Rakovina vajecníku: Jak ji vcas rozpoznat? Príciny a jak lze lécit?

Rakovina vajecníku: Jak ji vcas rozpoznat? Príciny a jak lze lécit?
Zdroj fotografie: Getty images

Rakovina vajecníku, ovarian cancer, je závažné nádorové onemocnení postihující ženy bez ohledu na vek. Zacátek onemocnení bývá nenápadný.

Rakovina vajecníku je zhoubné onemocnení postihující ženy. Bolesti ci neplodnost jsou zanedbatelné. Následky mohou být mnohem desivejší. Nejedna mladá žena prohrála svuj boj o život.

V úvodu muže mít bezpríznakový (asymptomatický) prubeh. Pocátecní symptomy mohou být spolecné pro radu onemocnení, proto pri podcenování nekterých z nich a bez pravidelných gynekologických prohlídek mohou být následky fatální (smrtelné).

Kdy je treba myslet na to, že muže jít o rakovinu vajecníku, se doctete v clánku.

Cím jsou nádory ve vajecnících typické?

Zhoubné (maligní) nádory ve vajecnících (ovariích) jsou velmi casté, charakteristické jsou svým agresivním rustem a metastázováním. Mohou rust až do velkých rozmeru a svým tlakem v malém prostoru pánve zpusobovat potíže.

Castá je také expanze (rozpínání, prorustání) nádoru do brišní dutiny, což má za následek útlak tkání a orgánu v briše as tím spojené další komplikace.

Základní klasifikace nádoru

Nádory mohou vzniknout ze všech složek vajecníku. Samotná komplikovanost anatomie vajecníku zpusobuje ruznorodost typu rakoviny. Jejich klasifikace se menila s vedeckým pokrokem v oblasti medicíny.

Delení podle malignity (zhoubnosti)

  1. benigní – nezhoubný (nepravý) nádor – ve skutecnosti jde o úplne jiný útvar (cysta, absces, podkožní tuk, myom a jiné)
  2. semimaligní – s hranicní zhoubností tzn. border line
  3. maligní – zhoubný (pravý nádor – rakovina)

Delení podle místa vzniku nádorového bujení

  1. primární – nádor vznikl prímo ve vajecníku
  2. sekundární – nádor se do vajecníku dostal metastázováním (primární nádor se nachází v jiném orgánu prevážne z trávicího ústrojí – žaludek, strevo, slinivka)

Delení podle typu tkáne, ze které nádor vznikl

  1. epitelové nádory – tvorí se z povrchového epitelu, tj. tkáne, které vystýlá vnejší a vnitrní povrch kuže, sliznic, orgánu (cystadenom, cystický adenofibrom, cystadenokarcinom) – nízká malignita
  2. germinální nádory – jsou z bunek zúcastnených pri vzniku plodu
  3. gonadostromální nádory – vznikají ze specializované strední vrstvy pohlavních bunek (teratom, dysgerminom) Jedná se o nádory aktivní, které casto produkují hormony (estrogen, zrídka hormony z nadledvinek)

Proc rakovina vajecníku vzniká?

Velkou roli hraje genetická predispozice, nesprávný životní styl jako pri mnoha jiných onemocneních a antikoncepcní tabletky jako takové, hlavne však jejich nesprávné užívání.

Riziko se zvyšuje o 20 % pri opakovaném užívání. Podle mnoha odborníku jde o karcinogenní (rakovinotvornou) látku. Složení antikoncepce je stejné jako složení substitucní hormonální lécby, ale ve vyšších dávkách.

Rozdíl je ten, že antikoncepce není lék, a není tedy nutné ji užívat. Jako prevence vzniku rakoviny je tedy také zmena ochrany proti otehotnení. Tento duležitý fakt si však verejnost ješte natolik neuvedomuje.

Zajímavé:
V cervnu roku 2015 se setkalo 21 odborníku Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny v Paríži, kde konstatovali, že hormonální lécba zpusobuje rakovinu.

Kdy je treba na toto závažné onemocnení myslet? Jak se projevuje navenek?

žena v ružové košili držící si podbrišek pro bolest
Silné bolesti v podbrišku. Zdroj fotografie: Getty images

Prvotní stadia mnoha onemocnení jsou zpocátku bezpríznaková, což platí i pro rakovinu vajecníku. Casto muže být náhodne zjištena pri preventivní gynekologické prohlídce.

Nejsmutnejší však zustává, že až 80 % techto diagnóz bývá zjišteno v pozdním stadiu.

