Léčba rakoviny slinivky břišní: operace, chemoterapie, radioterapie a další

Léčba rakoviny slinivky břišní může být náročná v závislosti na:

 • velikosti a typu rakoviny slinivky břišní
 • umístění
 • rozšíření do okolí a vzniku metastáz
 • celkovém zdravotním stavu pacienta

Léčba zahrnuje: chirurgický zákrok, endoskopickou léčbu, chemoterapii, radioterapii a podpůrnou léčbu.

Chirurgický zákrok

Jako u každého nádorového procesu je radikální chirurgické odstranění nádoru jedinou možností léčby, která umožňuje dlouhodobé přežití pacienta. Bohužel většina nádorů je v době diagnózy neoperovatelná.

Mezi operace používané u pacientů s karcinomem slinivky břišní patří např:

 • Operace nádorů v hlavě slinivky břišní – Pokud se nádor nachází v hlavě slinivky břišní, nejčastěji prováděná operace se nazývá Whippleova operace (pankreatoduodenektomie). Whippleův zákrok je technicky náročná operace, při které se odstraní hlava slinivky, první část tenkého střeva (dvanáctník), žlučník, část žlučovodu a blízké lymfatické uzliny. V některých případech může být odstraněna také část žaludku a tlustého střeva.
 • Operace nádorů v těle a ocasu slinivky břišní – Operace, při které se odstraní levá strana (tělo a ocas) slinivky břišní, se nazývá distální pankreatektomie. Někdy je třeba odstranit také slezinu.
 • Operace k odstranění celé slinivky břišní – U některých lidí může být nutné odstranit celou slinivku břišní. Tato operace se nazývá totální pankreatektomie. Pacient žije bez slinivky relativně normální život, ale potřebuje celoživotní náhradu inzulínem a enzymy.
 • Operace nádorů postihujících blízké cévy – Mnoho lidí s pokročilým karcinomem slinivky břišní není považováno za vhodné pro Whippleův zákrok nebo jiné operace slinivky břišní, pokud jejich nádory postihují blízké cévy. Ve vysoce specializovaných a zkušených lékařských centrech mohou chirurgové provádět operace slinivky, které zahrnují odstranění a rekonstrukci postižených cév.

Každá z těchto operací s sebou nese riziko krvácení a infekce. Po operaci se u některých lidí objevuje nevolnost a zvracení. Po každém z těchto zákroků dochází k dlouhé rekonvalescenci.

Pacient stráví několik dní v nemocnici a poté se několik týdnů zotavuje doma.

Operace rakoviny slinivky břišní vede k menšímu počtu komplikací, pokud je provádějí zkušení chirurgové ve speciálních centrech, která mají s těmito operacemi bohaté zkušenosti. Proto jsou pacienti do center odesíláni.

Endoskopická léčba

Jedná se o jednu z důležitých možností paliativní (podpůrné) léčby pacientů se žloutenkou, zejména pokud jsou žlučové cesty zablokované nebo zúžené nádorem. V takovém případě se do žlučovodu pod rentgenovou kontrolou endoskopem (výše zmíněné ERCP) zavádí tzv. stent, který zajistí odtok žluči zúženým místem.

Chemoterapie

Chemoterapie využívá léky, které pomáhají ničit nádorové buňky. Tyto léky mohou být aplikovány injekčně do žíly nebo užívány perorálně. Je většinou vyhrazena pro pacienty, u nichž není možná operace. Neprodlužuje život, ale zlepšuje jeho kvalitu.

Chemoterapii lze také kombinovat s radioterapií (chemoradioterapie). Chemoradioterapie se obvykle používá k léčbě rakoviny, která se nerozšířila mimo slinivku do jiných orgánů. Ve specializovaných lékařských centrech může být tato kombinace použita před operací ke zmenšení nádoru (neoadjuvantní léčba). Někdy se používá i po operaci ke snížení rizika, že se rakovina slinivky břišní vrátí (adjuvantní léčba).

U lidí s pokročilým karcinomem slinivky břišní a rakovinou, která se rozšířila do jiných částí těla (metastatické šíření), lze použít chemoterapii. Kontroluje růst rakoviny, zmírňuje příznaky a mírně prodlužuje přežití.

Léky používané jako chemoterapeutika při léčbě karcinomu slinivky břišní: 5-fluorouracil, gemcitabin, leukovorin, doxorubicin, mytomycin C, paklitaxel, cisplatina, erlotinib, kapecitabin.

Radioterapie

Radioterapie využívá k ničení nádorových buněk vysokoenergetické záření, například rentgenové záření a protony. Radioterapii můžete podstoupit před operací rakoviny nebo po ní, často v kombinaci s chemoterapií. Nebo vám lékař může doporučit kombinaci ozařování a chemoterapie, pokud rakovinu nelze léčit chirurgicky.

Radioterapie obvykle probíhá pomocí přístroje, který se pohybuje kolem vás a směřuje záření na určitá místa na vašem těle (zevní ozařování). Ve specializovaných lékařských centrech může být radioterapie podávána během operace (intraoperační ozařování).

Tradiční radioterapie používá k léčbě rakoviny rentgenové záření. V některých lékařských centrech je k dispozici novější forma ozařování pomocí protonů. V určitých situacích lze protonovou terapii použít k léčbě rakoviny slinivky břišní. Ve srovnání se standardní radioterapií může mít méně vedlejších účinků.

Podpůrná (paliativní) péče

Paliativní péče je specializovaná lékařská péče. Zaměřuje se na úlevu od bolesti a dalších příznaků závažného, jinak nevyléčitelného onemocnění.

 • Bolest – Úleva od bolesti je nezbytná zejména u pacientů, kteří nepodstupují operaci. Používají se analgetika. Jejich účinek může být posílen tricyklickými antidepresivy a antiemetiky. Z nemedikamentózních postupů se používají následující:
  • neurolýza celiakálních ganglií (znecitlivění nervové pleteně v dutině břišní) při nesnesitelné bolesti břicha
  • radioterapie u karcinomu slinivky břišní může zmírnit bolest, ale nemá vliv na přežití pacienta
  • endoskopická implantace stentu
 • Žloutenka – Vyžaduje léčbu, pokud má pacient svědění nebo bolest v pravém horním kvadrantu břicha nebo má zánět žlučových cest. Zde se používá výše uvedená endoskopická léčba.
 • Přerůstání dvanáctníku s uzávěrem průměru dvanáctníku – Vyskytuje se asi u 5 % pacientů s karcinomem pankreatu. Existují dvě možnosti řešení tohoto stavu:
  • chirurgický zákrok – gastrojejunostomie, při které se zdravá část tenkého střeva napojí na žaludek
  • endoskopická operace – u pacientů, kteří nezvládnou operaci, je do dvanáctníku implantován stent, který zajistí průchod potravy

fsdílet na Facebooku