Rakovina tlustého streva: Príciny, stadia, projevy? Dieta a strava?

Rakovina tlustého streva: Príciny, stadia, projevy? Dieta a strava?
Zdroj fotografie: Getty images

Rakovina tlustého streva a konecníku je velmi závažné onemocnení se zdlouhavou a casto neúspešnou lécbou. U více než poloviny prípadu koncí fatálne. Život s ní také není procházka ružovou zahradou. Pacientovi zpusobuje omezení. Jedním z nich je také stravování. Dieta pri rakovine tlustého streva má své opodstatnení.

Proc vzniká rakovina tlustého streva?
Jaká má stadia a jaké jsou jejich projevy?

A casto se ptáte i na to:
Jak s ní souvisí potrava, co jíst a co ne – jak bychom se meli stravovat?
Proc se venovat prevenci?

Nádorová onemocnení jsou strašákem všech lidí. A není se cemu divit, protože jejich prognóza bývá vetšinou špatná.

A nejen prognóza, ale celý prubeh techto závažných onemocnení. Diagnóza rakovina zároven predstavuje pro nemocného i ekonomický problém.

Rakovina tlustého streva a konecníku, bez ohledu na typ, je druhým nejcastejším onkologickým onemocnením v Cesku a zároven i druhou nejcastejší prícinou úmrtí na zhoubné onemocnení jako takové.

Rakovina tlustého streva a prekancerózy

Rakovina tlustého streva a konecníku se casto nesprávne oznacuje také jako kolorektální karcinom. Ve skutecnosti je kolorektální karcinom pouze jedním z jejích typu.

Toto nesprávné pojmenování pravdepodobne vzniklo z duvodu jeho castého výskytu a následné nesprávné interpretace v mnoha zdrojích.

Nejcastejší zhoubná onemocnení tlustého streva a konecníku:

 1. kolorektální karcinom
 2. lymfom
 3. hemangiom
 4. sarkom

To však nemení fakt, že úmrtnost na jakýkoli typ rakoviny tlustého streva je vysoká, za címž stojí v první rade pozdní diagnostika tohoto závažného a smrtelného onemocnení. Preventivní prohlídky a brzké odhalení prekanceróz mají tedy zásadní význam v jejím výskytu a v poctu úmrtí.

Zajímavé:
Prekanceróza je urcitá abnormalita nebo malformace tkáne, v níž pozdeji vzniká nádor. Tato tkán má tendenci rychleji rust (bujet, tvorit novotvary, resp. prerustat), což vede ke zvýšenému riziku genetické abnormality pri takovémto delení bunek. Prekancerózu tedy lze považovat za predchudce nebo stav predcházející vznik rakoviny.

Polypy jsou nejcastejší prícinou vzniku rakoviny tlustého streva

Nejcastejší prícinou rakoviny tlustého streva bývá nádorové bujení, které vzniká v míste prekanceróz, v tomto prípade v míste nezhoubných výrustku strevní sliznice.

Tyto výrustky nebo útvary vycnívající nad povrch se nazývají polypy. Za jejich vznikem stojí v popredí genetika – familiární adematózní polypóza a stravování.

Polypy jsou nezhoubné výrustky na sliznici streva a konecníku. Nemusí být automaticky zhoubné, ale jejich diagnostika vždy znamená vysoké riziko vzniku rakoviny, která se zvyšuje prímo úmerne s velikostí a rychlostí rustu polypu.

Nejcasteji se nacházejí v tlustém streve, ale mužeme je nalézt i v jiných cástech streva a konecníku. Zdiagnostikování polypu ve streve neznamená automaticky akutní problém a potrebu urgentního rešení stavu v daném okamžiku od jejich zjištení.

Polypy rostou i nekolik desetiletí, než dorostou do urcité velikosti a zacnou predstavovat riziko maligní transformace. Pravidelné lékarské prohlídky je mohou velmi brzy odhalit a tím zamezit vzniku onkologického onemocnení.

