Co je aura? Které nemoci často doprovází? + další příznaky

Co je aura? Které nemoci často doprovází? + další příznaky
Zdroj fotografie: Getty images

Aura se vyskytuje u záchvatovitých onemocnění, jako je epilepsie nebo migréna. Jedná se o neobvyklé pocity, které se za normálních okolností nevyskytují.

Charakteristika

Aura je stav blížícího se epileptického nebo migrenózního záchvatu. Jedná se o smyslové vjemy. Nemají původ v okolí, ale v nervovém systému nemocného.

Mohou to být vjemy zrakové (např. záblesk, oheň), sluchové, čichové, z útrob a podobně.

Slovo aura pochází z latiny a překládá se jako vánek.

Přibližně 20–30 % osob trpících migrénou zažívá auru. Aura je neurologický jev před propuknutím záchvatu onemocnění. Aura trvá většinou 5–20 minut, někdy i 60 minut.

Migrenózní bolest hlavy obvykle začíná až po auře.

Jedná se o poruchu vidění v podobě bílých, černých a občas barevných světel (fotopsie). Někdy se objevují klikaté čáry (scintilační skotom).

Někteří pacienti mají rozmazané nebo zakalené vidění podobné kouřovému sklu.

Pacienti někdy pociťují brnění prstů a jazyka nebo píchání jehliček či špendlíků na rukou.

Mohou se objevit sluchové, čichové nebo chuťové halucinace. Někdy se během aury objevují také závratě nebo zvýšená citlivost na dotek (hypersenzitivita).

Aura se vyskytuje pouze u klasického typu migrény.

Aura je pro pacienta s klasickou migrénou nebo epilepsií varovným signálem, že se blíží záchvat.

S aurou souvisí také třes rukou nebo obličeje. Někdy je přítomen pocit na zvracení.

Aura u migrény je často doprovázena bolestí hlavy. Vyskytuje se především u lidí starších 50 let.

Aura
Aura. Zdroj fotografie: Getty Images

Příčiny

Spouštěčem migrény a epilepsie s aurou může být:

 • Stres
 • Jasné světlo
 • Některé potraviny a léky
 • Spánek a jeho kvalita
 • Menstruace
 • Alkohol

Projevy

Mezi subjektivní projevy aury patří:

 • Slepé skvrny – skotomy
 • Klikaté čáry
 • Viditelné hvězdičky
 • Změny nebo zhoršení vidění
 • Záblesky světla
 • Únava až ospalost
 • Poruchy emotivity – úzkost, strach
 • Pocit odtržení od reality
 • Vnímání cizích a neznámých pachů
 • Závratě
 • Pocit déjà vu
 • Gastrointestinální (zažívací) potíže, jako je nevolnost (pocit na zvracení) a zvracení
 • Pocit neobvyklého horka nebo chladu
 • Opakované pohyby obličeje nebo končetin (jiné než při migréně nebo epileptickém záchvatu)
 • Brnění končetin a obličeje
 • Falešné zvukové vjemy
 • Ospalost
 • Neschopnost posoudit vzdálenost
 • Tunelové vidění

Tento stav je podobný u migrény i u epilepsie. Aura nemusí vždy předcházet těmto onemocněním.

Mezi přidružené projevy patří například:

 • Necitlivost poloviny obličeje nebo těla
 • Potíže s řečí
 • Svalová slabost
Viditelné hvězdy v auře
Viditelné hvězdy v auře. Zdroj fotografie: Getty Images

Zajímavá fakta

Je důležité poradit se s lékařem. Lékař musí vyloučit jiná onemocnění, například mrtvici.

Aura vzniká jako chemické a elektrické vlnění procházející mozkem. Změny vnímání závisí na zasažené oblasti mozku.

Při auře spojené se zrakem je zasažena část mozkové kůry zodpovědná za vidění.

Migréna s aurou se častěji vyskytuje u žen než u mužů. Dědičnost hraje také roli.

Nejzávažnější komplikací záchvatu migrény s aurou je cévní mozková příhoda (mrtvice). Aura je popisována jako preiktální stav nebo fáze (odborně konvulzivní fáze). Pouze 1 % záchvatů přechází do cévní mozkové příhody.

Pacient by měl lékaři popsat dění během aury. Lékař získá informace o změněné části mozku.

Někteří pacienti cítí příchod aury i několik dní předem. Jedná se o prodrom záchvatu.

Záchvat migrény nebo epilepsie je spojen s abnormální mozkovou aktivitou. Aura je popisována jako začátek záchvatu. Postihuje části mozku zodpovědné za cítění, vidění a slyšení.

Auru lze diagnostikovat pomocí EEG (elektroencefalogramu). Jedná se o neinvazivní metodu. Toto vyšetření ale není příliš průkazné. Aura totiž může trvat jen několik milisekund.

Migréna spojená s aurou
Migréna spojená s aurou. Zdroj fotografie: Getty Images

Migréna s aurou

Migréna je záchvatovité onemocnění. Jedná se o silnou, často jednostrannou bolest hlavy. Vyvolává ji zúžení nebo celková změna průchodnosti hlavní cévy v mozku. To způsobuje bolest hlavy.

Migréně někdy předchází již zmíněná aura.

Epilepsie s aurou

Epilepsie je záchvatovité onemocnění mozku.

Dochází k ní při vzniku nových elektrických impulzů. Impulzy jsou přenášeny do končetin. Známe několik typů záchvatů. Existují menší (petit mal) a velké záchvaty (grand mal, tzv. generalizované).

Dochází ke ztrátě vědomí, kousání do jazyka a tonicko-klonickým pohybům končetin (zvýšené svalové napětí a křeče).

Někdy je příčina epilepsie neznámá. Může vzniknout kvůli jiným onemocněním mozku (nádory, stavy po mrtvici) nebo bez jasné příčiny.

Epileptickému záchvatu může někdy předcházet aura.

Prevence a léčba

Na léčbu samotné aury neexistují léky.

Doporučuje se odejít do tmavé tiché místnosti.

K prevenci epileptických nebo migrenózních záchvatů se podávají léky.

Používají se antikonvulziva (léky proti záchvatům), antiepileptika, antimigrenika.

Někdy je nutné léčit zvracení.

S prevencí migrény a epilepsie pomáhají antidepresiva a antihypertenziva. Udržují a snižují vysoký krevní tlak, který může vést k migrénám.

V zahraničí se u pacientů trpících epilepsií používají psi. Některá plemena dokáží rozpoznat přicházející auru a pomoci pacientovi. Pacient se po nástupu aury dokáže na záchvat "připravit" a eliminovat hrozící nebezpečí v okolí.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.