Léčba anorexie: komplexní, ambulantní, ústavní + medikace

Léčba mentální anorexie musí být komplexní. Jejím cílem je:

 1. úprava hmotnosti
 2. úprava somatického stavu
 3. obnovení stravovacích návyků
 4. stabilizace psychických komplikací
 5. obnovení sociálních vztahů

Léčba mentální anorexie může probíhat ambulantně. V některých případech je nutná hospitalizace.

Ambulantní léčba se doporučuje pouze krátkodobě. Přistupuje se k ní v jednoduchých případech nebo v případech, kdy hmotnost neklesla pod minimální přiměřenou hmotnost.

Hospitalizace je nutná při selhání ambulantní léčby nebo při vysokém riziku zdravotních komplikací.

Mezi vysoce rizikové zdravotní komplikace patří:

 • hmotnost – extrémně nízký BMI
 • chování – odmítání potravy
 • zhoršené životní funkce – velmi nízká srdeční frekvence
 • psychiatrické komplikace – riziko sebevraždy
 • vnější faktory – negativní vliv rodiny

Během hospitalizace je sledován fyzický stav pacienta. Během procesu obnovy výživy (realimentace) se sleduje:

 • strava a příjem tekutin
 • hladiny elektrolytů (draslík, fosfor, hořčík)
 • vývoj otoků
 • srdeční činnost
 • gastrointestinální projevy (zácpa, plynatost, dyspepsie)

Jaké jsou psychoterapeutické zásady léčby mentální anorexie?

Pro úspěšnou léčbu mentální anorexie je důležitý dobrý terapeutický vztah. Terapeut komunikuje s pacienty přiměřeně jejich věku.

Mladší děti nejsou schopny popsat vnitřní pocity tak dobře jako dospívající pacient. Mladší děti vyjadřují své pocity prostřednictvím svého chování, neverbálních projevů a hry.

Jednou z používaných metod je kognitivní remediace. Skládá se z mentálních cvičení, která se zaměřují na zlepšení kognitivních strategií a dovedností mysli.

V současné době se v psychoterapeutické léčbě stále častěji používá vícerodinná terapie. Skládá se ze společných setkání vedených terapeutem. Přibližně 4 až 6 rodin tráví společně deset dní během 9 měsíců.

Přibližně 60–90 % pacientů se touto terapií zcela vyléčí.

Farmakoterapie

Farmakoterapie je symptomatická. V léčbě se používají antidepresiva. Uplatňují se u komorbidních depresivních nebo obsedantně-kompulzivních poruch. Antipsychotika se používají pouze v závažných případech.

Ve farmakoterapii mentální anorexie se doporučují v případě potřeby:

 • doplňkové multivitamíny, železo, vápník
 • prokinetika
 • blokátory protonové pumpy, antagonisté H2-receptorů
 • benzodiazepiny (krátkodobě)
fsdílet na Facebooku