Tyto ješte nezhoubné (nerakovinné) výrustky se v prípade odhalení preventivne endoskopicky odstranují. I pres jejich pomalý rust a možnost bezproblémové diagnostiky je úmrtnost velmi vysoká.

Duvodem je pozdní diagnostika. Na vine si je ve vetšine prípadu sám pacient, který zdravotní prohlídky nebere na vedomí ani v pokrocilejším veku.

Zajímavé:
Familiární adematózní polypóza (FAP) je dedicné onemocnení zpusobené poruchou genu APC. Výsledkem je tvorba ne stovek, ale tisícu polypu v tlustém streve a konecníku. U pacientu s FAP je riziko vzniku rakoviny tlustého streva velmi vysoké, presto je tato porucha prícinou jen asi 1 % z celkového poctu nádoru. Duvod není v závažnosti FAP. Je v jejím raritním výskytu.

Co podnecuje tvorbu polypu a výskyt rakoviny tlustého streva?

Príciny vzniku polypu ve streve lze zároven považovat i za nejcastejší príciny vzniku rakoviny tlustého streva.

Presto nejsou ani zdaleka jediným potencionálním nebezpecím. Na jejím výskytu se podílí kombinace více faktoru. Které to jsou?

 • genetika – genetická predispozice má prsty témer všude. I vznik polypu je jí ovlivnen. Nejvetší hrozbou je onemocnení zvané familiární adematózní polypóza (FAP).
 • vek – pocet a velikost polypu stoupá s vekem. První polypy se vetšinou objevují kolem tricátého roku as každým dalším rokem riziko stoupá. Až 90 % prípadu rakoviny tlustého streva a konecníku se vyskytuje u lidí po dovršení 50. roku života.
 • pohlaví – rakovina tlustého streva a konecníku se podle statistik vyskytuje casteji u mužu. Každý muž po 50. roce života by mel absolvovat kolonoskopii.
 • jiná onemocnení – prícinou rakoviny mohou být i jiná onemocnení v predchorobí. Nejcasteji je to Lynchuv syndrom, ulcerózní kolitida, Crohnova choroba a ostatní zánety streva ci dysplazie. Riziková jsou i prodelaná onkologická onemocnení prsu. U cukrovkáru je zaznamenán dvojnásobný výskyt kolorektálního karcinomu než u nediabetiku.
 • obezita – je prokázáno, že obezita prokazatelne zpusobuje vznik sedmi typu rakoviny. Mezi ne patrí také rakovina streva.
 • stravování – je vedecky prokázáno, že nekteré potraviny zpusobují vznik polypu, a tedy i rakoviny tlustého streva. Jedná se hlavne o tucné maso a živocišné tuky.
 • závislosti - v popredí je hlavne alkohol, který je vysoce rizikový, a hned za ním cigarety
 • RTG v oblasti pánve - pri neoplastických procesech je rizikový v souvislosti se vznikem rakoviny konecníku

Zajímavé:
Výskyt polypu, jakož i rakoviny tlustého streva a konecníku, je vyšší v rozvinutých zemích. Odborníci se shodují na tom, že prícinou je životní styl a zpusob stravování v techto oblastech. Z výzkumu je patrný nižší výskyt rakoviny tlustého streva v zemích rozvojových a u vegetariánu.

Život s rakovinou tlustého streva od zacátku do konce

Naprostá vetšina zhoubných nádoru tlustého streva a konecníku se zdiagnostikuje pomerne pozde. Z tohoto duvodu bývá lécba nárocná a casto neúspešná.

Stav progreduje velmi rychle, nádorové bunky se šírí do okolí a pacient ve vetšine prípadu pri pozdní diagnostice nádoru umírá.

Prubeh onemocnení od zahájení prvních príznaku až do ukoncení lécby, prípadne smrti bývá obtížný. Pacient trpí bolestmi a jinými zdravotními obtížemi, pricemž je znacne omezen ve více sférách.

