku v lécích, nejen v potravinách.

Doporučení platí pro všechny osoby, ať už s pokročilou hypertenzí nebo bez ní, včetně těhotných a kojících žen.

Výjimku tvoří pacienti užívající léky, které mají potenciál snižovat hladinu sodíku v krvi, nebo pacienti na dietě pod dohledem lékaře (např. pacienti s cukrovkou nebo srdečním selháním).

Výše uvedená doporučení se rovněž nevztahují na děti mladší 2 let.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • pubchem.ncbi.nlm.nih.gov  – Sodium
 • ema.europa.eu – Questions and answers on sodium used as an excipient in medicinal products for human use
 • ema.europa.eu – PRAC recommendations on signals
 • ncbi.nlm.nih.gov – Sodium, Pasquale Strazzullo, Catherine Leclercq
 • ncbi.nlm.nih.gov – Hyponatremia, Helbert Rondon, Madhu Badireddy
 • who.int – Guideline: sodium intake for adults and children
 • Zdroje v slovenskom jazyku:
 • solen.cz – Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti, MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.