Proč je preventivní prohlídka důležitá? Komplexně u dospělých i dětí

Proč je preventivní prohlídka důležitá? Komplexně u dospělých i dětí
Zdroj fotografie: Getty images

Preventivní prohlídka není nutnost, ale právo pacienta dát se vyšetřit. Je důležitá v primární, sekundární, terciární, ale i kvartérní prevenci. Odhaluje množství onemocnění v raných stádiích a dává možnost pro včasnou léčbu a delší život každému z nás.

Co je komplexní preventivní prohlídka u dětí a dospělých?
Jaké formy známe?
Jak často je třeba chodit na vyšetření a proč?
Jaká vyšetření kromě odběru krve a hodnocení moči mi budou provedena?
Odpovědi na tyto otázky a množství ostatních zajímavých informací uvádíme v článku.

Co je preventivní prohlídka?

Preventivní prohlídka (z lat. praevenire - předcházení) je soubor více opatření zaměřených na předcházení nemocí a jejich následků. Snižuje pravděpodobnost jejich výskytu, tj. morbiditu a mortalitu.

 • Preventivní prohlídka není jen měření krevního tlaku.
 • Preventivní prohlídka zahrnuje fyzikální vyšetření pacienta, laboratorní vyšetření a v některých případech specializovaná vyšetření.

U malých dětí se provádí častěji. Jejím plusem je i poradna pro matky a očkování.

Přečtěte si také článek v magazínu:
Očkování dětí: Význam a bezpečí do dospělosti?

Cílem preventivních prohlídek u dospělých je včas zachytit některá onemocnění, jako například vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol, cukrovku či rakovinu.

Včasné zachycení některého z těchto onemocnění znamená včasnou a úspěšnou léčbu.

Prevence onemocnění není pouze v rukou lékaře!
Pravidelné preventivní prohlídky, ze kterých si pacient nic neodnese, mají jen poloviční význam.
Velmi důležitá v rámci prevence onemocnění je osvěta a individuální edukace.
Jen informovanost o onemocněních a rizikových faktorech, které je způsobují, a správná výchova již v dětském věku ke zdravým životním návykům patří k nejúčinnějším prostředkům, jak se chránit.

Tabulka se základním dělením prevence

Typ prevence Cíl prevence
Primární prevence
 • cílené předcházení onemocněním edukací
 • cílené předcházení onemocněním eliminací rizikových faktorů
Sekundární prevence
 • cílené zachycení onemocnění ve včasném stadiu
 • cílená screeningová vyšetření (rakovina děložního čípku, tlustého střeva)
Terciární prevence
 • předcházení progresi (postupu, zhoršování) onemocnění
 • předcházení nadměrnému utrpení pacienta
Kvartérní prevence
 • předcházení nadměrné neopodstatněné diagnostice (rtg, CT...)
 • předcházení nadměrné neopodstatněné léčbě (ATB, hormonální léčba...)

Na jakou preventivní prohlídku a jak často máme chodit?

Na jaké preventivní prohlídky chodit u dětského a všeobecného lékaře:

 • tři preventivní prohlídky dítěte do 3 měsíců života
 • šest preventivních prohlídek u dětí od 3 měsíců do 1 roku věku
 • jedna preventivní prohlídka dítěte ve věku 18 měsíců
 • jedna preventivní prohlídka dítěte každé dva roky od 3 let věku do 18 let věku
 • jedna preventivní prohlídka dospělého každé dva roky od 18 let věku

Na jaké preventivní prohlídky chodit u zubního lékaře:

 • dvě preventivní prohlídky v kalendářním roce u dítěte do 18 let věku
 • jedna preventivní prohlídka v kalendářním roce u dospělého nad 18 let věku
 • dvě preventivní prohlídky těhotné během trvání těhotenství

Na jaké preventivní prohlídky chodit u gynekologa:

 • jedna preventivní prohlídka v kalendářním roce u pacientky od 15 let věku, resp. od prvního těhotenství
 • jedna preventivní prohlídka každý měsíc u těhotné ženy
 • jedna preventivní prohlídka šest týdnů po porodu
Na jaké preventivní prohlídky chodit u urologa
 • jedna preventivní prohlídka u dospělého od 50 let věku jednou za tři roky
 • jedna preventivní prohlídka u dospělého od 40 let věku s hodnotami PSA <= 1,0 ng/ml s výskytem rakoviny prostaty v prvostupňovém příbuzenství jednou za tři roky
 • jedna preventivní prohlídka u dospělého od 40 let věku s hodnotami PSA 1,1–2,5 ng/ml s výskytem rakoviny prostaty v prvostupňovém příbuzenství jednou za dva roky
 • preventivní prohlídka u dospělého od 40 let věku s hodnotami PSA 2,6–4,0 ng/ml s výskytem rakoviny prostaty v prvostupňovém příbuzenství jednou za rok
Na jaké preventivní prohlídky chodit u gastroenterologa
 • jedna preventivní prohlídka u dospělého od 50 let věku jednou za deset let
 • jedna preventivní prohlídka u pacienta se zvýšeným rizikem rakoviny tlustého střeva a konečníku bez věkového omezení jednou za pět let

Preventivní prohlídka dětí a poradenství pro matky

První preventivní prohlídka se provádí již u novorozence (do 24 hodin po narození), avšak nejpozději do 48 hodin po propuštění matky a dítěte z porodnice.

