Jaká je léčba Tourettova syndromu? Léky na potlačení příznaků

Na Tourettův syndrom dosud neexistuje žádný lék.

V terapii se používají jedině medikamenty, které potlačují symptomy u pacientů se závažnější formou onemocnění, kdy jednotlivé symptomy již představují problém v jeho běžném životě.

Neexistuje jediný lék, který by ale potlačil všechny projevy. Je nutné užívání více léčiv na to, abychom si poradili s příznaky.

Donedávna doporučené preparáty v léčbě Tourettova syndromu

Jako první se v léčbě Tourettova syndromu začal používat haloperidol, a to již od roku 1965.
Z důvodu vysokého počtu nežádoucích účinků se dnes již běžně nepoužívá. Je třeba ho ovšem zvážit, pokud nic jiného nezabírá.

Tiaprid patří do skupiny léků nazývaných i atypická neuroleptika. Má antidyskinetické účinky a poměrně dobrou snášenlivost.
Zmírňuje intenzitu a hloubku abnormálních pohybů. Celkově zklidňuje a tlumí poruchy chování.
Avšak jeho negativní účinky na dětských pacientech nebyly důsledně sledovány, proto se používá spíše u starších pacientů.

Není to tak dávno, co se k léčbě Tourettova syndromu používala tricyklická antidepresiva (TCA).
Tyto léky se používají dosud, ale jejich cílovými onemocněními jsou deprese.
Důvodem jejich vyřazení byli nejen pacienti se zhoršením tiků, ale také negativní účinky TCA na kardiovaskulární systém.

Fluoxetine je selektivní inhibitor serotoninu, tj. preparát se schopností vychytávat "hormon štěstí".
Podle dosud prováděných studií by léčba mohla být efektivní u pacientů s Tourettovým syndromem a komorbiditním výskytem obsedantně kompulzivní poruchy, avšak na tiků poruchy neměl velký vliv.

Zajímavé:
Do jedné studie bylo zařazeno 9leté dítě s Tourettovým syndromem, současně s komorbiditním výskytem obsedantně kompulzivní poruchy a ADHD.
Studie trvala téměř rok a byla v ní testována kombinace více preparátů, a to klonidinu, fluoxetinu a methylfenidátu.

Dítě zemřelo. Pitva prokázala genetický polymorfismus cytochromu P450 CYP2D.

Právě tento polymorfismus pravděpodobně způsobil problém s metabolismem fluoxetinu, což mělo za následek předávkování dítěte s následným úmrtím.

Současná farmakologická léčba Tourettova syndromu

V současnosti je lékem číslo jedna proti Tourettovu syndromu klonidin.
Klonidin ovlivňuje noradrenegní aktivitu. To znamená, že tlumí tvorbu a uvolňování noradrenalinu.
Zvyšuje také uvolňování serotoninu a dopaminu. To znamená, že je účinný v léčbě nejen tiků, ale i poruch nálad, úzkostných a depresivních stavů.
Je dobrou volbou při komorbiditním Tourettově syndromu se současným výskytem hyperkinetických tiků.
Pro pacienty jeho užívání není příjemné, protože má výrazné sedativní účinky, způsobuje podráždění, bolest hlavy, sucho v ústech.
Problém může nastat i při vysokých dávkách klonidinu, kdy je účinek léku přesně opačný.

Ze skupiny antipsychotik II. generace jsou dobré zkušenosti s risperidonem a pimozidem, které tlumí tikové dyskineze.
Pozitivní vliv těchto neuroleptik potvrdilo několik dosud provedených studií.
Risperidon je vhodnější při Tourettově syndromu s komorbiditami, protože tlumí i agresivní chování, neklid, nervozitu, či hyperaktivitu.
Pimozid je v terapii mimovolních pohybů několikanásobně účinnější, avšak jeho použití se doporučuje spíše při izolovaném Tourettově syndromu.
Při závažnějších formách onemocnění se oba tyto preparáty většinou kombinují s klonidinem.

Botulotoxin nejen pro krásky?

Přesně tak!

Injekční aplikace botulotoxinu A se používá u pacientů, u kterých se tiky objevují na stejném místě.
Botulotoxin zabírá jen na mírnější tiky.

Zajímavé:
Vitamin B6 a některé stopové prvky jako magnézium nebo kalcium mají příznivý vliv na projevy Tourettova syndromu.
Dosud ale nebyly realizovány žádné cílené klinické studie, které by to jednoznačně potvrdily.

Nefarmakologická léčba a podpora

Léčba farmaky se doporučuje pouze ve vážných případech. Převážná většina pacientů s Tourettovým syndromem s mírnou symptomatologií si vystačí s psychobehaviorální terapií.

Důležitá je edukace pacienta a jeho rodinných příslušníků o daném onemocnění a také o faktorech zhoršujících a zlepšujících projevy onemocnění.
U dětí hraje velkou roli rodičovská podpora.

Cíleně se provádí nácvik zvládání tiků, jejich potlačení, zamezení nebo náhrada.
Pacienti se učí i zvládat návaly hněvu a zlosti.
Za pomoci různých relaxačních technik se snaží zvládat stres zhoršující tiky.
Mezi doporučené relaxační techniky patří například meditace, jóga, masáž.

Edukace a psychická podpora:

  • pomáhají zvládat stres
  • snižují úzkost a depresi
  • zamezují společenskému utrpení
  • zlepšují společenské fungování a vnímání
  • pomáhají zvrátit nežádoucí návyky
  • pomáhají potlačovat tiky
  • minimalizují vystavení faktorům zhoršujícím stav

Nové možnosti v léčbě příznaků Tourettova syndromu

Guanfacin je lék, který se zatím používá jen v málo zemích.
Pozitivně působí v léčbě tikových a hyperkinetických poruch.
Má podobný účinek jako klonidin, ale nežádoucí účinky tohoto preparátu jsou méně výrazné.

Někteří autoři však uvádějí i jeho negativní vliv, a to provokaci manického stavu.

Ziprasidon tlumí psychotické chování, hyperaktivitu, zlepšuje spánek, zmírňuje úzkostné stavy a depresi, čímž zlepšuje sociální vztahy.
Zároveň zmírňuje motorické i zvukové tiky. Je schopen tlumit několik projevů Tourettova syndromu najednou.

Avšak nedostatek zkušeností s ním a nedostatek informací o jeho nežádoucích účincích nedovolují, aby byl zatím používán v léčbě Tourettova syndromu.
Představuje ale velkou naději do budoucna pro všechny pacienty.

Konopím proti Tourettovu syndromu?
Je to vůbec možné?

Nejeden lékař a vědec už popsal příznivé účinky konopí na lidské zdraví.
Samozřejmě s mírou!

Ve většině zemí výzkumy pokračují.
Možná časem z něj bude běžně dostupný lék.

Popsané byly i příznivé účinky konopí na tikové poruchy.
Důvodem je pravděpodobně lokalizace kanabinoidních receptorů v oblasti bazálních ganglií, která ovlivňují naše motorické funkce.

fsdílet na Facebooku