Léčba popálenin: První pomoc a léky + správný postup

Léčba popálenin začíná u první pomoci, která je ve většině případů laická, a tedy bez pomůcek. Na toto prvotní ošetření navazuje odborná první pomoc a léčba. I první pomoc poskytnutá neodborně, ale správně významně pomáhá při dalším postupu.

1. důležité úkony:

 • přerušení působení vysoké teploty či elektrického proudu
 • přesun osoby z hořícího prostředí či z dosahu horkého předmětu a škodlivého prostředí
 • svlečení horkého, hořícího či mokrého oděvu
 • opatrně - pokud je oděv přiškvařený na tělo, nesvlékáme jej
 • odstranit z těla prsteny, šperky
 • poloha postiženého, minimálně vsedě, při větším rozsahu poloha vleže
 • chlazení postiženého místa 
  • v případě I. a II. stupně alespoň 20 minut
  • III. a IV. stupeň se vodou nechladí
 • překrytí rány, nejlépe nepřilnavým obvazem - pokud není dostačující, je dobré použít čistý mikrotenový sáček či potravinovou fólii
  • I. stupeň se nemusí krýt
  • puchýře se nepropichují, hrozí infikování rány
  • puchýř se sám odloupne
  • na ránu se nepoužívají masti ani zásyp
 • postižená končetina se fixuje, aby se zamezilo pohybu
 • protišoková opatření při popáleninách nad 15 % u dospělých a 10 % u dětí
 • důležité je i odhalení ostatních možných zranění
 • důležité je zachovat klid v okolí postižené osoby
 • zakázaný je příjem potravin a tekutin až do odborného vyšetření
 • směřovat na odborné vyšetření nebo přivolání pomoci

Správný postup při chlazení popáleniny

Potřebné je mít na paměti, že správné chlazení sníží konečné poškození. Také zmírňuje bolest. Chladit by mělo tekoucí a studenou vodou. Proud vody by měl být mírný a ne prudký, aby nepoškodil již tak narušenou pokožku.

Chladit by se měly i popáleniny na větší ploše těla. Údaje z různých zdrojů uvádějí rozdílné informace. Například že by se měly chladit i při postižení až do 50 % u dospělých a do 30 % u dětí. Jiný zdroj uvádí, že by se u dospělých nemělo chladit již nad 20 %. U dětí nad 10 % a u batolat nad 5 % celkové odhadované plochy těla.

Je také důležité chránit zbylou část těla před tepelnou ztrátou. To zamezí podchlazení. Při chlazení postačuje voda z vodovodu, která má 10–15 stupňů Celsia. A i voda s teplotou do 25 stupňů Celsia. Například čistá voda z láhve.

Měj na paměti:
Popáleninu chlaď, zraněného zahřívej.
Na chlazení se nepoužívají potraviny z chladničky či mrazničky a ani kostky ledu.

Při poskytování první pomoci je velmi důležité dbát na vlastní bezpečnost. V místě události může hrozit nebezpečí. I z toho důvodu je významné zjistit okolnosti úrazu či nehody – jsou na místě i jiné osoby, kolik zraněných je na místě.

Zjištěné informace jsou nápomocné při kontaktování nouzové linky. Komunikace s operátorem záchranné služby by měla být klidná, srozumitelná, informace věcné a pravdivé.

Důležité informace při volání jsou:

 • co se stalo
 • kde se to stalo
 • kdy se to stalo
 • komu se to stalo

Nejčastěji jsou to popáleniny v domácím prostředí, které mají menší rozsah a zasahují přibližně 1 % povrchu těla. Při I. stupni je důležitá první pomoc ve smyslu chlazení. Následně není třeba ránu překrývat. V případě II. stupně platí uvedené zásady výše.

První pomoc při chemických popáleninách:

 • odstranění zasaženého oděvu
 • suché chemikálie nejdříve odstranit bez použití vody, voda je může aktivovat
 • následně po odstranění chlazení vodou 30–60 minut
 • zjištění látky a její koncentrace
 • čisté překrytí

Při zasažení oka:

 • vyplachování nejméně 30 minut
 • otevřít oční víčko a mrkat
 • proud vody z vnitřní strany od očního koutku ven
 • čisté překrytí
 • vyšetření

Zasažení dutiny ústní:

 • výplach úst
 • vodu z vyplachování vyplivnout
 • vyšetření

Po požití žíraviny:

 • pozor, nesmí se vyvolávat zvracení!
 • nedělá se ani výplach žaludku
 • pokud je možné, tak poloha vsedě, jinak stabilizovaná poloha
 • člověku při vědomí podávat čistou vodu
 • vyšetření

Inhalační trauma, vdechnutí horkého kouře, vzduchu, páry:

 • zhodnocení popálenin obličeje
 • ohořelé chloupky v nose, na tváři
 • vykašlávání hlenů se sazemi
 • zhoršené dýchání
 • ošetření viditelných popálenin
 • zajištění přívodu čerstvého vzduchu
 • uvolnění těsného oděvu
 • uklidňování postiženého
 • zjištění příčiny

Poranění elektrickým proudem:

 • zjištění a odstranění působení zdroje elektrického proudu
 • jinak se nedotýkat postiženého
 • zhodnocení funkce krevního oběhu 
  • časté poruchy srdečního rytmu
  • zastavení srdeční činnosti
  • okamžité zahájení kompresí hrudníku
 • pozor na přidružené poranění, časté pády a riziko zlomenin
 • minimální pohyb s postiženým
 • ošetření popálenin, vyhledat oblast průchodu elektrického proudu tělem 
  • místo vstupu elektrického proudu
  • místo výstupu elektrického výstupu

Běžné menší popáleniny se ošetřují ambulantně, a to chladivými prostředky a následně antibakteriálními krémy. Podávají se analgetika (léky na bolest). Pro urychlení hojení se mohou následné péče používat různé krémy, spreje, gely či náplasti na popáleniny.

fsdílet na Facebooku