Jaké jsou možnosti léčby ženské neplodnosti?

Léčba závisí na vyvolávající příčině neplodnosti.

V některých případech bohužel léčba není možná. Zejména pokud se jedná o vrozenou neplodnost, která je charakterizována například absencí funkce některých důležitých pohlavních žláz. Léčba mnohdy není úspěšná a je třeba zvolit jinou alternativu.

V jiných případech lze nejprve léčit příčiny, které neplodnost způsobily. Tím by se měl upravit i nežádoucí stav. Může se jednat například o hormonální substituční léčbu, vyléčení gynekologického zánětu či vyléčení gynekologického onemocnění, jako je endometrióza.

Pokud je stav neplodnosti u žen způsoben problémem s uhnízděním vajíčka nebo mechanickým problémem ve vejcovodech, řešení obvykle spočívá v umělém oplodnění. K oplodnění v takovém případě dojde v laboratorních podmínkách. Toto řešení se v průběhu času neustále zdokonaluje a rozvíjí. Neplodnost u žen lze tímto způsobem řešit v mnoha případech.

Jaké typy léčby známe?

Léčba poruch ovulace

Při léčbě poruch ovulace se používá léčebná metoda s úpravou hmotnosti a léčbou poruch jiných systémů.

Lékem první volby na podporu ovulace je klomifen citrát, a to přímým působením na hypofýzu. Podává se při problémech s ovulací nebo při PCOS – syndromu polycystických vaječníků.

Gonadotropiny se podávají při léčbě, kdy ovulace chybí. Tyto léky působí přímo na vaječníky a podporují ovulaci. Podávají se injekčně.

Folikuly stimulující hormon na podporu procesu ovulace. Obvykle se podává injekčně. Podpora hormonem uvolňujícím gonadotropin se používá při nepravidelné ovulaci.

Metformin je lék pro normální ovulaci zejména při inzulínové rezistenci nebo při PCOS. Tento lék snižuje hladinu mužských hormonů u žen a napomáhá ovulaci.

Bromokriptin se podává při vysokých hladinách prolaktinu na podporu ovulace.

Všechny léky podávané na ovulaci zvyšují možnost vícečetného těhotenství.

Chirurgická léčba

Laparoskopie a hysteroskopie se provádí při srůstech a neprůchodnosti vejcovodů, při poruchách na sliznici dělohy k odstranění příčin neplodnosti.

Metody asistované reprodukce

Intrauterinní inseminace je jednou z nejméně invazivních metod asistované reprodukce. V laboratoři se vyberou nejpohyblivější spermie, které se pak zavedou katetrem přímo do dělohy v době ovulace. Přímým vstřikováním spermií se zkracuje jejich cesta k vajíčku a zvyšuje se pravděpodobnost početí.

Oplodnění in vitro IVF je metoda, při níž se oplodnění vajíčka spermiemi partnera nebo dárce provádí mimo tělo ženy. Oplodněná vajíčka se vyvíjejí v inkubátoru po dobu 3 až 5 dnů, než jsou vložena do dělohy ženy. To znamená nejvyšší možnost bezproblémového oplodnění vajíčka s následným zavedením do dělohy a implantací do děložní sliznice.

In vitro fertilizace IVF
Oplodnění in vitro IVF je metoda, při níž je vajíčko oplodněno spermiemi mimo tělo ženy za přísných laboratorních podmínek. Zdroj: Getty Images

Darování vajíček je pro některé ženy jedinou možností, jak se stát matkou. Bez darování vajíček by nikdy nedostaly šanci stát se matkou.

Darování embryí je postup, při kterém jsou darovaná vajíčka oplodněna spermiemi dárce. Jakmile je vajíčko oplodněno, následuje jeho vývoj do určitého stádia vývoje. Následně jsou vajíčka zmrazena. Poté jsou za určitých podmínek vložena do dělohy ženy, kde se embryo po oplození vyvíjí a žena má možnost donosit vytoužené dítě.

fsdílet na Facebooku