Cetnost príznaku stoupá se samotným rustem nádoru. Mezi první varovné príznaky patrí mírná bolest v podbrišku na postižené strane (nádor obou vajecníku je vzácný), mírné pnutí, které se zintenzivnuje pri fyzické aktivite z duvodu prokrvení a vetšího tlaku.

Bolest je podobná menstruacní bolesti nebo bolesti pri predmenstruacním syndromu.

Bolest a krvácení

Nesnesitelné bolesti se objevují v pozdejším stadiu, kdy vetšinou je již diagnóza tohoto zákerného onemocnení potvrzena. Bolesti už nemusí být lokalizovány v podbrišku, ale vyzarují smerem nahoru až k žaludku, nekdy je bolest celoplošná nebo s vyzarováním dozadu do zad.

Degenerativní zmeny jako napríklad krvácení z nádoru, uškrcení stopky nádoru nebo jeho ruptura (prasknutí) jsou bolestivé stavy, které jsou v mnoha prípadech duvodem návštevy lékare. Krvácí i céva vedle nádoru, která je jím nahlodaná.

Pri nádoru velkých rozmeru, prípadne pri prorustání bývá bricho hure hmatatelné. Je možné nahmatat na nem tuhou rezistenci neboli útvar skrytý v briše.

Poruchy menstruacního cyklu, virilizace

Útlak vajecníku zvetšujícím se nádorem zpusobuje ruzné poruchy menstruacního cyklu, slabou menstruaci až její úplné vynechání (amenorea). Nádory hormonálne aktivní se mohou manifestovat (projevovat navenek) i naopak silným menstruacním krvácením, tedy metroragií, a typickou virilizací (mužskými znaky, jako je mužské ochlupení, zhrubnutí hlasu).

Expanze nádoru s útlakem do brišní dutiny zpusobuje široké spektrum príznaku jako napríklad zácpa, nadýmání, porucha motility streva, nevolnost, zvracení. Spolecné symptomy pro vetšinu onkologických onemocnení jsou také celková slabost, zvýšená únava, snížená telesná vitalita, nechutenství, pokles telesné hmotnosti (vetšinou v posledních – terminálních – stadiích).

Diagnostické metody

Na rozdíl od rakoviny deložního cípku u ovariálních nádoru zatím neexistuje screeningové vyšetrení. Následkem toho je diagnostika casného stadia asi jen u 25 % žen. Zbývajících 75 % je diagnostikováno až v pokrocilém stadiu.

V diagnostice se uplatnuje vyšetrení onkomarkeru a jejich pozitivita v krevním séru potvrzujících nádorové onemocnení bez presné lokalizace, dále je to sonografie, laparoskopie, pocítacová tomografie (CT), nukleární magnetická rezonance (MRI), prípadne odber tkáne pro histologické vyšetrení.

Dá se rakovina vajecníku lécit?

V lécbe má prednostní postavení operace gynekologickým onkologem s odberem tkáne na histologii. U mladých žen se uprednostnuje cástecná resekce (odríznutí) postižené cásti ovaria z duvodu zachování fertility (plodnosti), což není možné v každém prípade.

Druhý vajecník pritom zustává plne funkcní a žena muže otehotnet.

Nekdy bývá nutná celková ovarektomie (odstranení vajecníku). Tady nastává problém pro ženy, které ješte nemají deti. V prípade odstranení obou ovarií oplodnení není možné. V prípade, že nádor prerustá do delohy, odstranuje se celá deloha (hysterektomie).

dlane ve kterých jsou písmena ve tvaru HOPE - nadeje
Symbol nadeje v dlaních ženy. Zdroj fotografie: Getty images

Jaká je prognóza?

Chemoterapie není doporucena u všech druhu ovariálních nádoru. Nedelá se u BTO (borderline tumor of ovary) – v prekladu hranicní nádor vajecníku, respektive pri hranicních výsledcích. Tehdy není zcela jasné, jestli se jedná o zhoubný nádor, proto by chemoterapie mohla více ublížit než být prospešná.

Prognóza i pres výše uvedenou lécbu je nepríznivá. Navzdory všem pokrokum, kterých medicína za poslední roky dosáhla jen 20 % všech pacientek s maligním (zhoubným) nádorem vajecníku, prožívá 5 let i pres agresivní lécbu.

Jen v Cesku umírají desítky žen rocne na toto onemocnení.

Otestujte se:

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.