Jedná se základní pediatrické vyšetření novorozence, včetně odebrání kompletní anamnézy od matky (cukrovka, onemocnění či závislost během těhotenství).

Vyšetření zahrnuje:

 • vyšetření celkového stavu
 • vyšetření reflexů
 • vyšetření kůže
 • vyšetření svalového tonu
 • vyšetření obvodu hlavičky
 • vyšetření tvaru a velikosti velké fontanely
 • vyšetření švů na lebce
 • vyšetření očí, nosu, dutiny ústní a patra
 • vyšetření obvodu hrudníku
 • vyšetření dýchání
 • vyšetření srdečních ozev
 • vyšetření pupku
 • vyšetření třísel
 • vyšetření pulzací
 • vyšetření symetrie dolních končetin
 • vyšetření kyčlí
 • vyšetření genitálií

Tímto vstupním vyšetřením se novorozenému dítěti zakládá zdravotní dokumentace.

Do třetího měsíce dítě absolvuje ještě dvě preventivní prohlídky u pediatra. V 8. až 10. týdnu se provádí sonografické vyšetření kyčlí novorozence.

Dalších šest preventivních prohlídek u dítěte do jednoho roku se přednostně zaměřuje na jeho psychomotorický vývoj. Jsou v nich zahrnuta i očkování na základě očkovacího schématu.
Vyšetřuje se zrak, sluch, řeč, zakřivení páteře, pohlavní orgány.
Součástí je i posouzení psychického stavu dítěte a brzké zachycení psychických poruch.

U dětí se provádí také vyšetření mléčných zubů.

První zubní prohlídku absolvují po dovršení 12. měsíce, následně dvakrát ročně.

Preventivní prohlídka u všeobecného lékaře pro dospělé

Na preventivní prohlídku dospělého jedince u všeobecného lékaře byste měli chodit jednou za dva roky.

Při preventivní prohlídce lékař sbírá osobní, rodinnou, pracovní, sociální anamnézu, případně další důležité informace (závislosti, způsob života).

Samotné vyšetření je zaměřeno na vyšetření od hlavy k patě.

Vyšetření zahrnuje:

 • vyšetření pohledem (barva a stav kůže, sliznic, postoj, chůze...)
 • vyšetření pohmatem (měkkost/tvrdost břicha, nahmatání pulzací, cizích útvarů...)
 • vyšetření poklepem (patologie zvuků po poklepu)
 • vyšetření poslechem (auskultační poslech dýchání, ozev, peristaltiky střev...)
 • ostatní vyšetřovací metody (hodnoty krevního tlaku, pulsu, EKG)
 • laboratorní odběry (krev, moč...)

Preventivní prohlídka u gynekologa

První gynekologická preventivní prohlídka se nedá věkově zcela přesně stanovit.
Je pravda, že každá žena by ji měla absolvovat po dovršení patnácti let v gynekologické ambulanci.
Vzhledem k intimitě vyšetření je stále mnoho dívek, které ji odkládají, případně ke gynekologovi nechodí.

Existuje ale i několik důvodů, které ženu, resp. ještě dítě mohou na gynekologické prohlídky dostat dříve, než by se očekávalo.
Jedná se například o těhotenství před dovršením dospělosti, krvácení a výtoky z pochvy jako součást infekčních, onkologických a jiných onemocnění.

Tak jako u praktické prohlídky u praktického lékaře i gynekolog v úvodu zjišťuje od pacientky anamnézu. Ta je ovšem zaměřena na rodinný výskyt gynekologických onemocnění a malignit a na její pohlavní život.

Cílem je posoudit rizika možného vzniku dědičných onemocnění, případně promiskuitní chování pacientky s vysokým rizikem pohlavně přenosných chorob.

Vyšetření zahrnuje:

 • posouzení stavu vnějších genitálií pohledem
 • sonografické vyšetření vaginální (přes vaginu)
 • sonografické vyšetření abdominální (přes břicho)
 • palpační vyšetření prsou jednou za rok
 • sonografické vyšetření prsou jednou za 2 roky
 • mamografické vyšetření prsů od 40 let jednou za dva roky
 • odběr krve na vyšetření onkomarkerů u rizikových pacientek každého půl roku
 • odběr krve na vyšetření onkomarkerů u pacientek od 35 let s výskytem tumoru v rodině jednou za rok
 • cytologické vyšetření stěru z děložního čípku od 23. roku jednou za tři roky v případě negativního výsledku
 • cytologické vyšetření stěru z děložního čípku od 23 let jednou za rok v případě pozitivního výsledku

Zajímavé:
Rakovina prsu patří mezi nejčastější ženská onkologická onemocnění.
Postihuje stále mladší pacientky.

