Kalkulačka: Jak na převod kJ a kcal?

Kalkulačka: Jak na převod kJ a kcal?

Kilokalorie (kcal) a kilojoule (kJ)? Ztrácíte se v číslech? Pomůže vám naše kalkulačka – převodník/přepočet.
Přepočet kilokalorií a kilojoulů
Zadejte kilokalorie nebo kilojouly.
kcal
kJ

Kalkulačka: Jak na převod kJ a kcal (převodník/přepočet)?

Při vnímání energie, kterou dodáváme do těla, se můžeme orientovat na základě dvou jednotek. Těmi jsou kalorie a jouly. Přesněji kilokalorie a kilojouly.

S oběma jednotkami jsme se už setkali.

Denně tyto hodnoty můžeme spatřit na obalech potravin. Uvádějí se pro potřeby spotřebitelů a jejich informovanost o výživových údajích (bílkoviny, tuky, cukry aj.) a hodnotách energie.

Energetická hodnota musí být uvedena v kJ (kilojoulech) i v kcal (kilokaloriích).

Označení je povinné.

Jsou to KILOkalorie – i když v běžném životě o nich mluvíme jako o kaloriích.

Ale jaký význam mají tyto hodnoty pro nás, tedy pro běžného spotřebitele?

Lidský organismus má od narození, a vlastně už od početí a z období zárodku a plodu, potřebu přijímání živin a energie. Samozřejmě, vždyť jsou nutné pro chod všeho v organismu.

I když člověk nic nevykonává, jen tak leží, spí, nad ničím nepřemýšlí ("těžko proveditelná inaktivita") má jeho tělo základní energetickou potřebu.

A energii získává z potravy ve smyslu přijatých bílkovin, tuků i cukrů.

Přirozeně kromě těchto základních nutrientů potřebujeme také důležité vitamíny a minerály. Vodu.

Ale zpátky k energii.

Energii můžeme vyjádřit ve dvou hodnotách a to je:

  • Kilokalorie = kcal (1 kcal = 1000 cal)
  • Kilojoule = kJ (1 kJ = 1000 J)

Při převodu mezi jednotkami můžeme použít jednoduchý vzorec, přičemž 1 kilokalorie rovná se 4,184 kilojoulů.

Převod mezi kcal a kJ:

  • 1 kcal = 4,184 kJ
  • 1 kJ = 0,2388 kcal
  • Kilokalorie = 4184 J

Pro hrubý výpočet by nám stačilo, pokud bychom si zapamatovali, že 1 kcal má přibližně 4,2 kJ.

Pro usnadnění si převod můžete vypočítat v naší kalkulačce/převodníku.

A co je to ta kalorie a joule?

Kalorie jako jednotka energie definuje energii, kterou je třeba dát jednomu gramu vody, abychom jeho teplotu zvýšili o 1 °C, a to z teploty 14,5 °C na 15,5 °C.

Joule (čti džoul) je označením jednotky práce a energie.

Jeden joule se rovná kinetické energii kilogramu hmotnosti pohybující se rychlostí jeden metr za sekundu a jeden joule se rovná práci, rovné velikosti 1 newtona působící na těleso po dráze jednoho metru.

Složité. Ale pro snadné pochopení…

V základu jde o to, aby dospělý muž během dne při běžných aktivitách přijal přibližně 9200 až 10 050 kJ = 2198 až 2402 kcal energie.

U žen je tato hodnota o něco nižší, a to – přibližně 7530 až 8370 kJ = 1799–2000 kcal.

Základní – tedy bazální – hodnota potřeby energie představuje asi 65 % z celkového výdeje energie. Jak jsme již uváděli, i když naše tělo navenek nic neprovádí, k udržení základních životních funkcí a v klidovém stavu má svoji energetickou potřebu.

Samozřejmě, každý jsme jiný, jedinečný, a to je třeba zohlednit i při energii. V přepočtech se zohledňuje proto výška, váha i věk.

Ptáte se, že co je se zbývajícími 35 procenty energie?

Uvádí se, že přibližně 10 % jde do zpracování potravy a asi 25 % do fyzické aktivity.

Takže naše tělo je energeticky závislé, a je mu nutno dodat celkové množství energie.

A známe to všichni.

Pokud je potravy příliš mnoho, tak se energie ukládá, čili přibíráme na váze.

V případě, že je stravy málo, naopak hubneme.

Důležité/racionální/rozumné je být někde uprostřed a mít vyvážený denní příjem a výdej energie.

Zajímavé informace k tématu naleznete také v článcích:

fsdílet na Facebooku