Bc. Lukáš Tóth

Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnický pracovník
Střední zdravotnická škola v Nitře mi dala základ pro uplatnění se v oblasti zdraví a nemocí. Díky ní jsem 2 roky pracoval na traumatologické klinice a ambulanci ve FN Nitra. Od roku 2006 jsem byl zaměstnán v záchranné zdravotní službě, kde jsem setrval do roku 2017. Bakalářské studium jsem absolvoval na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře v oboru urgentní zdravotní péče. Bakalářský titul mi umožnil pokračovat v poslání zdravotnického záchranáře. Mezitím jsem získal místo na tísňové lince 155. V přednemocniční zdravotní péči tak působím do dnešní doby. Zájem o člověka, zdraví a i samotné nemoci jsem měl už v dětství, což mi dalo předpoklad věnovat se tomuto tématu i v dospělosti. Studium a získávání nových informací v praxi mi poskytlo skvělý podklad pro psaní odborných textů, a to v podobě článků, kterým porozumí i běžní lidé. Moje záliba v portálu Zdravotník má tak pevné základy v letech praxe i v osobním zájmu. Podobně mě zajímá i zdravá strava, výživa a celkově zdravý životní styl. Svůj volný čas vyplňuji rodinou a sportem.

Články

Jaké příčiny má malátnost a nadměrná únava? Může být symptomem onemocnění?

Jaké příčiny má malátnost a nadměrná únava? Může být symptomem onemocnění?

Může se vyskytnout po těžké fyzické aktivitě, stresu, ale i při dehydrataci. Pokud přetrvává a přidružují se jiné příznaky, je třeba myslet na onemocnění. Od nervového systému, přes endokrinní, srdečně-cévní, respirační, vylučovací. Je přítomna při chřipce, lehkých zánětech horních cest dýchacích. Ale i při závažných onemocněních.