Jaká je léčba infarktu srdečního svalu? Záchranná služba, léky a intervence

Léčba se opírá o diagnostiku a rozlišení mezi STEMI a NSTEMI. Při zastavení krevního oběhu okamžitá resuscitace (CPR). Pokud člověk na sobě nebo na blízké osobě zpozoruje varovné příznaky, které mohou značit akutní koronární syndrom, je třeba volat záchrannou službu.

Pomoc bez pomůcek zahrnuje:

 1. volání záchranné služby a spolupráce s operátorem záchranné služby
 2. zklidnění osoby
 3. žádná zátěž (fyzická či psychická), snižuje nárok srdce na kyslík
 4. vhodná poloha, nejlépe v polosedě
 5. při poruše vědomí stabilizovaná poloha, pokud je přítomno dýchání
 6. uvolnění těsného oblečení, kravaty, košile
 7. větrání a přívod čerstvého vzduchu
 8. nitroglycerin při krevním tlaku vyšším než 100, pokud jej má postižený předepsán
 9. sledování stavu člověka až do doby, než přijede záchranná služba

V přednemocniční léčbě je důležité:

 • monitorování životních funkcí
 • podávání kyslíku, pokud je přítomna hypoxie
 • zajištění přístupu do periferní žíly
 • EKG
 • určení kardiomarkerů
 • pokud je třeba, tak analgosedace
 • nitráty
  • nitráty se nesmí použít, pokud člověk během 48 hodin užil sildenafil (viagra a podobné přípravky)
  • pokud je krevní tlak nižší než 100
 • kyselina acetylsalicylová
 • tikagrelol, prasugrel nebo klopidogrel
 • heparin nebo jiný nízkomolekulární heparin
 • nepodávat nic i.m.
 • pokud není v blízkosti kardiocentrum, provádí se fibrinolýza a pacient se převáží do nemocnice, později koronarografie
 • směrování do kardiocentra

Při STEMI by měl být každý člověk co nejdříve směrován do kardiocentra. Tam se provádí perkutánní koronární intervence. Přes kůži se do větší cévy zavede katetr. Ten se následně zavádí až do koronárního řečiště. Po určení místa, kde je céva ucpána, se provádí balónkování (roztažení tepny a zavedení stentu).

Při NSTEMI se strategie léčby liší. Odvíjí se od diagnostického závěru. Pokud se potvrdí NSTEMI, tak je vhodná následná koronarografie. Ostatní léčba záleží i na přidružených komplikacích. Pokud je ateroskleróza velkého rozsahu a nedá se zvládnout v kardiocentru, je nutná kardiochirurgická léčba a srdeční BY-PASS.

fsdílet na Facebooku