Zajímavé:
Vliv probiotik a prebiotik je v soucasné dobe predmetem zkoumání v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Tyto látky používané jako doplnek pri lécbe antibiotiky zvyšují prospešnou strevní mikroflóru a redukují patogenní mikroorganismy a jiné toxické látky, podobne jako vláknina.

Asymptomatické stadium rakoviny tlustého streva a konecníku

Asymptomatický prubeh má nejen samotné onkologické onemocnení v prvotních stadiích, ale nekdy i prekanceróza ci onemocnení, které rakovinu tlustého streva casto predchází.

Nejcasteji je to polypóza, která zustává dlouhá léta skrytá. Polypy si bezpríznakove rostou na sliznici, až do doby, než zacne nádorové bujení.

Toto období pretrvává i mnoho desítek let a pacient ani netuší, že mu trávicím traktu nenápadne roste predchudce rakoviny.

Samotné nádorové bujení se ze zacátku také nemusí nijak projevit. Pacient tedy nemá žádné potíže, prípadne s progresí stavu se mohou objevit nekteré nespecifické príznaky jako bolest bricha ci prujem, kterému nepripisuje velký význam.

Zajímavé:
Prítomnost polypu jako prekancerózy bývá nekdy odhalena náhodným vyšetrením stolice. Ve stolici se potvrdí okultní (skryté) krvácení, které nelze videt pouhým okem. Avšak nestací ke konecné diagnostice. Na tu je potreba nejen screening na okultní krvácení, ale i další doplnující vyšetrení jako napríklad rektální vyšetrení, rektoskopie, kolonoskopie, sonografie, CT vyšetrení, CT kolonografie ci biopsie.

Symptomatické stadium rakoviny tlustého streva a konecníku

S rozvojem onemocnení se objevuje první symptomatologie. Ze zacátku jde o príznaky nepríliš specifické pro dané onemocnení.

Muže to být již zminovaná bolest bricha, která v úvodu není výrazná, a samotný pacient jí nepripisuje velký význam. Bolest se postupne stupnuje, až se stane pravidelnou, prípadne nesnesitelnou.

Objevují se nejprve nenápadné poruchy trávení a vyprazdnování. Casteji se vyskytuje prujem, méne casto zácpa, nebo se tyto dve poruchy vzájemne strídají.

Normální stolice bývá vzácná, pozdeji je výjimecná. Pri rustu nádoru lze nahmatat v briše rezistenci (odpor).

Ve stolici se objevuje cerstvá krev, následkem krvácení z nádorového ložiska. Prímes krve strídá i závažnejší krvácení, které se laboratorne projeví anémií (chudokrevností) ruzného stupne. Anémie – nedostatek hemoglobinu - zpusobuje nízkou fyzickou výkonnost, lehkou unavitelnost, vycerpanost a nadmernou spavost nemocného.

Poslední stadium rakoviny tlustého streva a konecníku

V posledních stadiích jsou príznaky plne rozvinuté a pacienta pripoutají na lužko. Je natolik vycerpaný, že prestává být sobestacný a casto je odkázán na pomoc jiných.

Nevládnost je sužována intenzivními bolestmi, které pozdeji prestávají zabírat i na lécbu opiáty. Do toho nemocný neustále potýká se zažívacími potížemi a nadmerným úbytkem hmotnosti.

Metastatickým šírením nádoru do okolí se pridružují ostatní príznaky, které jsou ruzné podle místa, kde se metastáza nachází (dušnost, dezorientace, poruchy vedomí, záchvaty krecí, patologické zlomeniny kostí).

Prevence spocívá ve stravování

Zdravá a vyvážená strava v globálu má príznivý vliv na zdraví cloveka. I na vzniku rakoviny tlustého streva má vysoký podíl práve špatný životní styl a špatné stravování. Spolu s genetickou predispozicí jsou základním aspektem pri jejím vzniku.

Správné stravovací návyky mají významný vliv v prevenci vzniku rakoviny tlustého streva. Na zpusob stravování by si meli dávat pozor hlavne pacienti, u kterých se vyskytují i jiné rizikové faktory nebo onemocnení související s jejím vznikem.

Zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita a prevence obezity jsou zásadními mezníky, co se týká prevence vzniku rakoviny.

Zajímavé:
Nadváha, obezita a hlavne abdominální obezita (tuk hromadící se v oblasti bricha) jsou vedecky prokázaným rizikovým faktorem vzniku nejen rakoviny tlustého streva, ale také šesti dalších, a to rakoviny jícnu, žlucníku, slinivky brišní, ledvin, prsu a delohy. Jsou na to dukazy a neustále pribývají.

Které potraviny mají podíl na vzniku?

Na vzniku polypu a rakoviny tlustého streva a konecníku se podílejí hlavne tuky. Proto je kladen duraz na snížený príjem potravin, které jsou tucné, mastné, a také na cukry, které se pri jejich nadmerné konzumaci ukládají v tele ve forme tuku. Cukry jsou nebezpecnejší než tuky.

Na nadmerné ukládání tukových cástecek neovlivnuje jen strava, ale i jejich nedostatecná redukce. Proto by se pravidelná fyzická aktivita mela stát soucástí životního stylu clovek. Obezita je také významný rizikový faktor rakoviny.

TIP: Cukr, náš nejsladší neprítel

Tabulka se seznamem rizikových potravin:

cukry
 • stolní cukr (krystalový, trtinový...)
 • slazené nápoje (ovocné džusy, coca cola, ledové caje, ledová káva...)
 • cukroví (bonbóny, lízátka, cokoláda, želé...)
 • polotovary s vysokým obsahem cukru (testoviny...)
 • konzervacní látky (sacharidy jako konzervanty)
tuky
 • živocišné tuky (slanina, obrostlé maso, uzeniny...)
 • rostlinné oleje (jejich nadmerný príjem)
jiné potraviny
 • vejce (jejich nadmerná konzumace)
 • cervené maso (hovezí, tucné veprové maso)
jiné látky
 • alkohol (výskyt rakoviny je vyšší až o 50 až 70 %)
 • kourení (výskyt rakoviny je vyšší až o 30 až 40 %)
 • hormonální antikoncepce
 • karcinogeny v plísnových potravinách
 • potraviny s vyšším obsahem železa

Jak bychom se meli správne stravovat?

Prvoradé je vynechání nebo alespon redukce nebezpecných potravin uvedených výše. Strava by mela být bohatá prevážne na zeleninu, vlákninu a ovoce, pricemž zelenina by mela být v jídelnícku císlem jedna. Z masných výrobku je vhodnejší drubež.

Vláknina jako nestravitelná složka potravy má nenahraditelnou úlohu, a to takovou, že odstranuje ze streva i ostatní nestrávené zbytky potravy (hlavne nestrávené a hnijící maso) a toxické látky, které se mohou podílet na vzniku rakoviny.

Doporucuje se nejen v rámci prevence, ale také u pacientu s již vzniklými polypy nebo rakovinou.

TIP: Vláknina jako prevence i lék. Kolik jí denne potrebujeme?

Tabulka se seznamem vhodných potravin:

cukry
 • vláknina – celulóza (lušteniny, obiloviny, otruby, len, banány, morské rasy, hlíva ústricná...)
 • škrob (brambory, obiloviny, lušteniny, semena, ovesné vlocky, banány...)
tuky
 • olivový olej
 • kokosový olej
 • omega 3 mastné kyseliny
 • omega 6 mastné kyseliny
jiné potraviny
 • libové maso (kurecí, krutí ...)
 • ryby (losos, sardinky...)
 • olivy
jiné látky
 • mikronutrienty – antioxidanty (vitamin A, C, E, B6, B12)
 • probiotika a prebiotika
 • kyselina listová - vitamín B9 (vnitrnosti, listová zelenina, lušteniny, sója, cervený meloun, boruvky ...)
 • vápník - Ca (jogurty, mléko, ryby, semena, lušteniny, mandle, fíky...)

Další zajímavé zdroje

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.