Léčba mimoděložního těhotenství: přerušení těhotenství, léky, operace

Léčba závisí na stavu ženy, na jejím věku, na lokalizaci mimoděložního těhotenství a na jeho nálezu. V úvahu se bere i zachování plodnosti ženy.

V první řadě je léčba zaměřena na včasné ukončení mimoděložního těhotenství. Existuje velké riziko ruptury nebo krvácení z uzávěru orgánu, což vždy ohrožuje život matky.

Při mimoděložním těhotenství dochází buď k nekróze plodu ještě během jeho vývoje, nebo k narození postiženého novorozence.

Ukončení mimoděložního těhotenství je dáno stavem matky a umístěním plodu.

V případě akutního stavu, který ohrožuje život matky, v případě velkých krevních ztrát a u rizikových pacientek se provádí urgentní chirurgický zákrok řezem. Tehdy se rozřízne břišní stěna, aby se získal přístup přímo do dutiny břišní a odstranilo se mimoděložní těhotenství. Pokud se plod nachází ve vaječníku nebo poškodil vejcovod, je nutné jeho úplné odstranění.

Další možností je laparoskopie, která patří mezi nejméně invazivní metody. Při laparoskopii se provádějí postupy, jako je vypuzení plodového vejce, proříznutí vejcovodu, odstranění vejcovodu.

Používá se také systémová léčba metotrexátem, který blokuje DNA v rychle rostoucích tkáních. Jeho použití však podléhá přísným kritériím a obvykle jej lze nasadit pouze u třetiny žen.

Zároveň je důležité ženu pravidelně sledovat, zejména kvůli riziku vnitřního krvácení nebo vzniku bolesti.

fsdílet na Facebooku