Léčba syndromu vyhoření: Léky a terapie

Terapie vyhoření se zaměřuje na změnu zejména ve dvou oblastech. Jedná se o změnu u oběti vyhoření a na změnu vnějších podmínek, v nichž k vyhoření došlo.

Je důležité si uvědomit, že zotavení z vyhoření vyžaduje čas. Člověk by neměl očekávat rychlou změnu a ve všem najednou. Zlepšení může trvat několik měsíců, ale někdy i rok po zahájení stabilizačních opatření.

Osoba, která vyhořela, by měla snížit množství stresorů ze svého okolí.

V praxi to může znamenat například vzdát se některých činností, přenechat část odpovědnosti jiným kolegům, opustit obtížnou životní situaci, pokud neexistuje racionální řešení.

Užitečná jsou cvičení na posílení sebedůvěry, sebeovládání, zlepšení fyzické kondice a duševní síly.

Podstatou je vrátit do každodenního pracovního života pozitivní myšlení, dobrou náladu a dávku humoru, a to i při řešení kritických situací.

Nevyplácí se příliš rychlý návrat do situace, v níž pracovník vyhořel. Další vyhoření přijde snadněji, rychleji, bude těžší a bude trvat déle, než se z něj zotavíte.

V pracovním prostředí je zvláště prospěšné zmírnění pracovních nároků a zlepšení mezilidské komunikace, a to jak s kolegy, tak s vedením.

Úzké osobní vazby hrají na cestě k emočnímu zotavení velmi důležitou roli. Zaměstnanci by se měli naučit mluvit, ale také naslouchat. Toto jednoduché pravidlo platí pro zlepšení vztahů nejen na pracovišti, ale i v soukromí.

fsdílet na Facebooku