Léčba toxoplazmózy: léky, antibiotika

Léčba toxoplazmózy je účinná pouze u aktivních stádií (trofozoitů). Nepůsobí na cysty v centrálním nervovém systému. Pravděpodobně nepůsobí ani na cysty v jiných tkáních.

Léčba je indikována v následujících případech:

 • klinicky akutní toxoplazmóza
 • diagnostikovaná primární infekce v těhotenství
 • prokázaná vrozená toxoplazmóza
 • onemocnění u imunodeficitních pacientů se zjevnými příznaky

Jaké léky se používají při léčbě toxoplazmózy?

 1. Spiramycin

Spiramycin patří do skupiny makrolidových antibiotik. Jeho účinek spočívá ve schopnosti blokovat tvorbu bakteriálních proteinů.

 1. Pyrimetamin

Pyrimetamin je antagonista metabolismu kyseliny listové. V praxi se používá především v kombinaci se sulfadiazinem. Tato kombinace snižuje množství aktivní formy kyseliny listové (tetrahydrofolátu). Ta je důležitá pro syntézu nukleotidů, které jsou nezbytné pro syntézu DNA a pro rozmnožování parazitů.

 1. Sulfonamidy (sulfadiazin)

Sulfonamidy jsou kompetitivními antagonisty kyseliny paraaminobenzoové. Bakterie jsou závislé na vnějším přísunu této kyseliny. Kyselina paraaminobenzoová je nezbytná pro syntézu kyseliny listové. Kyselina listová je nezbytným faktorem pro jejich růst. Zjednodušeně řečeno blokují syntézu kyseliny listové.

Léčebný postup v případě vrozené toxoplazmózy

Léčba vrozené toxoplazmózy se používá v případě:

 1. vrozené toxoplazmózy, která je nově diagnostikována u novorozence
 2. novorozence, u kterého byla prenatálně diagnostikována infekce toxoplasmou

Zahájení léčby vrozené toxoplazmózy je nutné co nejdříve. K léčbě se používá kombinace sulfadiazinu a pyrimetaminu. Doba trvání léčby je jeden měsíc. Poté se dětem podává spiramycin po dobu 6 týdnů.

Jaké je dávkování výše uvedených léků?

 • pyrimetamin u dětí do 9 měsíců věku – 6,25 mg/den,
 • pyrimetamin u dětí od 10 měsíců věku – 1 mg/kg/den (max. 25 mg)
 • sulfadiazin u dětí do 9 měsíců věku – 100 mg/kg/den (max. 750 mg u dětí do 3 měsíců věku a max. 1 000 mg u dětí do 9 měsíců věku)
 • sulfadiazin od 10 měsíců věku 150 mg/kg/den (max. 1 500 mg)
 • spiramycin 100 mg/kg/den ve 2 až 4 dávkách

Jaká je léčba pro těhotné ženy?

Léčba těhotných žen je problematická. Spiramycin se používá v 1. trimestru v dávce 4 x 0,5 g/den. Od 2. trimestru se doporučuje kombinace pyrimetaminu a sulfadiazinu. Také pouze v případě, že jsou prokázány známky infekce u dítěte. Léčebný cyklus trvá 4 týdny.

V případě léčby samotným spiramycinem je riziko přenosu infekce na dítě sníženo o 60 %. Léčba kombinací pyrimetaminu a sulfadiazinu snižuje toto riziko až o 90 %.

Léčba oční toxoplazmózy

Pyrimetamin se pacientům podává první den v dávce 75–100 mg. Poté v dávce 25–50 mg jednou denně. Současně se podává sulfadiazin v dávce 0,5–1 g každých 6 hodin.

Alternativou k první možnosti je kombinace léků pyrimetamin + klindamycin (300–900 mg každých 6–8 hodin). Při oční formě se podává také kortikosteroid prednison v dávce 0,5–1,0 mg/kg/den.

fsdílet na Facebooku