Rozdílnost gynekologických preventivních prohlídek se dotýká těhotných pacientek, kdy se vyšetření soustředí i na plod. Zvyšuje se i jejich frekvence, a to na jednu preventivní prohlídku každý měsíc. Tento interval končí až 6 týdnů po porodu.

Vyšetření zahrnuje:

 • celkové fyzikální vyšetření rodičky (tlak krve, výška, hmotnost...)
 • vyšetření dělohy a děložního čípku
 • vyšetření plodu (velikost, ozvy, abnormality)
 • laboratorní vyšetření (krev, moč...)

Preventivní prohlídka u urologa

Preventivní urologická prohlídka se obvykle provádí u pacientů po 50. roce věku jednou za tři roky.
U rizikových pacientů se provádí dříve, a to od 40. roku života jednou za 1 až tři roky na základě laboratorních parametrů.

Cílem urologické prohlídky je včasné zachycení rakoviny prostaty a mužských orgánů.

Přečtěte si také článek v magazínu:
Jak co nejdříve poznat rakovinu prostaty a jaké jsou možnosti její léčby?

Přednostně se provádí vyšetření na detekci rakoviny prostaty. Proto není nutné ji provádět u dětí a mladších pacientů, jelikož před 40. rokem se nevyskytuje.

Vzhledem k poměrně vysoké incidenci rakoviny prostaty u mužů po padesátce je vhodné tuto prohlídku absolvovat.
Časné zachycení tohoto onemocnění zvyšuje šance přežití pacientů, a dokonce ve včasném stadiu je možnost lokálního ozařování.

Vyšetření zahrnuje:

 • celkové vyšetření pacienta
 • vyšetření genitálií pohledem
 • vyšetření prostaty pohmatem (přes konečník)
 • palpační vyšetření varlat
 • sonografické vyšetření ledvin, močových cest a močového měchýře
 • laboratorní diagnostika (krev, moč...)

Preventivní prohlídka u gastroenterologa

Gastroenterologická preventivní prohlídka se provádí podobně jako urologická u pacientů po 50. roce, u rizikových pacientů již po 40. roce.

Prohlídka se opakuje každých 5 let při dobrých výsledcích.
U rizikových pacientů (krvácení, polypy, nádor) se provádí dle ordinace lékaře.

Přečtěte si také článek v magazínu:
Rakovina tlustého střeva: Příčiny, stádia, projevy? Dieta a strava?

Vyšetřovací materiál tvoří stolice. Ve stolici se zjišťuje přítomnost krvácení (i skrytého – pouhým okem neviditelného) jednou za 2 roky.
Odeslání materiálu na screening jednou provádí jednou za 10 let.

Vyšetření jako takové se zaměřuje nejen na přítomnost krve ve stolici, ale také na cílené vyhledávání polypů, tzv. prekanceróz. Z těch může vzniknout maligní transformací rakovina tlustého střeva.

Polypy lze odstranit. Z nádoru se odebírá vzorek na histologii, aby se určilo, zda jde o zhoubný, nebo nezhoubný útvar.

Vyšetření zahrnuje:

 • vyšetření konečníku pohledem
 • vyšetření konečníku pohmatem
 • vyšetření konečníku kolonoskopickou metodou
 • vyšetření tlustého střeva kolonoskopickou metodou
 • laboratorní diagnostika (vyšetření stolice, histologie odebrané tkáně)

Preventivní prohlídka u zubaře

Preventivní zubní prohlídka je asi jednou z nejznámějších a také ji absolvuje nejvíc pacientů.

Přečtěte si také článek v magazínu:
Jak na zdravé zuby a proč je zubní kaz nebezpečný?

První zubní prohlídka se absolvuje již ve věku jednoho roku, tedy v době, kdy se prořezávají dítěti mléčné zuby.

Vyšetření zahrnuje:

 • vyšetření chrupu
 • vyšetření parodontu
 • vyšetření dásní a ostatních měkkých tkání úst
 • vyšetření postavení zubů a mezičelistních vztahů
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • portal.fmed.uniba.sk - Prevence v ambulanci všeobecného lékaře
 • solen.sk - Práce všeobecného lékaře pro děti a dorost – náplň práce dětského lékaře v linii prvního kontaktu
 • mudrkanuch.sk - Všeobecné preventivní a vyhledávací postupy při nádorových onemocněních v primární péči
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.