Jak se léčí genitální bradavice? Léky, mastmi nebo operací?

Existuje mnoho léčebných postupů k odstranění genitálních bradavic.

Jakákoli léčba však může HPV infekci pouze omezit, nikoli zcela odstranit.

Dosud neexistuje žádný lék, který by infekci HPV přímo odstranil. Léčí se pouze viditelné projevy.

Jedinou možnou prevencí je očkování proti viru HPV.

Pacienti s genitálními bradavicemi a jejich sexuální partneři by měli být vyšetřeni na sexuálně přenosné choroby. Měli by si nechat odebrat stěr na cytologické vyšetření.

Léčbu by měli podstoupit oba partneři. Nezbytná je sexuální abstinence a zvýšené hygienické návyky.

U některých nálezů je nutná léčba u dětí. Děti jsou dlouhodobě sledovány. Pokud bradavice přetrvávají déle než 2 roky, je nepravděpodobné, že spontánně vymizí.

K léčbě se používají roztoky a masti. V některých případech se podávají také léky na posílení imunity, aby byl organismus schopen s virem lépe bojovat. Další možností léčby je chirurgické odstranění.

Měkká kondylomata dobře reagují na podofylin, podofylotoxin a kyselinu trichloroctovou.

Po odstranění kožních bradavic virus v těle nadále přetrvává. Může být skrytý po dobu několika měsíců. To může časem způsobit, že se znovu objeví a vyrostou nové, často odolnější bradavice.

Léčba je obzvláště obtížná kvůli častému návratu bradavic.

Léčba zohledňuje tloušťku, velikost a počet bradavic.

Způsob léčby závisí také na pacientovi. Záleží na tom, zda si přeje léčbu provést v domácím prostředí, které je intimnější. K této variantě se přiklání větší počet pacientů. Na zvážení však je, zda se pacientovi podaří zasáhnout všechny bradavice a zda bude léčba úspěšná.

Léčba bradavic se provádí nechirurgickým, ale i chirurgickým způsobem.

Při nechirurgické léčbě se podávají krémy, tekutiny k odstranění bradavic nebo virostatika aplikovaná přímo na bradavice. Při léčbě malých dětí je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby roztoky neužívaly ústy a aby léky byly umístěny mimo jejich dosah a přístup. Tyto roztoky jsou po požití životu nebezpečné.

Nechirurgická léčba

Aplikace podofylinové pryskyřice 10–25%. Je třeba lék smýt po 4 hodinách po aplikaci. Tato léčba je spojena s pocitem pálení i otokem.

Podofylotoxin 0,15% je krém, který si pacient sám aplikuje na postižené místo na bradavici v pohodlí domova. Aplikuje se dvakrát denně po dobu tří po sobě jdoucích dnů, poté následuje čtyřdenní přestávka. Nižší účinnost léčby byla zaznamenána u mužů s obřízkou a u žen.

Imiquimod 5% krém lze aplikovat také u dětí starších 12 let v pohodlí domova. Aplikuje se třikrát týdně na noc. V případě výskytu pálení, svědění je možné léčbu na určitou dobu vynechat.

Kyselina trichloroctová se aplikuje na kožní léze pouze jednou týdně.

Chirurgická léčba

Kryoterapie tekutým dusíkem je léčba zmrazením. Patří k bolestivějším zákrokům, s pocitem pálení, tvorbou puchýřů. Vzácně může dojít k jizvení. Úspěšnost celkového odstranění je 62–86 % pacientů.

Elektrodesikace je rovněž bolestivý zákrok s možným jizvením a recidivou bradavic u čtvrtiny pacientů. Úplného odstranění bradavic je dosaženo u 57–94 % pacientů.

CO2 ablační laser je ošetření, po němž je riziko recidivy bradavic do jednoho roku 23 %. Po jeho aplikaci je však dosaženo 27–100% vyčištění.

Pulzní barvicí laser je dobře snášen i v dětském věku. Je zřídka spojen s bolestí a jizvením, je účinný a bezpečný.

Chirurgické odstranění vyžaduje lokální anestezii a provádí se při větším postižení kůže. Úplného odstranění se dosahuje v 35–72 %.

Další metody léčby

Polyfenon – aktivní přírodní látky ze zeleného čaje mají antivirovou, antioxidační aktivitu. Jsou dostupné ve formě masti.

5% vodný roztok KOH – aplikuje se vatovým tamponem jednou denně, dokud nedojde k mírnému zánětu.

Interferon – má protivirové účinky.

Derivát vitaminu D3 se aplikuje lokálně dvakrát denně. Je vhodný a bezbolestný při aplikaci u dětí.

Fotodynamická terapie (PDT) je bezpečná a vysoce účinná metoda využívající účinek červeného světla.

Na postižené místo se pomocí sondy aplikuje lokální hypertermie o teplotě 40–50 ºC.

Nízké dávky cyklofosfamidu (CY)

fsdílet na Facebooku