Léčba puerperálních infekcí: léky, antibiotika a další

Léčba závisí na konkrétním typu infekce.

Spočívá v podávání antibiotik, léků na snížení teploty a bolesti a ve sledování životních funkcí ženy.

Při lokální infekci se podávají antibiotika. Je nutná pravidelná dezinfekce rány. V případě infekce po incizi perinea se provádí následné vyčištění rány s přešitím místa. Podávají se také léky na snížení teploty a bolesti.

Ošetření vulvy a pochvy

Spočívá především v přísné hygieně, podávání antibiotik, výplachů, lokální dezinfekci peroxidem nebo betadinem. Doporučují se sedací koupele. V případě zhoršení je nutná chirurgická léčba.

Endometritida

Podávají se antibiotika, léky snižující teplotu a uterotonika (léky na posílení činnosti děložní svaloviny).

Myometritida

Uterotonika, antibiotika, léky snižující teplotu, ledové obklady aplikované lokálně na břicho. V některých případech je při celkovém zhoršení stavu nutné chirurgické odstranění dělohy.

Parametritida

Antibiotika, infuzní terapie, klid na lůžku, lokální led na břicho.

Adnexitida

Antibiotická terapie, lokální led na břicho, dostatečný příjem tekutin. V některých případech se podávají také kortikosteroidy.

Pelveoperitonitida

Antibiotika, klid na lůžku, led na břicho, infuzní terapie, relativně chirurgický zákrok drenáži Douglasova prostoru a odstranění hnisu nebo výpotku.

Difuzní peritonitida

Vyžaduje intenzivní péči na jednotce intenzivní péče. Jsou nepřetržitě monitorovány životní funkce a podávána infuzní terapie.

Z léků se podávají širokospektrá antibiotika, antimykotika a při těžkém zánětu se provádí drenáž a výplach dutiny břišní.

Puerperální septická pánevní tromboflebitida

Po potvrzení se podávají antibiotika a heparin. Slouží k ředění krve a ke snížení rizika vzniku krevních sraženin.

Puerperální tromboflebitida ovariálních žil

Antibiotická léčba spočívá v současném podávání kombinace několika antibiotik po dobu 7–10 dnů s podáváním heparinu proti vzniku krevních sraženin.

Žena je sledována na oddělení JIP. Jsou nepřetržitě monitorovány její životní funkce, s pravidelnými kontrolami krve. Pokud se zdravotní stav nezlepší, je nutné chirurgické řešení.

fsdílet na Facebooku