Léčba kardiomyopatie – léky, režim a zdravý životní styl

Léčba není u jednotlivých forem kardiomyopatie zcela stejná. Proto je důležitá důkladná diagnostika.

U dilatační kardiomyopatie jde především o léčbu:

 • omezení fyzické zátěže
 • méně soli
 • zdravý životní styl
  • vyhýbání se kouření a alkoholu, drogám
 • léky:
  • inhibitory ACE, na krevní tlak
  • beta-blokátory, regulují krevní tlak i srdeční frekvenci
  • diuretika na podporu močení
  • digoxin na podporu srdce
  • antikoagulancia – k prevenci vzniku krevních sraženin
 • v závažných stavech mechanická podpora krevního oběhu
 • až po transplantaci srdce

Léčba je v podstatě podobná léčbě srdečního selhání. Případně se zavádí kardioverter-defibrilátor jako prevence závažných arytmií.

U hypertrofické kardiomyopatie:

 • režimová opatření a omezení těžké fyzické aktivity, sportu
 • zdravý životní styl – vyhýbání se alkoholu a kouření, drogám
 • farmakologická léčba:
  • beta-blokátory
  • blokátory kalciových kanálů
  • antiarytmika
  • diuretika
  • inhibitory ACE
  • antikoagulační léčba
  • kardioverze - při arytmiích

U asymptomatické nebo mírné formy nemusí být farmakologická léčba indikována.

V každém případě je hlavním zájmem zabránit rozvoji závažných arytmií a smrti. Proto se jako preventivní opatření u rizikových osob implantuje implantabilní kardioverter-defibrilátor = ICD.

Mezi riziková kritéria patří:

 • synkopa – mdloba
 • nízký krevní tlak
 • záchvaty arytmie
 • těžká hypertrofie myokardu o tloušťce nad 30 mm
 • náhlá smrt v rodinné anamnéze
 • snížená ejekční frakce levé komory srdeční

Chirurgická léčba zahrnuje několik metod, např:

 • myektomie - odstranění části svalu
 • ablace septa
  = perkutánní transluminální septální ablace myokardu
  • záměrné uzavření určité tepny
 • implantace podpůrných mechanismů, ICD, pace-maker, defibrilátor
 • transplantace srdce po selhání jiných metod
fsdílet na Facebooku